Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru VII

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 57 — Nasi starzy pracownicy — pionierzy

  Pan mówi do podeszłych wiekiem pracowników — pionierów, którzy byli związani z dziełem poselstwa trzeciego anioła niemal od jego początków, a których doświadczenia w nim datują się prawie od 1844 roku: “Potrzebna jest wasza pomoc. Nie bierzcie na siebie ciężarów, które mogą ponieść inni, którzy są młodsi. Waszym obowiązkiem jest być dokładnym w waszych życiowych zwyczajach. Macie być roztropni w używaniu sił fizycznych, umysłowych i duchowych. Wy, którzy przeszliście tak wiele różnych doświadczeń, macie czynić wszystko co w waszej mocy aby oszczędzić wasze siły do pracy w służbie dla Pana tak długo jak On pozwoli wam stać na waszym stanowisku abyście pomagali w rozwoju Jego dzieła.S7 286.1

  Nosiciele brzemion mogą powiedzieć za Janem: “Co było na początku, cośmy słyszeli, co widzieliśmy naszymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce — o słowie żywota (bo życie objawione jest i widzieliśmy, i świadczymy i zwiastujemy wam ten żywot wieczny, który był u Ojca i który nam objawiony jest). Cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza aby była z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. ...A to jest poselstwo, które słyszeliście od Niego i zwiastujemy wam że Bóg jest światłością a żadnej ciemności w Nim nie ma. Gdybyśmy powiedzieli że społeczność mamy z Nim a w ciemności chodzimy, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli w światłości chodzimy, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”. 1 Jana 1,1-7.S7 286.2

  Dzieło potrzebuje pomocy starszych rąk podeszłych wiekiem pracowników, którzy mają lata doświadczeń w dziele Bożym, którzy śledzili rozwój i postęp poselstwa na jego wielu liniach, którzy widzieli jak wielu popada w fanatyzm zwodząc się fałszywymi teoriami, opierając się wszelkim wysiłkom czynionym w tym celu aby pozwolić światłu prawdy objawić przesądy, które przyszły by wprowadzić zamieszanie w umysłach i uczynić bezużytecznym to poselstwo, które w ostatnich dniach musi być przekazane w jego czystości ostatkom ludu Bożego.S7 286.3

  Wielu z wypróbowanych sług Bożych zasnęło w Jezusie. Niechaj doceniona zostanie pomoc tych, którzy pozostali żywi do dziś. Niechaj ich świadectwo będzie ocenione. Dobrotliwa ręka była z tymi wiernymi pracownikami. On podtrzyma ich swoim silnym ramieniem mówiąc: “Oprzyjcie się na mnie. Ja będę waszą siłą i waszą nadzwyczajną wielką nagrodą”. Ci, którzy byli przy poselstwie u jego początków, którzy walczyli dzielnie kiedy bitwa się przesilała, nie mogą teraz stracić swego punktu oparcia.S7 287.1

  Najczulsza uwaga powinna towarzyszyć tym, których życiowe zainteresowanie związane jest z dziełem Bożym. Nie zważając na swe rozliczne dolegliwości pracownicy ci ciągle mogą stać na swym posterunku. Bóg pragnie aby zajmowali wiodące pozycje w Jego dziele. Stali oni wytrwale wśród burz i prób i należą do naszych najwartościowszych doradców. Jakże wdzięczni powinniśmy być za to że oni mogą ciągle używać swych doradców w służbie Pańskiej!S7 287.2

  Niech nikt nie straci z pola widzenia faktu że ci żarliwi zapaśnicy poświęcili wszystko dla postępu dzieła. Fakt że postarzeli się i posiwieli w służbie dla Boga nie jest powodem, dla którego powinni oni zaprzeć się wywierania wpływu doskonalszego niż wpływ ludzi, którzy mają o wiele mniej wiedzy o dziele i o wiele mniej doświadczenia w sprawach Bożych. Chociaż zniszczeni i niezdolni nosić cięższych brzemion niż to potrafią i powinni nosić młodsi, wartość jako doradców ma najwyższą wagę. Popełniali oni błędy ale ze swoich upadków nauczyli się mądrości. Nauczyli się omijać błędy i niebezpieczeństwa i czyż nie są więc kompetentni w udzielaniu mądrych rad? Przeszli przez testy i próby i chociaż utracili nieco ze swego wigoru, nie powinni być spychani na bok przez mniej doświadczonych pracowników, którzy wiedzą bardzo mało o pracy i samopoświęceniu tych pionierów. Pan ich w ten sposób nie odsuwa. Daje im łaskę i poznanie.S7 287.3

  Kiedy Jan był stracony i posiwiał, otrzymał poselstwo dla prześladowanych zborów. Żydzi wielokrotnie próbowali odebrać mu życie ale Pan powiedział: “Pozwólcie mu żyć. Ja, który go stworzyłem, będę z nim i będę go strzegł”. Nieprzerwanie ten podeszły wiekiem uczeń składał świadectwo dla Mistrza. Pięknym językiem, melodyjnym głosem przemawiał w sposób, który działał na serca wszystkich, którzy go słuchali, opowiadał o słowach i czynach Chrystusa. Został zesłany na Patmos ale Chrystus odwiedził go na jego wygnaniu i ogłosił mu wielkie prawdy zawarte w Objawieniu.S7 288.1

  Gdy ci, którzy spędzili życie na służbie Boga przybliżą się do końca swej historii na tej ziemi, zostaną natchnieni przez Ducha Świętego aby opowiedzieli o doświadczeniach jakie mieli w związku z Jego dziełem. Dowody Jego cudownego działania wobec Jego ludu, Jego wielkiej dobroci w wyzwalaniu ich z prób powinny być powtórzone tym, którzy dopiero co przyszli do wiary. Również próby, które przyszły na sługi Boże przez odstępstwo niektórych, zjednoczyły ich w pracy. Powinno się również opowiedzieć o działaniu Ducha Świętego aby żadne fałszerstwo wypowiedziane pod adresem tych co trwali w ufności od początku aż do końca nie przyniosło żadnego skutku.S7 288.2

  Starych nosicieli sztandaru, którzy ciągle jeszcze żyją, nie powinno się stawiać w trudnych miejscach. Ci, którzy służyli swemu Mistrzowi gdy praca była ciężka, którzy cierpieli ubóstwo i pozostali wierni prawdzie gdy nas było niewiele, powinni być ciągle obdarzeni honorem i szacunkiem. Pouczono mnie bym powiedziała: Niechaj każdy wierzący szanuje podeszłych wiekiem pionierów, którzy znosili próby, niewygody i wiele niedostatków. Są oni Bożymi pracownikami i odegrali znaczącą rolę w budowaniu Jego dzieła.S7 288.3

  Pan pragnie aby młodzi pracownicy zdobywali mądrość, siłę i dojrzałość przez związek ze starszymi pracownikami, którzy byli poświęceni dziełu. Niech młodzi ludzie zdadzą sobie sprawę z tego że mając między sobą takich pracowników są wielce błogosławieni. Niechaj okażą wielki szacunek ludziom o srebrnych włosach, którzy mają wielkie doświadczenie w rozwoju dzieła. Niechaj dadzą im honorowe miejsce na swoich radach. Bóg pragnie aby ci, którzy przyłączyli się do prawdy w ostatnich latach, dali posłuch tym słowom.S7 289.1

  Oby Bóg błogosławił i posilał naszych podeszłych wiekiem i wypróbowanych pracowników. Oby pomógł im być mądrymi w kwestii zachowania ich fizycznych, umysłowych i duchowych sił. Zostałam pouczona przez Pana aby powiedzieć tym, którzy składali swe świadectwo we wczesnych dniach poselstwa: “Bóg wyposażył was w moc rozsądku i pragnie abyście zrozumieli i byli posłuszni prawom, które dotyczą zdrowia człowieka. Nie bądźcie nieostrożni. Nie przepracowujcie się. Miejcie czas na odpoczynek. Bóg pragnie byście stali na waszym posterunku wykonując swe dzieło w celu ocalenia mężów i niewiast przed zniszczeniem przez potężny strumień zła. On pragnie abyście trzymali waszą broń do chwili gdy poprosi was byście ją odłożyli. Za niedługo od tego momentu otrzymacie waszą zapłatę”.S7 289.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents