Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 40 — Wpływ ciała na umysł

  Ścisły związek między umysłem i ciałem — Między umysłem i ciałem istnieje ścisły związek, więc aby osiągnąć wysoki standard moralnego i intelektualnego rozwoju, trzeba zwracać uwagę na prawa, które rządzą naszym fizycznym zdrowiem. — Patriarchowie i prorocy 452 (1890).UCO2 25.1

  Wysiłek umysłowy zależy od fizycznej witalności — Powinniśmy dążyć do zachowania pełnej witalności wszystkich naszych sił, aby pełnić dzieło, które przed nami stoi. Wszystko, co zmniejsza fizyczną witalność, osłabia także wysiłek umysłowy, toteż każda praktyka niesprzyjająca zdrowiu ciała powinna być zdecydowanie odrzucona.UCO2 25.2

  Wielki apostoł pisał: “Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony”. 1 Koryntian 9,27. Nie możemy być stale poświęceni Bogu, jeśli szkodzimy zdrowiu, świadomie ulegając złym nawykom. Samozaparcie jest jednym z warunków nie tylko przyjęcia do służby Chrystusa, lecz także trwania w niej. Chrystus w jednoznacznych słowach wyraził warunki uczniostwa: “Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną”. Mateusza 16,24.UCO2 25.3

  Mimo to jakże wielu z tych, którzy nazywają się chrześcijanami, nie jest gotowych do wyrzeczeń, nawet w imię Chrystusa. Jakże często umiłowanie szkodliwemu dogadzaniu sobie jest silniejsze niż pragnienie posiadania zdrowego umysłu i ciała. Cenne godziny życia marnuje się, a darowane przez Boga środki przeznacza na zaspokajanie pożądliwości oczu i zachcianek podniebienia. Zwyczaje trzymają tysiące w niewoli tego, co ziemskie i zmysłowe. Wielu dobrowolnie staje się jeńcami i nie pragnie lepszego losu. — The Signs of the Times, 1 czerwiec 1882.UCO2 25.4

  Siła odróżniania zła od dobra — Cokolwiek pomniejsza naszą fizyczną odporność, osłabia również umysł i czyni go mniej zdolnym do odróżniania zła od dobra. — Przypowieści Chrystusa 223 (1900).UCO2 25.5

  Złe nawyki prowadzą do wypaczonych poglądów — Bracie (...) za bardzo skupiasz się na sobie. Wiele spraw postrzegasz w złym świetle. Jesteś podejrzliwy wobec ludzi, żywisz nieufność i podejrzliwość, u każdego doszukujesz się złych zamiarów. Wmawiasz sobie, że wszyscy postanowili Ci szkodzić. Wiele trudności, które przeżywasz, stwarzasz sobie sam. Wszędzie dostrzegasz zagrożenie dla siebie, choć to dalekie od prawdy. Przez swoje niewłaściwe postępowanie wyrządzasz sobie największą krzywdę.UCO2 26.1

  Ty sam jesteś swoim największym wrogiem. Twoje złe nawyki prowadzą do zaburzenia krążenia krwi i kierują ją do mózgu, wskutek czego widzisz wszystko w złym świetle. Jesteś porywczy i popędliwy, nie umiesz nad sobą panować. Twoja wola i sposób postępowania wydają Ci się słuszne, ale jeśli nie dostrzeżesz wad swojego charakteru, nie wypierzesz swoich szat i nie wybielisz ich we krwi Baranka, to z pewnością utracisz życie wieczne. Miłujesz teorię prawdy, ale nie pozwalasz, by uświęciła ona Twoje życie. Nie praktykujesz na co dzień zasad prawdy, którą wyznajesz. — Letter 27, 1872.UCO2 26.2

  Nawyki fizyczne wpływają na mózg — Umysł jest twierdzą całej istoty ludzkiej. Złe nawyki fizyczne wpływają na mózg i nie pozwalają osiągnąć tego, czego pragną uczniowie: właściwej dyscypliny umysłowej. Jeśli młodzi nie nauczą się troszczyć o ciało i umysł, wyniosą ze szkoły niewielki pożytek. Uczenie się nie jest główną przyczyną wyczerpania sił umysłowych. Główną przyczyną takiego stanu jest niewłaściwy sposób odżywiania, nieregularne pory spożywania posiłków, brak wysiłku fizycznego i niedbałość w przestrzeganiu innych zasad zdrowia. Gdy robimy wszystko, co możemy, by zachować zdrowie, wówczas możemy z wiarą prosić Boga o pobłogosławienie naszych wysiłków. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 299 (1913).UCO2 26.3

  Piotr a związek ciała z umysłem — Apostoł Piotr, rozumiejąc związek między ciałem i umysłem, głośno ostrzegał braci: “Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy”. 1 Piotra 2,11. Wielu widzi w tym wersecie jedynie ostrzeżenie przed rozwiązłością, ale tak naprawdę ma on szersze znaczenie: zabrania wszelkiego szkodliwego ulegania apetytowi i namiętnościom. Każde niewłaściwe pragnienie staje się pożądliwością walczącą przeciwko duszy. Pragnienia zostały nam dane w dobrym celu, a nie po to, by służyć śmierci wskutek wypaczenia, degenerując się w kierunku “pożądliwości, które walczą przeciwko duszy”*Zobacz rozdział 41.. — Christian Temperance and Bible Hygiene 53-54 (1890); Counsels on Diet and Foods 166-167.UCO2 26.4

  Nadużywanie sił fizycznych zaburza równowagę układu nerwowego — Nadużywanie sił organizmu skraca czas, w którym nasze życie ma być spożytkowane na chwałę Bożą i czyni nas niezdolnymi do spełnienia dzieła, jakie nam Bóg wyznaczył. Pozwalając sobie na niewłaściwe przyzwyczajenia, kładąc się późno spać, dając pierwszeństwo apetytowi przed zdrowiem — dajemy początek słabości. Przez fizyczne zaniedbanie i przepracowanie umysłowe wyprowadzamy system nerwowy z równowagi. Ludzie w ten sposób skracający swe życie stają się niezdolni do służby Bożej, a lekceważąc prawa natury, są winni okradania Boga i bliźnich. Zmniejszają swoim postępowaniem możliwość stania się błogosławieństwem dla otoczenia, a to jest właśnie rzecz, dla której Pan posłał ich na świat. Nie są też w stanie w krótszym czasie zrobić tego, co powinni. Jesteśmy winni wobec Boga, jeżeli szkodliwymi nawykami okradamy świat z dobra, jakie moglibyśmy uczynić. — Przypowieści Chrystusa 223-224 (1900).UCO2 27.1

  Bezczynność osłabia siłę mózgu — Młodzi mają tak bardzo osłabione siły fizyczne i umysłowe, bo w niewielkim stopniu uczestniczą w wykonywaniu użytecznej pracy. “Oto ta była nieprawość Sodomy, siostry twojej, pycha, sytość chleba, i obfitość pokoju; co ona mając i córki jej, ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem mojem; przetożem je zniósł, jako mi się zdało”. Ezechiela 16,49-50 (BG). — Testimonies for the Church IV, 96 (1876).UCO2 27.2

  Praca fizyczna odpręża umysł — Cały organizm potrzebuje ożywczego wpływu ruchu na wolnym powietrzu. Kilka godzin pracy fizycznej każdego dnia odnawia żywotność ciała oraz pozwala umysłowi odpocząć i się odprężyć. — Testimonies for the Church IV, 264-265 (1896).UCO2 27.3

  Kąpiel ożywia ciało i umysł — Bez względu na to, czy ktoś jest chory czy zdrowy, kąpiele poprawiają i ułatwiają oddychanie. Mięśnie stają się bardziej elastyczne, umysł i ciało doznają ożywienia, intelekt wyostrza się, wszystkie organy mogą lepiej funkcjonować. — Testimonies for the Church III, 70 (1872).UCO2 28.1

  Odpoczynek a substancje pobudzające — Złe nawyki fizyczne szkodzą mózgowi, co zakłóca pracę całego organizmu. Próby ożywienia zmęczonych nerwów substancjami pobudzającymi na niewiele się zdadzą, gdyż nie wyeliminują przyczyny problemu.UCO2 28.2

  Jeśli nie nastąpi zdecydowana zmiana, jeśli nie zostanie mądrze dostrzeżona konieczność zaaplikowania mózgowi odpoczynku zamiast środków pobudzających, człowiek straci zdolność panowania nad sobą i przyniesie wstyd sprawie Bożej. — Letter 205, 1904.UCO2 28.3

  Umysł potrzebuje odpoczynku — Powinniśmy poświęcić więcej czasu na pokorną, gorliwą modlitwę do Boga o mądrość w wychowaniu naszych dzieci, aby je po Bożemu karmić i napominać. Zdrowie umysłu zależy od zdrowia ciała. Jako chrześcijańscy rodzice jesteśmy zobowiązani uczyć nasze dzieci praw rządzących życiem.UCO2 28.4

  W Chrystusie znajdą siłę i nadzieję, dzięki czemu nie będą trapione niespokojnymi tęsknotami do czegoś, co by zajęło ich umysł i nasyciło pragnienia serca. Gdy znajdą Najcenniejszą Perłę, ich umysł zazna spokoju. Znajdą przyjemność w tym, co czyste, wzniosłe i niebiańskie. Nie będą cierpieć wskutek bolesnych refleksji ani wyrzutów sumienia. To, w czym znajdą upodobanie, nie będzie osłabiać ich ciała ani paraliżować umysłu, za to przyda takowym zdrowia i wigoru.UCO2 28.5

  Mieszkańcy nieba są doskonali, bo ich radością i największą rozkoszą jest pełnienie Bożej woli. — Appeal to Mothers, 20-27.UCO2 28.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents