Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 14 — Myśli I ich wpływ

  Rozdział 72 — Nawyki w myśleniu

  Myśli kształtują charakter — Wiele myśli składa się na niespisaną historię jednego dnia, a myśli te mają wiele wspólnego z kształtowaniem charakteru. Nasze myśli muszą być ściśle strzeżone, gdyż nawet jedna nieczysta myśl wywiera głęboki wpływ na duszę. Zła myśl pozostawia zły ślad w umyśle. Jeśli myśli są czyste i święte, należy je pielęgnować. Dzięki nim duchowy puls jest ożywiany, a moc czynienia dobra się wzmaga. Jak jedna kropla deszczu przygotowuje drogę dla kolejnych nawilżających ziemię, tak jedna dobra myśl przygotowuje drogę następnej. — The Youth's Instructor, 17 styczeń 1901; Poselstwo do młodzieży 108-109.UCO2 255.1

  Możność wybierania tematów do rozmyślań — Każdy jest w stanie wybierać tematy, które będą zajmować jego umysł i kształtować charakter. — Education 127 (1903).UCO2 255.2

  Wyrobienie właściwych nawyków myślowych wymaga osobistego wysiłku — Nikt prócz Ciebie nie potrafi zapanować nad Twoimi myślami. W dążeniu do osiągnięcia najwyższego standardu powodzenie albo porażka zależeć będzie w dużej mierze od charakteru i sposobu, w jaki poddajesz myśli dyscyplinie. Jeśli myśli są dobrze strzeżone, zgodnie z Bożymi wskazówkami, którymi należy się kierować każdego dnia, wówczas będą skupiać się na takich tematach, które pogłębiają pobożność. Jeśli myśli są czyste, to i słowa będą czyste, czyny zaś będą nieść bliźnim radość, pociechę i spokój. — Letter 33, 1886; Our High Calling 112.UCO2 255.3

  Myśli trzeba ćwiczyć — Myśli wymagają ćwiczeń. Okiełznaj swój umysł, aby działał we właściwym kierunku i zgodnie z ułożonymi wcześniej planami. Wówczas każdy krok będzie krokiem na drodze rozwoju i nie będziesz tracić wysiłku ani czasu na podążanie za mglistymi koncepcjami i chaotycznymi planami. Musimy brać pod uwagę sens życia, nigdy nie spuszczając oczu z wartościowych celów. Każdego dnia należy ćwiczyć myśli, aby kierowały się na obrany przez nas cel, jak igła kompasu wskazuje północ. Każdy powinien mieć swoje cele i zamierzenia, a następnie kierować wszystkie myśli i działania na ich realizację. Myśli muszą być pod kontrolą. Realizacja tego, co się przedsięwzięło, wymaga niezłomności w dążeniu do celu. — Letter 33, 1886; Our High Calling 112.UCO2 255.4

  Ćwiczenie myśli — Prawdziwa dyscyplina w życiu składa się z drobiazgów. Zasadniczą rolę odgrywa w niej ćwiczenie myśli. — Manuscript 76, 1900.UCO2 256.1

  Ćwiczenie odruchów serca i kontrolowanie myśli pozwoli we współpracy z Duchem Świętym zapanować nad słowami. Na tym polega prawdziwa mądrość, która daje wyciszenie umysłu, zadowolenie i pokój. Rozmyślanie o bogactwach łaski Bożej przynosi radość. — Letter 10, 1894.UCO2 256.2

  Prawe myśli nie biorą się same z siebie — Każdy z nas ma do wykonania wielkie zadanie. Prawe myśli, czyste i święte zamiary nie biorą się same z siebie. Musimy się o nie starać. — The Review and Herald, 28 listopad 1899.UCO2 256.3

  Poddanie myśli w niewolę — Jeśli życie zostanie podporządkowane prawdzie, jej moc okaże się nieograniczona. Myśli zostaną poddane w niewolę Jezusa Chrystusa. Ze skarbnicy serca wydobywane będą stosowne i trafne słowa. Musimy zwrócić szczególną uwagę na swoje słowa. W liście do Tymoteusza Paweł napisał: “Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie; tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas”. 2 Tymoteusza 1,13-14. — Manuscript 130, 1897.UCO2 256.4

  Umysł musi być trzymany w ryzach — Młodzi ludzie od najwcześniejszych lat powinni pielęgnować właściwe nawyki myślowe. Powinniśmy ćwiczyć umysł w skupianiu się na tym, co dobre, zamiast na tym, co złe. Psalmista modlił się: “Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój!” Psalmów 19,14.UCO2 256.5

  Gdy Bóg działa na serce przez Ducha Świętego, człowiek ma z Nim współpracować. Myśli muszą zostać okiełznane, opanowane, nie błąkać się samopas, nie karmić się rzeczami, które jedynie osłabiają i kalają duszę. Myśli muszą być czyste, rozważania serca wolne od skażenia, a wtedy wypowiadane słowa będą miłe niebu i pomocne bliźnim. Chrystus powiedział faryzeuszom: “Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy”. Mateusza 12,34-35. — The Review and Herald, 12 czerwiec 1888.UCO2 256.6

  Jawny grzech świadczy o skrywanych myślach — Pokusa, która niekiedy wiedzie człowieka do upadku w ciężki grzech, nie wywołuje wcale zła, tylko odkrywa to, co już od dawna kryło się w sercu. “Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!” Przypowieści 4,23. — Thoughts from the Mount of Blessing 60 (1896).UCO2 257.1

  Obowiązek panowania nad myślami — W Kazaniu na Górze Chrystus przedstawił uczniom dalekosiężne zasady prawa Bożego. Uczył swoich słuchaczy, że zanim złe pragnienia uwidocznią się w czynach, prawo już jest przestępowane w myślach. Jesteśmy zobowiązani do panowania nad naszymi myślami i poddawania ich prawu Bożemu. Pan dał nam szlachetne zdolności umysłu po to, abyśmy używali ich do rozważania niebiańskich spraw. Zapewnił wszystko, co niezbędne, by człowiek czynił nieustanne postępy w pobożności. Zapewnił z każdej strony narzędzia wspomagające nasz rozwój w poznaniu i prawości. — The Review and Herald, 12 czerwiec 1888.UCO2 257.2

  Nieodrodzony, niećwiczony umysł działa bez wyższych pobudek — Jeśli nieodrodzony, egoistyczny umysł jest zdany na pastwę własnych złych pragnień, działa bez wyższych pobudek, nie bacząc na chwałę Bożą ani dobro ludzkości. Wszystkie myśli powstające w takim umyśle są ustawicznie złe. (...). Duch Boży tworzy nowe życie w duszy, prowadząc myśli i pragnienia do posłuszeństwa woli Chrystusa. — The Review and Herald, 12 czerwiec 1888; Our High Calling 113.UCO2 257.3

  Przeciwnik nie czyta w myślach — Przeciwnikowi dusz nie dozwolono czytać ludzkich myśli. Jest on jednak bystrym obserwatorem i ocenia słowa, bierze pod uwagę czyny i zręcznie dostosowuje swoje pokusy, aby odpowiadały tym, którzy umieszczają siebie w zasięgu jego mocy. Gdybyśmy pracowali nad powstrzymywaniem grzesznych myśli i uczuć nie dając im wyrazu w słowach lub czynach, szatan byłby pokonany; nie mógłby bowiem przygotowywać swoich zwodniczych pokus, dostosowując je do określonej sytuacji. Jakże jednak często wyznawcy chrześcijaństwa poprzez swój brak samokontroli otwierają drzwi przeciwnikowi dusz! — The Review and Herald, 22 marzec 1887; Wybrane poselstwa I, 120.UCO2 257.4

  Wielu nękają myśli — Jest wielu ludzi, których mocno nękają niskie, nikczemne myśli, wpadające do głowy i niedające się łatwo z niej wyrzucić. Szatan ma na usługach wielu złych aniołów, a choć nie mogą oni czytać w myślach ludzi, starannie analizują ich słowa i czyny. Szatan wykorzystuje słabości i wady charakteru objawiane w słowach i czynach, a następnie kieruje pokusy tam, gdzie natrafiają na najmniejszy opór. Podszeptuje i inspiruje skupione na doczesności myśli, wiedząc, że w ten sposób może doprowadzić duszę do potępienia i niewoli. Ludziom egoistycznym, zeświecczonym, chciwym, pysznym, krytykanckim i złośliwym — wszystkim, którzy pielęgnują błędy i wady charakteru — przedstawia możliwości zaspokojenia złych skłonności. W ten sposób sprowadza duszę na pozornie atrakcyjną drogę, którą jednak Biblia potępia.UCO2 258.1

  Z każdego rodzaju pokus jest jakieś wyjście. Nie zostaliśmy pozostawieni samym sobie, by walczyć przeciwko własnemu ego i grzesznej naturze, mając do dyspozycji jedynie własne ograniczone siły. Jezus jest potężnym pomocnikiem i niezawodnym wsparciem. (...). Umysł należy powściągać, aby nie błąkał się po manowcach. Należy go ćwiczyć w rozważaniu Pisma Świętego oraz szlachetnych, budujących tematów. Można uczyć się na pamięć fragmentów Pisma Świętego, a nawet całych rozdziałów, aby powtarzać je, gdy szatan przyjdzie ze swoimi pokusami. (...). Gdy szatan usiłuje nakłonić umysł do skupiania się na sprawach ziemskich i zmysłowych, wówczas najskuteczniej można go odeprzeć przy pomocy biblijnego “Napisano”. — The Review and Herald, 8 kwiecień 1884.UCO2 258.2

  Czyste myśli jedynym bezpieczeństwem — Musimy mieć stałe poczucie uszlachetniającej mocy czystych myśli i niszczącego wpływu złych myśli. Kierujmy nasze myśli na święte sprawy. Niech będą nieskalane i szczere, bo bezpieczeństwo każdego człowieka zależy od czystych myśli. Mamy za pomocą wszelkich środków, które Bóg dał nam do dyspozycji, kierować swoimi myślami i je pielęgnować. Mamy doprowadzić nasz umysł do zgodności z Jego umysłem. Boża prawda uświęci nasze ciało, duszę i ducha. — Letter 123, 1904.UCO2 258.3

  Skupianie się na głupotach — Powinniśmy dążyć do utrzymywania umysłu w takim stanie, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Ale ci, którzy pozwalają, by ich myśli często skupiały się na głupotach, nie mogą otrzymać większego światła. Umysł należy napełnić skarbami z wysokości, niebiańską manną, która pozwoli nam wzrastać duchowo i przygotować się do zamieszkania w świętym niebie. — Manuscript 51, 1912; Our High Calling 284.UCO2 259.1

  Czynniki służące uwzniośleniu myśli zapewnione — Bóg zadbał o wszystko, co służy oczyszczeniu, uwzniośleniu, udoskonaleniu i uszlachetnieniu naszych myśli. Nie tylko obiecał oczyścić nas z wszelkiej nieprawości, ale też zaopatrzył w łaskę, która podniesie nasze myśli ku Niemu i uzdolni nas do docenienia Jego świętości. Uprzytomnijmy sobie, że należymy do Chrystusa i mamy objawiać światu Jego charakter. Przygotowani przez niebiańską łaskę, zostajemy przyodziani w sprawiedliwość Chrystusa, szatę weselną, dzięki której możemy zasiąść do uczty weselnej. Stajemy się jedno z Chrystusem, jesteśmy uczestnikami boskiej natury, oczyszczonymi, uszlachetnionymi, uwznioślonymi i uznanymi za dzieci Boże: dziedzicami Boga i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. — The Youth's Instructor, 28 październik 1897.UCO2 259.2

  Opuśćcie zaklęty szatański krąg (rada dla egocentrycznej rodziny) — Powinniście opuścić zaklęty szatański krąg i nie dopuszczać, by Wasze umysły były odciągane od wierności Bogu. Dzięki Chrystusowi możecie i powinniście być szczęśliwi. Musicie też wyrobić sobie nawyk panowania nad sobą. Nawet Wasze myśli mają być poddane w posłuszeństwo woli Bożej, a Wasze uczucia pod panowanie rozumu i pobożności. Wyobraźnia została Wam dana nie po to, by chodziła samopas, a Wy żebyście nie starali się jej hamować ani poddawać dyscyplinie.UCO2 259.3

  Jeśli myśli są złe, uczucia też będą złe, a myśli wraz z uczuciami składają się na moralność. Gdy sądzicie, że będąc chrześcijanami, nie macie obowiązku powściągać Waszych myśli i uczuć, ulegacie wpływowi złych aniołów i zapraszacie ich, by nad Wami panowali. Jeśli będziecie ulegać wrażeniom i pozwalać, by Wasze myśli kierowały się na drogę podejrzliwości, zwątpienia i utyskiwania, staniecie się najnieszczęśliwszymi z ludzi, a Wasze życie okaże się klęską. — Testimonies for the Church V, 310 (1885).UCO2 259.4

  Rada dla młodej marzycielki — Powinnaś panować nas swoimi myślami. Nie będzie to łatwe zadanie. Nie dokonasz tego bez usilnych, a nawet ciężkich starań. Bóg jednak wymaga tego od Ciebie, bo taki obowiązek spoczywa na każdej osobie. Odpowiadasz przed Bogiem za swoje myśli. Jeśli popuszczasz wodze próżnym fantazjom, dopuszczając do umysłu rzeczy nieczyste, to poniekąd jesteś winna przed Bogiem tak samo, jakbyś zamieniła swoje myśli w czyn. Tym, czego brakuje w przełożeniu myśli na czyny, jest jedynie odpowiednia okazja.UCO2 260.1

  Oddawanie się dzień i noc marzycielstwu i budowanie zamków na piasku to szczególnie zły i niebezpieczny nawyk. Gdy wejdzie w krew, prawie nie sposób pokonać go i skierować myśli ku rzeczom czystym, świętym, wzniosłym. Jeżeli chcesz panować nad swoim umysłem i nie dopuścić do skażenia duszy próżnymi, zepsutymi myślami, musisz się stać wiernym stróżem swoich oczu, uszu i wszystkich zmysłów. Tylko moc łaski potrafi dokonać tego niezwykle pożądanego dzieła. Niestety, wykazujesz słabość w tej kwestii. — Testimonies for the Church II, 561 (1870).UCO2 260.2

  Wypieranie zła dobrem — Rodzice, jeśli tylko zechcą, mogą wybrać, czy umysł ich dzieci zostanie wypełniony czystymi i świętymi myślami i uczuciami. Upodobania naszych pociech muszą jednak zostać poddane dyscyplinie i ukształtowane z największą troską. Rodzice muszą od najwcześniejszych lat życia dzieci wykładać im Pismo Święte, aby rozwijający się umysł tychże wykształcił właściwe nawyki i upodobania. (...). Elementy zła nie mogą być usunięte inaczej, jak przez wprowadzenie pokarmu odpowiedniego dla czystych, wartościowych myśli. — The Review and Herald, 9 listopad 1886; Our High Calling 202.UCO2 260.3

  Unikanie negatywnego myślenia — Ponieważ nie należymy do samych siebie, bo zostaliśmy nabyci za wysoką cenę, obowiązkiem każdego zdeklarowanego chrześcijanina jest trzymać myśli pod kontrolą rozumu oraz być pogodnym i szczęśliwym. Choćby nie wiem jak gorzka była przyczyna smutku, chrześcijanin powinien pielęgnować ducha odpocznienia i ukojenia w Bogu. Jakże cenne jest wyciszenie w Chrystusie Jezusie, pokój Chrystusowy, którego wpływ niesie uciśnionej duszy uzdrowienie i ukojenie! Choćby nie wiem w jak ciemnych barwach malowała się przyszłość, niech chrześcijanin pielęgnuje ducha nadziei. Zniechęcenie nic nie daje, a tylko wiele odbiera. Pogoda ducha, ciche pogodzenie się z rzeczywistością i pokój pozwalają człowiekowi przyczyniać się do szczęścia i zdrowia innych, a dodatkowo najwięcej korzyści przynoszą jemu samemu. Smutek i rozwodzenie się nad przykrymi sprawami ściągają na człowieka coraz większe zniechęcenie. Bóg pragnie, byśmy zapominali o tym wszystkim, byśmy nie patrzyli w dół, tylko w górę! — Letter 1, 1883.UCO2 260.4

  Niebezpieczeństwo skupiania myśli na ziemskich sprawach — Jeśli twoje myśli, plany i zamiary skupiają się wyłącznie na gromadzeniu ziemskich dóbr, cała twoja troska, rozmyślania i zainteresowania będą się obracać wokół tego świata. Niebiańskie atrakcje utracą dla ciebie swe piękno. (...). Twoje serce będzie tam, gdzie twój skarb. (...). Nie będziesz mieć czasu na studiowanie Pisma Świętego i gorliwą modlitwę, dzięki czemu uniknąłbyś sideł szatana. — The Review and Herald, 1 wrzesień 1910; Our High Calling 200.UCO2 261.1

  Zmiana wzorców myślowych — Kiedy umysłowi pozwala się przed długi czas myśleć wyłącznie o sprawach ziemskich, trudno potem zmienić wyrobione nawyki myślowe. To, co widzą oczy i słyszą uszy, zbyt często przyciąga i pochłania uwagę. Skoro jednak chcemy wejść do miasta Bożego i ujrzeć Jezusa w Jego chwale, musimy przywyknąć do patrzenia na Niego oczyma wiary już teraz. Słowa i charakter Chrystusa powinny być często przedmiotem naszych myśli i rozmów. Każdego dnia należy znaleźć czas na modlitwę i rozmyślanie o tych świętych sprawach. — The Review and Herald, 3 maj 1881; The Sanctified Life 91-92.UCO2 261.2

  Wyższy poziom myśli — Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i od tej pory usiłuje postępować zgodnie z własnym planem w dążeniu do szczęścia, robiąc, co mu się żywnie podoba. Ale ilekroć próbuje wypełnić swój umysł czymkolwiek poza Bogiem, doznaje rozczarowania. Człowiek potrzebuje wyższego poziomu myśli, wyższego poziomu wiedzy, wyższych celów niż dotychczas. Braki i niedoskonałości ludzkich słów i charakterów może naprawić jedynie Pan Jezus Chrystus. Tak więc to On powinien być przedmiotem Twoich rozmyślań i tematem Twoich rozmów. Jeśli chcesz zrozumieć wielki plan odkupienia, musisz osiągnąć wyższy poziom ćwiczenia się w myśleniu i działaniu. — Manuscript 13, 1897.UCO2 261.3

  Prawo myśli i uczuć — Jest czymś naturalnym, że myśli i uczucia419 wzmacniają się i podbudowują, jeżeli je uzewnętrzniamy. Tak jak słowa wyrażają myśli, tak też słowa rodzą myśli. — The Ministry of Healing 251-252 (1905).UCO2 262.1

  Ku doskonałemu charakteru — Chrześcijańskie życie będzie się objawiać chrześcijańskimi myślami, chrześcijańskimi słowami i chrześcijańskim zachowaniem. W Chrystusie jest boska doskonałość charakteru. — Letter 13a, 1879; Our High Calling 184.UCO2 262.2

  Ciągle nowe siły — Ci, którzy poświęcają Bogu duszę, ciało i ducha oczyszczając myśli przez posłuszeństwo prawu Bożemu, będą ciągle otrzymywać nowe siły fizyczne i umysłowe. Ich serce będzie tęsknić za Bogiem i trwać w gorliwej modlitwie o jasne zrozumienie i dostrzeżenie roli i działania Ducha Świętego. Nie do nas należy posługiwanie się Nim, to Duch Święty posługuje się nami, formując i kształtując wszystkie nasze siły. — Selections From the Testimonies Bearing on Sabbath School Work 106; Counsels on Sabbath School Work 40.UCO2 262.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents