Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru VI

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Jak głosić ewangelię

  Wszędzie znajdują się serca płaczące za żywym Bogiem. W zborach wygłasza się kazania niedające satysfakcji głodnej duszy. W tych kazaniach nie ma boskiego objawienia, które wzrusza umysł i powoduje że serce płonie gorliwością. Słuchacze nie mogą powiedzieć: “Izali serce nasze nie pałało w nas gdy z nami w drodze mówił i gdy nam Pisma otwierał?” Łukasza 24,32 (BG). Większość kazań nie ma siły budzenia grzesznika i przekonywania go o grzechu. Ludzie, którzy przychodzą, aby usłyszeć Słowo, potrzebują jasnego wyraźnego przedstawiania prawdy. Są tacy, którzy zasmakowali Słowa Bożego a potem przebywali długo w atmosferze gdzie nie ma Boga i teraz tęsknią za obecnością niebiańską.S6 53.2

  Pierwszą i największą rzeczą jest stopienie i przeniknięcie duszy przez przedstawianie naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wybaczającego grzechy. Nie powinno się nigdy wygłaszać kazania czy nauki Biblii bez skierowania słuchaczy ku “Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata”. Jana 1,29. Każda prawdziwa nauka i zasada czyni z Chrystusa centrum, każdy przykład nabiera siły z jego słów.S6 53.3

  Wskazujcie ludowi krzyż Kalwarii. Pokażcie że przestępstwo zakonu spowodowało śmierć Chrystusa. Nie przykrywajmy grzechu i nie postępujmy z nim jako z czymś małoznacznym. Ma być przedstawiany jako wina wobec Syna Bożego. Następnie wskażcie ludziom Chrystusa mówiąc im że nieśmiertelność przychodzi tylko przez przyjęcie Go jako swego osobistego Zbawiciela.S6 54.1

  Obudźcie ludzi aby zobaczyli jak daleko odeszli od nakazów Pana przez kierowanie się zasadami świata i jego polityki. Doprowadziło to ich do wykroczenia przeciwko prawu Bożemu.S6 54.2

  *****

  Wielu na tym świecie jest przywiązanych do pewnych rzeczy, które same w sobie nie są złe lecz stają się oni zadowoleni tymi rzeczami i nie poszukują większego i wyższego dobra jakie Chrystus pragnie im dać. W takiej sytuacji nie wolno nam w sposób szorstki próbować pozbawić ich tego co jest dla nich drogie. Odsłaniajcie przed nimi piękno i drogocenność prawdy. Prowadźcie ich do naśladowania Chrystusa w Jego piękności, wówczas odwrócą się od wszystkiego co odciągało ich uwagę od Niego. To jest zasada obchodzenia się Zbawiciela z ludźmi, jest to zasada, która musi zostać wprowadzona z zborze.S6 54.3

  Chrystus przybył na świat “aby zawiązał rany tych, którzy są skruszonego serca, aby zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy”. Izajasza 61,1 (BG). “Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wzejdzie słońce sprawiedliwości a zdrowie będzie na skrzydłach jego”. Malachiasza 4,2 (BG). Świat pełen jest mężczyzn i kobiet, którzy noszą wielki ciężar smutku, cierpienia i grzechu. Bóg wzywa swoje dzieci aby odsłaniały Tego, który zdejmuje ciężar i daje im odpocznienie. Misją sług Bożych jest pomaganie, błogosławienie i uzdrowienie.S6 54.4

  *****

  Ulubionym tematem Chrystusa był Ojcowski charakter i obfita miłość Boga. Ta znajomość Boga była darem Chrystusa dla ludzi a dar ten powierzył swojemu ludowi aby przekazał go światu.S6 55.1

  *****

  Przedstawiając ludziom różne lekcje i ostrzeżenia szczególnego poselstwa na czas obecny, musimy pamiętać o tym że nie wszystkie poselstwa jednakowo nadają się dla naszych zgromadzeń obozowych. Nawet Jezus powiedział swoim uczniom, którzy byli z Nim przez trzy lata: “Mamci wam jeszcze wiele mówić ale teraz znieść nie możecie”. Jana 16,12 (BG). Musimy próbować przedstawiać prawdę w tej mierze w jakiej ludzie są przygotowani jej wysłuchać i ocenić jej wartość. Duch Boży działa w umysłach i sercach ludzkich a my mamy pracować w harmonii z Nim.S6 55.2

  Ludzie posiadają już znajomość niektórych prawd. Są takie, którymi są zainteresowani, o których gotowi są uczyć się więcej. Wskażcie im znaczenie tych prawd i ich związek z innymi, których nie rozumieją. W ten sposób wzbudzicie pragnienie większego światła. “Który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy”. 2 Tymoteusza 2,15 (BG).S6 55.3

  *****

  Niech poselstwo na czas obecny jest przedstawiane nie w długich męczących mowach lecz w krótkich przemówieniach, wprost do rzeczy. Kiedy przeszliście przez temat jeden raz, nie myślcie że możecie iść dalej a słuchacze wszystko zapamiętają co zostało przedstawione. Istnieje niebezpieczeństwo zbyt szybkiego przechodzenia od jednego tematu do następnego. Dawajcie krótkie lekcje, jasnym, prostym językiem i niech będą często powtarzane.S6 55.4

  *****

  Nie wygłaszajcie jednego tematu zaraz po drugim, niech po jednym nastąpi okres odpoczynku aby prawda umocniła się w umyśle i aby dać okazję do rozmyślania i modlitwy zarówno kaznodziejom jak i ludziom. W ten sposób nastąpi wzrost wiedzy religijnej i doświadczenia.S6 56.1

  *****

  Niech umysł pozostanie na kilku zasadniczych punktach. Nie wprowadzajcie do swoich pouczeń nieaktualnych idei. Bóg nie chce abyście uważali że jesteście pod wpływem Jego Ducha kiedy odchodzicie od tematu wprowadzając obce sprawy, które nie mają związku z tematem. Przez odchodzenie od prostych linii i wprowadzenie tego co odwraca umysł od tematu, tracicie wpływ i osobiście wszystko co do tej pory zostało powiedziane. Dawajcie swoim słuchaczom pszenicę dokładnie przewianą.S6 56.2

  Zważcie na to abyście nie stracili świadomości obecności boskiego Obserwatora. Pamiętajcie że przemawiacie nie tylko przed zgromadzeniem ludzi lecz przed Tym, którego zawsze powinniście czcić. Przemawiajcie tak jakby stał przed wami cały wszechświat.S6 56.3

  *****

  Pewnego wieczoru przed ważnym zgromadzeniem kiedy spałam, wydawało mi się że jestem na zgromadzeniu z moimi braćmi słuchając Tego, który przemawiał jako posiadający autorytet. Powiedział: “W nabożeństwie tym weźmie udział wiele dusz, które szczerze są nieświadome prawd jakie będą przedstawiane. Będą słuchać i zainteresują się ponieważ przyciąga ich Chrystus, sumienie mówi im że to co słyszą jest prawdą ponieważ u podstaw tego leży Biblia. Potrzeba największej troski w obchodzeniu się z tymi duszami.S6 56.4

  Niech przekazuje się im takie części poselstwa jakie mogą pojąć i przyjąć. Chociaż może to się wydawać dziwne i zdumiewające, wielu z radością stwierdzi że nowe światło oświetla Słowo Boże podczas gdyby nowe prawdy były przedstawiane w tak dużych częściach że nie mogliby ich pojąć, niektórzy odeszliby aby więcej nie powrócić. Niektórzy fałszywie przedstawiali innym to co usłyszeli. Niektórzy tak wykręciliby Pismo że umysły innych byłyby pomieszane.S6 57.1

  Ci, którzy chcą studiować sposób nauczania Chrystusa, kształcić się aby iść w Jego ślady, będą obecnie przyciągać i przytrzymywać duże tłumy tak jak Chrystus trzymał ludzi w swoim czasie. Na każdym zgromadzeniu szatan będzie się znajdował na tym terenie aby swoim piekielnym cieniem wcisnąć się pomiędzy człowieka a Boga, by przejąć każdy promień światła jaki może oświecić dusze. Lecz kiedy uświadomi się ludziom prawdę w jej praktycznym charakterze ponieważ się ich kocha, dusze zostaną przekonane ponieważ Duch Święty Boży wyciśnie piętno w ich sercach.S6 57.2

  “Uzbrójcie się w pokorę, módlcie się aby aniołowie Boga stanęli u naszego boku aby działać w umysłach, albowiem to nie wy możecie posługiwać się Duchem Świętym lecz Duch święty musi posługiwać się wami. To Duch Święty czyni prawdę przekonującą. Zawsze przedstawiajcie ludziom praktyczną prawdę”.S6 57.3

  Nie wyolbrzymiajcie tych cech poselstwa, które są potępieniem zwyczajów i praktyk ludzi, dopóki nie będą mieli okazji poznać że jesteśmy wyznawcami Chrystusa, że wierzymy w Jego boskość i Jego istnienie przed wiecznością. Należy się skupić na świadectwie Odkupiciela świata. Mówi On: “Ja Jezus posłałem anioła mojego aby wam świadczył o tych rzeczach we zborach”. Objawienie 22,16 (BG).S6 58.1

  *****

  Na zgromadzeniu obozowym w Queensland w 1898 roku otrzymałam pouczenie dla naszych pracowników biblijnych. W nocnym widzeniu byli mi przedstawieni kaznodzieje i pracownicy, którzy byli na pewnym zgromadzeniu gdzie odbywały się lekcje biblijne. Powiedzieliśmy: “Mamy dzisiaj ze sobą Wielkiego Nauczyciela” i słuchaliśmy z zainteresowaniem Jego słów. Powiedział: “W tym miejscu stoi przed wami wielka praca. Będziecie musieli przedstawiać prawdę w jej prostocie. Przyprowadzajcie ludzi do wody życia. Mówcie im rzeczy, które najbardziej dotyczą ich dobra obecnego i wiecznego. Niech wasze badanie Pisma nie ma charakteru tajności czy przypadkowości. We wszystkim co mówicie, wiedzcie że macie do powiedzenia coś co jest warte czasu jaki poświęcacie aby to powiedzieć oraz czasu słuchaczy, którzy tego słuchają. Mówcie o tych rzeczach, które są zasadnicze, rzeczy które będą pouczać sprowadzając światło z każdym słowem.S6 58.2

  Uczcie się spotykać ludzi tam gdzie się znajdują. Nie przedstawiajcie tematów, które będą budzić kontrowersje. Niech wasze nauczanie nie ma charakteru wprowadzającego umysł w zakłopotanie. Nie powodujcie że ludzie będą się martwić rzeczami, które wy możecie zrozumieć, lecz których oni nie pojmują, chyba że mają one zasadnicze konsekwencje dla zbawienia człowieka. Nie przedstawiajcie Pisma w sposób, który by wznosił własne “ja” i zachęcał próżność w tym kto otwiera Słowo Boże. Pracą dla obecnego czasu jest kształcenie studentów i pracowników w jasny, poważny i uroczysty sposób. Nie może być niewłaściwie użytego czasu w tym wielkim dziele. Nie wolno nam chybić celu. Zbyt mało mamy czasu abyśmy próbowali odsłonić wszystko co może być otwarte dla widoku. Wieczność będzie dostatecznie długa abyśmy poznali długość i szerokość i wysokość Pisma. Są takie dusze, dla których pewne prawdy mają większą wagę niż inne. Potrzebna nam jest zręczność w wykształceniu w Piśmie. Czytajcie i studiujcie Księgę Psalmów 40,7.8; Jana 1,14; 1 Tymoteusza 3,16; Filipian 2,5-11; Kolosan 1,14-17; Objawienie 5,11-14.S6 58.3

  “Na wyspie Patmos apostołowi Janowi odsłonięte zostały te rzeczy, które Bóg pragnął aby przekazał ludziom. Badajcie te objawienia. Oto są tematy warte przemyślenia, obszerne i zrozumiałe lekcje, które wszystkie zastępy anielskie próbują teraz przekazać. Zwróćcie uwagę na życie i charakter Chrystusa i badajcie Jego pracę pośredniczą. Oto jest nieskończona mądrość, nieskończona miłość, nieskończona sprawiedliwość, nieskończone miłosierdzie. Oto głębia, długość, wysokość i szerokość, nad którymi mamy rozważać. Niezliczone pióra były zatrudnione dla przedstawienia światu życia, charakteru i służby pośredniczej Chrystusa a jednak każdy umysł, przez który działał Duch święty przedstawiał te tematy w świecie jako świeże i nowe”.S6 59.1

  Pragniemy prowadzić ludzi do zrozumienia kim jest Jezus dla nich i jaka jest odpowiedzialność jakie obowiązki nakłada na nich. Jako Jego przedstawiciele i świadkowie sami potrzebujemy pełniejszego zrozumienia zbawczych prawd zdobywanych przez doświadczoną wiarę.S6 59.2

  Nauczajcie wielkich praktycznych prawd, które muszą być wyryte w duszy. Nauczajcie zbawczej mocy Jezusa, “w którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów”. Kolosan 1,14. To właśnie na krzyżu spotkały się miłosierdzie i prawda aby sprawiedliwość i prawda oddały sobie pocałunek. Niech każdy student i każdy pracownik bada to stale od nowa aby ucząc o Panu onym ukrzyżowanym pośród nas, mogli przedstawić ludziom jako świeży temat. Ukazujcie że Chrystusa odsłania nieskończenie doskonały charakter. Uczcie że “którzy go kolwiek przyjęli, dał im tę moc aby się stali synami Bożymi, to jest tymi, którzy wierzą w imię Jego”. Jana 1,12 (BG). Powtarzajcie to stale od nowa. Możemy stać się synami Bożymi, członkami rodziny królewskiej, dziećmi niebieskiego króla. Niech wiedzą że każdy kto przyjmuje Jezusa Chrystusa i ufa Jemu wiernie od początku do końca “ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu i niezwiędłemu, w niebiesiech dla was zachowanemu, którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest aby było objawione czasu ostatecznego”. 1 Piotra 1,4.5 (BG).S6 59.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents