Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 47 — Higiena umysłu*Zobacz rozdział 42.

  Siły umysłowe zależą od zdrowia — Zdrowie jest błogosławieństwem, którego wartość niewielu docenia. Od niego zależy efektywność naszych sił umysłowych i fizycznych. Nasze impulsy i namiętności mają swoje siedlisko w ciele, więc musi ono być zachowane w najlepszym stanie fizycznym i pozostawać pod najsilniejszymi wpływami duchowymi, aby nasze talenty mogły być używane w najlepszy sposób. Wszystko, co umniejsza siły fizyczne, osłabia także umysł i czyni go mniej zdolnym do odróżniania dobra od zła. — The Review and Herald, 20 czerwiec 1912; Poselstwo do młodzieży 175.UCO2 77.1

  Wszystkie zdolności mogą być rozwijane — Wielu nie czyni tyle dobra, ile by mogło, gdyż rozwija intelekt w jednym kierunku, nie przywiązując wagi do tych spraw, do których, jak sądzą, nie są przystosowani. Wskutek tego niektóre słabe zdolności pozostają uśpione, gdyż działanie, które powinno je rozwijać i wzmacniać, nie wydaje się przyjemne. Należy ćwiczyć wszystkie siły umysłu, rozwijać wszystkie zdolności. Aby umysł był zrównoważony, trzeba jednakowo rozwijać postrzeganie, osąd, pamięć i wszystkie zdolności umysłowe. — Testimonies for the Church III, 32-33 (1872).UCO2 77.2

  Nie zaniedbywać słabszych zdolności — Wygodnie, choć niezbyt korzystnie, jest ćwiczyć te zdolności, które z natury są najsilniejsze, a zaniedbywać te, które są słabe i wymagają wzmocnienia. Aby wszystkie siły intelektu były zrównoważone i spełniały należycie swoją rolę działając jak wyregulowany mechanizm, należy poświęcić dużo uwagi najsłabszym zdolnościom.UCO2 77.3

  W kwestii dbania o wszystkie nasze zdolności jesteśmy zależni od Boga. Chrześcijanie są zobowiązani wobec Niego do takiego ćwiczenia umysłu, aby wzmacniać i pełniej rozwijać wszystkie zdolności. Jeśli to zaniedbamy, nasze zdolności nie osiągną celu, do którego zostały przeznaczone. Nie mamy prawa zaniedbywać żadnej z danych nam przez Boga sił.UCO2 77.4

  Wszędzie widzimy ludzi zafiksowanych na jednym punkcie. Ludzie ci zazwyczaj są normalni pod każdym względem poza jednym. Jest tak dlatego, że jedna część mózgu była szczególnie obciążana, podczas gdy inne pozostawały uśpione. Ta część, która była stale używana, uległa przemęczeniu i chorobie, tak że człowiek stał się wrakiem. Bóg nie jest uwielbiony takim postępowaniem. Gdyby ludzie harmonijnie ćwiczyli cały umysł, rozwój przebiegałby właściwie, praca mózgu nie spadła na jedną jego część i niczyje zdrowie nie uległo załamaniu. — Testimonies for the Church III, 33-34 (1872).UCO2 78.1

  Dążenie do celu pobudza umysł — Trzeba także mieć w życiu cel. Brak celu wywołuje skłonność do lenistwa. Gdy jednak ma się dostatecznie ważny cel, wszystkie siły umysłu są pobudzone do samoistnej aktywności. Aby życie było udane, myśli muszą być stale nakierowane na życiowy cel, nie błądząc, nie zajmując się sprawami nieistotnymi, nie zadowalając się próżnym dumaniem, będącym skutkiem uchylania się od odpowiedzialności. Budowanie zamków na piasku wypacza umysł. — Testimonies for the Church II, 429 (1870).UCO2 78.2

  Przemęczenie żołądka osłabia siły umysłowe — Na ogół dzieci nie poucza się, jak ważne jest to, kiedy, jak i co należy jeść. Pozwala się im swobodnie zaspokajać apetyt, tj. jadać o każdej porze, sięgać po kuszące oko owoce, co w połączeniu z jedzonymi prawie bezustannie ciastkami, plackami, słodyczami i chlebem z masłem czyni z nich cierpiących na niestrawność obżartuchów. Narządy trawienne, podobnie jak stale pracujący młyn, słabną. Wszystkie siły witalne kierowane są z mózgu do przemęczonego żołądka i w ten sposób siły umysłowe więdną. Nienaturalne pobudzenie i nadwerężenie sił żywotnych czyni takich ludzi nerwowymi, niepohamowanymi, samowolnymi i drażliwymi. — The Health Reformer, maj 1877; Counsels on Diet and Foods 181.UCO2 78.3

  Rozwój wynikiem starań — Dzieci należy uczyć, że rozwój zarówno sił umysłowych, jak i fizycznych leży w granicach ich możliwości i jest wynikiem zdecydowanych starań. — The Signs of the Times, 9 luty 1882; Jak wychować dziecko 149.UCO2 78.4

  Niezmienne prawa — Właściwe przyzwyczajenia fizyczne prowadzą do maksymalnej umysłowej sprawności. Intelektualna sprawność, krzepkość fizyczna i długowieczność zależne są od niezmiennych praw. — Christian Temperance and Bible Hygiene 28 (1890); Chrześcijanin a dieta 21.UCO2 79.1

  Należyte obchodzenie się z umysłem wzmacnia go — Każdego dnia ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach podejmują decyzje mające ważne następstwa. Często muszą szybko myśleć, co jest możliwe tylko wtedy, jeśli praktykuje się ścisłą wstrzemięźliwość. Należyte obchodzenie się z siłami fizycznymi i umysłowymi wzmacnia umysł. Jeśli obciążenie nie jest zbyt wielkie, z każdym nowym wysiłkiem przybywa sił.UCO2 79.2

  Często jednak wskutek niewłaściwego odżywiania praca osób snujących ważne projekty i podejmujących ważne decyzje szwankuje. Bałagan w żołądku wywołuje bałagan i niepewność w umyśle, co z kolei powoduje drażliwość, oschłość lub niesprawiedliwość. Niejeden plan, który by mógł stać się dla świata błogosławieństwem, odłożono na bok i w jego miejsce zastosowano wiele niesprawiedliwych, a nawet okrutnych środków — i to wszystko na skutek dolegliwości spowodowanych złymi nawykami w jedzeniu. — The Ministry of Healing 309-310 (1905).UCO2 79.3

  Unikać przepracowania — Słyszę o pracownikach, których zdrowie załamuje się pod ciężarem nałożonych na nich brzemion. Tak być nie powinno. Bóg pragnie, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy ludźmi śmiertelnymi. Nie możemy wyczerpywać się nadmierną pracą. Nie możemy się przepracowywać do tego stopnia, żeby nasze siły fizyczne i umysłowe wyczerpały się do ostatka. Potrzebujemy więcej pracowników, by na nich złożyć część brzemion, pod którymi uginają się inni. — The Review and Herald, 28 kwiecień 1904; Ewangelizacja 424.UCO2 79.4

  Dwa lata w ciągu roku — Uczeń, który w jednym roku chce opanować materiał przeznaczony na dwa lata, nie powinien otrzymać na to pozwolenia. Wykonanie podwójnej pracy prowadzi wielu do przemęczenia umysłu i zaniedbania wysiłku fizycznego. Nie jest rzeczą rozsądną przypuszczać, że umysł może przyswoić nadmiar intelektualnej strawy. Wielkim grzechem jest przeciążanie umysłu, podobnie jak przeciążanie narządów trawiennych. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 296 (1913).UCO2 79.5

  Nadmiar nauki osłabia panowanie nad sobą*Zobacz rozdział 54. — Nadmiar nauki wywołuje, wskutek zwiększonego dopływu krwi do mózgu, chorobliwą pobudliwość, prowadzącą z kolei do utraty panowania nad sobą. Człowiek w takim stanie bardzo często ulega bodźcom i kaprysom. W ten sposób otwiera drzwi nieczystości. Siły fizyczne używane niewłaściwie albo nie używane wcale są w dużym stopniu przyczyną widocznego dziś na świecie zalewu zepsucia moralnego. “Pycha”, “dostatek chleba” i “beztroski spokój” (Ezechiela 16,49) są w takim samym stopniu śmiertelnymi wrogami postępu ludzkości w naszych czasach, jak w czasach zagłady Sodomy. — Education 209 (1903).UCO2 80.1

  Zróżnicować obiekty myśli — Kiedy człowiek oddaje się wyłącznie jednemu kierunkowi myśli, umysł traci równowagę. Można jednak śmiało wytężać wszystkie siły, jeśli umysł i ciało będą równomiernie obciążone, a obiekty myśli zróżnicowane. — Education 209 (1903).UCO2 80.2

  Nie zaniedbywać studiowania świeckich nauk — W samokształceniu dokonano by daleko więcej, gdyby wpierw poznano własne możliwości i przywileje. Prawdziwe wykształcenie obejmuje znacznie więcej, niż dają uczelnie. Choć nie należy zaniedbywać studiowania świeckich nauk, to jednak prawdziwe wyższe wykształcenie zapewni nam żywy kontakt z Bogiem. Niech każdy uczeń weźmie Biblię do ręki i obcuje z Wielkim Nauczycielem. Poszukując boskich prawd, należy ćwiczyć pamięć w zmaganiu się z trudnymi kwestiami. — Christ's Object Lessons 334 (1900).UCO2 80.3

  Zanieczyszczone powietrze osłabia wydolność mózgu — Wiele osób stale skarży się i cierpi na różne dolegliwości. Powodem ich stanu niemal zawsze jest brak rozsądku w wykonywaniu pracy lub przestrzeganiu zasad zdrowia. Często przebywają zbyt długo w przegrzanych pomieszczeniach wypełnionych nieświeżym powietrzem. Ucząc się lub pisząc w takich warunkach, wykonują niewielką pracę fizyczną i rzadko zmieniają rodzaj wykonywanego zajęcia. Krew zaczyna więc płynąć wolniej i wydolność mózgu spada. — Testimonies for the Church IV, 264 (1876).UCO2 80.4

  Unikać osłabiających praktyk — Każdy czyn lub postępowanie, które osłabia siły fizyczne bądź umysłowe, czyni człowieka niezdatnym do służenia Stwórcy. — Wielki bój 251 (1885).UCO2 80.5

  Jak zachować siły umysłu — Kto przestrzega prostoty we wszystkich swoich nawykach, ograniczając apetyt i kontrolując namiętności, ten może zachować siły umysłowe mocne, aktywne i żywotne, gotowe wykonać wszystko, co wymaga myślenia lub działania, zdolne odróżnić święte od pospolitego, skłonne zaangażować się w każde przedsięwzięcie dla chwały Bożej i dobra ludzkości. — The Signs of the Times, 29 wrzesień 1881; SDA Bible Commentary II, 1006.UCO2 81.1

  Impulsy elektryczne wpływają na siły witalne — Bezruch fizyczny zmniejsza nie tylko siły umysłowe, ale i moralne. Nerwy mózgowe, które łączą się z całym organizmem, są środkiem, za pomocą którego niebo komunikuje się z człowiekiem i wpływa na życie wewnętrzne. Cokolwiek hamuje obieg impulsów elektrycznych w układzie nerwowym osłabiając w ten sposób siły witalne i zmniejszając wrażliwość umysłową, utrudnia pobudzenie moralności. — Education 209 (1903).UCO2 81.2

  Niezależne myślenie i moralny wzrok — Za małą uwagę zwraca się na skutki wychowania kładącego nacisk na kształcenie pamięci, a zniechęcającego do niezależnego myślenia. Wyrzekając się zdolności rozumowania i samodzielnego osądu, uczeń czyni się niezdolnym do odróżniania prawdy od błędu i pada łupem zwiedzenia. Łatwo nakłonić go wtedy do podążania za tradycją i zwyczajem. — Education 230 (1903).UCO2 81.3

  Wyćwiczeni tak, aby osiągnąć najwyższą wydajność — Zarówno siły fizyczne, jak i umysłowe (w tym uczucia) muszą być tak wyćwiczone, aby osiągnąć najwyższą wydajność. — The Circulation of Our Health Journals, broszura 1 (1901); Counsels on Health 445.UCO2 81.4

  Studiowanie przyrody wzmacnia siły — W tych naukach czerpanych bezpośrednio z przyrody leży czystość i prostota, które stanowią o ich największej wartości. Wszyscy powinni pobierać nauki z tego źródła. Piękno natury odrywa dusze od grzechu i świeckich rozrywek, kierując je ku czystości, pokojowi i Bogu. Umysły uczniów zbyt często zajmują się ludzkimi teoriami i spekulacjami, fałszywie nazywanymi nauką i filozofią. Uczniowie powinni wejść w bliższy kontakt z naturą. Niech przekonają się, że świat stworzony i chrześcijaństwo mają jednego i tego samego Boga. Powinni nauczyć się dostrzegać harmonię między tym, co naturalne, a tym, co duchowe. Niech wszystko, co widzą ich oczy i dotykają ręce, stanie się lekcją kształtowania charakteru. W ten sposób siły umysłu będą się wzmacniać, charakter rozwijać, a całe życie uszlachetniać. — Christ's Object Lessons 24-25 (1900).UCO2 81.5

  Studiowanie Biblii daje moc umysłowi*Zobacz rozdział 11. — Wszyscy spragnieni wiedzy, która by była błogosławieństwem dla bliźnich, sami dostąpią Bożych błogosławieństw. Studiowanie Biblii pobudzi siły umysłowe do gorliwej aktywności, rozwinie zdolności oraz zwiększy moc i wydajność umysłu. — Christ's Object Lessons 334 (1900).UCO2 82.1

  Nawrócenie rozprasza mroki niewiedzy — W Biblii objawiona jest Boża wola. Prawdy zawarte w Słowie Bożym są wypowiedziami Najwyższego. Człowiek, który uczynił te prawdy częścią swego życia, staje się całkowicie nowym stworzeniem. Nie są mu dane nowe siły umysłowe, lecz mroki, które wskutek niewiedzy i grzechu zaciemniły zrozumienie, zostają rozproszone. Słowa: “I dam wam serce nowe” (Ezechiela 36,26) znaczą: “Dam wam nowy umysł”. Zmianie serca zawsze towarzyszy wyraźne, silne przekonanie o chrześcijańskim obowiązku zrozumienia prawdy. Osoba, która z modlitwą i uwagą bada Pismo Święte, otrzyma jasne zrozumienie i właściwy osąd, jakby zwracając się ku Bogu, osiągnęła wyższy poziom inteligencji. — The Review and Herald, 18 grudzień 1913; My Life Today 24.UCO2 82.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents