Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Alfa Ja Omega, vol. 6

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kristillisen luonteen kasvu

  Hän kirjoittaa: »Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja niitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalalli-sesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.AO6 365.2

  »Pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kär-sivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.»AO6 365.3

  Nämä sanat ovat täynnä opetusta ja niissä kajahtaa voiton sävel. Apostoli asettaa uskovien eteen kristillisen vaelluksen portaat, joiden jokainen askelma merkitsee edistystä Jumalan tuntemuksessa ja joita kiivettäessä ei pidä koskaan pysähtyä. Usko, avut, ymmärtäväisyys, itsensä hillitseminen, kärsivällisyys, jumalisuus, veljellinen rakkaus ja yhteinen rakkaus ovat tuon portaan tasanteita. Me pelastumme kiipeämällä tasanteelta toiselle, nousemalla askelmalta toiselle, niin että saavutamme Kristuksen meille asettaman ihanteen. Näin hänet on tehty meille viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.AO6 365.4

  Jumala on kutsunut kansansa kunniaan ja hyveisiin, ja nämä ilmenevät kaikkien niiden elämässä, jotka todella ovat häneen yhteydessä. Tultuaan osallisiksi taivaallisesta lahjasta heidän tu- lee jatkaa kulkuansa hamaan täydellisyyteen; he saavat tukensa »Jumalan voimasta uskon kautta» (1 Piet. 1: 5). Jumalan kunniana on antaa avuja lapsilleen. Hän haluaa nähdä miesten ja naisten yltävän korkeimmalle tasolle. Kun he uskossa turvautuvat Kristuksen voimaan, kun he vetoavat hänen pettämättömiin lupauksiinsa ja omistavat ne itselleen, kun he horjumattomalla hellittämättömyydellä tavoittelevat Pyhän Hengen voimaa, he tulevat täytetyiksi hänessä.AO6 365.5

  Kun uskova on omaksunut uskon evankeliumiin, hänen tehtävänään on osoittaa luonteessaan avuja. Siten sydän puhdistuu ja mieli valmistuu osallistumaan Jumalan tuntemuksesta. Tämä tuntemus on kaiken todellisen kasvatuksen ja kaiken todellisen palveluksen perusta. Se on ainoa todel-linen turva kiusausta vastaan; ja yksinomaan tämä voi tehdä ihmisestä luonteeltaan Jumalan kaltaisen. Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa uskovalle annetaan kaikki, »mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan». Mitään hyvää lahjaa ei evätä siltä, joka vilpittömästi pyrkii saavuttamaan Jumalan vanhurskauden.AO6 366.1

  »Tämä on iankaikkinen elämä”, Kristus sanoi, »että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen» (Joh. 17: 3). Ja profeetta Jeremia julisti: »Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa; vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut: että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra» (Jer. 9: 23, 24). Tuskinpa ihmismieli kykenee käsittämään tämän tiedon saavuttaneen henkilön hengellisten kykyjen laajuutta, syvyyttä ja korkeutta.AO6 366.2

  Kenenkään ei tarvitse epäonnistua pyrkiessään omassa elinpiirissään saavuttamaan nuhteettoman kristillisen luonteen. Kristuksen uhrin kautta on uskovalle tarjottu mahdollisuus vastaanottaa kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Jumala kehottaa meitä kilvoittelemaan täydellisyyteen ja asettaa esikuvaksemme Kristuksen luonteen. Inhimillisyydessään, jonka teki täydelliseksi pahaa alati vastustava elämä, Vapahtaja osoitti, että olemalla yhteistyössä jumaluuden kanssa ihmiset voivat tässä elämässä saavuttaa luonteen täydellisyyden. Tämä on meille Jumalan vakuutus siitä, että mekin voimme saavuttaa täydellisen voiton.AO6 366.3

  Uskovalle on tarjolla suurenmoinen mahdollisuus olla Kristuksen kaltainen, kuuliainen kaikille lain periaatteille. Mutta yksinään ihminen on täysin kykenemätön saavuttamaan tuota tilaa. Se pyhyys, joka hänen on Jumalan sanan mukaan omistettava ennen kuin hän voi pelastua, on seurausta jumalallisen armon vaikutuksesta hänen alistuessaan totuuden Hengen opetukseen ja hillitsevään ohjaukseen. Ihmisen kuuliai-suuden voi tehdä täydelliseksi vain Kristuksen vanhurskauden suitsuke, joka täyttää jumalalli- sella tuoksulla jokaisen kuuliaisuuden osoituksen. Kristityn tehtävänä on pyrkiä hellittämättä voittamaan jokainen vikansa. Hänen tulee alati rukoilla Vapahtajaa parantamaan hänen synnistä sairaan sielunsa vammat. Hänellä ei ole viisautta eikä voimaa voittaa; nämä kuuluvat Herralle, ja hän suo ne niille, jotka nöyrinä ja katuvina anovat häneltä apua.AO6 366.4

  Muuttuminen epäpyhyydestä pyhyyteen on jatkuvaa. Päivästä toiseen Jumala työskentelee ihmisen pyhittämiseksi, ja ihmisen tulee toimia yhteistyössä hänen kanssaan pyrkimällä uutterasti vaalimaan oikeita tottumuksia. Hänen tulee kartuttaa avuja; kun hän kartuttaa niitä, Jumala toimii hänen hyväkseen moninkertaistamalla ne. Vapahtajamme on aina valmis kuulemaan ja täyttämään katuvan sydämen rukouksen, ja armo ja rauha lisääntyvät hänen uskollisillaan. Kernaasti hän suo heille ne siunaukset, joita he tarvitsevat kamppailussaan kaikkea sitä pahaa vastaan, mikä heitä saartaa.AO6 367.1

  Jotkut koettavat päästä ylöspäin kristillisen kehityksen portailla mutta edistyessään alkavat panna luottamustaan ihmisen voimaan ja pian unohtavat Jeesuksen, uskonsa alkajan ja päättäjän. Seurauksena on epäonnistuminen - kaiken saavutetun menettäminen. Murheellinen on todella niiden tila, jotka matkasta uupuessaan antavat sielujen vihollisen riistää heiltä ne kristilliset avut, jotka ovat alkaneet kehittyä heidän sydämessään ja elämässään. »Jolla — ei niitä ole», apostoli toteaa, »se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.»AO6 367.2

  Apostoli Pietarilla oli pitkäaikaista kokemusta jumalallisissa asioissa. Hänen uskonsa Jumalan pelastavaan voimaan oli vahvistunut vuosien mittaan, kunnes hän oli osoittanut kumoamattomasti, ettei epäonnistuminen voinut kohdata sellaista, joka uskossa nousee askelmalta askelmalle, alati ylöspäin ja eteenpäin, kohti portaiden yläpäätä, joka ulottuu viimein taivaan porteille.AO6 368.1

  Monien vuosien ajan Pietari oli tähdentänyt uskoville, kuinka välttämätöntä oli kasvaa alati armossa ja totuuden tuntemisessa. Tietäessään nyt joutuvansa pian kärsimään marttyyrikuoleman uskonsa tähden, hän vielä kerran kohdisti huomiota niihin kallisarvoisiin oikeuksiin, jotka ovat jokaisen uskovan ulottuvilla. Uskonsa täydessä varmuudessa tuo iäkäs opetuslapsi kehotti veljiänsä säilyttämään vakaan määrätietoisuutensa kristillisessä elämässä. »Pyrkikää», hän hartaasti pyysi, »tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.» Kuinka kallisarvoinen vakuutus! Ihana on se toivo, joka uskovalla on edessään hänen pyrkiessään uskossa kohti kristillisen täydellisyyden korkeuksia!AO6 368.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents