Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dumarami ang mga Talento Kung Ginagamit

  Ang mga talentong ginagamit ay dumarami. Ang tagumpay ay hindi bunga ng pagkakataon o ng kapalaran; ito ay bunga ng sariling pamamatnubay ng Diyos, siyang gantimpala ng pananampalataya at ng kakayahang gumawa ng mapananagutang mga kapasiyahan, ng kalinisang-puri at ng matiyagang pagsisikap. Nais ng Panginoong gamitin natin ang bawa't kaloob na nasa atin; at kung gagawin natin ito, ay magkakaroon tayo ng lalong malalaking mga kaloob na magagamit. Hindi Niya tayo basta binibigyan ng mga katangiang wala sa atin; kundi habang ginagamit natin ang nasa atin, ay gagawa Siyang kasama natin upang dagdagan at palakasin ang bawa't kakayahan. Mararagdagan ang ating mga kakayahan sa pamamagitan ng buong-puso at matapat na pagsasakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Habang ipinasasakop natin ang ating mga sarili bilang mga kasangkapan sa paggawa ng Espiritu Santo, ay gumagawa naman sa atin ang biyaya ng Diyos upang tanggihan natin ang ating mga dating kinahihiligan, upang mapanagumpayan natin ang mga hilig na nakapangyayari sa atin, at upang makapaghubog ng mga bagong kaugalian. Habang ating laging isinasaisip at tinatalima ang mga iniuudyok ng Espiritu, ay lumalaki naman ang mga puso natin upang makatanggap ng higit at higit pang kapangyarihan Niya, at upang makagawa ng marami at higit pang mabuting gawain. Ang mga natutulog na lakas ay napupukaw, at ang di-nakikilos na mga kakayahan ay tumatanggap ng panibagong buhay.MP 377.1

  Ang mapagpakumbabang manggagawa na buong pagtalimang tumutugon sa tawag ng Diyos ay tiyak na tatanggap ng Kanyang tulong. Ang pagtanggap ng gayon kalaki at gayon kabanal na kapanagutan ay nakapagtataas mismo sa likas. Pinakikilos nito ang pinakamatataas na kapangyarihang pangkaisipan at pang-espiritu, at pinalalakas at dinadalisay ang isip at puso. Sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, ay kahanga-hanga kung paano napalalakas ang isang taong mahina, kung paano nagiging lubos at tiyak ang kanyang mga pagsisikap, at kung gaano sumasagana sa malalaking bunga. Masusumpungan ng taong nagsisimula sa kakaunting nalalaman, sa mapagpakumbabang paraan, at sinasabi kung ano ang kanyang nalalaman, habang nagsisikap magkaroon ng higit pang kaalaman, na ang buong kayamanan sa larigit ay naghihintay na siya ay humingi. Lalo siyang magsikap sa pagbibigay ng liwanag, ay lalo naman siyang tatanggap ng higit na li- wanag. Kapag lalong nagsisikap ang isang tao na ipaliwanag sa iba ang salita ng Diyos, na taglay ang pagibig sa mga kaluluwa, ay lalo naman itong nagiging maliwanag sa kanya. Kapag lalo nating ginagamit ang ating kaalaman at ang ating mga kapangyarihan, ay lalo naman tayong magkakaroon ng kaalaman at ng kapangyarihan.MP 378.1

  Ang bawa't pagsisikap na ginagawa natin para kay Kristo ay magbibigay ng ganting pagpapala sa ating mga sarili. Kung ginagamit natin ang ating salapi para sa Kanyang ikaluluwalhati, ay bibigyan pa Niya tayo. Kapag nagsisikap tayong humikayat ng mga iba kay Kristo, at dinadala ang pasanin sa mga kaluluwa sa ating mga panalangin, ay titibok ang sarili nating mga puso sa pamamagitan ng bumubuhay na impluwensiya ng biyaya ng Diyos; ang ating sariling pag-ibig ay magaalab sa lalong banal na pag-ibig; ang buo nating kabuhayang Kristiyano ay magiging higit na katotohanan, higit na masigasig, at higit na mapanalanginin.MP 379.1

  Sa langit ay hinahalagahan ang tao ayon sa kakayahan ng puso nito na makakilala sa Diyos. Ang pagkakilalang ito ay siyang bukal na doon nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan. Nilikha ng Diyos ang tao, upang ang bawa't kakayahan ay maging kakayahan ng banal na pag-iisip; at lagi Niyang pinagsisikapang mapagsama ang pag-iisip ng tao at ng Diyos. Inihahandog Niya sa atin ang karapatang makipagtulungan kay Kristo sa pagpapakita ng Kanyang biyaya sa sanlibutan, upang tayo'y tumanggap ng karagdagang pagkakilala tungkol sa mga bagay ng langit. Sa ating pagtingin kay Jesus ay tayo'y nagkakaroon ng higit na maliwanag at higit na namumukod na pagkakilala tungkol sa Diyos, at sa pamamagitan ng pagtingin ay tayo'y nababago. Ang kabutihan at ang pag-ibig sa ating mga kapwa-tao, ay nagiging katutubo nating asal. Nagkakaroon tayo ng likas na katumbas o kapareho ng likas ng Diyos. Kapag lumalaki tayong kawangis Niya, ay lumalaki ang kakayahan nating makilala ang Diyos. Kapag lalo at lalo tayong pumapaloob sa pakikisama sa mga tagalangit, ay patuloy namang nagkakaroon tayo ng nararagdagang kapangyarihan na makatanggap ng mga kayamanan ng kaalaman at karunungan ng walang-hanggan.MP 379.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents