Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Kristuksen wertaukset

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Maanlaatu — tiepuoleen.

  Wertauksessa kylwäjästä kerrotaan pääasiallisesti siitä waikutuksesta, jonka eri maanlaatu tekee wiljan kaswuun. Ja tässä wertauksen osassa antaa Kristus kuulijainsa ymmärtää, ett'eiwät he saa asettua hänen työnsä tuomariksi eikä närkästyä, joll'ei se ole heidän tuumiensa mukaista. Se kysymys, jonka pitäisi meille kaikille olla tärkeimmän, kuuluu: Kuinka wastaanotamme Mestarimme käskyn? Sillä ikuinen kohtalomme riippuu siitä, otammeko sen wastaan wai hylkäämmekö sen.KW 43.1

  Puhuessaan siemenestä, joka lankesi tiepuoleen, sanoo Kristus: “Milloin joku kuulee waltakunnan sanan, eikä ymmärrä, niin paholainen tulee ja tempaa pois sen, mikä on kylwetty hänen sydämeensä. Tämä on se, joka kylwettiin tielle.”KW 43.2

  Siemen, joka kylwettiin tielle, kuwaa Jumalan sanaa, kun se lankee wälinpitämättömän kuulijan sydämeen, sellaiseen, joka on tullut maailman matkaajien, sen huwitusten, syntien yhteiseksi kulkutieksi. Sellainen sydän on kuin polku, jonka eläimet ja i hmiset tallaawat kowaksi. Se sydän, jonka täyttäwät yksinomaan itsekkäät pyrinnöt ja joka antautuu synnille “paatuu synnin pettämänä”.1Hebr. 3: 13. Henkiset sielunwoimat lamautuwat. Ihmiset kuulewat sanan, mutta eiwät sitä ymmärrä. He eiwät wälitä tarpeistaan eikä heitä uhkaawista waaroista. He eiwät huomaa Kristuksen rakkautta, ja armon sanoma on heistä aiwan yhdentekewä.KW 43.3

  Kuten linnut owat walmiit kokoamaan siemenjywiä, niin on saatana aina walmiina noukkimaan sielusta sydämen jumalallisen kylwön. Hän pelkää, että sanan woima herättää wälinpitämättömät ja waikuttaa turmeltuneisiin sydämiin. Saatana ja hänen enkelinsä saapuwat niihin seurakuntiin, joissa ewankeliumia saarnataan. Samalla kun taiwaan enkelit koettawat tukea sitä waikutusta, minkä Jumalan sana tekee ihmissydämiin, on saatana waruillaan tehdäkseen tyhjäksi heidän työnsä. Pahuutensa innostamana koettaa hän wastustaa Jumalan Hengen työtä. Kun joku sielu tuntee Kristuksen rakkauden wetoa, pyrkii saatana johtamaan hänen huomionsa pois Wapahtajasta. Hän täyttää mielen maallisilla tuumilla. Hän herättää arwosteluhalua, epäilystä ja uskottomuutta. Wahdollisesti puhujan tapa ja käntös yleensäkään ei ole miellyttäwää, jotta kuulijat takertuwat yksistään näihin puutteellisuuksiin. Tämä woi silloin olla syynä siihen, että totuus, jota he tarwitsewat ja jonka Jumala rakkaudessaan on heille lähettänyt, ei woi tehdä pysywäistä waikutusta.KW 44.1

  Saatanalla on paljon apulaisia. Moni, joka tunnustaa olewansa kristitty, auttaa kiusaajaa nyhtämällä pois totuuden siemenen toisten sydämestä. Jumalan sanan saarna tehdään usein arwostelun esineeksi kodissa. Moititaan saarnaa aiwan kuin tawallista esitelmää tai waltiollista puhetta. Pintapuolisesti tai pilkaten arwostellaan sanomaa, joka olisi otettawa Jumalan omana sanana. Jumalan palwelijan luonteesta ja hänen tekojensa waikuttimista sekä kirkon jäsenten käytöksestä keskustellaan aiwan wapaasti. Tuomitaan ankarasti, kerrotaan juoruja ja solwauksia, wieläpä tehdään se kääntymättömien läsnäollessa. Usein wanhemmat puhuwat näistä asioista lasten kuullen. Siten häwitetään kunnioitus Jumalan sanansaattajaan ja siihen sanomaan, joka hänellä on ilmoitettawana. Sen takia moni alkaa pitää Jumalan omaa sanaa arwottomana.KW 44.2

  Tällä tawoin kristityissä kodeissa kaswatetaan paljon nuoria wapaa-ajattelijoiksi. Ja siitä huolimatta wanhemmat kysywät syytä, miksi heidän lapsensa owat niin wälinpitämättömiä ewankeliumille ja owat niin taipuwaisia epäilemään Raamatun totuutta. He ihmettelewät, miksi lapset eiwät ole wastaanottawaisia moraalisille ja uskonnollisille waikutuksille. He eiwät huomaa, että heidän oma esimerkkinsä on paaduttanut lasten sydämet. Hywä siemen ei lyödä sijaa, ja saatana tulee nyhtämään sen pois.KW 45.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents