Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

akiũnerssuaĸ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 2—ukiune huntritilíkûtâne sujugdlerne kristumiunik ĸinugingningnerit

  ûliap ĸáĸânît ánáussissup ilagît apustilitut itut pitoráuneĸarnigssât takordlôrêrpâ. sujunigssardlo sule ungasingnerussoĸ ĸimerdlûlersitdingo maligtigissame ukiune huntritilíkûtâne nagdliutugssane aserûtigssamik angnikitdliortitaujumârnigssât, târsiornigssât maierssugaunigssâtdlo takordlôrêrpai. oĸauseĸatigĩnguit naitsut isumaligssuitdle atordlugit Gûtip ilagîgsortaisa silamiut nâlagkersuissuinit ĸanoĸ pineĸarumârnigssât sujumut oĸautigâ. (Mat. 24, 9, 21. 22). Kristusip ajoĸersugaisa manigũnartup nâgdliungnartuvdlo avĸutâ nâlagkamik ingerdiavigerîgâ avĸutigissugssauvât. ánáussissup pineĸarneratut táussuma arĸanut ugperniaiersimassut tamarmik taima pineĸarumârput.AGC 10.1

  ilagît kristumiut rnisiligtagaisa sujugdierpât ánáussissup oĸausê táuko ugpernarsarpait. silarssûp târneruvdlo píssauneĸarnerisa Kristuse akerartorpât maligtigissainik malerssuinikut. Gûtimik nalussut pâsivât îvangkîlio ajugauvdiune ingerdlásagpat nâlagfigssuatik âltaritigdlo piunêruneĸarumârmata, taimáitumigdlo kristumiussúseĸ piunêrúkumavdlugo nukigssatik katerssorpait. malerssuineĸ autdlarnerpoĸ. kristumiut pigissamingnik arsârtorneĸarput igdlumingnitdlo anisitauvdiutik. “ilaisa mitagaunerit iperartugauneritdlo kaluvneritdlo parnaerússivîtdlo atorpait.” (Epr. 10, 32; 11, 36). ilaisa ĸavsêrpagssuit naiunaiainertik aungmingnik naĸíssuserpât. akimanerit inugsiatdlo, aningaussautiligssuit pĩtsutdlo, ilisimatût ilíniagaĸángitsutdlo ássigîngmik nãkigtáissusilingmik toĸorarneĸarput.AGC 10.2

  maierssuinerit tamáko Nero kaisariutitdlugo Paulusivdlo martyrisut toĸutaunerata nalâne autdiarnersut ukiune huntritilikûtâne tugdlerîngne angnertusiartortarturnik angniki tdliartortartumigdlo ingerdláneĸartuarput.AGC 10.3

  kristumiut ajornerpânik pinerdiungneragauvdiutik sagdiussurnik nalunaiautigineĸartarput perdlugssuarnut imáitunut píssutauneragaussardiutik: perdlerarnermut, nunap sajungneranut nápâlanermutdlo. taimatut ûmigssugaussardiutigdlo pasigdlerneĸarângata pasigdlîssartut akigssarsiurnavdiutik piarêrsimassarput píngitsûssut sagdlutigisavdlugit. erĸartũneĸartarput nâlagauvfingrnut akerau- ssutut gûtisiornerrnut akerdlilîssutut inuiaĸatigîngnutdlo ajorsârissutut. kristumiorpagssuit issigingnârtitsivigssuarne ûmassunut ĸâsugtunut igitaussardiutigdlo ûmatitdiutik ikuatdlagaussarput. ilaii sáningassulingnut kikiagtugaussarput, ilaitdlo ûmassut ĸâsugtut amînik ĸagdlerneĸardlutik issigingnârtitsivingne ĸingminut uiartortíneĸartarput. inuiaĸatigît nagdliutorsiortarneráne kristumiut pitdiagaunerat angnertunerussurnik alĩkutagssiarineĸarajugtarpoĸ. inugparujugssuit issigingnârtitsineĸ katerssûvfigalugo toĸulersut ersivdiutik nivdlianerat igdlautigalugulo iluarerpalugtarpât.AGC 10.4

  Kristusip ajoĸersugai sumutdlũnît ĸimâgaluarângamik ûmassutut nujuartatut piniagaussarput. ajorssarput “nâgdliugdiutigdlo ínardligauvdiutigdlo (táuko silarssûp ĸíngarĸuvfigissai), támartakajârputdlo puilassuitsume ĸáĸane ĸârusungnilo nunavdlo ĸangátaine.” (Epr. 11, 37. 38). tûsintigdlit ardlagdlit katakornbine (nunap iluane ĸârusuliane) ĸimâvfigssarsíput. Rûrnap avatâne ĸagtunerne ujaraussune takisûnik ĸârusuliorneĸarsimavoĸ. ĸârusuit isorartôrujugssuit igdloĸarfiup ungalue avámorujugssuaĸ ĸângersimavait. nunap ilualne torĸorfingne táukunane kristumiut toĸussortatik ilissarpait, tássnnisaordlo pasineĸalerângamik erĸigsivêrutitagssatutdlũnît erĸartũneĸarângamik najugagssarsissarput.AGC 11.1

  ajornerpâmik malerssugaussarnermingne Jîsusip nalunaiaissuisa tamákua ugpernertik minguitsumik atatipât. nauk ilorrisimârutig- ssanik tamanik arsârneĸardlutik seĸernup ĸaumanera nigordlugo nunap ilua ĸimâvfigissariaĸaraluarângamíko oruluneĸ ajorput. ugpernigssaĸ, nãmagigtarnigssaĸ neriungnigssardlo oĸalûserissarpait, taimalo pigssaileĸineĸ ajorssarnerdlo atoraluartitdlugit ingmingnut nikatdlortailiortarput. nunamiutut iluaĸutigssanik tamanik ánaissaĸarnermingne Jîsusimut ugpernertik taimaitingilât. Gûtip sujornatigui kivfarisimassaisut “ániartitsivingmut natdlartitaugamik iperarneĸarsinaugaluardlutik piumángitdlat ajúngínerussumik makivfigssaĸalerumavdlutik.” Gûtip igsiavíssârssuanit nipe tusarpât oĸartoĸ: “toĸumut agdlât ilumôrit, tauva niaĸorut inũssutaussoĸ ilingnut túniúkumârpara.” (Epr. 11, 35; sarĸ. 2, 10).AGC 11.2

  ajortup angutausernikut ilagîngnik kristumiunik aserorteriniaraluarnera maungáinarpoĸ. akiũnerssuaĸ Jîsusip ajoĸersugaisa inûnertik akigalugo pigdlîvfigissât unigtíneĸángilaĸ sujulerssuissut táuko sulinermingne toĸutaugaluarmatalũnît ajorssarnermingne ajugáuput. Gûtip sulíssue toĸutáuput, kisiáne suliarerĸussâ ingerdlajuáinarpoĸ. îvangkîlio siámariartuínarpoĸ, ugpertailo amerdliartuínarput.AGC 12.1

  tûsintigdlit ardlagdlit parnaerússaussardlutigdlo toĸutaussarput, nalunaiaissutut toĸutaussut Kristusimit pigiliúneĸarput táussumanitdlo ajugaussutut issigineĸardlutik. erĸortugssaĸ pivdlugo akiũsimáput Kristusivdlo tikiuterĸingnigssâne nâlangnássutsip niaĸorutâpissagssarilerdlugo. kristumiut nâgdliugtariaĸarnermíkut ingmingnut ĸanigdliartortitauvdiutigdlo Kristusimut ĸanigdliartortitáuput. inûnermingne toĸunermíkutdlo maligagssiuinerat sagdlusuíssúmik nalunaiaiuarneruvoĸ, ilimaginángínerpâtigutdlo Sãtanip ínugtaisa nâlagartik tunutdlugo Kristusip erfalassua ornigtarpât.AGC 12.2

  taimáitumik ajortup Gûtip nâlagauvfia kinguneĸarnerussumik sorssugfigisínaujumavdlugo erfalassune ilagît kristumiut akornáne amuvâ. Kristusip ajoĸersugai támartitsiníkut Gûtip ajorissânik iliortíneĸarsínáusagpata, tauva nakimáissusiat aulajáissusiatdlo aulalersíneĸarsínáusáput, tauvalo ajortup pilerssârutipalâvisigut ajornaitsúnguamik ajorssartitausínáusáput.AGC 12.3

  mãnákut akerarssûp perĸusersusârníkut anguniarssarilerpâ angutausernikut anguneĸ sapersimassane. malerssuinerit taimaitíneĸarput, tamatumalo taortigssânik timíkut atugarigsârneĸ silamiunitdlo atarĸissauneĸ atugaulerput. gûtipilugsiortut tamartitauvdlutik kristumiússutsip ilamerne ilagsigaluardlugit sagdlusuíssutsit pingârutigdlit ilait narrugait. Oĸararaut Kristuse Gûtip erneratut ilagsivdlugo toĸuneralo makíneraio ugperalugit; kisiáne ajorte ugperivdluarnagulo sângniarnigssaĸ ũmatíkutdlũnît avdlángornigssaĸ kajungeríngilait. nangmingneĸ uterialârtardiutik kristumiútaoĸ tai- mailiorĸuvdlugit sujúnersorpait tamarmik Kristusimut ugperneĸ katerssorfigisínaungmassuk.AGC 12.4

  tássûna ilagît navianartorsiordluínarput. parnaerússaunigssaĸ, nâgdliugtitaunigssaĸ, ikuatdlagaunigssaĸ toĸutaunigssardlo tássunga nalerĸiutdlugit pivdluarĸússutáuput. kristumiut ilait aulajaitdlutik uteriarumángitdlat. ilaitdle ugperissamingne ingmíkôrtut iláfigue avdlángortíkumavdlugit piarêrsimáput, kristumiússutsip ilânik ilagsingnigsimassut isumaĸatigisínaujumavdlugit, oĸartaramingme taimailiorníkut inuit avdlat sângniarnigssât anguneĸarsínáusassoĸ. uvdlut tamáko kristumiunut ilumôrtunut ánilânganartũput. kristumiûssûssârneĸ ĸagdlersautigalugo Sãtanip ilagît iserfiginialersimavai kristumiut ugpernerat aserorterniardlugo isumâtdlo sagdlusuíssutsip oĸausianit nigortíniardlugo.AGC 13.1

  amerdlanerit naggatâgut nalunaeĸut ápartíkumavdlugo isumaĸatigîgput, kristumiússuserdlo Gûtimigdlo nalússuseĸ kátúneĸarput. gûtipilugsiortûssut sâgsimaneraraluardiutik ilagîngnutdlo ilángúneraraluardlutik gûtipilugsiornertik aulajangiúsimáinarpât, tássa gûtiussatik avdlángortĩnardlugit Jîsusip ássinge, agdlâtdlo Mâriap iluartûtitatdlo ássinge patdlorfigissaramíkik. gûtipilugsiornerup mingungnartumik ĸapua taimatut ilagîngnut erĸúneĸartoĸ aserûtigssamik kinguneĸartuarpoĸ. sagdlûssumik ajoĸersûtit ilagîtdlo ilerĸue ugperissapalârtagdlit ilagît ugperissãnut gûtisiorneránutdlo ilángússorneĸarput. Kristusip ajoĸersugaisa gûtipilugsiortunut kátúnerata kingunerissânik kristumiut ugperissât aserugauvoĸ, ilagîtdlo minguíssusertik sángĩssusertigdlo ánaivait. taimáitordle inoĸarpoĸ támartitsiniarnernit tamákunánga támartitagssáungitsunik; táukua sagdlusuíssutsip píngorfia ilumôrfigiuardlugo Gûte kisiat patdlorfigissarpât.AGC 13.2

  ilumôrtuinarumassut nâgdliungnaĸissumik akiũtariaĸarput ilagîngne palasisut atissagdlit támartitsiniarneráne kángunartuliorneránilo aulajáikumavdlutik. bîbile ugpernerme maligagssiatut atortugssautíngilât. piumassamik gûtisiorsínaunigssamik ajoĸersût ajoĸersuinerdlugtut aulajangiúpât, piumassamigdlo gûtisiorsínaujumassut ûmigssugauvdlutigdlo erĸigsivêrutitáuput.AGC 13.3

  tamaviârtumik sivisûmigdlo akiũneĸarêrmat ilumôrtûssut amerdlajungnaertut ilagît támartitaussut atássuteĸarfigiungnaivigkumavdlugit aulajangerput, táukua sagdlússutit gûtipilugsiornerdlo nigorumángigpatigik. pâsivât Gûtip oĸausê nâlásaguníkik avigsârnigssaĸ pissariaĸardluínásassoĸ. támartitsinerit aserûtigssat ĸitornamik ĸitornarĸiutigssamigdlo ugpernigssãnut navianautigssat nãmagĩnarneĸ sapilerpait. erĸigsisimanigssaĸ isumaĸatigîngnigssardlo atatíkumavdlugit utrriursínaujumagaluarput súkutdliũnît Gûtimut ilumôrnigssanut akerdliúngitsutigut: kisiáne aulajangiússat túngavi- gissariaĸartut akigissariaĸásagpata erĸigsisimanigssaĸ agdlât akisunârpatdlârneĸarsimásassoĸ misigât.AGC 13.4

  kristumiut sujugdlît ilumut inũput ingmíkut ítut. agssuarnaitsumik inûsiat aulajaitsumigdlo ugpernerat ajortuliortup ilorrisimanigssânut agssuardliutaujuáinartumik akornutáuput. nauk ikigtuínaugaluardlutik, aningaussautiligssũngíkaluardlutik akimassunigdlo taigûteĸángíkaluardlutik, taimáitordle píssusertik ajoĸersûtertigdlo ilisimaneĸartitdlugo sumilũnît gûteĸángitsune ersigineĸaĸaut. taimáitumik perĸigsimiumángitsunit ûmigssugáuput, sôrdlo Kainip gûteĸángitsup ĸatángúne ûmigisimagâ. sôrdlo Kainip ĸatángúne toĸúkâ, taimatútaoĸ Anersâp iluartup ĸilerutáinit aniguiniat tamatuma ásserpiânik patsiseĸardlutik Gûtip ínugtai toĸorarpait. tamánarpiardlo píssutigalugo jûtit ánáussissoĸ narrugalugulo sáningassulingmut kikiagtorpât — tássa táussuma píssusia minguitdlunilo iluartoĸ nangminigssarsiornermingnut támarsimanermingnutdlo ilerĸordlugtumut agssuardliutaungmata. Kristusip nalânit mána tikitdlugo ajoĸersugai ilumôrtut ajortip avĸutânik nuánaringnigdlutigdlo atuissunit ûmigssugauvdlutigdlo akerartorneĸartuarsimáput.AGC 14.1

  îvangkîlio erĸigsinigssamik nalunaerutauvoĸ. kristumiússuseĸ tássauvoĸ gûtisiortauseĸ, ilagsineĸardlunilo maleruarneĸartûgune nuname tamarme erĸigsinermik, ârĸiagîngnermik pivdluarnermigdlo pilersitsísagaluartoĸ. kristumiússutsip Kristusip ajoĸersûtainik ilagsingnigtut tamaisa ĸatángutigîgdluínartutut ilagîngnermut atautsimôrtíkumavai. Jîsusip sujunertarissâ tássa inuit Gûtimut sáimautitíniardlugit inoĸatigissamingnutdlo isumaĸatigîgsiniardlugit. silarssuardle atausiussutut nâlagkersugauvoĸ anersâmit Kristusip akerarinerpaussânit. îvangkîliup inûnerme maligagssiat inuit ilerĸuinut kigsautigissãnutdlo akerdliuvdluínartut sarĸumisípai, táukulo lnuit kigdlormôrfigait; inuit minguíssuseĸ ajortimingnik sarĸúmersitsivdlunilo agssuardlîssoĸ ĸíngarât, minguíssutsivdlo nâpertuivdluartumik iluartumigdlo piumassarissainik takutitsissut malerssordlugitdlo aserorniartarpait. tamánauna píssutigalugo — sagdlusuíssutai ĸutsigsut ûmigssuisitsissardlutigdlo akiũssutigineĸartarmata — îvangkîlio panamik taineĸartartoĸ.AGC 14.2

  erssíngitsup piumassâ, iluartut gûteĸángitsunit malerssugaunigssãnik akueringnigtoĸ, ugpernikitsune ĸavsîne ĸularnermut píssutaussarsimavoĸ. ilaisa agdlât Gûtimut tatigingningneĸ iperarumavat, Nâlagkap inupalaunerpât sujumukarnigssât akuerissarmago, inûneringnerpauvdlutigdlo minguínerpaussut táukunánga nãkigtaitsumik nâgdliugtitautitdlugit. sôĸ, taima aperissarput, iluardlunilo saimassup, mássalo ajugaĸángitsûvdlunilo, nâpertuivdluángíssuseĸ ĸunutitsinerdlo taimáitoĸ nãmagĩnarsínauvâ? tamána aperĸutauvoĸ sussagssaríngitdluínagarput. Gûtip asangningnine uvavtínut nãmag- tunik ugpernarsarsimavâ, avâgingníssusialo ĸularissagssaríngilarput isumagssuinerata suleriausia pâsíngínavtigo. Kristusip ĸularnigssaĸ ajoĸersugkame misiligauvfît nalãne misiligtarumâgât ilimagerêrpâ, oĸarfigailo: “oĸauseĸ erĸainiarsiuk ilivsínut oĸauserissara: kivfaĸ nâlagkaminit angnerúngilaĸ. uvanga ĸinugigamínga ilivsísaoĸ ĸinugiumârpâse.” (Juán. 15, 20). Jîsuse uvagut pivdluta nâgdliugpoĸ ajoĸersugaisa kíkutdlũnît inuit nãkigtaitsuliornerisigut nâgdliugsínauneránit sualungnerussumik. kíkutdlũnît nâgdliugtitaunermik martyrisutdlo ĸinugineĸarnermik nalautaĸartut Gûtip ernera asanartoĸ tumisiuínarpât.AGC 14.3

  “Nâlagkap únersûtigissane mutdlutíngilâ.” (2 Pît. 3, 9). ĸitornane puiornagitdlo sumigínángilai; kisiáne ajortut píssusivigtik sarĸúmersísínaorĸuvdlugo akuerai, piumassaminut nâlagkumassut kíkutdlũnît táukunánga pututitaorĸunagit. ãmalume iluartut nangmingneĸ angnikitdliornartup ikumavfianut isertitaussarput nangmingneĸ minguiarneĸarnigssartik sujunertaralugo, ãmalo maligagssiuinertik inoĸataussunut ugpernarsautaunáisangmat ugpernerup Gûtimigdlo mianeringningnerup piviússusianik, taimatútaordlo iluartumik inûnerisa gûteĸarnatigdlo ugperumángitsut pitdlagagssautíkumârpait.AGC 15.1

  Gûte akuerssivoĸ ajortut sujumukardlutigdlo nangminerminut akeráussusertik sarĸúmersísínaorĸuvdlugo, gûteĸángíssusertik nãmagterêrdlugo nungutauvdluínarpata Gûtip nâpertuivdluardlunilo saimássusia tamanit takuneĸarsinaorĸuvdlugo. uvdloĸ akiniaivfigssaĸ ĸanigdlilertorpoĸ. Nâlagkap inatsisânik uniorĸutitsisimassut ínugtainigdlo ĸunutitsisimassut nâpertuivdluartumik pineĸarfigssât, Gûtivdlo ĸitornainut nãkigtaitsumik nâpertuivdluángitsuliornerit tamarmik Gûtimut nangminermut iliornertut pitdlarneĸarfigssât. AGC 15.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents