Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Todistusa Arteita 1 OSA

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Esipuhe

  Niinkuin Ilmestyskirjassa on ilmoitettu, kuuluu profetian henki toisena erikoispiirteenä jäännösseurakunnan ominaisuuksiin. Seitsemännen päivän adventistiseurakunnan alkuajoista asti tämä lahja on esittänyt tärkeätä osaa seurakunnan elämässä ja vaikuttanut suuresti sen kehitykseen. Seurakunta on sen välityksellä saanut kehoituksia, opastusta ja rohkaisua samoin kuin ansaitsemaansa nuhtelua ja ojennusta.TA 5.1

  Sitä mukaa kuin Todistuksia seurakunnalle (Testimonies) ilmestyi painosta, sen sisältöä tutkittiin innokkaasti ja rukoillen ja sen opetuksia seurattiin. Vuosien kuluessa osia näistä todistuksista on myös käännetty muille kielille. Seurakunnan nykyinen yhteys, voimakkuus ja taso ovat suureksi osaksi näiden sanomien aikaansaannosta.TA 5.2

  Nyt on koko maailmanlaajuista kenttäämme varten laadittu Todistuksista kolmiosainen valikoima, Testimony Treasures. Kaikkiaan kolmiosaisena tämä teos sisältää täysin edustavan valikoiman eri aiheisia todistuksia. Valikoinnin ovat suorittaneet kokeneista työntekijöistä muodostetut valiokunnat, ja nii-den kanssa on ollut läheisessä yhteistyössä ja niiden johdossa Ellen G. Whiten kirjoitusten julkaisuvaliokunta, minkä sisar White aikanaan perusti kantamaan vastuuta hänen kirjoitus-tensa jatkuvasta julkaisemisesta.TA 5.3

  Testimonies for the Church (Todistuksia seurakunnalle) käsittää kokoelman itsenäisiä artikkeleita ja kirjeitä, jotka toisistaan riippumatta käsittelevät eri aiheita. Ensimmäinen kokoelma julkaistiin kirjasena v:n 1855 lopulla. Pian sen jälkeen niitä julkaistiin lisää, kunnes viidenkymmenenviiden vuoden kuluessa oli julkaistu kaikkiaan 37 numeroitua kirjasta. Sanomat olivat laadultaan sekä yleisiä että yksityisiä, ja niiden joukossa oli monia aivan henkilökohtaisia todistuksia.TA 5.4

  Koska Todistukset oli kirjoitettu vuosikymmenien kuluessa kulloinkin ilmeneviä tarpeita tyydyttämään, niin niissä ilmeni monin paikoin samojen asioiden toistoa. Lisäksi monet neuvot soveltuivat nimenomaan vain silloisiin paikallisiin oloihin, eikä tällaisilla, paikallisilla sanomilla, niin arvokkaita kuin ne niissä oloissa olivatkin, ole vastaavaa merkitystä nykyajan seurakunnalle, varsinkaan Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Siitä syystä on koko maailmanlaajuiselle seurakunnallemme valittu mieluummin luonteeltaan yleisiä ja kaikkialle soveltuvia todistuksia. Tällainen valikoiminen on täysin sopusoinnussa sisar Whiten oman suunnitelman kanssa, jonka hän ilmaisi v. 1864 julkaistessaan uudelleen Todistusten kymmenen alkunumeroa. Mainitun julkaisun esipuheessa hän lausui:TA 6.1

  »Viimeksi kuluneiden yhdeksän vuoden aikana, 1855—1864, olen kirjoittanut 10 pientä kirjasta nimeltä Testimony for the Church, mitkä on julkaistu ja levitetty seitsemännen päivän adventistien keskuuteen. Koska useimpien näiden kirjasten ensim-mäinen painos on loppunut ja niitä jatkuvasti kysytään yhä enemmän, on harkittu parhaaksi julkaista ne uudelleen tässä muodossa. Tällöin on jätetty pois paikallisia ja henkilökohtaisia kirjoituksia ja julkaistu vain sellaiset osat, jotka ovat käytännöllisiä ja yleisesti mielenkiintoisia ja tärkeitä.» — Testimony for the Church, N:o 1—10, uudelleen julkaistuina kirjassa Spiritual Gifts, osa IV.TA 6.2

  Vaikka myöhemmin julkaistuissa englanninkielisissä Todistusten kokoelmissa onkin otettu nämä varhaiset kirjaset koko-naisuudessaan mukaan, on tämä koko maailmaa varten laadittu Todistusten valikoima koottu tässä mainittuja sisar Whiten ohjeita noudattaen.TA 6.3

  Englanninkielinen Testimonies for the Church käsittää 4.737 sivua. Tämän nyt valmistuvan valikoiman kolme nidettä käsit-tävät (englanninkielisessä kokoelmassa) yhteensä lähes 1.600 sivua eli n. kolmanneksen koko 9-osaisen Todistussarjan sisällöstä. Tässä valikoimassa ovat miltei kaikki ne artikkelit, jotka ilmestyivät aikaisemmin kahtena Selections From the Testimonies-nimisenä kirjana englanninkielestä muille kielille käännettyinä — kaksiniteinen, 650-sivuinen julkaisu Keski-Euroopassa ja kolminiteinen 1.100 sivua käsittävä eräillä latinalaisilla kielillä. Vain sellaiset artikkelit on jätetty pois, jotka olisivat aiheuttaneet samojen asioiden toistumista.TA 6.4

  Artikkelit on yleensä sijoitettu kirjaan lyhentämättöminä. Joissakin tapauksissa on kuitenkin pitkistä artikkeleista poistettu joitakin osia, jotta näin säästynyttä tilaa voitaisiin käyttää muita asioita käsitteleviä artikkeleja varten. Jokaisessa tapauksessa on tästä tehty merkintä tekstiin. Varsinaisten artikkelien lisäksi on eräistä muista luvuista otettu sellaisia kappaleita, jotka esittävät tärkeitä totuuskohtia. Tällöin on alkuperäinen lähde tarkoin ilmoitettu jokaisessa tapauksessa. Mukaan on myös otettu muutamia tärkeitä todistuksenluonteisia artikkeleita, jotka eivät ole varsinaisista Todistuksista, vaan ovat muista sellaisista sisar Whiten kirjoista, joita ei ole käännetty englanninkielestä muille kielille.TA 7.1

  Artikkelit ovat samassa järjestyksessä kuin 9-niteisessä Todistusten sarjassa. Näiden kolmen niteen alkulukujen kohdalla on kuitenkin tehty muutamia järjestelymuutoksia. Alaotsikoita on lisätty ja muutamissa kohdin on pitkiä kappaleita jaettu. Tekstissä ei muutoin ole tehty mitään muutoksia. Milloin artikkelin nimeä on muutettu, on alaviittauksella ilmoitettu sen alkuperäinen nimi, ensimmäinen julkaisuvuosi ja -lähde.TA 7.2

  Mainittakoon myös, että henkilökohtaisissa todistuksissa ei mainita asianomaisten henkilöiden nimiä, vaan on käytetty kirjaimia A, B, C, jne. Nämä kirjaimet eivät ole kyseessä olevien henkilöiden nimien alkukirjaimia.TA 7.3

  Sitä mukaa kuin näitä Todistusten valikoimia julkaistaan eri kielillä, uskomme niiden yhdistävän ja lujittavan Jumalan kansan uskoa ja toivoa kaikkialla maailmassa. Toivomme ja rukoilemme, että nämä neuvot auttaisivat seurakuntaa pääsemään pyhittymisessään »täysin valmiiksi» ja Kristuksen ruumiin ra-kentamisessa täyteen »yhteyteen uskossa».TA 7.4

  Ellen G. Whiten kirjoitusten, julkaisutoimikunta.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents