Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 43 — Umysł a zdrowie duchowe

  Owoc duchowego życia — Życie duchowe daje człowiekowi to, czego poszukuje cały świat, a czego nie można uzyskać bez całkowitego poddania się Bogu. — Letter 121, 1904.UCO2 45.1

  Ciało, umysł i dusza doznają dobrodziejstwa dzięki łączności z Bogiem — Poznanie Boga jest źródłem wszelkiej prawdziwej mądrości i prawdziwego rozwoju. Jakąkolwiek sferę ludzkiej aktywności rozważamy, sferę duchowości, umysłowości czy fizyczności, gdziekolwiek spojrzymy — poza przekleństwem grzechu — wszędzie objawiona jest ta mądrość. Jakąkolwiek gałąź wiedzy analizujemy ze szczerym zamiarem znalezienia prawdy, napotykamy niewidzialną, potężną Inteligencję, działającą we wszystkim i poprzez wszystko. Rozum ludzki wchodzi w łączność z umysłem Bożym, to, co skończone, z Nieskończonym. Skutki takiej więzi ciała, umysłu i duszy z Bogiem są bezcenne. — Education 14 (1903).UCO2 45.2

  Miłość do Boga niezbędna do zdrowia — Bóg jest wielkim opiekunem maszynerii ludzkiego organizmu. Troszcząc się o nasze ciało, musimy z Nim współdziałać. Miłość do Boga jest niezbędna do życia i zdrowia. — Special Testimonies, seria B XV, 18 (3 kwiecień 1900); Counsels on Health 587.UCO2 45.3

  Zdrowie ciała ważne dla zdrowia duszy — Bóg pragnie być uznawany za Twórcę naszego istnienia. Nie można sobie lekceważyć darowanego przez Niego życia. Płytkie podejście do nawyków zdrowotnych świadczy o płytkości moralnego charakteru. Zdrowie ciała winno być uważane za niezbędne do wzrastania w łasce i rozwijania zrównoważonego charakteru. — Manuscript 113, 1898.UCO2 45.4

  Dobre uczynki służą zdrowiu — Dobre uczynki są podwójnym błogosławieństwem: przynoszą korzyść tym, którzy ich doświadczają, oraz tym, którzy je czynią. Świadomość sprawiedliwego postępowania jest jednym z najlepszych leków dla chorego ciała i umysłu. Gdy czujemy się wewnętrznie wolni i szczęśliwi, świadomi dobrze spełnionego obowiązku, zadowoleni z przynoszenia dobra innym, wtedy to radosne ożywiające uczucie wlewa w nas nowe życie. — Śladami Wielkiego Lekarza 181 (1905).UCO2 45.5

  Pobożność w harmonii z prawami rządzącymi zdrowiem — Ci, którzy kroczą ścieżką mądrości i świętości, widzą, że “pobożność (...) do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego”. 1 Tymoteusza 4,8. Są świadomi radości wynikającej z prawdziwych przyjemności życia i nie martwią się próżnymi żalami z powodu zmarnowanego czasu ani mrocznych przeczuć, jak to aż nazbyt często dzieje się w przypadku ludzi ze świata, gdy nie zajmują ich jakieś ekscytujące rozrywki. Pobożność nie sprzeciwia się prawom rządzącym zdrowiem, przeciwnie, pozostaje z nimi w zgodzie. Bojaźń Pańska jest początkiem wszelkiej pomyślności. — Christian Temperance and Bible Hygiene 14 (1890); Counsels on Health 29.UCO2 46.1

  Nieustanne zmagania ze złymi wyobrażeniami — Niech każdy, kto pragnie być uczestnikiem boskiej natury, zrozumie, że musi unikać skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Trzeba nieustannie, gorliwie zmagać się ze złymi wyobrażeniami umysłu, stale opierać się pokusie zgrzeszenia myślą lub czynem. Człowiek musi zachować się od wszelkiej skazy przez wiarę w Tego, który może zachować od upadku.UCO2 46.2

  Powinniśmy rozważać teksty Pisma Świętego, myśląc trzeźwo i szczerze o sprawach dotyczących naszego wiecznego wybawienia. Nieskończone miłosierdzie i miłość Jezusa, objawione w ofierze złożonej za nas, wzywają nas do niezwykle poważnej i głębokiej refleksji. Powinniśmy rozmyślać o charakterze naszego drogiego Odkupiciela i Pośrednika. Powinniśmy starać się zrozumieć znaczenie planu zbawienia. Powinniśmy rozmyślać o posłannictwie Tego, który przyszedł zbawić od grzechów swój lud. Gdy będziemy stale rozważać niebiańskie sprawy, będziemy wzrastać w wierze i miłości. — The Review and Herald, 12 czerwiec 1888.UCO2 46.3

  To, co szkodzi zdrowiu, osłabia siły moralne — Wszystko, co szkodzi zdrowiu, pomniejsza nie tylko siły cielesne, ale osłabia siły duchowe i moralne. — Śladami Wielkiego Lekarza 81 (1905).UCO2 46.4

  Ponieważ umysł i dusza objawiają się poprzez ciało człowieka, zarówno umysłowe, jak i duchowe siły są w dużym stopniu zależne od siły i aktywności fizycznej. Cokolwiek przyczynia się do zdrowia fizycznego, wzmacnia rozwój silnego umysłu i zrównoważonego charakteru. — Education 137 (1903).UCO2 47.1

  Ciało środkiem dla umysłu i duszy — Ciało jest niezwykle ważnym środkiem, za pomocą którego umysł i dusza rozwijają się w celu kształtowania charakteru, dlatego wróg ludzi kieruje swoje pokusy tak, by osłabiać i degradować siły fizyczne. Sukces w tej sprawie nierzadko oznacza poddanie wpływom zła całego człowieka. Jeśli skłonności fizycznej natury nie zostaną poddane panowaniu wyższej mocy, z pewnością doprowadzą do upadku i śmierci. Ciało musi zostać podporządkowane wyższym siłom jestestwa. Pożądliwości muszą pozostawać pod kontrolą woli, ta zaś pod kontrolą Boga. W życiu ma panować królewska moc rozumu uświęconego boską łaską.UCO2 47.2

  Siły intelektualne, wytrzymałość fizyczna i długość życia zależą od niezmiennych praw. Dzięki posłuszeństwu im człowiek może odnieść zwycięstwo nad samym sobą, swoimi skłonnościami, nad władzami i zwierzchnościami, “władcami tego świata ciemności”, “złymi duchami w okręgach niebieskich”. Efezjan 6,12. — Prophets and Kings 488-489 (1917).UCO2 47.3

  Mózg udziela energii życiowej — Pan pragnie, by nasze umysły były jasne i bystre, zdolne rozumieć Jego słowo i służbę, czynić Jego wolę, polegać na Jego łasce, wnosić w Jego dzieło czyste sumienie i przepełnione wdzięcznością myśli. Radość z tym związana sprzyja krążeniu krwi. Energia życiowa jest udzielana umysłowi przez mózg, więc nie należy go otępiać używaniem narkotyków ani sztucznie pobudzać przyjmowaniem środków pobudzających. Mózg, kości i mięśnie mają współdziałać harmonijnie, jak dobrze wyregulowany mechanizm: wszystkie części mają zgodnie funkcjonować i żadna nie może być nadwerężana. — Letter 100, 1898.UCO2 47.4

  Niestrawność podkopuje życie religijne — Zasady reformy zdrowia powinny być praktykowane w życiu każdego chrześcijanina. Ludzie lekceważący te prawidła nie są w stanie okazywać Bogu czystej, gorliwej pobożności, gdyż żołądek cierpiący z powodu niestrawności albo ospała wątroba podkopują życie religijne.UCO2 47.5

  Spożywanie mięsa martwych zwierząt wywiera szkodliwy wpływ na uduchowienie. Kiedy mięso jest podstawowym elementem jadłospisu, niższe namiętności biorą górę nad wyższymi. Taki stan rzeczy jest obrazą dla Boga i przyczyną upadku życia duchowego. — Letter 69, 1896.UCO2 48.1

  Prawe postępowanie najlepszym lekarstwem — Świadomość prawego postępowania jest najlepszym lekarstwem dla chorego ciała i umysłu. Szczególnym Bożym błogosławieństwem dla człowieka jest zdrowie i siła. Ten, którego umysł jest w Panu spokojny i zadowolony, zmierza drogą wiodącą do zdrowia. (...).UCO2 48.2

  Są tacy, którzy nie uważają za religijny obowiązek dyscyplinowania umysłu, aby rozmyślał o pogodnych sprawach w celu odzwierciedlania światła, a nie ciemności i mroku. Umysł tego rodzaju ludzi albo będzie zajęty pogonią za własnymi przyjemnościami, zajęty błahymi rozmowami, śmiechem i żartami, stale rozweselony rozmaitymi rozrywkami, albo też pogrąży się w przygnębieniu, wyimaginowanych zmaganiach i konfliktach, uważanych przezeń za nadzwyczajne i niezrozumiałe dla większości ludzi. Takie osoby mogą się podawać za chrześcijan, ale oszukują same siebie. Nie mają prawdziwej wiary. — The Health Reformer, marzec 1872.UCO2 48.3

  Praca dla ciała i duszy — Nasi pracownicy medyczni mają czynić wszystko, co w ich mocy, by leczyć choroby nie tylko ciała, ale i umysłu. Mają czuwać, modlić się i pracować, przynosząc zarówno fizyczne, jak i duchowe korzyści tym, na rzecz których działają. Lekarze w naszych sanatoriach będący prawdziwymi sługami Bożymi mają niezwykle interesującą pracę do wykonania dla każdego cierpiącego człowieka, z jakim się stykają. Nie powinni tracić żadnej okazji do wskazywania ludziom Chrystusa, Wielkiego Lekarza ciała i umysłu. Każdy lekarz powinien być dobrym pracownikiem w dziele Chrystusa. Nie wolno dopuszczać do osłabienia zainteresowania sprawami duchowymi, aby nie utracić mocy kierowania umysłów ku Wielkiemu Lekarzowi. — Letter 223, 1905.UCO2 48.4

  Lekarz mający do czynienia ze strapionymi umysłami i sercami — Lekarz potrzebuje więcej niż ludzkiej mądrości i mocy, aby wiedzieć, jak postępować w wielu trudnych przypadkach choroby umysłu i serca, z którymi będzie miał do czynienia. Jeśli nie zna mocy łaski Bożej, nie pomoże cierpiącym, a tylko pogorszy sprawę. Ale jeżeli mocno trzyma się Boga, będzie mógł pomóc chorym, strapionym umysłom. Będzie mógł wskazać pacjentom Chrystusa, ucząc, aby ze wszystkimi troskami i problemami przychodzili do wielkiego Tragarza Brzemion. — Testimonies for the Church V, 444 (1885).UCO2 48.5

  Chrystus oświeca umysł — Lekarz nigdy nie powinien zachęcać pacjentów do kierowania uwagi na niego samego. Ma ich uczyć, by drżącą dłonią wiary uchwycili wyciągniętą dłoń Zbawiciela, a wtedy umysły zostaną rozjaśnione światłem promieniującym ze Światłości świata. — Letter 120, 1901.UCO2 49.1

  Prawda wywiera kojący wpływ — Dla ludzi cierpiących z powodu choroby kojąca siła czystej prawdy widzianej, praktykowanej i zachowywanej we wszystkich jej przejawach ma wartość, której nie sposób wyrazić słowami. Zawsze okazuj cierpiącym współczucie i delikatność Chrystusa. Pobudzaj ich sumienie, aby uwierzyli w Jego moc niesienia ulgi w cierpieniu. Prowadź ich do wiary w Niego i do pokładania w nim ufności jako w Wielkim Lekarzu, a pozyskasz nie tylko duszę, ale też często życie. — Letter 69, 1898; Medical Ministry 234.UCO2 49.2

  Prawdziwa religijność sprzyja zdrowieniu (słowa do pacjentów sanatorium na nabożeństwie w miejscowym zborze adwentystycznym) — Chrystus jest naszym Wielkim Lekarzem. Wielu ludzi przybywa do tego zakładu opieki medycznej [sanatorium w St. Helena] w nadziei, że dzięki kuracji będą żyć dłużej. Podejmują wielkie starania, aby tu przybyć.UCO2 49.3

  Dlaczego każdy, kto przyjeżdża do sanatorium po fizyczną pomoc, nie może przyjść do Chrystusa po pomoc duchową? Bracia, siostry, dlaczego nie mielibyście mieć nadziei, że jeśli przyjmiecie Chrystusa, On doda swoje błogosławieństwo do czynników służących waszemu powrotowi do zdrowia? Dlaczego nie mielibyście wierzyć, że będzie współdziałał z waszymi staraniami zmierzającymi do wyzdrowienia, bo pragnie waszego zdrowia? On chce, żebyście mieli jasny umysł, tak byście mogli docenić wieczne rzeczy. Chce, żebyście mieli zdrowe ścięgna i mięśnie, tak byście mogli chwalić Jego imię, używając swoich sił w służbie dla Niego. — Manuscript 80, 1903.UCO2 49.4

  Rada dla osoby skłonnej do melancholii — Twoim obowiązkiem jest nie tylko się modlić, ale też walczyć z przygniatającymi myślami i melancholijnymi nastrojami. Należy przeciwstawiać się działaniom wroga oraz panować nie tylko nad myślami, ale i nad językiem. W życiu potrzebujesz daru łaski zawsze wtedy, gdy Twoje wrażliwe, podrażnione organy trawienne dają o sobie znać, wywołując troskę i zmęczenie.UCO2 49.5

  Może Cię to zdziwi, ale Twoje ciągłe rozdrażnienie i irytowanie innych przez doszukiwanie się minusów i ponure refleksje to też rodzaj przeklinania. Twoje ataki niestrawności są męczące, ale postanów mocno, że nie będziesz przeklinać ani wobec najlepszych przyjaciół, ani wobec nieprzyjaciół. — Letter 11, 1897.UCO2 50.1

  Pewność Bożej aprobaty — Pewność Bożej aprobaty sprzyja zdrowiu fizycznemu. Chroni duszę przed zwątpieniem, zmartwieniem i nadmiernym smutkiem, które tak często pozbawiają sił witalnych i powodują najbardziej wyniszczające i przykre choroby nerwowe. Pan dał swoje niezawodne słowo, że Jego oko będzie czuwać nad sprawiedliwymi, a Jego ucho wysłuchiwać ich modlitw. — Life Sketches of Ellen G. White 270-271 (1915).UCO2 50.2

  Związek między grzechem a chorobą — Między grzechem a chorobą zachodzi ustanowiony przez Boga związek. Każdy praktykujący lekarz regularnie styka się z przykładami tej zasady. Może tego nie dostrzec, bo jego umysł będzie tak zajęty innymi sprawami, że nie zwróci na to uwagi. Ale jeśli jest spostrzegawczy i uczciwy, przyzna, że grzech i choroba są ze sobą powiązane zasadą przyczyny i skutku. Lekarz powinien to szybko dostrzegać i stosownie do tego postępować.UCO2 50.3

  Kiedy zdobędzie zaufanie chorych, niosąc im ulgę w cierpieniach i zatrzymując ich na krawędzi grobu, wtedy może ich pouczyć, że choroba jest skutkiem grzechu i że to upadły wróg usiłuje skłonić ich do praktyk niszczących zdrowie i duszę. Lekarz może im uświadomić konieczność wyrzeczeń i posłuszeństwa prawom rządzącym życiem i zdrowiem. Dobre zasady może zaszczepić zwłaszcza w umysłach młodych ludzi.UCO2 50.4

  Bóg kocha swoje stworzenia miłością czułą i silną. Choć ustanowił prawa przyrody, nie są one arbitralnymi wymaganiami. Każde “nie będziesz” — dotyczące zarówno prawa fizycznego, jak i moralnego — zawiera lub wskazuje obietnicę. Gdy dany zakaz jest przestrzegany, naszym krokom będzie towarzyszyć błogosławieństwo; jeśli nie jest przestrzegany, skutkiem będzie niebezpieczeństwo i brak szczęścia. Prawa Boga mają na celu przybliżenie do Niego Jego ludu. Pan uratuje ich od zła i poprowadzi ku dobru, gdy tylko pozwolą się prowadzić, nigdy jednak nikogo nie przymusza. Nie możemy przejrzeć planów Boga, ale musimy Mu ufać i okazywać naszą wiarę w czynach. — Testimonies for the Church V, 444-445 (1885).UCO2 50.5

  Ewangelia uzdrowieniem z chorób spowodowanych grzechem — Gdy ewangelia zostaje przyjęta w swej czystości i mocy, jest lekarstwem na choroby spowodowane grzechem. Słońce Sprawiedliwości ukazuje się “z uzdrowieniem na swoich skrzydłach”. Malachiasza 3,20. Nie wszystko, co oferuje świat, może uleczyć zrozpaczone serce, zapewnić pokój umysłu, usunąć troski albo wyeliminować chorobę. Sława, geniusz, talent nie są w stanie pocieszyć zasmuconego serca ani odnowić zmarnowanego życia. Jedyną nadzieją człowieka jest obecność Boga w duszy. — The Ministry of Healing 115 (1905).UCO2 51.1

  Niebo to samo zdrowie — Wyznawany przez niektórych pogląd, że uduchowienie jest szkodliwe dla zdrowia, jest wymysłem szatana. Religia Biblii nie szkodzi zdrowiu ani ciała, ani umysłu. Wpływ Ducha Bożego jest najlepszym lekarstwem na chorobę. Niebo to samo zdrowie, a im pełniejsza jest świadomość niebiańskiego wpływu, tym pewniejsze będzie wyzdrowienie wierzącego chorego. Prawdziwe zasady chrześcijaństwa otwierają przed wszystkimi źródło nieocenionego szczęścia. Religia jest trwałym, niewyczerpanym źródłem, z którego chrześcijanin może pić do woli. — Christian Temperance and Bible Hygiene 13 (1890); Counsels on Health 28.UCO2 51.2

  Religia prawdziwą nauką o uzdrowieniu — Religia jest zasadą serca, nie magicznym słowem ani sztuczką umysłu. Patrz wyłącznie na Jezusa. On jest jedyną nadzieją na otrzymanie życia wiecznego przez Ciebie i Twojego męża. Oto prawdziwa nauka o uzdrowieniu ciała i duszy. Umysł nie może się skupiać na żadnym człowieku, a jedynie na Bogu. — Letter 117, 1901.UCO2 51.3

  Miłość do Odkupiciela usuwa otępienie — Umysł jest przyćmiony wskutek zmysłowej malarii. Myśli wymagają oczyszczenia. Ileż mogliby osiągnąć ludzie, gdyby sobie uświadomili, że leczenie ciała ściśle wiążę się z witalnością i czystością umysłu i serca!UCO2 51.4

  Prawdziwy chrześcijanin zdobywa doświadczenie, które przynosi świętość. Jest wolny od skazy wyrzutów sumienia i śladów zepsucia w duszy. W jego życiu urzeczywistnia się duchowość prawa Bożego, zawierającego zasady zakreślające granice. Światło prawdy oświeca zrozumienie takiego człowieka. Blask doskonałej miłości do Odkupiciela rozprasza złe wpływy, które oddzielały jego duszę od Boga. Wola Boża staje się jego wolą, czystą, wzniosłą, uszlachetnioną, uświęconą. Oblicze jaśnieje światłem nieba, ciało jest świątynią przygotowaną dla Ducha Świętego. Świętość zdobi charakter. Bóg może być z nim w łączności, bo dusza i ciało pozostają w zgodzie z niebem. — Letter 139, 1898; SDA Bible Commentary VII, 909.UCO2 51.5

  Miłość Chrystusa ożywczą mocą — Miłość Chrystusa, która przenika całe ludzkie istnienie, jest ożywczą mocą. Uzdrawia każdy żywy organ: mózg, serce i nerwy. Dzięki niej siły ludzkie zostają pobudzone do działania. Uwalnia ona duszę od winy i smutku, napięcia i niepokoju, które niszczą siły życiowe. Towarzyszy jej pogoda i opanowanie. Zaszczepia w duszy radość, której nic ziemskiego nie jest w stanie zniszczyć — obdarzającą zdrowiem, życiodajną radość w Duchu Świętym. — Śladami Wielkiego Lekarza 70 (1905).UCO2 52.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents