Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Kristuksen wertaukset

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Terweys.

  Terweys on siunaus, jolle ei moni osaa panna oikeata arwoa ja kuitenkin henkinen ja ruumiillinen toimintakykymme riippuu tästä lahjasta. Waikuttimilla ja taipumuksilla on sijansa ruumiissa ja tämän tulee olla hywässä kunnossa sekä mitä parhaan henkisen waikutuksen alaisena, jotta me woisimme käyttää talenttimme oikealla tawalla.KW 343.3

  Kaikki, mikä heikontaa ruumiillisia woimia, heikontaa myös ajatuskykyämme, niin ettei se enää woi erottaa pahaa hywästä. Me tulemme yhä kywyttömämmiksi walitsemaan hywää ja meillä on yhä wähemmän tahdonwoimaa tekemään sitä, minkä tiedämme oikeaksi. Ruumiillisten woimiemme wäärinkäyttö lyhentää sitä aikaa, jolloin elämämme woidaan käyttää Jumalan kunniaksi ja wie meiltä kywyn täyttää sitä työtä, jonka Jumala on meille antanut tehtäwäksi. Jos otamme huonoja tapoja, kuten yöwalwomista tai ruokahalun tyydyttämistä terweyden kustannuksella, laskemme perustuksen heikkoudelle. Laiminlyömällä ruumiinliikkeet, liiaksi rasittamalla sielua ja ruumista, tuhoamme hermorakenteen. Ne, jotka tällä tawoin lyhentäwät elämänsä tai jotka tekewät itsensä kelwottomiksi palwelemaan Jumalaa halweksimalla luonnon lakeja, owat uskottomia sekä Jumalalle että lähimäisilleen. Tilaisuus olla muille siunaukseksi, koko se työ, jonka tähden Jumala on lähettänyt heidät maailmaan, on heidän huolimattomuutensa takia lyhentynyt. He owat tehneet itsensä kelwottomiksi suorittamaan sitä, minkä he lyhemmällä ajalla olisiwat woineet saawuttaa. Herra pitää meitä syyllisinä, jos me turmiollisilla tawoillamme ryöstämme maailmalta jotain hywää.KW 343.4

  Terweyden lain rikkominen on sama kuin siweellisen lain rikkomus, sillä Jumala on terweyden lakien alkuunpanija aiwan yhtä hywin kuin siweellisenkin lain. Hän on omalla sormellaan kirjottanut lakinsa joka lihakseen, jokaiseen sisällä olemaan woimaan, jolla hän on ihmisen warustanut. Ja jos wäärinkäytämme jotakin ruumiimme osaa, on se wäkiwalta tätä lakia wastaan.KW 344.1

  Jokaisella pitäisi olla hywät tiedot ihmisruumiin rakenteesta, woidakseen pitää sitä sellaisessa kunnossa, että se kykenisi suorittamaan Herran työtä. Ruumista on huolellisesti suojeltawa ja kehitettäwä, jotta jumaluus näkyisi ihmisyydessä kaikessa täydellisyydessään. Ruumiillisen ja henkisen elämän keskinäisen suhteen tutkiminen on mitä tärkeimpiä osia kaswatuksessa. Siihen pitäisi kiinnittää suurempaa huomiota sekä kodissa että koulussa. Jokaisen tarwitsee tietää ruumiinsa kokoonpanosta ja niistä laeista, jotka hallitsewat luonnollista elämää. Se, joka tahallaan jättäytyy tietämättömäksi ruumiinsa laeista ja tietämättömyydestään käyttää niitä wäärin, tekee syntiä Jumalaa wastaan. Jokaisen tulisi asettua mitä parhaalle kannalle elämän ja terweyden suhteen. Meidän tapojemme tulisi olla järjen walwonnan alla ja järjen taas Jumalan hallittawana.KW 344.2

  “Wai ettekö tiedä”, sanoo apostoli Paawali, “että ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka teissä on, ja jonka olette saaneet Jumalalta, ja ette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.”11 Kor. 6: 19, 20.KW 345.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents