Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 32—Barnet

  När ängeln gav undervisning till de hebreiska föräldrarna,
gällde undervisningen inte bara moderns vanor utan också den uppfostran barnet skulle få. Det räckte inte med att
Simson, det barn som skulle befria Israel, skulle få ett bra arv
vid sin födelse. Föräldrarna skulle också ge honom en god
uppfostran. Från det att han var ett spädbarn skulle han upp-
fostras till sträng återhållsamhet i sina vanor.HHM 327.1

  Liknande instruktioner gavs till Johannes Döparens föräldrar. Innan han föddes sändes detta budskap från himlen till hans far:HHM 327.2

  “Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande.” Luk 1:14, 15.HHM 327.3

  Frälsaren förklarade att av de ädla män som finns nedtecknade i himlens böcker var ingen större än Johannes Döparen. Det arbete som gavs till honom krävde inte bara fysisk styrka och uthållighet, utan också mentala och själsliga egenskaper av högsta kvalitet. Så viktigt var det att han fick en riktig fysisk fostran som förberedelse för detta arbete, att den högste ängeln i himlen sändes med instruktioner till barnets föräldrar.HHM 327.4

  De instruktioner som gavs angående de hebreiska barnen lär oss att inget som angår barnets fysiska hälsa borde försummas. Ingenting är utan betydelse. Allt som påverkar kroppens hälsa påverkar också sinnet och karaktären.HHM 328.1

  Man kan inte nog betona hur viktig den tidiga fostran av barnen är. Det som de lärt sig och de vanor de har utvecklat under spädbarns- och barndomstiden, betyder mer för utvecklingen av karaktären och den inriktning deras liv kommer att få, än all undervisning och fostran de får under åren som följer.HHM 328.2

  Föräldrar bör tänka på detta. De behöver förstå de principer som är grundläggande när det gäller att ta hand om och fostra barn. De bör kunna fostra dem till att bli fysiskt, mentalt och andligt friska. Föräldrar borde studera naturens lagar. De bör sätta sig in i hur människokroppen fungerar. De behöver lära sig de olika kroppsorganens funktion, och hur de påverkar varandra och är beroende av varandra. De bör studera hur sinnet och kroppen påverkar varandra, och vilka förhållanden som behövs för att båda skall fungera väl. Att ta på sig föräldraansvaret utan att göra en sådan förberedelse är synd.HHM 328.3

  Det görs alldeles för lite för att försöka förstå orsakerna till den dödlighet, sjukdom och degeneration som finns i dag, till och med i de mest civiliserade och gynnade länderna. Mänskligheten håller på att försvagas. Mer än en tredjedel dör i tidig barndom, och av dem som blir fullvuxna lider flertalet av någon sjukdom, och endast några få når upp till människans fulla livslängd.1Detta uttalande angående barndödlighet var korrekt vid tiden då det skrevs år 1905. Modern hälso- och sjukvård och en god skötsel av barnen har avsevärt minskat barndödligheten.HHM 328.4

  Det mesta av det onda som drar lidande och olycka över mänskligheten skulle kunna förhindras, och makten att göra något åt detta ligger till stor del hos föräldrarna. Det är inte något ” mystiskt öde” som gör att de små barnen rycks bort. Gud vill inte att de skall dö. Han ger dem till föräldrarna för att de skall fostras för att bli till nytta här i livet, och för att de skall nå det eviga livet. Om fäder och mödrar gjorde vad de kunde för att ge sina barn ett bra arv från födseln, och sedan genom rätt uppfostran strävade efter att ställa till rätta de felaktigheter de kan ha fått i arv, vilken förändring till det bättre skulle vi då inte få se i världen!HHM 328.5

  Skötsel av barnHHM 329.1

  Ju lugnare och enklare barnets liv är, desto fördelaktigare kommer det att vara både för den fysiska och den mentala utvecklingen. Modern bör sträva efter att alltid vara stillsam, lugn och behärskad. Många små barn är ytterst känsliga för nervös upphetsning, och moderns varsamma och lugna sätt kommer att ha ett lugnande inflytande som blir till obeskrivlig nytta för barnet.HHM 329.2

  Spädbarn behöver värme, men ett allvarligt misstag man ofta gör är att man låter barnen vistas i alltför varma rum där de inte får tillräckligt med frisk luft. Vanan att täcka över barnets ansikte när det sover är skadlig eftersom det hindrar barnet att andas fritt.HHM 329.3

  Man bör skydda spädbarnet från allt som kan försvaga eller förgifta kroppen. Man bör vara ytterst noggrann med att hålla allt omkring barnet rent och fräscht. Det kan visserligen vara nödvändigt att skydda de små från alltför hastiga eller stora temperaturväxlingar, men man bör ändå noga se till att de kan andas ren, uppfriskande luft, vare sig de sover eller är vakna, dag och natt.HHM 329.4

  Barnets kläderHHM 329.5

  När man förbereder spädbarnets klädförråd bör man gå efter vad som är praktiskt, bekvämt och hälsosamt, hellre än vad som är på modet eller kan väcka beundran. Modern bör inte använda tid på broderier och finare handarbeten för att göra de små kläderna vackra, och på det sättet trötta ut sig med onödigt arbete så att hennes egen och barnets hälsa blir lidande. Hon bör inte sitta böjd över sömnadsarbete som anstränger ögon och nerver hårt vid en tidpunkt då hon behöver mycket vila och behaglig motion. Hon bör inse att hon måste spara på sina krafter, så att hon kan möta de krav som kommer att ställas på henne.HHM 329.6

  Om man ser till att barnets kläder är varma, ger ett gott skydd och är bekväma, kommer en av de största orsakerna till irritation och rastlöshet att försvinna. Barnet kommer att vara friskare, och modern kommer inte att uppleva det så ansträngande och tidsödande att sköta om det.HHM 330.1

  Man bör undvika strama band eller kläder med åtsittande midja som hindrar lungorna och hjärtat att arbeta fritt. Ingen del av kroppen bör vid någon tidpunkt vara obekvämt klädd, så att kläderna tränger på något kroppsorgan eller hindrar kroppen att röra sig fritt. Alla barnkläder borde vara så lösa att barnen kan andas fritt och fullt ut när de använder dem, och de bör vara gjorda så att klädernas tyngd bärs upp av axlarna.HHM 330.2

  I en del länder är det fortfarande vanligt att man lämnar barnens skuldror, armar och ben oklädda. Denna vana kan inte fördömas starkt nog. Armar och ben, som ligger långt bort från blodomloppets centrum, behöver mer skydd än andra delar av kroppen. Artärerna som för blodet till armar och ben är stora och transporterar en tillräcklig mängd blod för att ge värme och näring. Men när armar och ben är oskyddade eller otillräckligt klädda, dras artärer och vener samman, och de känsliga delarna av kroppen kyls ner, och blodcirkulationen hindras.HHM 330.3

  Hos växande barn behöver alla kroppens krafter gynnsamma förhållanden för att barnen skall kunna utveckla en god kroppskonstitution. Om armar och ben är otillräckligt skyddade kan inte barnen, och speciellt inte flickorna, vara utomhus om inte vädret är milt. Därför hålls de inomhus av rädsla för kylan. Om barnen däremot är ordentligt klädda är det hälsosamt för dem att röra sig fritt i friska luften, sommar såväl som vinter.HHM 330.4

  Mödrar som önskar att deras pojkar och flickor skall ha en god hälsa bör klä dem ordentligt och, om bara vädret är rimligt, uppmuntra dem att vara ute mycket.HHM 331.1

  Det kan krävas en ansträngning att bryta sig loss från traditionens bojor och klä och fostra barnen med tanke på hälsan, men resultatet kommer att rikligen belöna ansträngningen.HHM 331.2

  Barnets matHHM 331.3

  Den bästa maten för spädbarnet är den mat som naturen ger, och om det inte är helt nödvändigt borde inte barnet berövas den maten. Det är hjärtlöst av modern att, av bekvämlighetsskäl eller för sällskapslivets skull, försöka befria sig från sin kärleksuppgift att amma den lille.HHM 331.4

  Den mor som låter sitt barn ammas av någon annan bör noga tänka över vad följden kan bli. I större eller mindre grad ger amman sitt eget sinnelag och sin egen läggning till det diande barnet.HHM 331.5

  Man kan inte nog poängtera hur viktigt det är att lära barnen riktiga kostvanor. De små behöver lära sig att de äter för att leva, inte lever för att äta. Denna fostran borde börja när barnet ännu ligger i moderns armar. Barnet bör matas bara vid regelbundna tider, och mindre ofta i takt med att det växer och blir äldre. Det bör inte få sötsaker eller samma sorts mat som vuxna, för sådant kan det inte smälta. Om man är noga och regelbunden med barnens matvanor, kommer detta inte bara att främja hälsan och bidra till att göra dem lugnare och gladare, utan också lägga grunden till vanor som kommer att bli till välsignelse för dem senare i livet.HHM 331.6

  När barnen lämnar spädbarnsstadiet bör man fortfarande vara mycket noga med att fostra deras smak och aptit. Ofta tillåts de att äta vad de vill, och när de vill, utan att bry sig om hälsan. Eftersom det läggs ner så mycket arbete och pengar på ohälsosamma läckerheter, leds de unga till att tro att det högsta målet i livet, och det som ger störst glädje, är att kunna tillfredsställa aptiten. En sådan fostran leder till frosseri, sedan följer sjukdom, som vanligtvis leder till användning av giftiga droger.HHM 332.1

  Föräldrar bör fostra sina barns smak och inte tillåta dem att äta ohälsosam mat. Men när vi styr barnens kostvanor, skall vi akta oss för att göra det felet att vi begär att barnen skall äta det som är motbjudande, eller äta mer än vad de behöver. Barnen har sina rättigheter, det finns sådant som de föredrar, och när deras önskningar är rimliga bör föräldrarna respektera dem.HHM 332.2

  Man bör vara noga med att äta regelbundet. Ingenting bör ätas mellan måltiderna, varken sötsaker, nötter, frukter eller någon annan sorts mat. Om man är oregelbunden i sina matvanor förlorar matsmältningsorganen sin friska spänst, vilket inverkar negativt på hälsan och humöret. Och när barnen kommer till matbordet har de ingen aptit för hälsosam mat, därför att deras smak kräver det som är skadligt för dem.HHM 332.3

  Mödrar som låter barnen få vad de önskar, på bekostnad av deras hälsa och goda humör, sår en ond säd som kommer att växa upp och bära frukt. Begäret att tillfredsställa smaken växer i takt med att barnen växer, och både mental och fysisk styrka blir lidande. Mödrar som tillåter detta måste bittert skörda den säd de har sått. De ser sina barn växa upp oförberedda till sinne och karaktär för att göra en ädel och nyttig insats i samhället eller hemmet. De andliga såväl som de mentala och fysiska krafterna tar skada på grund av den ohälsosamma matens inverkan. Samvetet blir bedövat, och man blir mindre känslig för goda impulser.HHM 332.4

  När man lär barnen att behärska sin aptit och äta med tanke på hälsan, bör man göra klart för dem att när de gör det, nekar de sig själva bara det som skulle skada dem. De försakar det som är skadligt, för att få något bättre. Gör matbordet inbjudande och attraktivt när du dukar fram de goda ting som Gud så rikligt har försett oss med. Gör måltiden till en trevlig och glad stund, och när ni njuter av Guds gåvor, tacka och prisa honom som gett er allt detta.HHM 333.1

  Vård av sjuka barnHHM 333.2

  Sjukdom hos barn kan i många fall bero på felaktig skötsel. Oregelbundet ätande, otillräcklig klädsel under kyliga kvällar, brist på ordentlig motion för att hålla blodet i friskt omlopp, eller brist på frisk luft som renar blodet, kan ha orsakat besvären. Föräldrarna bör försöka ta reda på vad som är orsaken till sjukdomen, och sedan rätta till de felaktiga förhållandena så fort som möjligt.HHM 333.3

  Alla föräldrar har förutsättningar att lära sig mycket om hur man skall ta hand om sjuka, och hur man förebygger och även behandlar sjukdom. Särskilt modern bör känna till vad man skall göra när de vanligaste sjukdomarna uppstår i hennes familj. Hon bör veta hur hon skall sköta sitt sjuka barn. Hennes kärlek till barnet och kunskap om barnet gör henne lämpad att sköta det på ett sätt som en främling inte skulle kunna göra.HHM 333.4

  Kunskap om människokroppenHHM 333.5

  Föräldrar bör tidigt lära sina barn att bli intresserade av hur kroppen fungerar och lära dem de enklare principerna i fysiologi. Undervisa dem hur de bäst skall kunna bevara de fysis- ka, mentala och andliga krafterna, och hur de skall använda sina förmågor, så att deras liv kan bli till välsignelse för andra och till ära för Gud. En sådan kunskap är ovärderlig för de unga. En utbildning i det som gäller livet och hälsan är viktigare för dem än den kunskap de får i många av de ämnen som undervisas i skolan.HHM 333.6

  Föräldrar borde leva mera för sina barn, och mindre för sin umgängeskrets. Studera hälsoämnen, och praktisera vad du lärt dig. Lär barnen att tänka från orsak till verkan. Lär dem att de måste lyda naturens lagar om de vill vara friska och lyckliga. Du kanske inte kommer att se så snabba framsteg som du skulle vilja, men bli inte missmodig, utan fortsätt tåligt och uthålligt med ditt arbete.HHM 334.1

  Lär dina barn ända från vaggan att öva självförnekelse och självbehärskning. Lär dem att njuta av det vackra i naturen, och att genom nyttig sysselsättning systematiskt öva upp alla sina kroppsliga och mentala krafter. Uppfostra dem så att de får en god fysik och en god moral, ett glatt sinnelag och ett behagligt sätt. Inprägla i deras mottagliga sinnen sanningen att det inte är Guds plan att vi skall leva bara för att tillfredsställa våra nuvarande behov, utan för det som främjar vårt eviga bästa. Lär dem att det är svagt och fel att ge efter för frestelser, men ädelt och modigt att stå emot dem. Dessa lärdomar kommer att vara som en sådd i god jord, och den kommer att ge en skörd som gör era hjärtan glada.HHM 334.2

  Men framför allt bör föräldrarna omge sina barn med en glad, vänlig och kärleksfull atmosfär. Ett hem där kärleken bor, och där den kommer till uttryck i blickar, ord och handlingar, är en plats där änglar älskar att göra sin närvaro känd.HHM 334.3

  Föräldrar, låt kärlekens, glädjens och förnöjsamhetens solsken få komma in i era egna hjärtan, och låt dess behagliga och uppmuntrande inflytande genomsyra era hem. Visa ett vänligt, fördragsamt, sinnelag, och uppmuntra samma sinne- lag hos barnen. Uppodla alla de goda egenskaper som kommer att göra hemlivet ljust. Den atmosfär som därigenom skapas kommer att vara för barnen vad luft och solsken är för växterna, och den kommer att främja sinnets och kroppens hälsa och krafter.HHM 334.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents