Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru IX

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 33 — Podział odpowiedzialności

  Bóg chce, ażeby Jego lud był ludem rozumnym. Taka była wola Boga. On postanowił, żeby mężowie wybrani jako delegaci udawali się na nasze Konferencje czy Zjazdy. Ci ludzie muszą być mężami sprawiedliwymi, wypróbowanymi. Muszą to być osoby godne zaufania. Wybór delegatów do wzięcia udziału w naszych Konferencjach jest rzeczą ważną. Obrani mężowie muszą opracować plany, które służyć będą prowadzeniu dzieła Bożego naprzód. Dlatego muszą to być mężowie rozumni, umiejący rozważyć sprawy od przyczyny do skutku.S9 262.1

  “I stało się nazajutrz że usiadł Mojżesz aby sądzić lud i stał lud przed Mojżeszem od poranku aż do wieczora. A widząc świekier Mojżesza wszystko, co on czynił z ludem, rzekł: Cóż to jest co ty czynisz z ludem? Czemuż ty sam siedzisz a lud wszystek stoi przed tobą od poranku aż do wieczora? Tedy Mojżesz odpowiedział świekrowi swemu. Iż przychodzi lud do mnie aby się radził Boga. Gdy sprawę jaką mają przychodzą do mnie a rozsądzam między nimi oznajmiając ustawy Boże i prawa Jego. Zatem rzekł świekier Mojżesza do niego. Nie dobra rzecz, którą ty czynisz. Pewnie ustaniesz i ty i lud ten, który jest z tobą, bo cięższa to rzecz nad siły twoje, nie będziesz jej mógł ty sam podołać. Przeto usłuchaj teraz głosu mego, poradzęć a będzie Bóg z tobą, stój ty za lud przed Bogiem a odnoś sprawy do Boga. A onych też nauczaj ustaw i praw oznajmując im drogę, którąby chodzić, i dzieło, któreby czynić mieli. Ty też upatrz ze wszystkiego ludu męże stateczne, bojące się Boga, męże prawdomówne, którzyby nienawidzili łakomstwa a postanów z nich przełożone, tysięczniki, setniki, pięcdziesiątniki i dziesiątniki. Którzy na każdy czas lud sądzić będą a gdy będzie rzecz wielka, odniosą do ciebie, a każdą rzecz małą sądzić będą sami, tedy ulżysz sobie gdy poniosą ciężar z tobą.S9 262.2

  To jeźli uczynisz a rozkażeć Bóg, ostoisz się i ten wszystek lud na miejsca swoje wracać się będzie w pokoju.S9 263.1

  I usłuchał Mojżesz rady świekra swojego a uczynił wszystko jako mu powiedział. I wybrał Mojżesz męże stateczne ze wszystkiego Izraela i postanowił je przełożonymi nad ludem, tysiączniki, setniki, pięćdziesiątniki i dziesiątniki. Którzy sądzili lud każdego czasu, trudne rzeczy odnosili do Mojżesza a każdą rzecz mniejszą sami sądzili. Zatem puścił od siebie Mojżesz świekra swego, który odszedł do ziemi swej”. 2 Mojżeszowa 18,23-27 (BG).S9 263.2

  W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich znajdujemy dalszą wskazówkę co do wyboru mężów mających ponosić odpowiedzialność w zborze. Odejście Judasza zwolniło miejsce w szeregach apostołów i koniecznym było wybrać innego apostoła na to miejsce. Piotr zabrał głos i rzekł:S9 263.3

  “Potrzeba tedy aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali po wszystek czas, który Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Janowego aż do tego dnia, którego jest wzięty w górę od nas, był z nami świadkiem zmartwychwstania Jego. I postanowili dwóch: Józefa, którego zwali Barabaszem, którego też nazywano Justem i Macieja. A modląc się mówili: Ty Panie! który znasz serca wszystkich, okaż z tych dwóch jednego, któregoś obrał, aby przyjął cząstkę usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz aby odszedł na miejsce swoje i rzucili losy ich. I padł los na Macieja, a przyłączony jest wspólnym zdaniem do jedenastu apostołów”. Dzieje Apostolskie 1,13-26.S9 263.4

  Z tych tekstów przyjmujemy do wiadomości że Pan pozwala pewnym mężom zająć określone stanowisko. Bóg nauczył swój lud rozsądnego postępowania i mądrego wyboru mężów, którzy nie zawiodą pokładanego w nich zaufania. Gdy wierzący w czasach Chrystusa potrzebowali rady z niebios przy wyborze mężów na odpowiedzialne stanowiska, to my w dzisiejszych czasach tym bardziej musimy się zastanawiać.S9 264.1

  Każdy przypadek musimy przedłożyć Bogu i w poważnej modlitwie Jego prosić, nie sami wybierać. Pan Bóg niebios sam wybrał doświadczonych mężów do ponoszenia odpowiedzialności w Jego dziele. Ci mężowie mają mieć szczególny wpływ. Gdyby wszystkich obdarzono taką mocą, trzeba by nakazać jedność. Kto został wybrany do niesienia ciężarów w dziele Bożym nie może być człowiekiem nierozważnym, pewnym siebie, interesownym. Jego przykład i wpływ nie mogą służyć wzmocnieniu zła. Pan obdarzył mężów i niewiasty wolnością nie po to by szerzyli idee czyniące Jego dzieło czymś zwyczajnym, wypierając świętość jaką stale powinno być otoczone. Dzieło Boże powinno stawać się coraz świętszym dla dzieci Boga. Wzniosły charakter prawdy powinniśmy podnosić w każdy możliwy sposób. Kto w naszych instytucjach został powołany jako strażnik dzieła Bożego, stale powinien mieć na uwadze wolę Boga i Jego drogę. Pomyślność całego dzieła zależy od wierności mężów postanowionych by wykonywali wolę Bożą w naszych zborach.S9 264.2

  Powołani muszą być mężowie, którzy myślą o jeszcze większym doświadczeniu, nie we własnej ale w Bożej sprawie i o większym jeszcze poznaniu istoty Chrystusa. Im więcej będą wiedzieć o Chrystusie tym lepiej będą Go ukazywać światu. Powinni słuchać głosu Jego, powinni być posłuszni Jego słowom.S9 265.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents