Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 3 — Rozwój umysłu

  Rozdział 11 — Studiowanie Biblii a umysł

  Podstawa wszelkich rozważań — Słowo Boże ma się stać podstawą wszelkich rozważań. Słowa objawienia, starannie analizowane, odwołują się do umysłu i serca i je wzmacniają. Do zrozumienia objawionej względem nas woli Bożej potrzeba kultury umysłowej. Nie mogą jej lekceważyć ci, którzy są posłuszni Bożym przykazaniom. Pan nie dał nam zdolności umysłowych po to, abyśmy przeznaczali je na sprawy płytkie i błahe. — Manuscript 16, 1896.UCO1 83.1

  Stałość zasad — Kiedy prawdy biblijne zostają przyjęte, podnoszą wzwyż umysł i duszę. Gdyby Słowo Boże było w takim poszanowaniu, jak być powinno, młodzi oraz starsi posiedliby wewnętrzną prawość, stałość zasad, które uzdolniłyby ich do przeciwstawienia się pokusom. — Śladami Wielkiego Lekarza 337 (1905).UCO1 83.2

  Jedyny prawdziwy przewodnik — Dobra znajomość Pisma Świętego wyostrza rozeznanie i chroni duszę przed atakami szatana. Pismo Święte jest mieczem Ducha, mieczem, który nigdy nie zawiedzie w starciu z przeciwnikiem. Jest to jedyny prawdziwy przewodnik we wszystkich sprawach dotyczących wiary i praktyki. Powodem, dla którego szatan ma tak wielką władzę nad umysłami i sercami, jest to, że ludzie nigdy nie uczynili Słowa Bożego swoim doradcą, a ich drogi nie zostały poddane temu prawdziwemu sprawdzianowi. Pismo Święte pokazuje, jaki musimy obrać kurs, aby stać się dziedzicami chwały. — The Review and Herald, 4 styczeń 1881; Our High Calling 31.UCO1 83.3

  Definicja wyższego wykształcenia — Nie ma wyższego wykształcenia niż to, które otrzymali pierwsi uczniowie Jezusa, a które zostało nam objawione przez Słowo Boże. Zdobycie wyższego wykształcenia oznacza naśladowanie tego Słowa bez zastrzeżeń, wstępowanie w ślady Chrystusa i praktykowanie Jego cnót. Oznacza zrezygnowanie z samolubstwa i poświęcenie życia w służbie Bogu.UCO1 83.4

  Wyższe wykształcenie to coś lepszego, wznioślejszego niż wiedza, którą można zdobyć z samych książek. To osobista, praktyczna znajomość Chrystusa. To uwolnienie się od poglądów, zwyczajów i praktyk, które zostały nabyte w szkole księcia ciemności, a które kłócą się z wiernością Bogu. To przezwyciężenie uporu, pychy, samolubstwa, światowych ambicji i niewiary. To przesłanie o wyzwoleniu od grzechu. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 11-12 (1913).UCO1 84.1

  Inspiracja dla umysłu — W Słowie Bożym umysł znajduje tematy do najgłębszych rozmyślań i najwyższych aspiracji. Możemy dzięki niemu mieć niejako łączność z patriarchami i prorokami i usłyszeć głos rozmawiającego z ludźmi Przedwiecznego. W Biblii widzimy, jak Chrystus, Władca niebios, uniżył się, stając się naszym zastępcą i poręczycielem, walcząc samotnie z mocami ciemności i osiągając dla nas zwycięstwo. Nabożne rozmyślanie o takich sprawach zmiękcza, oczyszcza i uszlachetnia serce, a jednocześnie przydaje umysłowi sił i zapału. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 52-53 (1913).UCO1 84.2

  Słowo Boże objawia cel życia — Ponad wszystko jednak powinniśmy cenić Pismo Święte dlatego, że jest w nim objawiona człowiekowi Boża wola. Z Biblii dowiadujemy się o celu naszego stworzenia i środkach prowadzących do jego osiągnięcia. Dowiadujemy się, jak mądrzej prowadzić obecne życie i jak zapewnić sobie życie przyszłe. Żadna inna księga nie jest w stanie zadowalająco odpowiedzieć na rodzące się w umyśle pytania ani zaspokoić pragnień serca. Dzięki zdobyciu wiedzy ze Słowa Bożego i stosowaniu się do niego ludzie mogą się podnieść z nizin upadku i stać dziećmi Bożymi, towarzyszami bezgrzesznych aniołów. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 53-54 (1913).UCO1 84.3

  Przypowieści mają przebudzić umysły — Bóg chce, aby nasze umysły zostały przebudzone i pouczone przez Jego święte przypowieści; aby przyroda przeciwdziałała próbom dokonania rozdziału między nauką a chrześcijaństwem opierającym się na Biblii; aby zjawiska przyrodnicze, które odbieramy zmysłami, przykuwały naszą uwagę i uświadamiały naszym umysłom niebiańskie prawdy. — The Youth's Instructor, 6 maj 1897. UCO1 84.4

  Biblia bezkonkurencyjna — Siła wychowawcza Pisma Świętego jest bezkonkurencyjna. Nic tak jak ono nie przyda energii wszelkim zdolnościom, których potrzeba studentom do zrozumienia zdumiewających prawd objawienia. Umysł stopniowo przystosowuje się do tematów, nad którymi pozwala się mu rozmyślać. Jeśli zajmuje się tylko powszednimi sprawami zamiast wielkich i wzniosłych tematów, karłowacieje i słabnie. Jeżeli nigdy nie wymagano od niego zmierzenia się z trudnymi problemami ani zrozumienia ważnych prawd, po jakimś czasie niemal całkowicie zatraca siłę rozwoju. — Testimonies for the Church V, 24 (1882).UCO1 84.5

  Przyjąć Biblię z dziecięcą wiarą — Bóg pragnie, aby człowiek ćwiczył swoje zdolności rozumowania. Studiowanie Pisma Świętego wzmocni i uwzniośli umysł jak nic innego. Jest to najlepsze ćwiczenie nie tylko duchowe, ale też umysłowe. Musimy jednak strzec się przed wielbieniem rozumu, który jest słaby i niedoskonały.UCO1 85.1

  Jeśli nie chcemy, aby Pismo Święte było dla nas taką tajemnicą, że nie będziemy rozumieć nawet najjaśniejszych prawd, musimy mieć prostotę i wiarę małego dziecka, a także być gotowi uczyć się i prosić o pomoc Ducha Świętego. Poczucie mocy i mądrości Bożej oraz naszej niezdolności zrozumienia Jego wielkości powinno rodzić w nas pokorę, my zaś winniśmy otwierać Jego Słowo z nabożną czcią, tak jakbyśmy znaleźli się w Bożej obecności. Gdy podchodzimy do Pisma Świętego, rozum musi poddać się wyższemu autorytetowi, a serce i intelekt pokłonić wielkiemu Jestem. — Testimonies for the Church V, 703-704 (1889).UCO1 85.2

  Nie zgłębiać tego, co przysłania Słowo Boże — Jezus Chrystus jest naszym duchowym kamieniem probierczym. Objawia nam Ojca. Nie należy karmić umysłu niczym, co go zaciemnia i przysłania Słowo Boże. W pielęgnowaniu gleby serca nie może być mowy o beztroskich zaniedbaniach. Umysł musi zostać przygotowany do docenienia dzieła i słów Chrystusa, który przecież przybył z nieba pobudzić łaknienie chleba żywota i dać go wszystkim, którzy odczuwają głód duchowej wiedzy. — Manuscript 15, 1898.UCO1 85.3

  Pismo Święte uznaje moralny wybór człowieka — Gdy studiujemy Słowo Boże, aniołowie stoją obok, rzucając jasne promienie na jego święte stronice. Biblia przemawia do człowieka jako tego, który ma możliwość wyboru między dobrem a złem. Przemawia do niego w formie ostrzeżenia, nagany, prośby i zachęty. Umysł trzeba ćwiczyć w doniosłych prawdach Bożego Słowa, bo inaczej osłabnie. (...). Musimy badać dla siebie i poznawać podstawy naszej wiary przez porównywanie poszczególnych tekstów. Weźmy Biblię i na kolanach błagajmy Boga o oświecenie naszych umysłów. — The Review and Herald, 4 marzec 1884.UCO1 85.4

  Wyżyny rozwoju umysłowego — Gdyby Biblia była studiowana jak należy, ludzie mieliby bardzo rozwinięty intelekt. Tematy poruszane w Słowie Bożym, pełna godności prostota ich wyrazu, wzniosłe zagadnienia, które przedstawia umysłowi, rozwijają zdolności w człowieku, których w inny sposób rozwinąć nie sposób. Wyobraźnia ma tutaj nieograniczone pole do działania. Człowiek, który spędza czas na rozmyślaniu nad wielkimi tematami Biblii, na kontakcie z jej wzniosłą metaforyką, będzie miał czystsze i szlachetniejsze myśli i uczucia, niż gdyby spędzał czas na czytaniu jakiejkolwiek publikacji pochodzenia ludzkiego, nie mówiąc już o takich, które traktują o błahostkach.UCO1 86.1

  Kiedy młode umysły lekceważą najwyższe źródło mądrości: Słowo Boże, nie osiągają wyżyn rozwoju. Powodem tego, że tak niewiele ludzi ma zrównoważony, wartościowy umysł, jest brak bojaźni Bożej, niekochanie Boga i niewystarczające wprowadzanie w czyn zasad wiary. — Christian Temperance and Bible Hygiene 126 (1890); Fundamentals of Christian Education 165. UCO1 86.2

  Szukanie ukrytych skarbów — Biblia ma być naszym przewodnikiem. Nic tak nie poszerza horyzontów myślowych ani nie wzmacnia intelektu, jak studiowanie Pisma Świętego. Żadne inne rozważania nie uwznioślą tak duszy ani nie rozwiną zdolności, jak studiowanie żywych wyroczni Pana. Umysły tysięcy ewangelistów są skarłowaciałe, bo skupiają się na rzeczach powszednich, zamiast ćwiczyć się w szukaniu ukrytych skarbów Słowa Bożego. Gdy umysł zajmuje się studiowaniem Biblii, wzrasta pojmowanie i rozwijają się wyższe zdolności w celu zrozumienia uszlachetniającej prawdy. W zależności od charakteru sprawy, którą się zajmuje, umysł karleje albo się rozwija. Jeśli nie wzrasta i nie czyni stale zdecydowanych wysiłków w celu szukania zrozumienia prawdy przez porównywanie poszczególnych wypowiedzi Pisma Świętego, na pewno osłabnie i zejdzie na niższy poziom. Powinniśmy skierować swój umysł na poszukiwanie prawd, które ukryte są głębiej. — The Review and Herald, 28 wrzesień 1897.UCO1 86.3

  Biblia właściwie pokieruje życiem — Cała Biblia jest objawieniem chwały Bożej w Chrystusie. Jeśli przyjmujemy Pismo Święte, wierzymy mu i jesteśmy posłuszni jego słowom, staje się potężnym narzędziem w przekształceniu charakteru. Jest wielkim bodźcem, potężną mocą, która ożywia fizyczne, umysłowe i duchowe siły oraz kieruje życie na właściwe tory.UCO1 86.4

  Przyczyna tego, że nastolatkowie, a także dorośli tak łatwo poddają się pokusom i grzechowi, leży w tym, że nie studiują Słowa Bożego i nie rozmyślają nad nim jak należy. Brak zdecydowania, stanowczej siły woli, która objawia się w życiu i charakterze, to wynik lekceważenia świętych wskazówek Słowa Bożego. Nie czynią oni usilnych starań, żeby skierować umysł na to, co pobudzi do czystych, świętych myśli i odciągnie od tego, co nieczyste i fałszywe. — The Ministry of Healing 458 (1905).UCO1 86.5

  Pismo Święte objawia zasady świętego życia — Pan w swoim wielkim miłosierdziu objawił nam w Piśmie Świętym swoje przykazania, prawa i zasady świętego życia. Mówi nam w nim, jak unikać grzechu, wyjaśnia plan zbawienia i pokazuje drogę do nieba. Gdybyśmy słuchali Jego wskazówki “Badajcie Pisma” (Jana 5,39, PG), nikt by nie musiał się okazać ignorantem w tych sprawach.UCO1 87.1

  Prawdziwy postęp w każdej duszy pod względem cnoty i boskiej wiedzy jest możliwy przez systematyczne dodawanie łask, które Chrystus przez nieskończoną ofiarę uczynił dostępnymi dla wszystkich. Choć cechuje nas skończoność, możemy poczuć nieskończoność.UCO1 87.2

  Umysł musi być poddany wysiłkowi, musi rozmyślać o Bogu i Jego cudownym planie zbawienia człowieka. W ten sposób dusza wzniesie się ponad sprawy powszednie i przybliży do wiecznych.UCO1 87.3

  Świadomość tego, że znajdujemy się w Bożym świecie i w obecności wielkiego Stwórcy wszechświata, który uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, wzniesie umysł na wyżyny zadumy nad sprawami znacznie poważniejszymi niż wszelkie fikcyjne historie. Świadomość tego, że Bóg obserwuje nas, kocha i troszczy się o nas tak dalece, że dał swego umiłowanego Syna, aby odkupił nas, upadłych ludzi, i abyśmy marnie nie zginęli, jest czymś wspaniałym. Ktokolwiek otwiera swoje serce na przyjęcie tych wielkich spraw i o nich rozmyśla, nigdy nie będzie się zadowalał błahymi sensacjami. — The Review and Herald, 9 listopad 1886.UCO1 87.4

  Nowe serce oznacza nowy umysł — Słowa: “I dam wam serce nowe” (Ezechiela 36,26) znaczą: “Dam wam nowy umysł”. Zmianie serca zawsze towarzyszy wyraźne, silne przekonanie o chrześcijańskim obowiązku zrozumienia prawdy. Jasność naszego zrozumienia prawdy będzie proporcjonalna do naszego zrozumienia Słowa Bożego. Osoba, która z modlitwą i uwagą bada Pismo Święte, otrzyma jasne zrozumienie i właściwy osąd, jakby zwracając się ku Bogu, osiągnęła wyższy poziom inteligencji. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO1 87.5

  Nie czytać Biblii okazjonalnie — Niebezpieczne jest odwracanie się od Pisma Świętego i czytanie jego świętych stronic tylko od czasu do czasu. (...). Zwiążmy swój umysł ze wzniosłym zadaniem, które postawiono przed nami, i studiujmy Biblię z wielkim zainteresowaniem, abyśmy mogli pojąć niebiańską prawdę. Ci, którzy tak uczynią, zdziwią się, gdy się przekonają, co umysł może osiągnąć. — The Youth's Instructor, 29 czerwiec 1893; Our High Calling 35.UCO1 88.1

  Ćwiczenie pamięci wspomaga umysł — Umysł należy powściągać, aby nie błąkał się po manowcach. Należy go ćwiczyć w rozważaniu Pisma Świętego oraz szlachetnych, budujących tematów. Można uczyć się na pamięć fragmentów Pisma Świętego, a nawet całych rozdziałów, aby powtarzać je, gdy szatan przyjdzie ze swoimi pokusami. Bardzo przydatny w tym celu jest 58 rozdział Księgi Izajasza. Otoczcie duszę murem ograniczeń i wskazań danych pod natchnieniem Ducha Bożego. Gdy szatan usiłuje nakłonić umysł do skupiania się na sprawach ziemskich i zmysłowych, wówczas najskuteczniej można go odeprzeć przy pomocy biblijnego “Napisano”. (...). Kiedy podsuwa nam wątpliwości co do tego, czy jesteśmy naprawdę ludem, który Bóg prowadzi, ludem, który przez próby i doświadczenia przygotowuje się, aby się ostać w wielkim dniu Pana — bądźcie gotowi stawić czoło jego podszeptom, przedstawiając wyraźne świadectwo ze Słowa Bożego, że jest to ostatek ludu Bożego przestrzegający przykazań Bożych i wiary Jezusa. — The Review and Herald, 8 kwiecień 1884.UCO1 88.2

  Studiowanie Pisma Świętego daje równowagę umysłową — Ci, którzy znajdują się pod wpływem Ducha Świętego, będą zdolni do mądrego nauczania Słowa Bożego. A gdy księgę tę będziemy studiować z żarliwym błaganiem o przewodnictwo Ducha, całkowicie poddając serce uświęcającej mocy prawdy, wówczas spełni się wszystko, co Chrystus przyobiecał.UCO1 88.3

  Skutkiem takiego studiowania Pisma Świętego będzie równowaga umysłowa, ponieważ fizyczne, umysłowe i moralne siły będą się rozwijać harmonijnie. Nie będzie żadnego paraliżu w sferze wiedzy duchowej. Zrozumienie i delikatność uczuć wzrosną, sumienie stanie się wrażliwe, uczucia zostaną oczyszczone, wytworzy się lepsza atmosfera moralna, zostanie zaszczepiona nowa siła do odparcia pokus. — Special Testimonies on Education 26-27 (12 czerwiec 1896); Fundamentals of Christian Education 433-434.UCO1 88.4

  Biblia antidotum na trujące wpływy — Gdy umysł jest wypełniony prawdami Biblii, jej zasady zapuszczają korzenie głęboko w duszy. Upodobania i gusta zostają poddane prawdzie, tak że nie ma się już ochoty na zajmowanie się ekscytującą, małowartościową literaturą, która osłabia siły moralne i niszczy zdolności dane przez Boga po to, aby były wykorzystane z pożytkiem. Wiedza biblijna okaże się antidotum na trujące wpływy, które biorą się z nieodpowiedniej lektury. — The Review and Herald, 9 listopad 1886; Our High Calling 202.UCO1 89.1

  Biblia ochrania przed przesądami — Gdyby nauki Słowa Bożego miały przemożny wpływ na nasze życie, gdyby umysł i serce zostały poddane jego kiełzającej mocy, wówczas zło, które istnieje dziś w Kościołach i w rodzinach, nigdy by nie występowało. (...). Aby życie rodzinne mogło potwierdzić moc łaski Bożej, umysł i serce powinny się znajdować pod kontrolą nauk Słowa Bożego. (...).UCO1 89.2

  Bez Biblii pogubilibyśmy się w fałszywych teoriach. Umysł zostałby poddany tyranii przesądu i fałszu. Ale gdy mamy dostęp do prawdziwej historii powstania świata, nie musimy być skrępowani ludzkimi domysłami ani niepewnymi teoriami. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO1 89.3

  Biblia poprawia zdolności rozumowania — Gdy umysł spełnia zadanie studiowania Pisma Świętego w celu zdobycia wiedzy, zdolności rozumowania się wzmacniają. Dzięki studiowaniu Pisma Świętego horyzonty się poszerzają, a umysł staje bardziej zrównoważony, niż gdybyśmy zajęli się uzyskiwaniem informacji ogólnych z książek, które nie mają związku z Biblią. Żadna wiedza nie jest tak trwała, tak spójna ani tak dalekosiężna jak ta, którą zdobywamy, studiując Słowo Boże. Oto podstawa wszelkiej prawdziwej wiedzy.UCO1 89.4

  Biblia przypomina źródło. Im głębiej sięgamy, tym głębsza się okazuje. Wielkie prawdy świętej historii mają niesamowitą siłę i piękno, a ponadto sięgają wieczności. Żadna nauka nie równa się tej, która objawia charakter Boga.UCO1 89.5

  Mojżesz był wykształcony w całej mądrości egipskiej, a jednak powiedział: “Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród”. 5 Mojżeszowa 4,5-6. — The Review and Herald, 25 luty 1896; — Fundamentals of Christian Education 393.UCO1 89.6

  Biblia ubogaca zdolności żywotnością — Dlaczego nie mielibyśmy studiować tej księgi — tej cudownej skarbnicy — wywyższać jej i cenić jak najlepszego przyjaciela? To nasza mapa na wzburzonym morzu życia, przewodnik wskazujący nam drogę do wiecznych przybytków i charakter, który musimy zdobyć, aby tam zamieszkać. Nie ma żadnej księgi, która by przez uważne czytanie tak wzniosła na wyżyny i wzmocniła umysł, jak Pismo Święte. Intelekt znajdzie w nim najwznioślejsze tematy, z których płynie moc. Nie ma nic, co by tak przydawało żywotności wszystkim naszym zdolnościom, jak łączenie ich ze zdumiewającymi prawdami objawienia. Wysiłek podjęty, aby pojąć i ocenić te wielkie myśli, rozwija umysł. Możemy kopać głęboko w kopalni prawdy i gromadzić drogocenne skarby, które ubogacają duszę. Tutaj możemy nauczyć się prawdziwej drogi życia, na której możemy bezpiecznie umrzeć. — The Review and Herald, 4 styczeń 1881; Our High Calling 31.UCO1 90.1

  Studiowanie Biblii poszerza horyzonty — Biblia jest naszym przewodnikiem na bezpiecznych drogach, które prowadzą do życia wiecznego. Bóg natchnął ludzi, aby przedstawili nam na piśmie prawdę, która przyciągnie uwagę i która, jeśli zostanie wprowadzona w czyn, uzdolni przyjmującego ją do uzyskania moralnej siły pozwalającej znaleźć się pośród najbardziej wykształconych umysłów. Horyzonty myślowe wszystkich, którzy studiują Biblię, poszerzą się. Jej wpływ ma daleko więcej niż studiowanie czegokolwiek innego umożliwić wzrost sił poznawczych i przydać mocy każdej zdolności. Pismo Święte zapoznaje umysł z głębokimi, uszlachetniającymi zasadami prawdy. Sprowadza całe niebo do ścisłej łączności z ludzkimi umysłami, udzielając mądrości, wiedzy i zrozumienia. — The Youth's Instructor, 13 październik 1898; Sons and Daughters of God 70.UCO1 90.2

  Biblia objawieniem Jahwe — Księga ta ma pozostać przez całe wieki objawieniem Jahwe. Te boskie wyrocznie powierzono istotom ludzkim jako moc Bożą. Prawdy zawarte w Słowie Bożym nie są zwykłym wyrazem uczuć, lecz wypowiedziami Najwyższego. Człowiek, który uczynił te prawdy częścią swego życia, staje się całkowicie nowym stworzeniem. Nie są mu dane nowe siły umysłowe, lecz mroki, które wskutek niewiedzy i grzechu zaciemniły zrozumienie, zostają rozproszone. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO1 90.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents