Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 9 — Współzależność ciała i umysłu

  Rozdział 39 — Konieczność harmonijnego funkcjonowania całego człowieka

  Tajemnicza współzależność — Między umysłem a ciałem zachodzi tajemnicza, cudowna współzależność, jedno oddziałuje na drugie. Najważniejszym zadaniem w życiu człowieka winno być nauczenie się, jak zachować zdrowe ciało i rozwijać jego siłę, tak by wszystkie części tej żywej maszynerii mogły harmonijnie funkcjonować. Zaniedbując ciało, zaniedbujemy umysł. Bogu nie przymnaża chwały, jeśli Jego dzieci mają chore ciała i skarlałe umysły. — Testimonies for the Church III, 485-486 (1875).UCO2 19.1

  Harmonia zależy od podporządkowania się ustalonym prawom — Harmonia stworzenia zależy od doskonałego podporządkowania się wszystkiego — przyrody ożywionej i nieożywionej — prawu Stwórcy. Bóg ustanowił prawa rządzące nie tylko istotami żywymi, lecz także funkcjonowaniem całej przyrody. Wszystko podlega ustalonym prawom, których nie wolno lekceważyć. Ale choć wszystko rządzi się naturalnymi prawami, człowiek jako jedyny mieszkaniec ziemi podlega prawu moralnemu. — Patriarchs and Prophets 52 (1890).UCO2 19.2

  Tysiącstrunna harfa — Nie tylko przywilejem, ale też świętym obowiązkiem każdego jest zrozumieć prawa, na których Bóg oparł funkcjonowanie człowieka (...). Gdy pełniej zrozumiemy działanie ludzkiego organizmu (...) będziemy się starali poddać swoje ciało wspaniałym władzom umysłowym. Będziemy uważali ciało za cudowną konstrukcję zbudowaną przez Nieskończonego Projektanta i powierzoną naszej pieczy, abyśmy utrzymywali tę tysiącstrunną harfę w harmonijnym działaniu. — The Health Reformer, wrzesień 1871; My Life Today 148.UCO2 19.3

  Wszystko częścią doskonałej całości — Wszyscy zostaliśmy ukazani jako członki ciała zjednoczone w Chrystusie. W ciele tym znajdują się różne członki, z których żaden nie pełni identycznej funkcji co drugi. (...). Wszystkie te organy są jednak niezbędne do tworzenia doskonałej całości i pięknego współdziałania. Ręce mają swoje zadania, stopy swoje. Jedne nie mogą powiedzieć drugim: “Jesteście mniej ważne niż my”. Ręce nie mogą rzec stopom: “Nie potrzebujemy was”. Wszystkie organy są połączone w ciele, by wykonywać określoną pracę, a więc powinny być jednakowo szanowane, gdyż służą wygodzie i użyteczności doskonałej całości. — Testimonies for the Church IV, 128 (1876).UCO2 20.1

  Harmonijny rozwój zdolności umysłowych i moralnych — Rozwój umysłu jest naszym obowiązkiem wobec samych siebie, społeczeństwa i Boga. Nigdy jednak nie powinniśmy wynajdywać sposobów rozwijania intelektu kosztem moralności i uduchowienia. Najwyższą doskonałość można osiągnąć jedynie przez harmonijny rozwój zdolności umysłowych i moralnych. — The Review and Herald, 4 styczeń 1881.UCO2 20.2

  Brak współgrania wywołuje chorobę — Chorobę wywołuje brak współgrania wszystkich części ludzkiego organizmu. Wyobraźnia może szkodliwie wpływać na pozostałe części ciała. Wszystkie części organizmu muszą działać zgodnie. Szczególnie w częściach ciała bardziej oddalonych od serca należy dbać o właściwe krążenie krwi. Kończyny odgrywają istotną rolę i należy się o nie odpowiednio troszczyć. — Special Testimonies, seria B XV, 18 (3 kwiecień 1900); Counsels on Health 587.UCO2 20.3

  Upośledzone władze szkodzą całemu organizmowi — Jeśli pewne władze jakiegoś organu pozostają w uśpieniu albo nie działają normalnie, Boży cel nie jest realizowany. Wszystkie władze ciała powinny być właściwie rozwijane. Należy zwracać uwagę na nie wszystkie, gdyż każda wpływa na pozostałe, toteż aby umysł zachowywał właściwą równowagę, trzeba ćwiczyć każdą z nich.UCO2 20.4

  Jeśli jeden czy dwa organy są rozwijane i stale używane, gdyż wasze dzieci mają upodobanie w kierowaniu władz umysłowych w jednym kierunku przy jednoczesnym zaniedbywaniu innych, osiągną stan dojrzałości pozbawione równowagi umysłowej i harmonijnie rozwiniętego charakteru. Będą biegłe i mocne w jednej dziedzinie, ale zupełnie słabe w innych, nie mniej ważnych. Nie będą ludźmi kompetentnymi. Ich braki będą dawać o sobie znać i rujnować cały charakter. — Testimonies for the Church III, 26 (1872).UCO2 20.5

  Kiedy umysły kaznodziejów, nauczycieli i uczniów są ciągle pobudzane wskutek studiowania, podczas gdy ciało pozostaje nieaktywne, wtedy nerwy odpowiedzialne za emocje ulegają przemęczeniu wskutek bezczynności nerwów odpowiedzv ialnych za ruch fizyczny. Organy umysłowe zużywają się przedwcześnie, gdyż są osłabiane wskutek przepracowania, mięśnie zaś tracą żywotność w braku wysiłku fizycznego. Wielu nie jest skłonnych ćwiczyć mięśni pracą fizyczną, bo uważa taki wysiłek za zbyt męczący. — Testimonies for the Church III, 490 (1875).UCO2 21.1

  Ostrzeżenie przed przepracowaniem — Pamiętaj, że człowiek musi chronić otrzymany od Boga dar inteligencji, utrzymując maszynerię organizmu w harmonijnym działaniu. Codzienny wysiłek fizyczny jest konieczny dla zdrowia. Nie praca, lecz przepracowanie bez odpowiednich przerw i wypoczynku załamuje zdrowie, poważnie nadwerężając siły witalne. Ci, którzy się przepracowują, szybko osiągają punkt, w którym ich praca na niewiele się zdaje.UCO2 21.2

  Pracę dla Pana należy wykonywać pogodnie i z odwagą. Bóg pragnie, byśmy wnosili do pracy ducha, życie i optymizm. Ci, którzy pracują umysłowo, powinni zwrócić uwagę na każdą część maszynerii ludzkiego organizmu, równoważąc wysiłek umysłowy i fizyczny, te bowiem, mądrze połączone, zapewniają człowiekowi stan, w którym jest miły Bogu. (...).UCO2 21.3

  Wnoś do pracy pogodę ducha, odwagę i życzliwe nastawienie. Nie przepracowuj się. Znacznie lepiej zostawić część zaplanowanej pracy, niż się sforsować, tracąc przy tym odwagę niezbędną do wykonania zadań na kolejny dzień. Nie łam praw natury dzisiaj, bo utracisz siły potrzebne na jutro. — Letter 102, 1903.UCO2 21.4

  Rada dla osoby o skłonnościach do przesady w słowach — Na podstawie światła udzielonego mi przez Boga wiem, że zaszła w Tobie duchowa deformacja. Zamiast nienagannie demonstrować prawe zasady i właściwe nawyki, trzymasz się uczuć i zasad, które zamykają dostęp do pałaców niebieskich Tobie i innym osobom o podobnym duchu. Twój umysł ulega deformacji przez to, jak go traktujesz. Proszę, żeby dokonała się w Tobie zasadnicza zmiana w tej sprawie. Unikaj przesady w słowach, burzącej równowagę umysłową.UCO2 21.5

  Zachowywanie ciała w zdrowiu wymaga starannej troski. Umysł musi być więc mocno zdyscyplinowany, aby nie rozwijał się nadmiernie w jednych sprawach, a w innych niedostatecznie. Ponieważ nie zwracasz uwagi na te wrażliwe organy i nie dostrzegasz szkody, którą wyrządzasz swoim władzom umysłowym, tak bardzo potrzebującym równowagi, nie wiesz, jak bardzo im szkodzisz. Przyjmujesz niewłaściwe teorie i skierowujesz umysł na służenie im.UCO2 22.1

  Sposób, w jaki traktujesz maszynerię swojego umysłu, sprawia, że ulega ona zużyciu. Ale Ty nie potrafisz dostrzec szkody, którą to powoduje. Prędzej czy później Ty i Twoi przyjaciele dostrzeżecie niewłaściwy rozwój Twoich myśli i czynów. Twój żołądek już zaczyna świadczyć o funkcjonowaniu umysłu. Zrównoważony, zdyscyplinowany umysł poprawiłby zdolność trawienia. — Letter 29, 1897.UCO2 22.2

  Równowaga wymaga uzupełniających się wysiłków (rada dla męża) — Nie możemy wszyscy mieć identycznych umysłów ani poglądów, ale jedni mają być dobrodziejstwem i błogosławieństwem dla drugich, tak by w tym, czego jednemu brakuje, mógł go uzupełniać ktoś inny. Z uwagi na pewne Twoje niedostatki charakteru i naturalne tendencje, korzystnie byłoby, gdybyś obcował z umysłem odmiennie funkcjonującym, który by należycie równoważył Twój umysł. Zamiast kontrolować wszystko w pojedynkę, powinieneś radzić się żony i podejmować decyzje wspólnie z nią. Nie zachęcasz bliskich do niezależności: zbyt często masz im za złe, że nie wykonują skrupulatnie Twoich szczegółowych poleceń. — Testimonies for the Church IV, 128 (1876).UCO2 22.3

  Niskie skłonności pod kontrolą — “Współpracownikami Bożymi jesteśmy”. 1 Koryntian 3,9. Człowiek ma sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem, gdyż to Bóg według swojego upodobania sprawia w nim zarówno chcenie, jak i wykonanie. Pan daje człowiekowi siły fizyczne i umysłowe. Wszystkie są potrzebne. Żadnej nie wolno lekceważyć ani nadużywać. Niskie skłonności mają pozostawać pod kontrolą wyższych. — Letter 139, 1898.UCO2 22.4

  Zdrowie ciała i umysłu — Życie Daniela stanowi natchnioną ilustrację tego, czym jest uświęcony charakter. Przedstawia lekcję dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży. Postępowanie ściśle z wymaganiami Bożymi przynosi korzyść zdrowiu ciała i umysłu.UCO2 23.1

  Aby osiągnąć najwyższy poziom moralnych i intelektualnych zdolności, należy szukać mądrości i siły u Boga oraz zachowywać ścisłą wstrzemięźliwość we wszystkich nawykach. W doświadczeniu Daniela i jego towarzyszy mamy przykład triumfu zasad nad pokusą dogadzania apetytowi. Widzimy, jak dzięki religijnym zasadom młodzi ludzie mogą zwyciężać pożądliwości ciała i pozostać wierni Bożym wymaganiom, nawet kosztem wielkich ofiar. — The Review and Herald, 25 styczeń 1881.UCO2 23.2

  Zdrowy styl życia sprzyja doskonałości charakteru — Prosty, zdrowy styl życia najbardziej sprzyja doskonałości chrześcijańskiego charakteru i rozwojowi sił umysłu i ciała. — The Review and Herald, 1 grudzień 1896; Counsels on Health 41.UCO2 23.3

  Umysł, ścięgna i mięśnie mają zgodnie współdziałać — Najcenniejszą służbę dla Boga możemy wykonywać, właściwie używając naszych sił w pełnym zakresie i w najbardziej użyteczny sposób, zachowując każdy organ w zdrowiu, traktując każdy organ tak, by umysł, ścięgna i mięśnie zgodnie ze sobą współdziałały. — The Youth's Instructor, 7 kwiecień 1898.UCO2 23.4

  Szczęście skutkiem zgodnego funkcjonowania wszystkich sił — Ci, którzy służą Bogu w szczerości i prawdzie, będą szczególnym ludem, niepodobnym do świata i od niego oddzielonym. Pożywienie będą przygotowywać nie dla obżarstwa ani zaspokojenia wypaczonego apetytu, ale dla zapewnienia sobie największej siły fizycznej i co za tym idzie — najlepszego stanu umysłowego. (...).UCO2 23.5

  Ojciec niebieski obdarzył nas wielkim błogosławieństwem reformy zdrowia, abyśmy mogli Go wielbić przez posłuszeństwo boskim wymaganiom względem nas. (...). Harmonijne, zdrowe funkcjonowanie wszystkich sił ciała i umysłu daje szczęście, a im bardziej wzniosłe i szlachetne są te siły, tym będzie ono większe i pełniejsze. — The Review and Herald, 29 lipiec 1884; Counsels on Health 50-51.UCO2 23.6

  Wpływ radości — Wierzący muszą się wiele nauczyć. Będą cieszyć się doskonałym pokojem, jeśli w swoich myślach skoncentrują się na Tym, który jest zbyt mądry, aby błądzić, i zbyt dobry, aby ich skrzywdzić. Wyznawcy Chrystusa mają niczym zwierciadła odbijać uśmiechnięte oblicze Boga. Muszą zdać sobie sprawę z tego, ile pogody ducha mogą wnieść w życie innych ludzi. Mają trzymać się blisko Chrystusa na podobieństwo małych dzieci siedzących przy Nim w błogiej, świętej wspólnocie. Nie mogą nigdy zapominać, że będąc darzeni przez Boga uczuciem i miłością, mają święty obowiązek dzielić się tym uczuciem i miłością z innymi. W ten sposób uczniowie Chrystusa obdarzą bliźnich radością, która będzie błogosławieństwem dla wszystkich znajdujących się pod jej wpływem, rzucając jasne promienie na ścieżkę ich życia. — Letter 40, 1903; Medical Ministry 45.UCO2 23.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents