Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Kristuksen wertaukset

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Woima.

  Meidän tulee rakastaa Jumalaa ei ainoastaan kaikesta sydämestämme, kaikesta mielestämme ja kaikesta sielustamme, waan kaikesta woimastammekin. Tähän kuuluu ruumiillisten woimien järkewä käyttäminen.KW 346.1

  Kristus oli rehellinen työmies sekä ajallisella että hengellisellä alalla ja kaikessa työssään osotti hän lujaa päättäwäisyyttä täyttää Isänsä tahto. Taiwaalliset ja maalliset asiat owat paljon lähempänä toisiaan ja paljon wälittömämmin Kristuksen katsannon alla kuin moni luuleekaan. Kristus se oli, joka teki suunnitelman ensimäiseen maalliseen tabernaakeliin. Hän antoi kaikki neuwot Salomonin temppelirakennuksen suhteen. Hän, joka maan päällä eläessään työskenteli salwumiehenä pienessä Nasaretin kaupungissa, oli taiwaallinen rakennusmestari, joka suunnitteli sen pyhän rakennuksen, jossa hänen nimensä kunnioitettaisiin.KW 346.2

  Kristus se oli, joka antoi tabernaakelin rakentajille wiisautta suorittaa mitä taidokkain ja hienoin työ. Hän sanoi: “Katso, minä olen kutsunut nimeltänsä Belsalaalin, Urin pojan, Hurin pojan pojan, Juudan suwusta, ja olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, wiisaudella ja ymmärryksellä, tiedoilla ja kaikkinaisella taidolla taideteoksia keksimään … Ja katso, minä olen antanut hänelle awuksi Oholiabin, Ahisamekin pojan, Danin suwusta, ja olen antanut kaikille teidän taitawille miehille wiisautta sydämeen. Nämä saawat tehdä kaikki, mitä minä olen sinulle käskenyt.”12 Moos. 31:2—6.KW 346.3

  Jumala tahtoo, että hänen työmiehensä, oliwatpa missä asemassa tahansa, katsoisiwat ylös häneen, kuten kaiken sen antajaan, mitä he omistawat. Kaikki hywät keksinnöt ja edistykset owat alkuaan hänestä, joka on ihmeellinen neuwoissaan ja täydellinen kaikissa toimissaan. Lääkärin käden tottunut liike, hänen waltansa hermojen ja lihasten yli, hänen tietonsa ruumiin aroista osista on wiisauden lahja, jonka hän on saanut Jumalalta käyttääkseen sitä kärsiwien hywäksi. Se taitawuus, jolla puuseppä käyttää wasaraansa, se woima, millä seppä walmistaa rautaa alasimellaan tulewat molemmat Jumalalta. Hän on warustanut ihmisen lahjoilla, ja hän odottaa, että ihminen katsoisi ylös häneen kuten neuwonantajaansa. Teimmepä mitä tahansa, toimimmepa millä alalla tahansa, toiwoo hän, että terästäisimme järkemme, jotta saisimme suoritetuksi kunnollisen työn.KW 346.4

  Uskonto ja työ eiwät ole kaksi eri asiaa, ne owat yksi. Raamatullinen uskonto on yhdistettäwä kaikkeen, mitä teemme tai sanomme. Jumalalliset ja inhimilliset woimat owat yhdistettäwät sekä ajallisiin että henkisiin toimiin. Niiden tulee toimia kaikissa inhimillisissä pyrinnöissä, käsityö- ja maanwiljelysalalla, kauppatoimissa ja tieteellisissä tutkimuksissa. On wälttämätöntä, että sellainen yhteistoiminta tapahtuu kaikessa, mikä kuuluu kristillisen toiminnan alalle.KW 347.1

  Jumala on ilmottanut ne periaatteet, joiden nojalla yksistään tämä yhteistoiminta on mahdollinen. Hänen kunniansa tulee olla kaikkien waikuttimena, jotka työskentelewät yhdessä hänen kanssaan. Kaikella, mitä teemme, tulee olla perustana rakkaus Jumalaan,- kaiken tulee soweltua hänen tahtoonsa.KW 347.2

  Yhtä wälttämätöntä on täyttää Jumalan tahto rakennusta rakennettaessa kuin uskonnolliseen jumalanpalwelukseen osaa otettaessa. Ja jos työmiehet owat noudattaneet oikeita periaatteita omassa rakennuksessaan, kaswawat he armossa ja tiedossa jokaista uutta rakennusta tehtäessä.KW 347.3

  Mutta Jumala ei hywäksy suurimpiakaan kykyjä eikä parhainta palwelusta, jollei omaa minää lasketa alttarille hänelle eläwäksi uhriksi. Juuren pitää olla pyhän, jos mieli hedelmän olla Jumalalle otollisen.KW 347.4

  Herra teki Danielin ja Josefin wiisaiksi hoitajiksi. Hän saattoi waikuttaa heidän kauttansa, kun he eiwät eläneet tyydyttääkseen omia taipumuksiaan, waan miellyttääkseen Jumalaa.KW 347.5

  Danielin kertomuksessa on opetus meille. Se osottaa, että liikemiehen ei wälttämättömästi tarwitse olla kowa ja harkitsewa. Hän woi joka askeleella saada Jumalalta johtoa. Daniel oli ensimäinen mies Babylonin kuningaskunnasta ja samalla Herran profeetta, joka sai waloa jumalalliselta hengeltä. Maallisia ja kunnianhimoisia waltiomiehiä werrataan Jumalan sanassa ruohoon, joka kaswaa ja kukkiessaan kuihtuu. Mutta Herra tahtoo saada palwelukseensa taitawia ihmisiä — ihmisiä, jotka woiwat soweltua eri aloille hänen työssään. Tarwitaan käytännöllisiä ihmisiä, jotka tahtowat panna totuuden suuret periaatteet kaikkiin yrityksiinsä. Heidän luonnonlahjojaan olisi kehitettäwä- perusteellisilla tutkimuksilla ja harjotuksilla. Jos ihmisten jollain alalla tarwitsee edistyä wiisaudessa ja woimassa, niin on etupäässä niiden, jotka käyttäwät kykynsä pystyttääkseen Jumalan waltakuntaa maan päälle. Danielista luemme, että kaikki hänen yrityksensä, kun nämä pantiin mitä tarkimman tutkimuksen alaisiksi, huomattiin wirheettömiksi. Hän oli esimerkkinä siitä, millainen jokaisen liikemiehen tulisi olla. Hänen historiansa osottaa, mitä se woi saawuttaa, joka pyhittää Jumalan palwelukseen järkensä, sydämensä ja ruumiinsa woimat.KW 347.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents