Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru VIII

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Słowa ostrzeżenia

  Żyjemy w czasach szczególnie niebezpiecznych dla młodzieży. Szatan wie że koniec świata nastąpi wkrótce i jest zdecydowany wykorzystać każdą okazję by wtłoczyć młodych mężczyzn i kobiety w swoją służbę. Wymyśli wiele szczególnych pułapek aby ich sprowadzić na manowce. Musimy uważnie rozważyć słowa ostrzeżenia napisane przez apostoła Pawła:S8 223.3

  “Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? albo co za społeczność światłości z ciemnością? A co za zgoda Chrystusa z Beliałem? Albo co za dział wiernemu z niewiernym? A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? Albowiemeście wy kościołem Boga żywego tak jako mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich a oni będą ludem moim. Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. I będę wam za Ojca a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący”. 2 Koryntian 6,14-18.S8 223.4

  Zostało mi zesłane szczególne światło wykazujące dlaczego możemy osiągnąć znacznie więcej dla Mistrza przez zakładanie małych sanatoriów niż przez budowanie kilku dużych instytucji medycznych. W dużych instytucjach zgromadziłoby się wielu ludzi, którzy nie są zbyt chorzy, ale którzy, jak turyści, szukają odpoczynku i przyjemności. Musieliby oni być obsługiwani przez pielęgniarki i pomocników. Młodzi mężczyźni i kobiety, którzy od najmłodszych lat chronieni byli od związków światowych, zetknęliby się w ten sposób z ludźmi tego świata wszystkich klas i w mniejszym lub większym stopniu ulegliby wpływowi tego co widzą lub słyszą.S8 223.5

  Staliby się jak ci, z którymi się spotykają, traciliby prostotę i skromność jakich chrześcijańscy ojcowie i matki strzegli i rozwijali uważnym nauczaniem i gorącą modlitwą.S8 224.1

  Żyjemy pośród niebezpieczeństw ostatnich dni. Muszę powiedzieć coś zdecydowanego dla ostrzeżenia naszego ludu przed niebezpieczeństwem pozwalania dzieciom, którzy potrzebują rodzicielskiej opieki i nauki, na opuszczenie domów w celu udawania się do miejsc gdzie spotkają się z kochającymi przyjemności bezbożnymi dziećmi świata.S8 224.2

  W wielu domach ojciec i matka pozwolili dzieciom rządzić. Takie dzieci są w o wiele większym niebezpieczeństwie kiedy zetkną się z wpływami przeciwnymi do pobożności niż te, których nauczono posłuszeństwa. Nie odebrawszy koniecznej dyscypliny uważają że mogą robić to co im się podoba. Znajomość posłuszeństwa wzmocniłaby ich w odpieraniu pokus ale wiedzy tej nie dali im rodzice. Kiedy taka niezdyscyplinowana młodzież wstępuje do ogromnej instytucji gdzie jest wiele wpływów przeciwnych uduchowieniu, znajduje się ona w wielkim niebezpieczeństwie i często ich pobyt w takiej instytucji jest szkodą i dla nich i dla instytucji.S8 224.3

  Mamy polecenie aby ostrzec tych rodziców, których dzieci nie posiadają sztywnych zasad lub jasnego doświadczenia chrześcijańskiego, aby nie wysyłali ich z domu w dalekie miejsca, aby nie były nieobecne przez wiele miesięcy a może i lat i być może będą narażone na zasianie w umysłach ziarna niedowiarstwa czy niewierności. Bezpieczniej jest i znacznie lepiej wysyłać taką młodzież do szkół i sanatoriów jak najbliżej domów. Niech młodzież, która kształtuje swój charakter będzie trzymana z dala od miejsc gdzie musiałaby się mieszać z dużą grupą niewiernych i gdzie siły wroga są mocno ufortyfikowane.S8 224.4

  Niech dyrektorzy naszych wielkich sanatoriów zrobią zdecydowany wysiłek aby zatrudniać starsze osoby jako pomocników w tych instytucjach. W widzeniach nocnych znajdowałam się na dużym zgromadzeniu gdzie rozważano tę sprawę. Tym, którzy planowali wysyłanie swoich niezdyscyplinowanych dzieci do Battle Creek, Ten, który posiada autorytet, powiedział:S8 225.1

  “Czy odważycie się zrobić ten eksperyment? Zbawienie waszych dzieci jest warte więcej aniżeli wykształcenie jakie otrzymają w tym miejscu gdzie są stale wystawione na wpływ niewierzących. Wielu przychodzących do tej instytucji nie jest nawróconych. Napełnieni są dumą i nie mają związku z Bogiem przez wiarę. Wielu młodych mężczyzn i kobiet obsługujących dzieci tego świata mają bardzo niewielkie doświadczenie chrześcijańskie i łatwo wplatają się w pułapki zastawione na ich stopy”.S8 225.2

  “Co można zrobić aby zapobiec temu złu?” — zapytał ktoś z obecnych. Mówca odpowiedział: “Ponieważ sami wpędziliście się w to niebezpieczeństwo, niech chrześcijańscy mężczyźni i kobiety o określonym już charakterze zostaną wprowadzeni do tej instytucji aby przeciwstawić się temu wpływowi na rzecz dobra. Wykonanie takiego planu podniesie bieżące wydatki sanatorium ale może być skutecznym środkiem bronienia fortu i chronienia młodzieży w instytucji od skażonych wpływów, na które obecnie jest narażona.S8 225.3

  Rodzice i opiekunowie, umieszczajcie swoje dzieci w szkołach gdzie wpływy są podobne do tych co w prawidłowo prowadzonych szkołach domowych, w szkołach, w których nauczyciele poprowadzą je naprzód krok za krokiem, i w których atmosfera duchowa jest wonnością życia ku życiu”.S8 226.1

  Słowa ostrzeżenia i pouczenia jakie napisałam odnośnie wysyłania naszej młodzieży do Battle Creek w celu odebrania doświadczeń w służbie dla sprawy Bożej nie są słowami próżnymi. Część bogobojnej młodzieży zniesie te próby ale nie jest bezpiecznie zostawiać nawet najpilniejszych bez naszej najlepszej troski i opieki. To, czy nasza młodzież, która odebrała mądre instrukcje i szkołę od bogobojnych rodziców, będzie nadal uświęcona przez prawdę, zależy w dużym stopniu od wpływu z jakim po opuszczeniu domu będzie się spotykać pomiędzy tymi, do których zwraca się po nauki chrześcijańskie.S8 226.2

  Mam polecenie aby powtórzyć naszym braciom i siostrom ostrzeżenie i nawoływanie jakie Paweł wysłał zborowi w Tesalonice:S8 226.3

  “Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie aby był z pośrodku odjęty. A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego. Którego niezbożnika przyjście jest podług skutku szatańskiego ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi. I ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli aby byli zbawieni. A przetoż pośle im Bóg skutek błędów aby wierzyli kłamstwu. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość”. 2 Tesaloniczan 2,7-12.S8 226.4

  “My jednak powinniśmy podziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy do czego was powołał przez ewangelię naszą ku dostąpieniu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przetoż bracia! stójcie, a trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli lub przez mowę lub przez listy nasze. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą przez łaskę, niech cieszy serca wasze i utwierdza was w każdej mowie i w uczynku dobrym”. Wiersze 13-17.S8 227.1

  *****

  Wrzesień 1903

  Kiedy zastanawiam się nad stanem rzeczy w Battle Creek, drżę o naszą młodzież, która tam się udaje. Światło dane mi przez Pana aby nasza młodzież nie zbierała się w Battle Creek celem otrzymania wykształcenia, nie zmieniło się szczególnie. Fakt że sanatorium zostało przebudowane nie zmienia jego światła. To co w przeszłości czyniono z Battle Creek że miejsce to było nieodpowiednie dla kształcenia naszej młodzieży, czyni go również dzisiaj nieodpowiednim jeśli chodzi o wpływ.S8 227.2

  Kiedy nadeszło wołanie o wycofanie się z Battle Creek, zabrzmiała prośba: “Jesteśmy tutaj i wszyscy są osiedleni. Niemożliwością byłoby wyprowadzenie się bez ogromnych kosztów”.S8 227.3

  Pan pozwolił na to aby ogień strawił główne budynki wydawnictwa “Review and Herald” oraz sanatorium usuwając w ten sposób największą przeszkodę w wyprowadzeniu się z Battle Creek. Życzeniem Jego było aby zamiast odbudowania jednego wielkiego sanatorium, nasi ludzie rozłożyli je na kilka miejsc. Te mniejsze sanatoria powinny były zostać założone tam gdzie można było otrzymać ziemię na cele rolnicze. Bożym życzeniem jest aby rolnictwo było połączone z pracą naszych sanatoriów i szkół. Nasza młodzież potrzebuje wykształcenia po tej linii. Dobrze byłoby a nawet więcej niż dobrze — jest to zasadnicze — aby czynić wysiłki do wykonania planu Bożego w tym względzie.S8 227.4

  Czy będziemy zachęcać naszych najbardziej obiecujących młodych mężczyzn i kobiet aby udawali się do Battle Creek na szkolenie w służbie Bożej gdzie będą otoczeni tak wieloma wpływami, które sprowadzą ich na manowce? Pan odsłonił przede mną niektóre z niebezpieczeństw, z którymi będzie musiała spotkać się nasza młodzież będąc wystawiona na pokusy w tak wielkim sanatorium. Wielu bogatych światowych mężczyzn i kobiet, którzy patronują tej instytucji, będzie źródłem pokus dla pomocników. Niektórzy z tych pomocników staną się ulubieńcami bogatych pacjentów i będą mocno kuszeni aby wstąpić na służbę do nich. Przez wpływ świeckiej wystawności niektórych gości w sanatorium, zasiane już zostały ziarna chwastów w sercach młodych mężczyzn i kobiet zatrudnionych jako pomocnicy i pielęgniarki. To jest sposób w jaki działa szatan.S8 228.1

  Ponieważ sanatorium znajduje się tam gdzie nie powinno, czy Słowo Pana dotyczące wykształcenia naszej młodzieży nie będzie się liczyło? Czy pozwolimy na rozmieszczenie najinteligentniejszej młodzieży w zborach przez nasze konferencje tam gdzie część jej zostanie obrabowana ze swej prostoty przez kontakt z ludźmi, którzy nie mają bojaźni Bożej w swoich sercach? Czy odpowiedzialni za nasze konferencje pozwolą naszej młodzieży, która w szkołach dla pracowników chrześcijańskich mogłaby być przygotowana do służby Panu, na to aby została wciągnięta w miejsce, z którego przez lata Pan nawoływał swój lud aby się usunąć?S8 228.2

  Pragniemy aby nasza młodzież była tak kształcona aby wywierała zbawczy wpływ w naszych zborach pracując dla większej jedności i głębszej pobożności. Ludzie mogą nie widzieć konieczności nawoływania rodzin do opuszczenia Battle Creek i osiedlenia się w miejscach gdzie mogą wykonać ewangelię w medycznej pracy misyjnej. Ale Pan przemówił. Czy będziemy kwestionować Jego słowa?S8 228.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents