Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  КАК СЕ ПОЗНАВА ХРИСТОВИЯТ ПОСЛЕДОВАТЕЛ

  “Ако някой е в Христос, той е ново създание: старото премина, ето, всичко стана ново.” (2Кор. 5:17)ПКХ 21.2

  Човек може да не е в състояние да посочи точното време или място на своето запознанство с Христос или да проследи цялата верига от обстоятелства в процеса на духовното си обръщане към Него. Всичко това обаче не доказва че той не се е обърнал. Христос каза на Никодим: “Вятърът духа където си иска и ти чуваш гласа му, но не можеш да кажеш откъде идва и къде отива; така е и с човека, който е роден от Духа” (Йоан 3:8). Както вятърът е невидим, но резултатите от неговото действие могат ясно да се видят и почувстват, така работи и Божият Дух в сърцето на човека. Тази обновяваща Сила, която никое човешко око не може да види, създава нов живот в душата; създава ново същество по подобие на Бога. Макар действието на Духа да е тихо и незабележимо, резултатите са ясно изразени. Ако сърцето е било обновено от Божия Дух, животът ще свидетелства за този факт. Макар че не можем да направим нищо, за да променим своето сърце или да приведем себе си в хармония с Бога, макар да не трябва изобщо да уповаваме на своите възможности или на добрите си дела, все пак животът ни ще разкрива дали Божията благодат живее в нас, или не; и ако да, то ще се забележи промяна в характера, в навиците, в поведението ни. Контрастът между това, което сме били, и това, което сме, ще бъде явен и категоричен. Характерът на един човек се разкрива не чрез случайни добри или лоши постъпки, но чрез общата насока на ежедневните думи и действия.ПКХ 21.3

  Вярно е, че може да се постигне външно поправяне на поведението и без обновяващата сила на Христос. Стремежът към влияние над другите, както и желанието от наша страна те да ни ценят и уважават, може да доведе до порядъчен живот. Самоуважението също може да ни накара да избягваме външната изява на злото. И себелюбивото сърце може да извършва благородни постъпки. Тогава ­ по какво ще определим на чия страна сме?ПКХ 21.4

  Кой владее нашето сърце? С кого се занимават мислите ни? За кого обичаме да говорим? Кому принадлежат най-топлите ни чувства и най-добрите ни сили? Ако сме Христови, мислите ни са с Него, най-сладките ни въжделения са отправени към Него. Всичко, което имаме и което сме, е посветено на Него. Ние копнеем да носим Неговия образ, да дишаме Неговия дъх, да изпълняваме Неговата воля и да вършим само онова, което Му е приятно.ПКХ 21.5

  Хората, които са станали нови творения в Исус Христос, ще принасят плодовете на Духа: “любов, радост, мир, дълготърпение, благородство, доброта, вяра, кротост, умереност” (Гал. 5:22, 23). Те не ще се съобразяват вече с предишните си желания, но чрез вярата в Божия Син ще вървят по Неговите стъпки, ще отразяват Неговия характер и ще очистват себе си, както Той е чист. Ще обичат тези неща, които някога са мразили и ще мразят нещата, които някога са обичали. Гордите и самоизтъкващите се ще стават смирени и кротки по сърце. Лекомислените и високомерните ­ сериозни и скромни. Пияниците ­ трезвени, а развратните ­ чисти. Суетните светски обичаи и моди ще бъдат оставени настрана. Християнинът ще търси не “външните украшения”, но “скрития в сърцето човек, украсен с нетленното украшение на кротък и тих дух” (1Петрово 3:3, 4).ПКХ 21.6

  Няма доказателство за каквото и да било истинско покаяние, ако то не изработи едно преобразяване. Само ако върне взетия залог, ако даде обратно това, което е ограбил, ако изповяда греховете си и възлюби Бога и своите ближни, само тогава грешникът може да бъде сигурен, че е преминал от смърт в живот.ПКХ 21.7

  Когато като заблудени, грешни същества дойдем при Христос и станем участници в Неговата опрощаваща благодат, в сърцето ни избликва любов. Всеки товар става лек; защото яремът, който Христос поставя, не е тежък за носене. Дългът става наслада, а жертвата ­ удоволствие. Пътят, който по-рано е изглеждал обвит с мрак, сега се озарява от лъчите на Слънцето на правдата.ПКХ 22.1

  Красотата на Христовия характер ще може да се види в Неговите последователи. За Христос беше удоволствие да върши Божията воля. Любовта към Бога, горещото желание да върши всичко за Неговата прослава бе ръководната сила в живота на Спасителя. Любовта красеше и придаваше благородство на всички Негови постъпки. Любовта е от Бога. Неосветеното сърце не може да я създаде или породи. Тя се намира само в сърцето, в което царува Христос. “Ние обичаме, защото първо сме били обикнати.” (1Йоаново 4:19 (рев. пр.)). В обновеното от Божията благодат сърце любовта е ръководният принцип на действие. Тя променя характера, ръководи подбудите, контролира страстите, укротява враждата и облагородява чувствата. Когато се подхранва в душата, тази любов подслажда живота и пръска благотворно влияние върху всички наоколо.ПКХ 22.2

  Съществуват две заблуди, срещу които Божиите деца, особено току-що доверилите се на Неговата благодат, трябва да бъдат много внимателни. Първата, която вече споменахме, е да разчитат на собствените си дела, да се осланят на онова, което вярващите могат сами да направят, за да доведат себе си в хармония с Бога. Но този, който се старае да стане свят чрез собствени дела, като спазва закона, се опитва да постигне невъзможното. Всичко, което човекът може да извърши без Христос, е опетнено от себелюбие и грях. Единствено Божията благодат е, която чрез вяра може да ни направи святи.ПКХ 22.3

  Противоположната, но не по-малко опасна заблуда е, че вярата в Христос освобождава човека от съблюдаването на Божия закон и че понеже единствено чрез вяра ставаме участници в Христовата благодат, то делата ни нямат нищо общо с нашето изкупление.ПКХ 22.4

  Но обърнете внимание тук, че послушанието не е само външно съгласие, а служба от любов. Законът на Бога е израз на самото Негово естество. Той е въплъщение на великия принцип на любовта и следователно е основата на Неговото управление и на небето, и на земята. Ако сърцата ни са подновени по Божие подобие, ако Божествената любов е вкоренена в душата, няма ли Божият закон да бъде осъществяван и в живота? Когато принципът на любовта е вкоренен в сърцето, когато човекът е подновен по образа на Този, Който го е създал, тогава се изпълнява новозаветното обещание: “Ще поставя закона Си в сърцата им и ще го напиша в умовете им” (Евреи 10:6). А щом законът е написан в сърцето, няма ли да оформя живота? Послушанието ­ т.е. служенето и предаността от любов ­ е истинският критерий за ученичество. Така казва и Писанието: “Това е любовта към Бога ­ да пазим заповедите Му”. “Който казва: “Познавам Го”, а не пази Неговите заповеди, е лъжец и истината не е в него.” (1Йоаново 5:3, 2:4). Вместо да освобождава човека от послушание, вярата и само вярата е това, което ни прави участници в Христовата благодат и способни да проявим послушание.ПКХ 22.5

  Ние не спечелваме спасението чрез послушание, защото то е доброволен и щедър дар от Бога; и този дар трябва да бъде приет чрез вяра. Но послушанието е плодът на вярата. “Знаете, че Той се яви, за да отнеме нашите грехове; и в Него няма грях. Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава; който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.” (1Йоаново 3:5, 6). Ето това е истинският белег, единственото мерило; това е пробният камък. Ако пребъдваме в Христос, ако Божията любов живее в нас, то нашите чувства, мисли, постъпки, ще бъдат в хармония с Божията воля, както е изразена в предписанията на Неговия свят закон. “Дечица, никой да не ви заблуждава: този, който върши правда, е праведен, както Той е праведен.” (1Йоаново 3:7). А праведността, правдата, се определя посредством образеца на Божия свят закон така, както е изразен в десетте предписания, дадени на Синай.ПКХ 22.6

  Онази тъй наречена вяра в Христос, която освобождава хората от задължението им да бъдат послушни на Бога, не е никаква вяра, а дързост. “По благодат сте спасени чрез вяра.” Но “вяра без дела е мъртва” (Еф. 2:8; Яков 2:17). Преди да дойде на земята, Исус каза за Себе Си: “Драго Ми е, Боже Мой, да изпълнявам Твоята воля; да, законът Ти е вътре в сърцето Ми” (Пс. 40:8). А тъкмо преди да се възнесе отново на небето, заяви: “Опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов” (Йоан 15:10). Писанието казва: “И по това знаем, че сме Го познали ­ ако пазим заповедите Му... Този, който казва, че пребъдва в Него, трябва сам да ходи така, както Христос е ходил” (1Йоаново 2:3, 6). “Понеже и Христос пострада за вас, оставяйки ви пример да вървите и вие по Неговите стъпки.” (1Петрово 2:21)ПКХ 23.1

  Условието за вечен живот и сега е точно такова, каквото е било винаги ­ съвсем същото, каквото беше и в рая преди грехопадението на нашите първи родители, а именно ­ съвършено послушание на Божия закон, съвършена праведност. Ако вечният живот можеше да бъде даден при някое друго условие, по-малко от това, то щастието на цялата вселена би било поставено в опасност. Би се открила възможност грехът с всичките му последици на скръб и страдания да бъде обезсмъртен.ПКХ 23.2

  Преди грехопадението за Адам бе напълно възможно да изгради праведен характер чрез послушание на Божия закон. Но той не успя да направи това. Поради неговия грях нашето естество стана също така греховно и вече не можем да направим себе си праведни. Тъй като сме грешни и несвяти, не може да бъдем съвършено послушни на святия закон. Не притежаваме никаква собствена праведност, с която да удовлетворим изискванията му. Но Христос издейства за нас път за излизане от това положение. Той живя на земята всред такива изпитания и изкушения, каквито ние трябва да посрещаме. Живя безгрешен живот. Умря за нас и сега ни предлага да вземе нашите грехове, а да ни даде Своята праведност. Ако Му се отдадем напълно и Го приемем като свой Спасител, колкото и грешен да е бил животът ни, заради Него биваме счетени за праведни. Христовият характер застава на мястото на нашия и ние биваме приети от Бога така, като че ли никога не сме съгрешавали.ПКХ 23.3

  Нещо повече ­ Христос променя сърцето. Той живее в твоето сърце чрез вяра. Трябва да поддържаш тази връзка с Него, като вярваш и като постоянно Му предаваш волята си. Докато правиш това, Той ще действа в теб да желаеш и да действаш според Неговата добра воля. И то така, че да можеш да кажеш: “Животът, който сега живея в тялото си, живея го чрез вярата в Божия Син, Който ме възлюби и даде Себе Си за мене” (Гал. 2:20). Така каза Исус и на учениците Си: “Не сте вие, които говорите, но Духът на вашия Отец говори във вас” (Матей 10:20). Тогава, щом Христос действа във вас, ще проявявате Неговия Дух и ще вършите същите дела ­ дела на праведност, на послушание.ПКХ 23.4

  Така че у нас няма нищо, с което да се похвалим. Нямаме никакво основание да изпадаме във възторг от себе си. Единственото ни основание за надежда е в Христовата правда ­ тази, която ни е вменена и изработената от Неговия Дух, действащ в и чрез нас.ПКХ 23.5

  Като говорим за вяра, нека направим едно разграничение, което винаги трябва да се има предвид. Съществува вид вярване, което е напълно различно от вярата. Съществуването и всемогъществото на Бога, истинността на Неговото слово ­ това са факти, които дори Сатана и неговите множества не могат да отрекат в сърцето си. Библията казва, че “и дяволите вярват и треперят” (Яков 2:19); но това не е вяра. Единствено там, където има не само вярване в Божието слово, но и предаване на волята в Негова власт, където чувствата са съсредоточени единствено върху Исус, само там има истинска вяра ­ вяра, която действа с любов и очиства душата. Чрез тази вяра човекът бива променен по Божи образ. И сърцето, което в старото си неподновено състояние, не се е покорявало на Божия закон, нито пък наистина е могло да се покори, сега намира удоволствие в Неговите святи предписания, възкликвайки като псалмиста: “О, как обичам Твоя закон! Цял ден го съзерцавам” (Пс. 119:97). По този начин правдата на закона се изпълнява в нас, “които ходим не по плътта, но по Духа” (Римл. 8:1).ПКХ 23.6

  Има хора, които са изпитали Христовата опрощаваща любов и които истински желаят да бъдат Божии деца, а в същото време съзнават, че техният характер не е съвършен, че животът им е нечист и поради това са готови да се усъмнят дали в действителност сърцата им са подновени от Светия Дух. На такива бих казала: Не отстъпвайте, не изпадайте в отчаяние. Често пъти ще трябва да падаме на колене и да плачем за своите слабости и грешки при нозете на Исус; но не трябва да се обезсърчаваме. Даже ако сме победени от неприятеля, не сме отхвърлени, не сме изоставени или отблъснати! Не! Христос стои отдясно на Бога и винаги се застъпва за нас. Любимият ученик Йоан каза: “Това ви пиша, за да не съгрешавате. Но ако съгреши някой, имаме Застъпник при Отца ­ Исус Христос, Праведния” (1Йоаново 2:1). А не забравяйте и думите на Христос: “Сам Отец ви обича” (Йоан 16:27). Той желае да възстанови Своя образ във вас, да ви въздигне до Себе Си, да види Своята чистота и святост, отразени във вас. И ако само пожелаете да Му се покорите, Този, Който е започнал доброто дело във вас, ще го продължи до деня Исус Христов. Молете се по-пламенно; вярвайте по-пълно. Когато стигнем дотам, че да не можем вече да разчитаме на собствената си сила, нека се доверим на силата на нашия Изкупител и да хвалим Този, Който е нашето единствено спасение.ПКХ 24.1

  Колкото по-близо идвате до Исус, толкова погрешни ще изглеждате в собствените си очи; защото духовното ви зрение ще става все по-чисто и вашите несъвършенства ще се виждат все поясно и в явен контраст с Неговото съвършено естество. Това е доказателство, че сатанинските измами са изгубили своята сила и вече ви възкресява и раздвижва животворното влияние на Божия Дух.ПКХ 24.2

  Никаква трайна любов към Исус не може да обитава в сърце, което не съзнава собствената си греховност. Душата, преобразена от Христовата благодат, ще се възхищава от Неговия Божествен характер; но ако не виждаме собствената си морална уродливост, това е безпогрешно доказателство, че не сме добили представа за красотата и превъзходството на Христос.ПКХ 24.3

  Колкото по-малко гледаме да даваме висока оценка за себе си, толкова по-високо ще оценяваме чистотата и красотата на своя Спасител. Всеки поглед към нашата греховност ще ни довежда при Онзи, Който може да прощава; и когато душата, съзнавайки своята безпомощност, се стреми към Христос, Той ще й разкрие Себе Си с цялата Си мощ. Колкото повече съзнанието, че Той ни е необходим, ни довежда до Него и до Божието слово, толкова по-възвишена ще бъде представата ни за Неговия характер и толкова по-пълно ще отразяваме Неговия образ.ПКХ 24.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents