Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru VIII

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 18 — Pożar w drukarni Review and Herald

  St. Helena, Kalifornia

  5 styczeń 1903

  Do Braci w Battle Creek

  Dzisiaj otrzymałam list od br. Danielsa dotyczący zniszczenia biura Review przez ogień. Jestem bardzo smutna kiedy pomyślę o wielkiej stracie dla dzieła Bożego. Wiem że musi to być czas wielkiej próby dla braci odpowiedzialnych za pracę i za pracowników zatrudnionych w biurze. Czuję się poszkodowana razem ze wszystkimi, którzy są poszkodowani. Ale nie byłam zaskoczona tą złą wiadomością bowiem w widzeniu w nocy widziałam anioła stojącego z mieczem jak gdyby z ognia nad Battle Creek. Pewnego razu w ciągu dnia kiedy trzymałam pióro w ręce, straciłam przytomność i wydawało się jak gdyby miecz ten z płomienia zwracał się najpierw w jednym, potem drugim kierunku. Wydawało się że nieszczęście goni nieszczęście ponieważ Bóg został znieważony przez ludzkie plany wywyższenia i uwielbienia samych siebie.S8 97.1

  Tego ranka modliłam się gorąco aby Pan prowadził wszystkich tych, którzy związani są z biurem “Review and Herald” aby pilnie szukali i zrozumieli, w którym miejscu zlekceważyli mnóstwo światła zesłanego przez Boga.S8 97.2

  Jakiś czas temu, bracia w biurze “Review” prosili mnie o radę co do postawienia jeszcze jednego budynku. Powiedziałam im wtedy że gdyby ci, którzy są za postawieniem jeszcze jednego budynku dla biura wydawnictwa “Review and Herald” mogli ujrzeć przed sobą przyszłość, gdyby umieli dostrzec co będzie w Battle Creek, nie stawialiby żadnych pytań w sprawie budowania tam jeszcze jednego budynku. Bóg powiedział: “Moje słowa zostały zlekceważone a Ja będę burzył i przewracał”.S8 97.3

  Na Generalnej Konferencji, która odbyła się w Battle Creek w 1901 roku, Pan dał swojemu ludowi dowód że nawołuje do naprawy. Umysły zostały przekonane a serca wzruszone ale nie wykonano głębokiej naprawy dzieła. Gdyby wtedy uparte serca złamały się w pokucie przed Bogiem, ujrzanoby największe objawienie mocy Bożej jakie kiedykolwiek widziano. Ale nie uwielbiono Boga. Nie zwracano uwagi na świadectwa Jego Ducha. Ludzie nie odeszli od swoich praktyk, które zdecydowanie sprzeciwiały się zasadom prawdy i sprawiedliwości jakie zawsze powinny być zachowane w pracy Pańskiej.S8 97.4

  Poselstwa do zboru w Efezie i w Sardes często były mi powtarzane przez Tego, który daje mi pouczenia dla swojego ludu. “Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza w pośród onych siedmiu świeczników złotych, znam uczynki twoje, i pracę twoją, i cierpliwość twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami a nimi nie są, i znalazłeś ich że są kłamcami, i znaszałeś i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mego a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciwko tobie żeś miłość twoją pierwszą opuścił. Pamiętajże tedy skądeś wypadł a pokutuj i czyń uczynki pierwsze, a jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło a poruszę świecznik twój z miejsca swego jeśli byś nie pokutował”. Objawienie 2,1-5.S8 98.1

  “A aniołowi zboru, który jest w Sardes, napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje i masz imię że żyjesz aleś jest umarły. Bądź czujny a utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają, albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy jakoś wziął i słyszał a chowaj i pokutuj. Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej w nocy, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię”. Objawienie 3,1-3.S8 98.2

  Widzimy wypełnienie tych ostrzeżeń. Nigdy przedtem wyjątki z Pisma nie zostały dokładniej wypełnione niż właśnie te.S8 99.1

  Ludzie mogą wznosić jak najdokładniej skonstruowane zabezpieczone przed ogniem budynki lecz jedno dotknięcie ręki Boga, jedna iskra z niebios zmiecie każdą drogę ucieczki.S8 99.2

  Pytano, czy mam jakąś radę. Dawałam już rady, które zsyłał mi Bóg, mając nadzieję na zapobieżenie spuszczeniu miecza ognistego, który wisiał nad Battle Creek. Teraz to, czego się obawiałam, nadeszło — spłonął budynek Review and Herald. Kiedy wiadomość ta nadeszła, nie byłam zaskoczona i nie miałam słowa do powiedzenia. To, co miałam do powiedzenia w ostrzeżeniach od czasu do czasu nie dawało żadnych rezultatów poza tym że zatwardzało tych, którzy ich słuchali i teraz mogę tylko powiedzieć przykro mi, tak bardzo mi przykro że ten cios musiał spaść. Wystarczająca ilość światła została zesłana. Gdyby działano zgodnie z nim, niepotrzebne byłoby jakiekolwiek dalsze światło.S8 99.3

  Mam polecenie aby powiedzieć naszym ludziom, kaznodziejom i świeckim: “Szukajcie Pana póki może być znaleziony, wzywajcie go póki blisko jest. Niech opuści niepobożny drogę swoją a człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana a zmiłuje się i do Boga naszego gdyż jest hojny w odpuszczeniu”. Izajasza 55,6.7.S8 99.4

  Niech każda dusza czuwa. Wróg jest na naszym tropie. Czuwajcie obserwując pilnie aby jakaś ukryta i mistrzowska pułapka nie zaskoczyła was w nieświadomości. Niech uważają nieuważni i obojętni aby dzień Pański nie przyszedł do nich jak złodziej nocą. Wielu zejdzie ze ścieżki upokorzenia i odrzucając na bok jarzmo Chrystusa będą chodzić cudzymi drogami. Oślepieni i zmieszani zejdą z wąskiej drogi, która prowadzi do miasta Bożego.S8 99.5

  Człowiek nie może być szczęśliwym chrześcijaninem jeżeli nie jest uważnym chrześcijaninem. Ten, który zwycięża, musi obserwować bowiem przy pomocy więzów światowych błędów i przesądów, szatan walczy o zdobycie uczniów Chrystusa dla siebie. Nie wystarczy jeżeli będziemy unikać wyraźnych niebezpieczeństw i groźnych nieostrożnych posunięć. Mamy się trzymać blisko Chrystusa, kroczyć ścieżką samozaparcia i poświęcenia. Znajdujemy się na terenie wroga. Ten, który został wyrzucony z nieba, zszedł z wielką mocą. Przy pomocy wszystkich oszukańczych sztuczek i posunięć usiłuje porwać dusze w niewolę. Jeżeli nie będziemy nieustannie czuwać, łatwo padniemy ofiarą jego niezliczonych oszustw.S8 100.1

  Doświadczenie uczniów w Ogrodzie Getsemane zawiera lekcję dla ludu Bożego na dzisiaj. Zabierając ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, Chrystus poszedł do Getsemane aby się modlić. Powiedział im: “Bardzo jest smutna dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu a czujcie. A postąpiwszy trochę padł na ziemię i modlił się aby jeżeli można odeszła od niego ta godzina. I rzekł: Abba Ojcze! wszystko tobie jest możne, przenieś ode mnie ten kielich, wszakże nie co ja chcę ale co Ty. Tedy przyszedł i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuć jednej godziny? Czujcie a módlcie się abyście nie weszli w pokuszenie, duch ci jest ochotny ale ciało mdłe”. Marka 14,34-38.S8 100.2

  Przeczytajcie te słowa z uwagą. Dzisiaj wielu jest uśpionych tak jak apostołowie. Nie czuwają i nie modlą się aby nie popadli w pokuszenie. Czytajmy i badajmy te fragmenty słowa Bożego, które szczególnie do nas się odnoszą w tych ostatnich dniach, wskazują one na niebezpieczeństwa, które będą groziły ludowi Bożemu.S8 100.3

  Potrzebna jest nam przenikliwa poświęcona uwaga. Postrzeżenia tego nie można używać do krytykowania i potępiania jeden drugiego ale do spostrzegania znaków czasu. Z całą pilnością mamy strzec naszych serc abyśmy nie rozbili naszej wiary. Wielu z tych, którzy wyznawali mocno prawdę, są nieostrożni jeśli chodzi o ich dobra duchowe i poddają się bez najmniejszego oporu dobrze ułożonym spiskom szatana. Nadszedł czas aby nasz lud zabrał swoje rodziny z miast do miejscowości spokojniejszych bo inaczej wielu młodych ludzi a także wielu starszych zostanie złapanych w pułapkę i porwanych przez wroga.S8 101.1

  *****

  7 styczeń 1903

  Wszyscy zostaliśmy zasmuceni wiadomością o straszliwej stracie dla dzieła Bożego z powodu spalenia biura Review and Herald. W ciągu jednego roku dwie z naszych największych instytucji zostały strawione ogniem. Wiadomość o tym ostatnim nieszczęściu spowodowała naszą głęboką żałobę ale zostało ono dopuszczone przez Pana i nie powinniśmy się skarżyć lecz przyjąć lekcję jakiej Pan chciał nas nauczyć.S8 101.2

  Zniszczenie budynku redakcji “Review and Herald” nie powinno przejść jako coś co nie ma znaczenia. Każda osoba związana z biurem powinna zadać sobie pytanie: “W czem zasługuję na tę lekcję? W czym postąpiłem wbrew poleceniu “Tak mówi Pan” że On zesłał na mnie tę lekcję? Czy zwracałem uwagę na ostrzeżenia i nagany jakie zsyłał, czy też postępowałem własną drogą?”S8 101.3

  Niech Bóg czytający w sercach, zgani błądzących i niech każdy pokłoni się przed Nim w pokorze i skrusze odrzucając na bok wszelką zarozumiałość i samolubstwo, wyznając i porzucając każdy grzech i prosząc Boga w imię Zbawiciela o łaskę. Bóg mówi: “Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Jana 6,37), a ci, którzy w szczerości stawią się przed Nim, uzyskają przebaczenie i usprawiedliwienie i otrzymają moc aby się stali synami Bożymi.S8 101.4

  Modlę się aby ci, którzy odmówili przyjęcia światła i dowodów nie chcąc słuchać ostrzeżeń Boga i zobaczyli zniszczenie redakcji “Review and Herald”, aby to było apelem wzywającym ich do powrotu do Boga całym sercem. Czy nie chcą zdać sobie sprawy z tego że Bóg jest szczerze z nimi? On nie niszczy życia lecz je ratuje. W tym ostatnim zniszczeniu łaskawie zostało ocalone życie pracowników aby wszyscy mieli okazję ujrzeć że Bóg upomina ich przez poselstwo niepochodzące ze źródła ludzkiego lecz z góry. Lud Boży odszedł od Niego! Nie przestrzegali Jego poleceń więc zbliżył się do niego z rózgą, ale nie przyszedł by przynieść ze sobą zniszczenie życia. Ani jedna dusza nie została zabrana przez śmierć. Wszyscy zostali przy życiu aby mogli poznać Moc, której nikt nie może się przeciwstawić.S8 102.1

  Chwalmy Pana że życie Jego dzieci było w Jego oczach tak cenne. Mógł wyniszczyć pracowników w całej ich nieuwadze i samowystarczalności. Ale nie! On powiada: “Dam im jeszcze jedną szansę. Każę ogniowi przemówić do nich i zobaczę czy będą przeciwdziałać mojej opatrzności. Doświadczę ich jak gdyby ogniem aby zobaczyć czy nauczą się tego czego pragnę ich nauczyć”.S8 102.2

  Kiedy Sanatorium w Battle Creek zostało zniszczone, Chrystus dał samego siebie aby bronić życia mężczyzn i kobiet. W zniszczeniu tym Bóg odzywa się do swojego ludu aby powrócił do Niego. A w zniszczeniu wydawnictwa “Review and Herald” i ratowania życia, woła On do nich ponownie. Pragnie aby ujrzeli że czyniąca cuda moc Nieskończonego została użyta aby ratować życie, aby każdy pracownik miał okazję żałowania i nawrócenia się. Bóg mówi: “Jeżeli zwrócą się ku mnie, przywrócę im radość mojego zbawienia. Ale jeżeli będą nadal szli swoją własną drogą, zbliżę się jeszcze bardziej i nadejdą nieszczęścia na rodziny, które utrzymują że wierzą w prawdę, ale które nie czynią prawdy w praktyce, które nie czują bojaźni ani obawy przed Panem, Bogiem Izraela”.S8 102.3

  Niech każdy sprawdzi sam siebie czy ma wiarę. Niech lud Boży żałuje i nawróci się aby jego grzechy mogły być wymazane kiedy nadejdzie czas odnowienia obecności Pana. Niech upewnią się w czym nie udało im się iść drogą wyznaczoną przez Boga, gdzie nie udało im się oczyścić dusze przez zwracanie uwagi na Jego rady.S8 103.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents