Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Alfa Ja Omega, vol. 7

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Raamatun pisin aikaprofetia

  Selvimmin näytti Kristuksen toisen tulemisen ajan ilmaisevan Dan 8: 14:ssä oleva ennustus: »Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa» (engl. käänn. muk.: »pyhäkkö puhdistetaan»). Seuratessaan sääntöä, Jonka mukaan Raamattu on oma selittäjänsä, Miller huomasi, että vertauskuvallisessa profetiassa päivä merkitsee vuotta (4 Moos. 14: 34; Hes. 4: 6). Hän näki, että mainitut 2300 profeetallista päivää eli kirjaimellista vuotta ulottuivat paljon pitemmälle kuin juutalaisille määrätty aika, eivätkä siis voineet tarkoittaa vanhan liiton pyhäkköä. Miller omaksui sen yleisesti hyväksytyn käsityksen, että kristillisellä ajalla maa on pyhäkkö, ja sen mukaisesti hän luuli Dan 8: 14:ssä ennustetun pyhäkön puhdistuksen tarkoittavan maan puhdistamista tulella Kristuksen toisessa tulemuksessa. Tämän nojalla hän päätteli, että jos voitaisiin löytää lähtökohta noille 2300 päivälle, voitaisiin helposti määrätä Kristuksen toisen tulemisen aika. Siten saataisiin tietää suuren loppuselvityksen aika, se aika, jolloin nykyinen tila »kaikkine ylpeyksineen ja mahteineen, komeuksineen ja turhuuksineen, jumalattomuuksi- neen ja sortoineen päättyy»; jolloin »kirous poistetaan maan päältä, kuolema hävitetään, annetaan palkka Jumalan palvelijoille, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka hänen nimeään pelkäävät, ja turmellaan ne, jotka maan turmelevat».316AO7 283.1

  Uudelleen ja entistä vakavammin Miller jatkoi ennustusten tutkimista, käyttäen siihen päivien lisäksi öitäkin, sillä hän halusi selvyyttä asiaan, joka tuntui niin kovin tärkeältä ja kaikkea muuta kiinnostavammalta. Danielin kahdeksannesta luvusta hän ei löytänyt mitään johtolankaa noiden 2300 päivän alkukohdan määräämiseen. Enkeli Gabriel, joka oli saanut käskyn selittää Danielille näky, selitti siitä vain osan. Kun profeetalle ilmoitettiin, mikä kauhea vaino oli kohtaava seurakuntaa, hänen voimansa pettivät. Hän ei kestänyt enempää, ja enkeli jätti hänet joksikin aikaa. Daniel »oli raukea ja sairasti jonkin aikaa». »Ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden», hän sanoo, »enkä sitä ymmärtänyt.»AO7 284.1

  Mutta Jumala oli sanonut sanansaattajalleen: »Gabriel, selitä tälle se näky!» Tämä tehtävä oli suoritettava. Sen tähden enkeli palasi jonkin ajan kuluttua Danielin luo ja sanoi: »Nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen.» »Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.» Kahdeksannessa luvussa esitetystä näystä oli eräs tärkeä kohta jäänyt selittämättä, nimittäin se, joka koski aikaa noita 2300 vuorokautta. Sen tähden enkeli jatkaessaan selitystään puhuu pääasiassa aikakysymyksestä.AO7 284.2

  Näin hän selittää: »Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi —.Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentä kaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu —.Ja hän tekee liiton raskaaksi [engl. käänn. ja vanha suom. käänn.: »vahvistaa liiton»] monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi [engl. käänn.: keskellä viikkoa] hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin» (Dan. 9: 24-27).AO7 284.3

  Enkeli lähetettiin Danielin luo nimenomaan sitä varten, että hän selittäisi tälle kahdeksannen luvun näystä sen kohdan, jota tämä ei ollut ymmärtänyt, nimittäin aikaa koskevan ilmoituksen: »Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua, sitten pyhäkkö puhdistetaan.» Annettuaan Danielille kehotuksen: »Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky», enkeli jatkoi: »Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi.» Se sana, joka tässä on käännetty sanalla »säädetty», merkitsee kirjaimellisesti »leikattu». Enkeli sanoi, että 70 viikkoa, jotka merkitsevät 490 vuotta, oli leikattu erityisesti juutalaisille kuuluviksi. Mutta mistä ne oli leikattu? Koska nuo 2300 vuorokautta ovat ainoa kahdeksannessa luvussa mainittu ajanjakso, täytyy 70 viikon olla leikat- tu siitä; 70 viikon täytyy näin ollen olla 2300 vuorokauden osa, ja molempien täytyy alkaa samasta ajankohdasta. Enkeli selitti, että 70 viikon ajanjakso alkoi silloin, kun annettiin Jerusalemin jälleenrakentamista koskeva käsky. Jos tämän käskyn ajankohta saataisiin selville, samalla varmistuttaisiin 2300 päivän suuren ajanjakson alkamiskohdasta.AO7 284.4

  Esran seitsemännessä luvussa on tämä käsky (Esra 7: 12-26). Täydellisemmässä muodossa sen antoi Persian kuningas Artakserkses*Kreikk. muoto hepr. nimestä Artahsasta, jota käytetään suom. raamatunkäännöksessä. vuonna 457 eKr. Mutta Esran 6: 14:ssä sanotaan, että Herran huone Jerusalemissa rakennettiin »Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan, Persian kuninkaan, käskyn mukaan». Alkuunpanemalla, vahvistamalla ja täydentämällä käskyn nämä kolme kuningasta saattoivat sen sellaiseen ennustuksen vaatimaan täydellisyyteen, jossa se merkitsi noiden 2300 vuoden alkua. Ottamalla lähtökohdaksi vuosi 457 eKr., jolloin käsky täydennettiin, huomattiin seitsemääkymmentä viikkoa koskevan ennustuksen jokaisen yksityiskohdan täyttyneen.AO7 285.1

  »Siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentä kaksi vuosiviikkoa», siis yhteensä kuusikymmentäyhdeksän viikkoa eli 483 vuotta. Artakserkseen käsky astui voimaan syksyllä vuonna 457 eKr. Tästä ajasta laskettunaAO7 285.2

  483 vuotta ulottuu syksyyn vuonna 27 jKr.317 Silloin tämä ennustus täyttyi. »Messias» merkitsee »voideltua». Syksyllä vuonna 27 jKr. Johannes kastoi Jeesuksen, joka samassa yhteydessä sai Hengen voitelun. Apostoli Pietari sanoo, että »Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen» (Ap.t. 10: 38). Ja Vapahtaja itse todisti: »Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille» (Luuk. 4: 18). Kasteensa jälkeen Jeesus meni Galileaan »ja saarnasi Jumalan evankeliumia» ja sanoi: »Aika on täyttynyt» (Mark. 1: 14,15).AO7 285.3

  »Ja hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi.» Tässä mainittu »viikko» on seitsemänkymmenen vuosiviikon viimeinen viikko eli juutalaisille säädetyn ajan viimeiset seitsemän vuotta. Tänä aikana, vuodesta 27 jKr. vuoteen 34 jKr., Jeesus esitti evankeliumin kutsun erityisesti juutalaisille, ensin henkilökohtaisesti ja sitten opetuslastensa välityksellä. Kun apostolit lähtivät julistamaan valtakunnan hyvää sanomaa, Vapahtaja antoi neuvon: »Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö» (Matt. 10: 5, 6).AO7 285.4

  »Keskellä viikkoa hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin.» Vuonna 31 jKr., kolme ja puoli vuotta kasteensa jälkeen, Herramme ristiinnaulittiin. Golgatan suureen uhriin päättyi se uhrijärjestelmä, joka neljän tuhannen vuoden aikana oli viitannut eteenpäin Jumalan Karitsaan. Vertauskuva oli kohdannut todellisuuden, ja kaikkien seremonialain määräämien uhrien oli määrä lakata.AO7 285.5

  Juutalaisille säädetyt 70 viikkoa eli 490 vuotta päättyivät, kuten olemme nähneet, vuonna 34 jKr. Silloin Juudan kansa ratkaisevasti hylkäsi evankeliumin neuvostonsa päätöksellä, joka johti Stefanuksen marttyyrikuolemaan ja Kristuksen seuraajien vainoon. Sen jälkeen pelastussanomaa ei enää rajoitettu valittuun kansaan, vaan se annettiin maailmalle. Opetuslapset, jotka vaino pakotti pakenemaan Jerusalemista, »vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta» (Ap.t. 8: 4, 5). Jumalan johdattamana Pietari julisti evankeliumia Kesareassa asuvalle sadanpäämiehelle, Jumalaa pelkäävälle Korneliukselle; ja innokkaalle Paavalille, Kristuksen uskolle voitetulle, annettiin tehtäväksi viedä ilosanoma »kauas pakanain tykö» (Ap.t. 22:21).AO7 286.1

  Näin pitkälle ennustuksen jokainen yksityiskohta on tarkalleen toteutunut, ja on selvästi todettu, että ennustuksessa mainitut 70 viikkoa alkoivat vuonna 457 eKr. ja päättyivät vuonna 34 jKr. Tämän nojalla voi helposti laskea 2300 päivän päättymisajan. Kun 70 viikkoa 490 päivää leikataan 2300 päivästä, jää jäljelle 1810 päivää. 490 päivän päätyttyä oli siis vielä jäljellä 1810 päivää. Kun vuoteen 34 jKr. lisätään 1810 vuotta, tullaan vuoteen 1844 jKr. Dan. 8: 14:ssä mainitut 2300 päivää päättyivät siis vuonna 1844. Tämän pitkän profeetallisen ajanjakson päätyttyä oli Jumalan enkelin vakuutuksen mukaan pyhäkkö puhdistettava. Täten pyhäkön puhdistamisen aika osoitettiin selvästi. Sen oli yleisesti uskottu tapahtuvan Kristuksen toisessa tulemisessa.AO7 286.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents