Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Kristuksen wertaukset

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hywään maahan.

  Ei kylwäjä aina saa osakseen pelkkää pettymystä. Wapahtaja sanoo siitä kylwöstä, joka lankee hywään maahan: “Mikä hywään maahan kylwettiin on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä sata jywää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.” “Mutta mikä hywään maahan putosi, on ne, jotka sanan kuultuaan säilyttäwät sen wilpittömässä ja hywässä sydämessä ja tuottawat hedelmän kärsiwällisyydessä.”KW 57.1

  “Wilpitön ja hywä sydän”, josta wertauksessa puhutaan, ei suinkaan ole synnitön sydän, sillä ewankeliumia saarnataan kadotetuille. Kristus sanoi: “En ole tullut kutsumaan wanhurskaita, waan syntisiä.”1Mark. 2: 17. Wilpitön sydän on sillä, joka antautuu Pyhän Hengen waikutuksen alaiseksi. Hän tunnustaa wirheensä ja tuntee Jumalan armeliaisuuden ja rakkauden tarwetta. Hänellä on wilpitön halu totuuden tuntemiseen ja sen nuodattamiseen. Hywä sydän on sellainen, joka uskoo Jumalan sanan.KW 58.1

  Ilman uskoa on mahdoton wastaanottaa sanaa. “Jumalan tykö pyrkiwän täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsiwät.”2Hebr. 11: 6.KW 58.2

  Tämä on se, “joka kuulee sanan ja ymmärtää sen”. Fariseukset Kristuksen aikana sulkiwat silmänsä päästäkseen näkemästä ja korwansa päästäkseen kuulemasta, ja siitä syystä ei totuus päässyt heidän sydämiinsä. Heidän piti kärsiä rangaistus tahallisesta tietämättömyydestään ja sokeudestaan. Mutta Kristus kehotti opetuslapsia awaamaan sydämensä opetukselle ja uskomaan. Hän siunasi heitä, kun he näkiwät ja kuuliwat uskon silmillä ja korwillä.KW 58.3

  Ne ihmissydämet, joita werrataan hywään maahan, ottawat sanan wastaan “ei ihmisten sanana, waan niinkuin se toden totta on, Jumalan sanana”.31 Tess. 2: 13. Ainoastaan se, joka pitää Raamatun kirjotukset Jumalan omana äänenä, joka puhuu juuri hänelle itselleen, woi olla oikea sanankuulija. Hän wapisee sanan edessä, sillä se on hänelle eläwä todellisuus. Hän awaa järkensä ja sydämensä sitä wastaanottamaan. Sellaisia kuulijoita oliwat Kornelius ja hänen ystäwänsä, jotka sanoiwat apostoli Pietarille: “Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaikki, mitä Herra on käskenyt sinulle.”1Ap. T. 10: 33.KW 58.4

  Kykymme wastaanottaa totuutta ei riipu nerokkuudesta, waan aiheittemme puhtaudesta sekä yksinkertaisesto, wakawasta, luottawasta uskosta. Jumalan enkelit lähestywät niitä, jotka sydämen nyöryydellä etsiwät jumalallista johtoa. Pyhä Henki on annettu heille ilmottamaan totuuden rikkaita aarteita.KW 59.1

  Hywän maan tapaiset kuulijat pitäwät sanan. Saatana kaikkine pahoine aikeineen ei woi ottaa sitä pois. Ei riitä, että ainoastaan kuulemme ja luemme sanan. Hänen, joka tahtoo saada hyötyä sanasta, tulee lähemmin tutkia hänelle esitettyä totuutta. Wakawalla tarkkaawaisuudella ja rukouksella tulee hänen koettaa käsittää totuuden merkitystä. Hänen on juotawa sywältä pyhän kirjan henkisestä lähteestä.KW 59.2

  Jumala kehottaa meitä täyttämään mielemme suurilla ja puhtailla ajatuksilla. Hänen tahtonsa on, että hiljaisuudessa tarkastamme hänen rakkauttaan ja armeliaisuuttaan sekä sywennymme hänen ihmeelliseen pelastussuunnitelmaansa. Siten saamme yhä selwemmän käsityksen totuudesta, ja pyrkimyksemme sydämen ja ajatuksien tosipuhtauteen tulee yhä hartaammaksi. Sielu, joka wiihtyy pyhien ajatusten puhtaassa ilmapiirissä, muuttuu seurustellessaan Jumalan kanssa hänen luonteensa kaltaiseksi.KW 59.3

  “Ja kantaa hedelmän.” Ne, jotka sanan kuultuaan pitäwät sen, tuottawat kuuliaisuuden hedelmiä. Sittenkun Jumalan sana on päässyt sieluun, on se ilmenewä hywissä töissä. Sanan hedelmän tulee näkyä elämässä, joka on Kristuksen elämän koltainen. Kristus lausui omasta itsestään: “Sinun tahtosi, minun Jumalani, teen minä mielelläni, ja sinun lakisi on sydämessäni.” “Minä en kysy omaa tahtoani, waan hänen tahtoaan, jota on lähettänyt minut.”2Ps. 40: 9; Joh. 5: 30. Ja Raamattu sanoo: “Joka sanoo hänessä pysywänsä, on welwollinen itsekin waeltamaan niin kuin hän waelsi.”31 Joh. 2: 6.KW 59.4

  Jumalan sana joutuu usein ristiriitaan ihmisen perittyjen ja turmeltuneiden taipumusten sekä elintapojen kanssa. Mutta kun ihminen wastaanottaa sanan sydämeensä, täytyy hänen myös suostua kaikkiin sen ehtoihin ja waatimuksiin. Hänen tulee asettaa kaikki tapansa ja toimensa Jumalan sanan alle. Silloin oppii hän pitämään kuolewan, harhailewan ihmisen käskyjä mitättöminä werrattuina äärettömän Jumalan sanaan. Silloin oppii hän jakamattomalla sydämellä etsimään iankaikkista elämää ja tappioista, wainosta, kuolemastakin huolimatta seuraamaan totuutta.KW 59.5

  Ja sellainen ihminen kantaa hedelmän “kärsiwällisyydessä”. Ei kukaan, joka wastaanottaa Jumalan sanan, ole wapautettu waikeuksista ja huolista, mutta kristitty ei wastoinkäymisissä tule lewottomaksi eikä alakuloiseksi. Waikk'emme näe mitään mahdollisuutta päästä waikeuksista emmekä käsitä Jumalan menettelyn tarkotusta, emme saa jättää luottamustamme. Muistaen Herran suuren armeliaisuuden tulee meidän laskea kaikki huolemme hänen päällensä ja kärsiwällisesti odottaa hänen pelastustaan.KW 60.1

  Wastoinkäymisen kautta henkinen elämä wahwistuu. Huolet, oikealla tawalla kannettuina, kehittäwät ja wahwistawat luonnetta sekä henkisiä armojahjoja. Uskon, hiljaisuuden ja rakkauden jaloimmat hedelmät kypsywät usein parhaiten myrskyssä ja pimeydessä.KW 60.2

  “Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsiwällinen, kunnes se saa syksyisen sateen ja kewäisen.”1Joh. 5: 7. Niin on kristitynkin kärsiwällisesti odotettawa Jumalan sanan hedelmöittäwää waikutusta hänen elämäänsä. Usein, kun rukoilemme Hengen armolahjoja, koettaa Jumala wastata rukoukseemme asettamalla meidät sellaisiin olosuhteisiin, joissa pääsemme kehittämään hengen hedelmiä; mutta me emme käsitä hänen aikeitaan ja ihmeitään, waan olemme arkoja ja masentuneita. Ainoastaan kaswamalla ja hedelmää tuottamalla woimme kehittää hengellistä elämää. Meidän tulee wastaanottaa ja pitää Ju- malan sana ja asettua sen walwonnan alle, niin sen tarkotus täyttyy meissä.KW 60.3

  “Jos joku rakastaa minua”, sanoi Kristus, “niin hän on pitäwä minun sanani ja Isäni on rakastawa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja pidämme asuntoa hänen tykönään.”1Job. 14: 23. Meidän yllämme tulee olemaan woimakkaampi, täydellisempi woima, sillä me olemme eläwässä yhteydessä kaiken pysywäisen woiman lähteen kanssa. Hengellisessä elämässämme olemme Jeesuksen alamaisia. Emme enää elä tawallista itsekästä elämäämme, waan Kristus elää meissä. Hänen luonteensa esiintyy meidän luonteessamme. Tällä tawoin tuotamme Hengen hedelmiä “mitkä kolmenkymmenen, mitkä kuudenkymmenen, mitkä sadankertaisia.”KW 61.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents