Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Fundamenty chrześcijańskiego wychowania

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 27 — Związek wykształcenia z dziełem Boga

  “Izaż wy nie mówicie że jeszcze są cztery miesiące a żniwo przyjdzie? Otoż powiadam wam: Podnieście oczy wasze a przypatrzcie się krainom żeć już białe są ku żniwu. A kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc do żywota wiecznego aby i ten, który sieje, radował się wespół i ten, który żnie”. Jana 4,35-36 (BG).FW 201.1

  Jest wielki niedostatek pracowników by szli naprzód na pola misyjne wyposażonych w prawdziwego misyjnego ducha, gotowych rozlewać światło prawdy pośród moralnych ciemności świata. Wrogowie Boga codziennie intrygują by zdławić prawdę i pojmać dusze ludzi. Dążą by wywyższyć fałszywy sabat i umocnić człowieka w błędzie, nagromadzić ciemności, które zakrywają ludzi. Czy ci, którzy znają prawdę w czasach jak te będą nieaktywni i pozwolą by moce ciemności przezwyciężyły? Czy ci, którzy wierzą w prawdę na ten czas nie obudzą się i będą pracować z energią odpowiednią do wyznania wiary, które czynią? Czy ci, którzy rozumieją prawdę Boga, uczynią każdą ofiarę by zdobywać dusze dla Chrystusa, by poddały się prawu Boga. “...Pokąd dzień jest, przychodzi noc gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować”. Jana 9,4 (BG). W czasach jak te powinniśmy mieć tylko to na względzie — użycie każdego środka, który Bóg dostarczył, przez który prawda może być wszczepiona do serc ludzi. To dla tego celu słowo Boga zostało zesłane do świata, aby mogło kontrolować życie i przemieniać charakter. Jest obowiązkiem każdego chrześcijanina by wytężyć do końca swe zdolności by rozsiewać wokół poznanie prawdy. Chrystus powierzył swym uczniom pójście naprzód na cały świat i głoszenie ewangelii wszystkim narodom.FW 201.2

  Z wielkim dziełem rozjaśnienia świata przed nami, my —wierzący w prawdę— powinniśmy czuć potrzebę gruntownego wykształcenia w praktycznych dziedzinach wiedzy a szczególnie naszą potrzebę wykształcenia w prawdach Pism. Błąd każdego charakteru jest teraz wywyższany jako prawda i jest naszym obowiązkiem gorliwie badać święte słowo abyśmy mogli wiedzieć, co jest prawdą i abyśmy byli zdolni inteligentnie przedstawiać ją innym. Będziemy wezwani by dać powody naszej wiary. Staniemy przed władzami by odpowiadać za naszą podległość prawu Boga. Pan wywołał nas ze świata abyśmy mogli być świadkami Jego prawdy a wszyscy w naszych szeregach, młodzi mężczyźni i kobiety, powinni być szkoleni by stać się użytecznymi i wpływowymi. Mają przywilej stać się misjonarzami dla Boga ale nie mogą być tylko nowicjuszami w wykształceniu i poznaniu słowa Boga lecz czynić sprawiedliwość w świętej pracy, do której są wyznaczeni. W każdym kraju brak wykształcenia wśród naszych pracowników jest ewidentnie widoczny. Zauważamy że wykształcenie jest nie tylko konieczne do właściwego wypełniania obowiązków życia domowego ale niezbędne do sukcesu we wszystkich dziedzinach użyteczności.FW 202.1

  Widząc potrzebę kształcenia dla dzieła Boga i skutecznego wypełniania różnych obowiązków życia, jakże wdzięczni powinniśmy być że wkrótce będzie otwarta szkoła w Melbourne pod kierownictwem żarliwych wierzących w prawdę na ten czas. Dla sukcesu tego nowego przedsięwzięcia, dla korzyści waszych i waszych dzieci, niech wszyscy nasi bracia i siostry wezmą się serdecznie do współpracy z tymi co podjęli się niesienia ciężaru dzieła. Przybędą do was nauczyciele z Ameryki w bojaźni i miłości Boga, nie bez ofiary, by pomóc wam w waszych wysiłkach, by podnieść standard prawdy wśród ludu. Pragną kształcić młodzież by zrozumiała słowo Boga aby wasze dzieci mogły być zdolne do otwarcia Pism innym. Teraz wystarczy by ci, którzy właśnie zostali oświeceni prawdą w tych koloniach, by współpracowali z wysiłkami swych amerykańskich braci wiedząc że w Chrystusie wszystkie rasowe uprzedzenia, wszystkie narodowe odrębności są odkładane na bok i wszyscy jesteśmy braćmi zaangażowanymi w dzieło rozwoju królestwa Odkupiciela. Jesteśmy wszyscy jedno w Chrystusie i powinniśmy zjednoczyć się ochoczo w wysiłku by wychowywać i szkolić armię młodych mężczyzn i kobiet w taki sposób że będą konsekwentnymi dobrze zrównoważonymi chrześcijanami zdolnymi rozumieć i wyjaśniać Pisma. Czystość, wiara, gorliwość i konsekwentny charakter w tych, którzy idą naprzód by pracować dla Pana, powinny być tak oczywiste by inni mogli widzieć ich dobre czyny i być doprowadzonymi do uwielbienia naszego Ojca, który jest w niebie. Jeśli nasze wyznanie wiary jest wspierane przez pochodzącą z serca pobożność, będzie to środkami ku dobremu gdyż w ten sposób dusze będą pod wpływem by stosować się do zasad zbawienia. Bóg planuje by Jego łaska była objawiona w wierzącym, aby przez podobny do Chrystusa charakter indywidualnych członków zbór mógł stać się światłością świata.FW 202.2

  Niech rodzice czynią każdy możliwy wysiłek by wysłać swe dzieci do szkoły, która wkrótce będzie otwarta w Melbourne, gdyż przez te środki może stać się że członkowie waszych własnych rodzin będą wykwalifikowani przez Pana by stać się pracownikami w Jego sprawie. Jest wiele możliwości dla misjonarzy w Australii, Nowej Zelandii i wyspach morskich. A to nie będzie możliwe by wysłać robotników z Ameryki, by wypełnić wszystkie możliwości. Pracownicy muszą być wykształceni na tych polach, mogący podjąć dzieło i iść naprzód jako nosiciele światła do ciemnych miejsc w tych krajach. Niewielu może jechać do Ameryki by otrzymać wykształcenie a nawet jeśli mogą to może to nie być dla nich najlepszym czy dla rozwoju dzieła. Pan chce mieć szkoły założone w tym kraju by kształcić pracowników, by nadać charakter dziełu obecnej prawdy na tych nowych polach i pobudzić zainteresowanie wierzących. Chce uczynić z was centrum kształcenia w waszym własnym kraju gdzie studenci obietnicy mogą być wykształceni w praktycznych dziedzinach i w prawdach Biblii aby mogli być przygotowani do pracy w tych krajach ratując dusze od niewoli szatana. Nauczyciele mogą przybywać z Ameryki aż dzieło będzie właściwie umocnione a przez te środki może być ustanowiony nowy rodzaj unii pomiędzy Ameryką a Australią, Nową Zelandią i wyspami morskimi.FW 203.1

  Jest młodzież w tych krajach, którą Bóg łaskawie wyposażył w zdolności umysłowe ale po to by pracę wykonać najlepiej, ich siły muszą być właściwie kierowane. Powinni używać swe dane przez Boga talenty dla osiągnięcia wyższego uczniowstwa stając się pracownikami, którzy nie muszą się wstydzić, właściwie wykładając słowo prawdy, mądrość ku zbawieniu. Ten talent wymaga rozwoju i odkąd szkoła jest bliska założenia tu, z pewnością nie jest mądre by wysyłać uczniów tak wielkim kosztem do Ameryki. Praca ma być wykonana tutaj. To jest grunt misyjny i każda jednostka, która jest uważana za wartą wykształcenia jakie nasze amerykańskie szkoły mogą dać, powinna otrzymać wykształcenie właściwe tutaj, na gruncie ich jej przyszłej pracy. Ci, którzy mają możliwość, mogą być szkoleni tutaj tak aby mogli użyć swej wiedzy praktycznie od najwcześniejszych możliwości stając się czynnikami w rękach Pana do rozsiewania światła i prawdy.FW 204.1

  Ale gdyby nie było tych odpowiedzialności położonych na was, gdyby nie było otwartych pól misyjnych, to jednak byłoby konieczne aby wasze dzieci były kształcone. Jakiekolwiek zajęcie uznaliby rodzice za korzystne dla swych dzieci, czy to chcą by były robotnikami, rolnikami, mechanikami lub podążaliby za profesjonalnym powołaniem, powinni zbierać wielkie korzyści z dyscypliny kształcenia. Wasze dzieci powinny mieć możliwość studiowania Biblii w szkole. Potrzeba im gruntownego wyposażenia w powody wiary by zrozumieli Pisma dla siebie. Przez zrozumienie prawd Biblii lepiej będą dostosowani do zajmowania pozycji zaufania. Będą wzmocnieni przeciwko pokusom, które prześladują je z prawa i z lewa. Lecz jeśli są gruntownie pouczeni i poświęceni, mogą być powołani tak jak Daniel by wypełniać ważne obowiązki. Daniel był wiernym mężem stanu na dworze Babilonu gdyż bał się, kochał i ufał Bogu a w czasie pokusy i niebezpieczeństwa był zachowany mocą Bożą. Czytamy że Bóg udzielił Danielowi zrozumienia.FW 204.2

  Ci, którzy otrzymują poznanie Bożej woli i praktykują nauki Jego słowa, będą uznani za wiernych w jakiej tylko pozycji zaufania mogą się znaleźć. Rozważcie to, rodzice, i umieśćcie wasze dzieci tam gdzie będą wychowane w zasadach prawdy gdzie każdy wysiłek będzie uczyniony by pomóc im zachować swe poświęcenie jeśli są nawrócone lub wpływać by stały się dziećmi Boga jeśli nie są nawrócone, w ten sposób przysposabiając je by szły naprzód zdobywając innych dla prawdy.FW 205.1

  Niech ci, którzy mają miłość prawdy w swych sercach, docenią wartość duszy, za którą Chrystus umarł, w świetle odbitym od Jezusa ukrzyżowanego na Kalwarii. Jest wielu, którzy czują się poruszeni Duchem Boga by iść do winnicy Pana. Pragną szukać i zbawiać to co jest stracone. Ale z powodu braku poznania i dyscypliny nie są wykwalifikowani by iść naprzód do dzieła wywyższania i uszlachetniania swych bliźnich. Ci, którzy uczą innych, muszą sami być pouczeni. Muszą uczyć się jak postępować z ludzkimi umysłami. Muszą stać się pracownikami z Chrystusem wykorzystując każdą możliwość by udzielać ludziom poznania Boga. Aby być narzędziami Boga w dziele wywyższania ludzkich umysłów od poziomu ziemskiego i zmysłowego do duchowego i niebiańskiego, pracownicy muszą być wykształceni i wyszkoleni. Poprzez stanie się uczniami lepiej zrozumieją jak uczyć innych. Muszą zdobyć umysłową dyscyplinę poprzez używanie danych od Boga zdolności doprowadzając całe serce i umysł do zadania zdobywania wiedzy. Z chwałą Boga na względzie muszą włożyć całą energię do dzieła ucząc się wszystkiego co mogą, stając się inteligentnymi aby mogli udzielić wiedzy innym.FW 205.2

  Jest wielkie dzieło do wykonania w tych krajach a miłość Chrystusa i miłość do dusz, za które umarł, powinna pobudzać nas by podjąć się każdego wysiłku w naszej mocy by szukać i zbawić to co było stracone. Niech każdy stanie jako wierny żołnierz Chrystusa by działać dla i z waszymi braćmi aby dzieło mogło odnieść sukces w waszych rękach. Niech każdy kto zaciąga się w to bardzo potrzebne przedsięwzięcie pamięta że szkoła jest założona nie tylko dla korzyści naszej i naszych dzieci ale że poznanie prawdy musi być udzielone a ginące dusze ocalone dla wiecznego królestwa. Niech każdy podejmie się tego dzieła zdecydowany nie by upaść czy być zniechęconym lecz by Pan czynił cuda pośród nas. Jeśli w tym czasie uchybiamy w czynieniu zdecydowanego wysiłku by powiększyć i wywyższyć dzieło i wycofujemy się ponieważ sprawy nie rozwijają się zgodnie z naszymi poglądami, Pan z pewnością nas ominie i wybierze inne narzędzia, które podejmą Jego dzieło w Jego sposób podążając za kierownictwem Jego Ducha. Każdy powinien czynić swój obowiązek aby nasz wpływ mógł być zjednoczony w rozwoju sprawy Boga!FW 206.1

  Oko Boga jest nad tymi krajami gdyż tutaj ustanowił swój standard i rozpostarł swą banderę. Tu, na gruncie misyjnym, będzie widział dusze zdobyte dla Jezusa Chrystusa. Będzie miał każdego wyznającego chrześcijanina jako prawdziwego misjonarza gotowego wkroczyć do dzieła by czynić swą indywidualną pracę w swoim miejscu i wszyscy dołączą do systematycznego wysiłku. Będzie miał ludzi, którzy zapomną o swych własnych poglądach i uprzedzeniach, które sprowadzają tylko ciemność i wątpliwości na swe dusze i zaangażują się w dzieło dla tych, którzy są gotowi zginąć. Sprawi uświadomienie że żaden człowiek nie żyje dla siebie. To przez brak względu na niesamolubne wysiłki dla innych wielu karłowacieje i krzywi się w swym religijnym doświadczeniu. Niektórzy stojący w tle mogliby być daleko zaawansowani w poznaniu Boga gdyby nie stali z dala od swych braci usuwając się przed związkami z wierzącymi, którzy nie działają zgodnie z ich ograniczonymi poglądami. O, gdyby ci przeszkadzający stracili z oczu siebie i zainteresowali się zbawieniem dusz, ich drobne odmienności zostałyby zapomniane a wyobcowanie od braci nie istniałoby. Gdyby schodząc się razem nie mówili o sprawach wywołujących sprzeciw ale trzymali swe usta na wodzy szukając Pana w żarliwej modlitwie by Święty Duch mógł spocząć na nich aby mogli się troszczyć o dusze, za które Chrystus umarł, zobaczyliby że ich ciemność ucieka a światło i nadzieja wkraczają do dusz. Wzgląd na siebie zniknąłby, staliby się chętni do nauki jak dzieci. Upór stopniałby w rozważaniu miłości Boga a ich serca zapłonęłyby dotknięte węglem z ołtarza. Zaniechanoby smutku i radość zajęłaby jego miejsce gdyż nieskończona dobroć i miłość Boga byłyby tematem ich świadectw.FW 206.2

  Ci, którzy chcą być zwycięzcami, muszą być odciągnięci od siebie a jedyną rzeczą, która wykona to wielkie dzieło, to zainteresowanie zbawieniem innych. To nie oznacza że macie nawracać ludzi na waszą drogę postępowania lecz macie dążyć do prezentowania prawdy jaka jest w Jezusie i błogosławionej pracy dla innych a wtedy będziecie błogosławieni przez Boga obficie. Coś, co czyniliście i czynicie by poszerzyć granice królestwa Boga ratując biedne dusze z jarzma przesądów i błędu szatana, będzie cieszyło serce i poszerzy wasze poglądy oraz plany. Gdy identyfikujecie swój interes z Chrystusem, będziecie poświęcać Bogu swój talent, zdolności, wpływ i środki. Niektórzy uznają za wasz przywilej zostawić domy byście mogli pracować na wyspach morza ratując dusze z niewoli grzechu i błędu. Gdy zyskujecie nowe i głębsze doświadczenie, nauczycie się czym jest modlitwa w Duchu Świętym a ci, którzy się sprzeniewierzyli Bogu, będą odnowieni, będzie więcej troski by uczyć się od Jezusa, by być cichego i pokornego serca niż wykazywać pomyłki i błędy waszych braci gdyż przez wiarę akceptujecie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Nie będziecie wtedy przychodzić na spotkania by mówić o waszych wątpliwościach i obawach. Będziecie mieli coś lepszego do powiedzenia gdyż wasze serca będą poszerzone, będziecie mieć pokój Chrystusa, który przekracza wszelkie zrozumienie. To jest doświadczenie, które Bóg chce byście zrozumieli w tym kraju.FW 207.1

  Lecz aby osiągnąć to doświadczenie muszą być podjęte zdecydowane kroki. Metody i plany wykonywania pracy muszą być czynione według porządku Pana, nie według indywidualnych poglądów a efekty będą większe od nakładu. Misyjny wysiłek stanie się bardziej powszechny a przykład jednego żarliwego pracownika pracującego we właściwym kierunku będzie oddziaływał na innych i oni także wyjdą głosić ewangelię. Duch misyjny będzie kroczył od domu do domu a bracia znajdą coś o czym będą mówić z większym zainteresowaniem niż o swych szkodach. Będą zainteresowani rozpowszechnianiem klejnotów prawdy, które zawiera Biblia, będą zakładane zbory, wznoszone domy zgromadzeń, wielu przyjdzie pomagać Panu. Bracia połączą się więzami miłości i uświadomią sobie ich jedność z doświadczonymi chrześcijanami we wszystkich częściach świata gdy będą jedno w planach i celach zainteresowania. Kroki postępu podjęte przez tych na czele dzieła będą odczuwane przez nich w tym kraju i wszystkich ziemiach a za granicą odpowiedzą na wysiłek uczyniony w centrum dzieła i podążaniu za naszym wielkim Przywódcą i tak, przez nawrócenie dusz do prawdy głos chwały wzniesie się do Tego, który siedzi na tronie.FW 208.1

  Praca misyjna w Australii i Nowej Zelandii jest jeszcze w powijakach ale to samo dzieło musi być wykonane w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Indiach, Chinach i wyspach morskich jak zostało wykonane na polu domowym. Pod stosownym symbolem anioła lecącego pośrodku nieba jest przedstawione dzieło ludu Boga. W tym dziele niebiańskie istoty współpracują z ludzkimi narzędziami w rozprzestrzenianiu ostatniego poselstwa do mieszkańców świata. Lecz plany i dzieła ludzi nie dotrzymują kroku opatrzności Boga gdyż w niektórych z tych krajów ci, którzy twierdzą że wierzą w prawdę, stwierdzają poprzez swe stanowisko: “My nie chcemy Twej drogi, Panie, ale naszej własnej drogi, a jest wielu proszących Boga aby mogli zrozumieć prawdę. W sekretnych miejscach płaczą i modlą się aby mogli widzieć światło w Pismach a Pan nieba polecił swym aniołom by współpracowali z ludzkimi czynnikami w przeprowadzaniu Jego rozległego planu aby wszyscy pragnący światła mogli dostrzec chwałę Boga. Mamy podążać tam gdzie Boża opatrzność otwiera drogę a gdy idziemy naprzód, odkryjemy że niebo szło przed nami powiększając pole do pracy daleko ponad to co nasze środki i możliwości mogą uczynić. Wielka potrzeba pola otwiera się przed nami, powinna apelować do wszystkich, którym Bóg powierzył środki i talenty aby mogli poświęcić siebie i wszystko co mają Bogu. Mamy być jak wierni szafarze, nie tylko w naszych środkach ale i łasce danej nam, aby wiele dusz mogło być doprowadzonych pod splamioną krwią banderę Księcia Emmanuela. Cele i osiągnięcia jakie mają być dokonane przez poświęconych misjonarzy są bardzo rozległe. Pole dla misyjnego działania nie jest ograniczone kastą czy narodowością. Polem jest świat a światło prawdy ma iść do wszystkich ciemnych miejsc na ziemi w znacznie krótszym czasie niż wielu uważa za możliwe.FW 208.2

  Bóg ma na celu ustanowienie aktywnych narzędzi w waszym kraju by pomogły w tym wielkim dziele oświecenia świata. Planuje zatrudnić was i wasze dzieci jako żołnierzy by wykonywały swą część w tej agresywnej wojnie z mocami ciemności i wy z pewnością nie będziecie ignorować błogosławieństwa Boga i lekceważyć przywilej rozciągający się na was! On zaangażuje was w konflikt by walczyć razem o Jego chwałę nie szukając supremacji ani nie walcząc by wywyższyć się poprzez deprecjonowanie innych. Wyposaży was w prawdziwego misyjnego ducha, który wywyższa, oczyszcza, uszlachetnia wszystko czego się dotyka czyniąc czystym, dobrym i szlachetnym wszystko co chętnie poddaje się wpływowi tego gdyż każdy czynnik, który współpracuje z niebiańskimi istotami będzie zależny od mocy z wysokości i będzie reprezentował charakter Chrystusa. Duch misyjny uzdalnia nas do pełniejszego docenienia słów modlitwy Pana, które kieruje do nas abyśmy się modlili: “Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Duch misyjny poszerza nasze myśli i doprowadza nas do związku z wszystkimi, którzy mają zrozumienie rozszerzającego się wpływu Ducha Świętego.FW 209.1

  Bóg rozproszy chmury, które zbierają się wokół dusz w tych koloniach i zjednoczy wszystkich naszych braci w Chrystusie Jezusie. Powiąże nas więzami chrześcijańskiej społeczności napełniając miłością dusze, za które Chrystus umarł. Chrystus powiedział: “To jest moje przykazanie abyście się wzajemnie miłowali jak Ja was umiłowałem”. Jana 15,12. On zjednoczy nas w sercu i planuje uczynić wielkie dzieło powierzone nam. Bracia powinni stać ramię w ramię, zjednoczyć swe modlitwy przed tronem łaski aby mogli poruszyć ramię Wszechpotężnego. Niebo i ziemia będą wtedy ściślej połączone w dziele, będzie radość i zadowolenie w obecności aniołów Boga kiedy ostatnia owca będzie znaleziona i przywrócona.FW 210.1

  Duch Święty, który roztapia i poddaje ludzkie serce, będzie prowadził ludzi do czynienia dzieł Chrystusa. Będą wtedy zwracali uwagę na nakaz: “Sprzedaj to co masz i daj jałmużnę, napełnij bogactwa, które nie śniedzieją, skarby w niebiosach, które nie zginą”. Chrystus dał siebie za nas a od jego naśladowców wymaga się by oddali siebie ze swymi talentami środków i możliwości. Cóż więcej może Pan uczynić dla człowieka niż to co uczynił? Czy nie udzielimy Mu wszystkiego co mamy i kim jesteśmy praktykując samopoświęcenie i samozaparcie? Jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa będzie to objawione światu przez naszą miłość do tych, za których umarł.FW 210.2

  To przez ducha miłości ewangelia została wam przekazana oraz wszystkim ludziom, którzy mają poznanie Boga. Nie wymaga się od nas podziwiania ludzi, których Bóg używał abyśmy pragnęli mieć tych ludzi teraz, lecz byśmy poddali się by być użytymi przez Boga jako Jego ludzkie czynniki. To Jego Duch inspirował ich wysiłki a On może obficie użyczyć swym współpracownikom dzisiaj tej samej odwagi, gorliwości, żarliwości i poświęcenia. To Jezus dał tym ludziom łaskę, moc, hart ducha, wytrwałość i jest chętny czynić to samo każdemu kto będzie prawdziwym misjonarzem.FW 211.1

  Bóg zaczął dzieło w tym kraju a zbór musi zjednoczyć się z niebiańskimi istotami, objawić świętą aktywność i przez doświadczanie swej mocy stać się bardziej efektywnymi by ocalić dusze i uwielbić Boga. My, którzy widzieliśmy światło prawdy, jesteśmy powołani by pomóc w jej rozwoju, by ożywić do dużej odpowiedzialności za dzieło misyjne wykonywane w naszych granicach a jest obowiązkiem każdej duszy współpracować z tymi, którzy posuwają dzieło naprzód. Niech każdy dąży do zgodnego działania z Chrystusem. Ukryjmy nasze drogi w Bożych drogach aby wszelka rozbieżność mogła przestać istnieć aby Chrystusa charakter mógł być reprezentowany w uprzejmości, cierpliwości, samozaparciu, cichości, pokorze, miłości. Niech wszyscy chętnie wykorzystują najlepiej swe zdolności by wspierać szkołę, która jest teraz wznoszona gdyż w rękach Boga środki na kształcenie pracowników mogą rozlać światło prawdy na lud. Kto będzie po stronie Pana? Kto teraz ujrzy że dzieło jest czynione i wykona je? — The Signs of the Times and Bible Echo, 1 październik 1892.FW 211.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents