Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຫວັງ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ໜ້າທີ່ການອັນຖ່ອມຕົວຢູ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

  ໜ້າທີ່ການອັນມີລັກສະນະຖ່ອມຕົວຢູ່ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ສຳເຣັດ ໄດ້ດ້ວຍຈິດໃຈອັນເຕັມໄປ ດ້ວຍຄວາມຮັກໂດຍຖືວ່ານັ້ນເປັນການທຳງານ “ເພື່ອອົງພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ” (ໂກໂລຊຽນ3:23). ຖ້າວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ຫາກເຂົ້າມາສະຖິດຢູ່ໃນຫົວໃຈ ຂອງຄົນແລ້ວຄວາມຮັກນັ້ນກໍຈະສະ ແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນການດຳຣົງຊີວິດ ແລະ ກິຈການປະຈຳວັນ ຂອງເຂົາ. ຄວາມດີຄວາມງາມຂອງອົງພຣະຄຣິສຕ໌ກໍຈະເຂົ້າມາ ຄຸ້ມຄອງ ຕົວຕົນຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາກໍຈະສົ່ງອິດທິພົນອັນ ດີມີຄວາມຈະເຣີນພອນໃຫ້ແກ່ພວກມວນຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົານັ້ນ.SCL 164.2

  ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຫຍັງເລີຍ ທີ່ຈະເສັຍເວລານັ່ງລໍຖ້າ ໄປຈົນວ່າເຖິງຍາມທີ່ ຕົນຈະໄດ້ມີໂອກາດອັນເອື້ອອຳນວຍຫລືວ່າ ຈະລໍຖ້າຈົນວ່າ ໃຫ້ຕົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ດີເລີດສາກ່ອນ ແລ້ວ ຕົນຈິ່ງຈະຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປທຳງານເພື່ອ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າSCL 165.1

  ທ່ານກໍທັງບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນເລີຍທີ່ ຈະຄິດວ່າສັງຄົມພາຍນອກ ຈະພາກັນຄິດແນວ ໃດກ່ຽວກັບຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ. ຖ້າວ່າຊີວິດປະ ຈຳວັນຂອງທ່ານຫາກສະແດງອອກເຖິງການເປັນພະຍານຫລັກ ຖານ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານທີ່ມີຄວາມບໍຣິສຸດຈິງໃຈ ແລະ ເມື່ອສັງຄົມແວດລ້ອມໄດ້ເຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມປາຖນາດີຕໍ່ ພວກເຂົາຈິງ ແລ້ວກໍສະແດງວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານກໍບໍ່ ໄດ້ເສັຍໄປຢ່າງເປົ່າລ້າ.SCL 165.2