Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 24 — Nauka o zbawieniu jest pierwszą z nauk

  Szkoły założone pośród nas są sprawą wielkiej odpowiedzialności gdyż ważne interesy są tu wciągnięte. W szczególny sposób nasze szkoły są widowiskiem dla aniołów i ludzi. Poznanie nauki wszelkiego rodzaju jest potęgą i jest celem Boga by zaawansowana nauka była nauczana w naszych szkołach jako przygotowanie do dzieła, które ma poprzedzać końcowe sceny historii ziemi. Prawda ma docierać do najdalszych krańców ziemi poprzez czynniki wyszkolone do pracy. Ale gdy poznanie nauk jest potęgą, to wiedza, którą Jezus osobiście przyszedł udzielić światu, była wiedzą o ewangelii. Światło prawdy miało świecić swymi jasnymi promieniami do najdalszych krańców ziemi i akceptacja lub odrzucenie poselstwa Boga pociągało wieczne przeznaczenie dusz.FW 186.1

  Plan zbawienia miał swoje miejsce w radach Nieskończonego od całej wieczności. Ewangelia jest objawieniem Bożej miłości do ludzi i wymienia wszystko co jest niezbędne do szczęścia i dobrobytu ludzkości. Dzieło Boga na ziemi ma niezmierzoną wartość i jest szczególnym celem szatana by usunąć je z oczu i umysłu aby mógł czynić swe podstępne plany skutecznymi w zniszczeniu tych, za których Chrystus umarł. Jest jego celem by sprawić aby odkrycia ludzi były wywyższone ponad mądrość Boga. Kiedy umysł jest przytłoczony koncepcjami i teoriami ludzi by wyłączyć mądrość Boga, to jest bałwochwalstwo. Nauka — fałszywie tak zwana — została wywyższona ponad Boga, natura ponad jej Stwórcę, jak zatem Bóg może postrzegać taką mądrość?FW 186.2

  W Biblii cały obowiązek człowieka jest określony. Salomon mówi: “Bój się Boga i zachowuj Jego przykazania bo to jest cały obowiązek człowieka”. Wola Boga jest objawiona w Jego pisanym słowie i to jest podstawowa wiedza. Ludzka mądrość, zapoznanie się z językami różnych narodów jest pomocą w pracy misyjnej. Zrozumienie zwyczajów ludzi, lokalizacja i czas wydarzeń są wiedzą praktyczną gdyż pomaga to czynić obrazy Biblii jasnymi wykazując siłę lekcji Chrystusa ale nie jest konieczne by znać te sprawy. Idący człowiek może znaleźć drogę przygotowaną dla odkupionych by nią szedł, nie ma zatem wymówki dla nikogo kto ginie poprzez błędne mniemanie o Pismach.FW 186.3

  W Biblii każda ważna zasada jest pokazana, każdy obowiązek uczyniony prostym, każde zobowiązanie oczywiste. Cały obowiązek człowieka jest podsumowany przez Zbawiciela. Mówi: “Będziesz miłował Pana, Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej i ze wszystkiej siły twojej. ... Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz”. Marka 12,30-31 (BG). W słowie plan zbawienia jest wyraźnie zarysowany. Dar życia wiecznego jest obiecany pod warunkiem zbawiającej wiary w Chrystusa. Przyciągająca moc Ducha Świętego jest wykazana jako czynnik w dziele ludzkiego zbawienia. Nagroda wiernych, kara winnych, są wszystkie przedłożone wyraźnie. Biblia zawiera naukę zbawienia dla tych wszystkich, którzy będą słuchać i czynić dzieła Chrystusa.FW 187.1

  Apostoł mówi: Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony”. 2 Tymoteusza 3,16-17 (BG). Biblia sama się prezentuje. Jeden fragment okazuje się być kluczem do otwarcia innych fragmentów, w ten sposób światło będzie rozlane na ukryte znaczenie słowa. Poprzez porównywanie różnych tekstów dotyczących tego samego tematu, patrząc na nie z każdej strony prawdziwe znaczenie Pism będzie uczynione ewidentnym.FW 187.2

  Wielu myśli że muszą konsultować komentarze Pism po to by zrozumieć znaczenie słowa Boga a my nie zajmujemy stanowiska by komentarzy nie studiować ale musi być wiele wnikliwości by odkryć prawdę Boga pod masą słów ludzi. Jakże niewiele uczynił zbór jako ciało wyznające że wierzy w Biblię by zebrać rozrzucone klejnoty Bożego słowa w jeden doskonały łańcuch prawdy! Klejnoty prawdy nie leżą na powierzchni jak wielu przypuszcza. Najwyższy umysł w konfederacji zła zawsze pracuje by zachować prawdę poza widokiem i doprowadzić do pełnego patrzenia na opinie wielkich ludzi. Wróg czyni wszystko co ma w mocy by zaciemnić światło niebios poprzez proces kształcenia gdyż nie chce by ludzie słuchali głosu Pana mówiąc: “Tu jest droga, idźcie nią”.FW 187.3

  Klejnoty prawdy leżą rozrzucone po polu objawienia ale zostały pogrzebane pod ludzkimi tradycjami, pod mowami i przykazaniami ludzi a mądrość z nieba jest praktycznie ignorowana gdyż szatan odniósł sukces by świat uwierzył że słowa i osiągnięcia ludzi mają wielkie konsekwencje. Pan Bóg, Stwórca światów, nieskończonym kosztem dał ewangelię światu. Przez ten boski czynnik, radość, odświeżające źródła niebiańskiej ulgi i wzrastającego pocieszenia, zostały otwarte dla tych co przyjdą do źródła życia. Są jeszcze pokłady prawdy do odkrycia ale duchowe prawdy należy duchowo rozróżniać. Umysły przyciemnione złem nie mogą docenić wartości prawdy jaka jest w Jezusie. Kiedy nieprawość jest pielęgnowana, ludzie nie czują potrzeby pilnych wysiłków z modlitwą i rozważaniem by zrozumieć co muszą wiedzieć lub stracić niebo. Byli tak długo w cieniu wroga że widzą prawdę jak ludzie spostrzegający prawdę przez przydymione i niedoskonałe okulary gdyż wszystkie rzeczy są ciemne i zepsute w ich oczach. Ich duchowe spojrzenie jest słabe i niegodne zaufania gdyż patrzą na cień i odwracają się od światła.FW 188.1

  Ale ci, którzy wyznają że wierzą w Jezusa, powinni zawsze dążyć do światła. Powinni codziennie modlić się o światło Ducha Świętego by świecił na strony świętej księgi aby byli zdolni do pojęcia spraw Ducha Boga. Musimy mieć prostą ufność w słowo Boga albo będziemy zgubieni. Słowa ludzi, jak tylko mogą być wielkie, nie są zdolne uczynić nas doskonałymi by całkowicie wyposażyć nas we wszystkie dobre czyny. Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. W tym tekście objawione są dwa czynniki w zbawieniu człowieka — boski wpływ, silna, żywa wiara podążających za Chrystusem. To przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę stajemy się pracownikami z Bogiem. Bóg czeka na współpracę swego zboru. Nie planuje dodawać nowych elementów do skuteczności swego słowa, uczynił swe wielkie dzieło dając natchnienie światu. Krew Jezusa, Duch Święty, boskie słowo, są naszymi. Cel całej tej opatrzności nieba jest przed nami — dusze, za które Chrystus umarł — i to zależy od nas by uchwycić się obietnic, które Bóg dał, by stać się pracownikami razem z Nim gdyż boskie i ludzkie czynniki muszą współpracować w tym dziele.FW 188.2

  Powodem że wielu wyznających chrześcijan nie ma jasnego dobrze określonego doświadczenia jest to że nie myślą by ich przywilejem było zrozumienie co Bóg powiedział przez swe słowo. Po zmartwychwstaniu Jezusa dwóch z Jego uczniów podróżowało do Emmaus a Jezus dołączył do nich. Lecz oni nie rozpoznali swego Pana myśląc że to jakiś obcy chociaż “począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im co o Nim było napisane we wszystkich Pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał jakoby miał iść dalej. I przymusili Go by został mówiąc: Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił by zostać z nimi a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?... Wtedy otworzył ich umysły aby mogli zrozumieć Pisma”. To jest dzieło aby patrzeć na Chrystusa by je uczynił dla nas gdyż co Pan objawił jest dla nas i naszych dzieci na wieki.FW 189.1

  Jezus wiedział że cokolwiek było przedstawione a nie znajdowało się w harmonii z tym co przyszedł na ziemię objawić, było fałszywe i zwodnicze. Lecz powiedział: Każdy kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Ponieważ był obecny w radach Boga mieszkał w wiecznych wyżynach świątyni, wszystkie elementy prawdy były w Nim i z Niego gdyż był jedno z Bogiem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Mówimy to co wiemy i świadczymy o tym co widzieliśmy a wy nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli mówiłem wam o ziemskich sprawach a wy nie uwierzyliście, jakże uwierzycie gdybym wam mówił o niebiańskich sprawach? A żaden człowiek nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który zstąpił z nieba, to jest Syn Człowieczy, który jest w niebie.FW 190.1

  “Wszelka mowa Boża jest czysta, on jest tarczą tym, którzy ufają w nim. Nie przydawaj do słów jego aby cię nie karał a byłbyś znaleziony w kłamstwie”. Przypowieści 30,5-5 (BG). — The Review and Herald, 1 grudzień 1891.FW 190.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents