Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 12 — Pracowitość*Zobacz rozdział 65.

  Wysiłek popłaca — Zwycięstwo osiągamy dzięki ciężkiemu, intensywnemu wysiłkowi i pracowitości. Nie marnujmy ani godziny, ani chwili. Wyniki pracy — żarliwej, wiernej pracy — zostaną zauważone i należycie docenione. Ci, którzy chcą wzmocnić swoje umysły, mogą to uczynić dzięki pracowitości. Moc i skuteczność umysłu wzrastają dzięki używaniu go. Umysł nabiera sił przez intensywne myślenie. Kto posługuje się pracowicie swoimi umysłowymi i fizycznymi zdolnościami, osiągnie najlepsze wyniki. Każda zdolność ludzka wzmacnia się w działaniu. — The Review and Herald, 10 marzec 1903.UCO1 91.1

  Starać się o maksymalną użyteczność — Należy starannie brać pod uwagę prawdziwy cel wykształcenia. Bóg powierzył każdemu zdolności i siły, aby były Mu one zwrócone bardziej rozwinięte i udoskonalone. Wszystkie Jego dary są nam dane po to, aby zostały wykorzystane w maksymalnym stopniu. Pan wymaga, aby każdy z nas rozwijał swoje zdolności i uzyskał maksymalną użyteczność, dzięki czemu będziemy mogli wykonywać szlachetną pracę dla Boga i być dla ludzi błogosławieństwem. Każdy talent, który mamy — umysł, majątek, wpływy — pochodzi od Boga, a więc możemy powtórzyć za Dawidem: “Wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z twojej ręki mamy”. 1 Kronik 29,14. — The Review and Herald, 19 sierpień 1884; Fundamentals of Christian Education 82.UCO1 91.2

  Wspaniałe cechy umysłu nie są dziełem przypadku — Prawdziwy sukces w żadnej z dziedzin nie jest wynikiem prawdopodobieństwa, przypadku ani przeznaczenia, tylko działania Bożej opatrzności, nagrodą za wiarę i rozwagę, cnotliwość i wytrwałość. Wspaniałe cechy umysłu i wysoki poziom moralny nie są dziełem przypadku. Pan daje możliwości, a sukces zależy od tego, jak je wykorzystamy. — Prophets and Kings 486.UCO1 91.3

  Potrzebujemy kultury umysłowej — Tym, czego jako ludzie potrzebujemy i co musimy posiąść, aby sprostać wymogom naszych czasów, jest kultura umysłowa. Ubóstwo, niskie pochodzenie ani nieprzychylne otoczenie nie powinny nas powstrzymywać od rozwijania umysłu. Zdolności umysłowe muszą znaleźć się pod kontrolą woli, umysłowi zaś nie można zezwolić na błąkanie się samopas ani na to, aby stał się roztargniony z powodu zajmowania się wieloma rzeczami naraz, a przy tym nie był dokładny w niczym.UCO1 92.1

  W czasie zgłębiania różnych dziedzin mogą się pojawić trudności, ale nigdy nie należy poddawać się zniechęceniu. Dociekanie, badanie i modlitwa, podchodzenie do każdej trudności odważnie i energicznie, wzywanie na pomoc siły woli i łaski cierpliwości — wszystko to sprawi, że kopać będziemy jeszcze żarliwiej, aż klejnot prawdy ukaże się nam w całej krasie, tym bardziej drogocenny, że poszukiwaniom towarzyszyły trudności.UCO1 92.2

  A zatem nie koncentrujmy uwagi swojej ani innych na jednym punkcie, ale bacznie zwracajmy ją na inne kwestie i uważnie je rozpatrujmy. Postępując tak, będziemy odkrywać jedną tajemnicę za drugą. Odniesiemy w ten sposób dwa wartościowe zwycięstwa: nie tylko zdobędziemy pożyteczną wiedzę, ale też ćwiczenie umysłu spowoduje wzrost siły umysłowej. Odnaleziony klucz do jednej tajemnicy pozwoli także odkryć inne drogocenne perły poznania, dotychczas niewidoczne. — Testimonies for the Church IV, 414 (1880).UCO1 92.3

  Prawo umysłu — Umysł ma to do siebie, że kurczy się lub rozszerza stosownie do wymiarów tego, z czym się zapoznaje. Jeśli siły umysłowe nie będą energicznie i wytrwale używane do poszukiwania prawdy, z pewnością skurczą się i utracą zdolność do pojmowania głębi znaczenia Słowa Bożego. Umysł rozszerza się, gdy wykorzystuje się go do łączenia ze sobą biblijnych zagadnień oraz porównywania poszczególnych fragmentów Pisma Świętego i duchowych spraw. Kopcie głęboko. Na pojętnych i pilnych uczniów czekają najwspanialsze skarby myśli. — The Review and Herald, 17 lipiec 1888; Messages to Young People 262. UCO1 92.4

  Wezwać do działania drzemiące siły — Wśród zwykłych ludzi spotyka się często osoby, które cierpliwie, mozolnie wykonują wciąż te same codzienne zajęcia, nieświadome, że obdarzone są siłą, która, gdy zostanie pobudzona do działania, postawi ich na równi z przywódcami tego świata. Te drzemiące siły może ocucić dotyk wprawnej ręki. Właśnie takich ludzi Jezus związał z sobą i dał im możliwość trzyletniego szkolenia pod swoim okiem. Nie mogły się z tym równać żadne kursy w szkołach rabinackich ani salach wykładowych filozofów. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 511 (1913).UCO1 92.5

  Wielu mogłoby się stać intelektualnymi mocarzami — Wielu naszych pracowników mogłoby dzisiaj być intelektualnymi mocarzami, gdyby nie zadowalało się niskim poziomem, ale było pilnych, pielęgnowało głębokie myśli i nie dawało za wygraną, tylko dociekało. Wielu naszym młodym ludziom grozi niebezpieczeństwo podchodzenia do spraw płytko i niedorośnięcia do wymiarów pełni Chrystusowej. Uważają, że mają wystarczający stopień wiedzy i zrozumienia danych zagadnień, ale jeśli nie pokochają głębokich dociekań, to nie będą kopać na tyle głęboko, by dokopać się skarbów poznania. — Letter 33, 1886.UCO1 93.1

  Konieczna dyscyplina wewnętrzna — Bóg wymaga ćwiczenia zdolności umysłowych. Powinny one być tak rozwijane, abyśmy mogli w razie potrzeby przedłożyć prawdę najwyższym autorytetom ziemskim ku chwale Bożej. Każdego dnia potrzebna jest też moc Boża przekształcająca serce i charakter. Każdego, kto uważa się za dziecko Boże, musi cechować dyscyplina wewnętrzna, bo tylko w ten sposób umysł i wola człowieka zostaną poddane umysłowi i woli Boga. Zdecydowana dyscyplina dokona w dziele Pana więcej niż elokwencja i najbardziej błyskotliwe talenty. Przeciętny, ale za to dobrze wyćwiczony umysł wykona większą i lepszą pracę aniżeli niebywale utalentowany, najlepiej wykształcony umysł, któremu brak samodyscypliny. — The Review and Herald, 28 lipiec 1896.UCO1 93.2

  Aniołowie wspomagają rozsądne umysły — Aniołowie niebiescy (...) znajdują się w pogotowiu, aby wspomóc rozsądne umysły, a ich moc przewyższa moc zastępów ciemności. Świętymi rzeczami zajmują się czasem umysły, które nie mają ścisłej łączności z Bogiem i nie dostrzegają Ducha Świętego. Jeśli łaska Boża nie przekształci ich na podobieństwo Chrystusa, Jego Duch opuści ich, tak jak woda wycieka z dziurawego naczynia. Ich jedyną nadzieją jest szukanie Boga całym sercem, umysłem i duszą. Wtedy dopiero mają prawo dążyć do najwyższego poziomu duchowego. Szatan nie zawładnie naszą wyobraźnią ani uczuciami, jeśli mu na to nie pozwolimy. — Manuscript 11, 1893.UCO1 93.3

  Ambicje sięgające samego nieba — “Dosyć masz, gdy masz łaskę moją” (2 Koryntian 12,9), brzmi zapewnienie Wielkiego Nauczyciela. Zrozumcie natchnienie tych słów i nigdy nie wyrażajcie w słowach zwątpienia ani niewiary. Bądźcie energiczni.UCO1 94.1

  Czysta, nieskalana pobożność nie może skutkować połowiczną służbą. “Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej”. Marka 12,30. Wszyscy, którzy wierzą Słowu Bożemu, muszą mieć uświęcone ambicje, sięgające samego nieba. — Special Testimonies on Education 30 (12 czerwiec 1896); Counsels to Parents, Teachers, and Students 360.UCO1 94.2

  Zachować daną przez Boga indywidualność — Bóg dał nam zdolności myślenia i działania. I właśnie przez ostrożne działanie i szukanie u Niego mądrości możemy unieść ciężary życia. Zachowajcie daną wam przez Boga indywidualność. Nie bądźcie echem nikogo innego. A wtedy możecie się spodziewać, że Pan będzie działał w was i przez was. — The Ministry of Healing 498-499 (1905).UCO1 94.3

  Zgubna zgnilizna świata (napomnienie do kaznodziei lubującego się w domysłach) — Jesteś człowiekiem, który nie powinien być nauczycielem prawdy. Powinieneś mieć lepsze doświadczenie i znajomość Boga. Powinieneś być mężem rozumnym, Bóg bowiem dał Ci zdolności intelektualne, które można niebywale rozwinąć. Gdybyś zerwał ze skłonnościami do snucia domysłów i zaczął działać w odwrotnym kierunku, mógłbyś teraz wykonywać służbę miłą Bogu.UCO1 94.4

  Gdybyś właściwie rozwijał umysł i używał sił ku chwale Pana, byłbyś w pełni zdolny do niesienia światu ostrzegawczego poselstwa. Zgnilizna świata tak jednak dotknęła Twojego umysłu, że jest on nieuświęcony. Nie rozwijasz zdolności, które mogłyby uczynić Cię skutecznym pracownikiem w dziele Bożym. Możesz jednak kontynuować dzieło kształcenia umysłu we właściwym kierunku. Jeśli nie zajmiesz teraz rozumnego stanowiska względem prawdy, będzie to tylko i wyłącznie Twoja wina. — Letter 3, 1878.UCO1 94.5

  Iść zdecydowanie naprzód — Chcę, aby Twoje ambicje były uświęcone, tak żeby aniołowie Boży mogli natchnąć Twoje serce świętym zapałem, który poprowadzi Cię zdecydowanie naprzód i uczyni jaśniejącym światłem. Twoje zdolności postrzegania wzrosną i poprawią się, gdy wykonaniu świętego dzieła będzie poświęcona cała Twoja istota: ciało, dusza i duch. Zrób wszystko, by w łasce Chrystusa przeskoczyć wysoką poprzeczkę, którą Ci postawiono. Możesz być doskonały w swojej dziedzinie, tak jak Bóg jest doskonały w swojej. Czyż Chrystus nie powiedział: “Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest”? Mateusza 5,48. — Letter 123, 1904.UCO1 94.6

  Rozwijać każdą zdolność — Pragnie On, abyśmy ciągle wzrastali w świętości, szczęściu i użyteczności. Wszyscy mają zdolności i powinni uczyć się je rozwijać, traktować jako święte Boże dary i właściwie się nimi posługiwać. Bóg chce, by młodzi ludzie rozwijali wszystkie siły swego jestestwa i ćwiczyli wszystkie zdolności. Pragnie, aby cieszyli się z tego, co w życiu pożyteczne i drogocenne, aby byli dobrzy i czynili dobro, aby gromadzili skarb w niebie na przyszłe życie. — The Ministry of Healing 398 (1905).UCO1 95.1

  Sposobności w zasięgu każdego — W zasięgu każdego znajdują się dające korzyści sposobności wzmocnienia sił moralnych i duchowych. Umysł można rozwijać i uszlachetniać, skupiając myśli na rzeczach niebiańskich. Nasze zdolności muszą być maksymalnie rozwijane, inaczej bowiem nie osiągniemy Bożych standardów.UCO1 95.2

  Jeśli umysł nie kieruje się ku niebu, łatwo pada łupem pokus szatana, który wikła nas w świeckie przedsięwzięcia, abyśmy nie mieli szczególnej łączności z Bogiem. Do świeckiego dzieła zostaje zaangażowany cały zapał i poświęcenie, niespożyta energia i gorące pragnienia, a szatan stoi z boku i śmieje się, widząc ludzkie wysiłki i uporczywe zmagania czynione dla osiągnięcia nieosiągalnego celu, który wymyka się człowiekowi z rąk. Jeśli jednak diabłu uda się omamić nas tym bezpodstawnym złudzeniem, tak że siły umysłu i ciała będziemy poświęcać celom, których nie zrealizujemy, będzie zacierał ręce, bo ludzkie siły umysłu, które należą do Boga i do których Bóg ma prawo, będą odwrócone od właściwych celów. — Letter 17, 1886.UCO1 95.3

  Nieprzyjaciel nie musi przeszkadzać naszemu codziennemu doskonaleniu — Postanówcie sobie, że osiągniecie wysoki, święty poziom, mierzcie wysoko, wytrwale dążcie do celu, tak jak Daniel, zdecydowanie i niezłomnie, a wtedy nieprzyjaciel w niczym nie przeszkodzi wam w codziennych dążeniach do doskonałości. Pomimo niedogodności, zmian, problemów możecie stale rozwijać siły umysłowe i moralne.UCO1 95.4

  Nikt nie musi być ignorantem, chyba że tego chce. Trzeba stale zdobywać wiedzę, będącą pożywką dla umysłu. My, którzy oczekujemy przyjścia Chrystusa, powinniśmy sobie postanowić, że nie będziemy ciągle w życiu stać na straconej pozycji, bez przerwy tylko pytając, lecz będziemy mieli zrozumienie spraw duchowych. Bądźcie mężami Bożymi stojącymi po stronie zwycięzców.UCO1 96.1

  Wiedza jest osiągalna dla wszystkich, którzy jej pragną. Bóg chce, żeby umysł człowieka stał się silniejszy, wnikliwszy, pojętniejszy i bystrzejszy. Chodźcie z Bogiem jak Henoch, uczyńcie Boga swym doradcą, a na pewno będziecie robić postępy. — Letter 26d, 1887.UCO1 96.2

  Trzymać się Boga i iść naprzód — Bóg dał człowiekowi intelekt i wyposażył go w zdolności umożliwiające rozwój. A zatem uchwyćcie się mocno Boga, odrzucając wszelkie głupoty, rozrywki i nieczystość. Pokonujcie wszelkie ułomności charakteru.UCO1 96.3

  Chociaż istnieje naturalna skłonność do obierania drogi biegnącej w dół, istnieje też moc, która łączy się z gorliwymi wysiłkami człowieka. Wtedy siła woli będzie mieć przeciwne skłonności. Jeśli człowiek złapie wyciągniętą z nieba pomocną dłoń, będzie w stanie odeprzeć namowy kusiciela. Tyle że szatańskie podszepty współgrają z jego ułomnymi, grzesznymi skłonnościami i nakłaniają go do grzechu. Wszystko jednak, co musi czynić, to iść za Jezusem Chrystusem, który będzie mu mówił, co ma robić. Bóg przywołuje nas do swego tronu w niebie, pokazując koronę nieśmiertelnej chwały i nakłaniając do toczenia dobrego boju wiary i odbywania życiowego biegu z cierpliwością. Ufajcie Bogu w każdej chwili, a wiernie poprowadzi was naprzód. — Letter 26d, 1887.UCO1 96.4

  Wysoki ideał Boży dla jego dzieci — Ideału Bożego, który ma służyć człowiekowi za wzór, nie potrafi dosięgnąć najwznioślejsza ludzka myśl. Celem, do którego należy dążyć, jest pobożność polegająca na upodobnieniu się do Boga. Przed człowiekiem otwiera się droga ciągłego rozwoju. Ma osiągnąć najwyższy cel, który obejmuje wszystko, co dobre, czyste i szlachetne. Człowiek taki będzie szybko osiągał wyżyny w każdej z dziedzin prawdziwej wiedzy. A jego wysiłki będą kierować się na sprawy o tyle ważniejsze i wyższe od tego, co egoistyczne i przyziemne, o ile niebo góruje nad ziemią. — Education 20 (1903).UCO1 96.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents