Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 58 — Biblia najważniejszą księgą do wychowania w naszych szkołach

  Biblia jest objawieniem Boga naszemu światu mówiącym nam o charakterze jaki musimy mieć po to aby osiągnąć raj Boga. Mamy ją docenić jako Boże ukazanie nam wiecznych spraw — rzeczy o najważniejszych konsekwencjach jakie mamy znać. Przez świat jest odrzucana jakby jej poznanie było skończone ale tysiące lat badań nie wyczerpią ukrytego skarbu jaki zawiera. Jedynie wieczność objawi mądrość tej księgi. Klejnoty zakopane w niej są niewyczerpane gdyż jest to mądrość nieskończonego umysłu.FW 444.1

  W żadnym okresie czasu człowiek nie nauczył się wszystkiego co może być nauczone ze słowa Boga. Są jeszcze nowe kwestie prawdy do ujrzenia a wiele ma być zrozumiane o charakterze i atrybutach Boga — Jego dobrotliwości, miłosierdziu, pobłażliwości, przykładzie doskonałego posłuszeństwa. “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (a my ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jaką ma jednorodzony u Ojca) pełne łaski i prawdy”. To jest najbardziej wartościowe studium wzmacniające intelekt i dające siłę zdolnościom umysłowym. Po pilnym badaniu słowa odkrywa się ukryte skarby i miłośnik prawdy wykrzykuje w tryumfie: “Zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany przez aniołów, głoszony poganom, uwierzono w niego na świecie, przyjęty do chwały. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym aby być równym Bogu lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom”.FW 444.2

  Biblia, w pełni przyjęta i studiowana jako słowo Boga, mówi ludzkiej rodzinie jak osiągnąć mieszkania wiecznego szczęścia i zapewnić sobie skarby nieba. “Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”. Czy jesteśmy zatem tak leniwi że nie możemy jej pojąć? Czy będziemy pielęgnować wielki głód na produkcje autorów i nie szanować Słowo Boga? Jest wielkie dążenie do czegoś czego nigdy nie powinniśmy pragnąć, co daje ludziom substytut poznania, co nie może uczynić ich mądrymi ku zbawieniu.FW 444.3

  “Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone a wy dobrze czynicie trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”.FW 445.1

  “Gdyż wszystko co było kiedyś napisane, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez cierpliwość i wsparcie Pism mogli mieć nadzieję. Rozważajcie te sprawy, poddajcie się im całkowicie aby wasza korzyść mogła objawić się wszystkim. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł ale Słowo Pana trwa na wieki”.FW 445.2

  To przez przejrzenie Biblii umysł jest wzmocniony, oczyszczony i wywyższony. Gdyby nie było żadnej książki na całym świecie, słowo Boga wyżywane przez łaskę Chrystusa uczyniłoby człowieka doskonałym w tym świecie z charakterem dopasowanym do przyszłego nieśmiertelnego życia. Ci, którzy studiują słowo przyjmując je wiarą jako prawdę wprowadzając do charakteru, będą pełni w Tym, który jest wszystkim i we wszystkim. Dzięki Bogu za możliwości dane ludzkości. Lecz studium wielu innych autorów mąci i obciąża umysł mając szkodliwy wpływ na religijne życie. W Biblii są wyszczególnione wyraźnie obowiązki człowieka względem Boga i bliźnich lecz bez studium słowa jak możemy poznać te wymagania? Musimy mieć poznanie Boga: “Gdyż to jest życie wieczne, powiedział Chrystus, aby mogli poznać ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”.FW 445.3

  Niech żadne ludzkie twierdzenia nie będą rozważane jako prawda gdy są sprzeczne ze słowem Boga. Pan Bóg, Stwórca niebios i ziemi, źródło wszelkiej mądrości, nie jest drugim dla nikogo. Ale ci wątpliwi wielcy autorzy, którzy dają naszym szkołom podręczniki do studiowania, są przyjmowani i uwielbiani, nawet jeśli nie mają życiowego związku z Bogiem. Przez takie studium człowiek został odprowadzony od Boga na zakazane ścieżki, umysły zostały przeciążone do śmierci przez niepotrzebną pracę w próbie otrzymania tego co jest dla nich jak poznanie, które Adam i Ewa otrzymali niesłuchając Boga. Gdyby Adam i Ewa nigdy nie dotknęli drzewa poznania dobra i zła, znajdowaliby się tam gdzie Pan mógłby udzielić im poznania ze swego Słowa, poznania, które nie pozostałoby zostawione ze sprawami tego świata ale zabraliby je ze sobą do raju Boga. Lecz dzisiejsi młodzi mężczyźni i kobiety spędzają lata na zdobywaniu wykształcenia, które jest tylko drewnem i sianem, które zostaną pochłonięte przez wielki ogień oczyszczenia. Wielu spędza lata swego życia na studium książek zdobywając wykształcenie, które umrze razem z nimi. Takie wykształcenie dla Boga nie ma żadnej wartości. Ta przypuszczalna mądrość zdobyta ze studium różnych autorów wyklucza i pomniejsza jasność i wartość słowa Boga. Wielu uczniów pozostawiło szkoły będąc niezdolnymi przyjąć słowo Boga z respektem i szacunkiem jaki mieli zanim tam przybyli, ich wiara zaginęła w wysiłku bycia najlepszym w różnych dziedzinach studiów. Biblia nie została uczyniona sprawą standardu w ich wykształceniu lecz dano im książki gdzie była pomieszana niewiara z propagowaniem błędnych teorii.FW 446.1

  Nie ma nic tak uszlachetniającego i ożywiającego jak studium wielkich tematów dotyczących naszego życia wiecznego. Niech uczniowie dążą do pojęcia tych danych przez Boga prawd, niech dążą do zbadania tych cennych spraw a ich umysły poszerzą się i wzmocnią w wysiłku. Lecz umysł przytłoczony masą spraw nigdy nie będzie zdolny tego uczynić, jest umysłem skarłowaciałym i osłabionym ponieważ zajmuje się tylko zwykłym materiałem. Nie zajmował się rozważaniem wyższych wzniosłych objawień pochodzących od Boga.FW 447.1

  “Gdyż Bóg tak umiłował świat że wydał swego jednorodzonego Syna aby każdy kto w Niego uwierzy nie zginął ale miał żywot wieczny.” Gdy umysł jest wezwany by rozważał te wielkie tematy, będzie wznosił się coraz wyżej w zrozumieniu tych tematów o wiecznej wadze pozostawiając liche i nieznaczące sprawy by opadły jak martwy odważnik.FW 447.2

  Wszystkie niepotrzebne kwestie należy usunąć z toku studiów i jedynie taki materiał dawać uczniom, który będzie miał realną wartość dla nich. Tylko z tym ma on potrzebę zaznajomienia się aby mógł zapewnić sobie takie życie, które można porównać z życiem Boga. Gdy się o tym uczy, jego umysł będzie wzmocniony i poszerzony, tak jak umysł Chrystusa i Jana Chrzciciela. Co uczyniło Jana wielkim? — Zamknął swój umysł na masę tradycji nauczanej przez żydowskich nauczycieli otwierając go na mądrość, która przychodzi na dół z wysokości. Przed jego narodzinami Duch Święty zaświadczył o Janie: “Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej by zwrócić serca ojców ku dzieciom a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych przygotowując Panu lud prawy”. A w swym proroctwie Zachariasz powiedział o Janie: “A ty dziecię prorokiem Najwyższego nazwane będziesz bo poprzedzać będziesz Pana aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem”.FW 447.3

  Szymon powiedział o Chrystusie: “Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i ludzi”. Jezus i Jan byli przedstawieni przez wychowawców tamtejszych czasów jako ignoranci ponieważ nie uczyli się u nich. Lecz Bóg nieba był ich nauczycielem i wszyscy, którzy słuchali, byli zdumieni ich znajomością Pism jako nigdy nieuczonych. Od nich faktycznie nie mieli ale od Boga uczyli się najwyższego rodzaju mądrości.FW 448.1

  Osąd ludzi, nawet nauczycieli, może mieć bardzo odmienną ocenę tego co tworzy prawdziwe wykształcenie. Nauczyciele w dniach Chrystusa nie wychowywali młodzieży w prawidłowym poznaniu Pism co leży u podstaw wszelkiego wykształcenia godnego nazwy. Jezus powiedział o faryzeuszach: “Błądzicie bo nie znacie Pism i mocy Boga nauczając nauk i przykazań ludzkich”. Modlił się za swych uczniów: “Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat, i za nich poświęcam siebie samego aby i oni poświęceni byli w prawdzie”.FW 448.2

  A Pan powiedział do Mojżesza mówiąc: “Powiedz te słowa dzieciom Izraela mówiąc: Zaprawdę, zachowujcie moje sabaty bo jest to znak pomiędzy mną a wami poprzez wasze pokolenia abyście wiedzieli że Ja jestem Pan, który was uświęca. Sześć dni będziecie pracować ale siódmego dnia jest sabat odpoczynku, święty dla Pana, ktokolwiek będzie wykonywał jakąkolwiek pracę w dniu sabatu z pewnością umrze”. Czy szatan odniósł sukces w usunięciu świętości z dnia, który był odróżniony ponad wszystkie inne? Udało mu się ustanowić inny dzień w zamian ale nigdy nie będzie mógł zabrać z niego błogosławieństwa Pana. Będą dzieci Izraela zachowywać sabat poprzez pokolenia jako wieczne przymierze. Co może być bardziej pozytywne i jasne niż te słowa? Czy Bóg się zmienił? Czy pozostanie taki sam przez całą wieczność a człowiek wymyśla wiele wynalazków.FW 449.1

  Biblia jest pełna poznania i wszyscy, którzy przychodzą ją studiować z sercem ku zrozumieniu, zobaczą poszerzony umysł i wzmocnione zdolności by pojąć te cenne daleko sięgające prawdy. Duch Święty odciśnie je na umyśle i duszy. Ale ci, którzy dają pouczenie młodzieży, muszą najpierw stać się głupimi aby mogli stać się mądrymi. Jeśli ignorują proste “tak mówi Pan” i zrywają z drzewa poznania czego Bóg zakazał im a co jest poznaniem nieposłuszeństwa, ich przestępstwo sprowadzi na nich potępienie i grzech. Czy będziemy wychwalać takich ludzi za ich wielką wiedzę? Czy będziemy siedzieć u stóp tych, którzy ignorują prawdy uświęcające duszę? “Jakom żyw, mówi Pan Bóg, będę wami rządził potężną ręką i wyciągniętym ramieniem i wylewając gniew”. Dlaczego wychowawcy dzisiejsi nie baczą na te ostrzeżenia? Dlaczego się chwieją nie wiedząc z jakiego powodu? Dlatego że szatan zaślepił ich oczy i przeszkoda ich nieprawości jest ukazywana innym przez ich przepis i przykład. W ten sposób oczy innych są zaślepione i ci, którzy powinni chodzić w światłości, chodzą w ciemności gdyż nie patrzą mocno na Jezusa — Światłość świata.FW 449.2

  Wielkie światło było dane reformatorom lecz wielu z nich przyjęło sofistykę błędu przez niewłaściwą interpretację Pism. Te błędy gromadziły się przez stulecia i chociaż zadomowiły się z wiekiem, to nie miały za sobą “tak mówi Pan”. Gdyż Pan powiedział: Nie zmienię spraw, które wyszły z mych ust. W swym wielkim miłosierdziu Pan pozwolił by jeszcze większe światło świeciło w tych ostatnich dniach. Wysłał nam swe poselstwo objawiające Jego prawo i pokazujące co jest prawdą.FW 450.1

  W Chrystusie jest źródło wszelkiego poznania. W Nim nasze nadzieje wiecznego życia są skupione. On jest największym nauczycielem jaki świat kiedykolwiek znał a jeśli pragniemy poszerzyć umysły dzieci i młodzieży i zdobyć je by jeśli to możliwe kochały Biblię, powinniśmy umocnić ich umysły na jasnej i prostej prawdzie wykopując to co zostało pogrzebane pod śmieciami tradycji pozwalając by klejnoty świeciły. Zachęcajcie je by badały te tematy a włożony wysiłek doprowadzi do nieocenionej dyscypliny. Ukazanie Boga, tak jak jest przedstawiony w Jezusie Chrystusie, dostarczy tematu do wzniosłego rozważania i jeśli będzie studiowany, wyostrzy umysł, wywyższy i uszlachetni zdolności. Gdy ludzki czynnik uczy się tych lekcji w szkole Chrystusa próbując stać się takim jakim był Chrystus, cichego i pokornego serca, będzie uczył się najbardziej z użytecznych lekcji że intelekt jest najwyższy tylko jeśli jest uświęcony przez żywy związek z Bogiem.FW 450.2

  Ostrzeżenie i nauka dane w słowie Boga odnośnie fałszywych pasterzy powinno mieć znaczenie dla nauczycieli i uczniów w naszych szkołach. Powinno się dać radę uczniom by nie przyjmowali takich pasterzy jako swój najwyższy autorytet. Co jest potrzebne dla uczniów by zdobyli swe wykształcenie w Ann Arbor poprzez końcowe kwalifikacje? Okazało się że dla wielu to duchowość i wiara w sprawach dotyczących prawdy. Nie jest konieczną dyscypliną by otworzyć umysł na sianie kąkolu pośród pszenicy i nie podoba się naszemu wielkiemu Nauczycielowi by tak gloryfikować nauczycieli, którzy nie mają uszu do słuchania ani umysłów do zrozumienia “tak mówi Pan”. Tak honorując tych, którzy kształcą niezgodnie z prawdą, nie spotykamy się z aprobatą Boga. Niech słowa Pana powiedziane światu przez proroka Izajasza mają dla nas znaczenie. “Gdyż tak mówi wielki i wzniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię jest Święty. Mieszkam w wzniosłym i świętym miejscu z tym, który jest skruszonego i pokornego ducha by ożywić ducha pokornych i serca skruszonych”. Pan zbliża się do tych, którzy mają skruszone serce a zbawia tych co mają skruszonego ducha. Na tego człowieka wejrzę, mówi Pan, na tego, który jest ubogi i skruszonego ducha, który drży przed moim słowem”. Pokorny szukający Pana ma mądrość ku życiu wiecznemu.FW 450.3

  Największa i najistotniejsza mądrość to poznanie Boga. Własne “ja” tonie w braku znaczenia gdy rozważa Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłał. Biblia musi być fundamentem do wszelkich studiów. Indywidualnie musimy uczyć się z tego podręcznika, który Bóg dał nam, o warunkach zbawienia dla naszych dusz gdyż jest to jedyna księga, która mówi nam co musimy zrobić aby być zbawieni. Nie tylko to ale z niej moc dla intelektu może być zdobyta. Wiele książek, o których myśli się że powinny składać się na wykształcenie, jest wprowadzającym w błąd zwiedzeniem i złudą. Co jest plewami dla pszenicy? Szatan teraz pobudza umysły ludzi by nabywali światową literaturę, która jest tania, powierzchowna ale fascynuje umysły i umacnia w sieci podstępu szatana. Po przeczytaniu tych książek umysły żyją nierealnym światem a życie odnośnie użyteczności jest nagie jak bezowocne drzewo. Mózg jest zatruty czyniąc niemożliwym sięgnięcie po wieczne sprawy, które są istotne dla obecności i przyszłości aby znalazły miejsce. Umysł wykształcony do karmienia śmieciami jest niezdolny widzieć w słowie Boga znajdującego się tam piękna. Miłość do Jezusa i skłonność do sprawiedliwości ginie gdyż umysł jest zbudowany z tego czym się karmi. Przez karmienie umysłu ekscytującymi opowiadaniami fikcyjnymi, człowiek kładzie fundament z drewna, siana, plew. Traci wszelki smak wobec boskiego Przewodnika i nie troszczy się o studium charakteru jaki musi uformować po to aby zamieszkać z zastępem odkupionych i zająć mieszkania, które Chrystus poszedł przygotować.FW 451.1

  Bóg najbardziej łaskawie udzielił nam czasu łaski, w którym mamy przygotować się na próbę będącą przed nami. Każda korzyść jest dana nam przez mediację Chrystusa. Jeśli ludzki czynnik będzie studiował słowo, zobaczy że każda możliwość została chętnie udzielona tym, którzy dążą do zwycięstwa. Duch Święty jest obecny by dać moc do zwycięstwa a Chrystus obiecał: “Oto jestem z wami zawsze aż do skończenia świata”. — Special Testimonies on Education 157 (1896).FW 452.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents