Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Życie i działanie Ellen G. White

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 32 — Uroczysty sen

  W nocy 30. kwietnia 1871 roku udałam się na wypoczynek, znacznie przemęczona psychicznie. Przez trzy miesiące znajdowałam się w stanie wielkiego zniechęcenia. Często modliłam się w bólu ducha o prawdę. Błagałam o pomoc i moc od Boga abym mogła wyzwolić się z pewnego zniechęcenia, które paraliżowało moją wiarę i nadzieję, a także powodowało bezużyteczność. Tej nocy miałam sen, który bardzo dobrze wpłynął na mój umysł. Śniłam że uczestniczyłam w ważnym zgromadzeniu, na którym zebrała się duża ilość osób. Wielu skłoniło się przed Bogiem w żarliwej modlitwie, wydawało się iż są w kłopocie. Natarczywie żądali od Pana specjalnego światła. Niektórzy wyglądali jakby znajdowali się w stanie duchowej śmierci, ich uczucia narastały, ze łzami głośno prosili o pomoc i światło. Nasi najważniejsi bracia byli zaangażowani w tej bardzo znaczącej scenie. Brat A. leżał na podłodze w głębokim nieszczęściu. Jego żona siedziała w towarzystwie obojętnych pogardliwców. Wyglądała jak gdyby pragnęła aby wszyscy zrozumieli że pogardza tymi, którzy upokorzyli serce.ZD 197.1

  Duch Pański spoczął na mnie i powstając spośród płaczących i modlących się, powiedziałam: “Duch Pana Boga spoczął na mnie. Poczułam się ponaglona aby powiedzieć że musicie zacząć pracować indywidualnie nad sobą. Patrzycie na Boga i pragniecie aby On wykonał pracę, którą zostawił właśnie dla was. Jeśli zrobicie pracę dla siebie, o której wiecie że powinniście ją zrobić, wtedy Bóg pomoże wam gdy tej pomocy będziecie potrzebować. Musicie odrzucić nieistotne rzeczy, które Bóg nie przeznaczył dla was. Zostaliście wezwani do Niego aby wykonywać waszą pracę. Jeśli będziecie podążać za światłem, które wam dał, to On spowoduje że będzie świeciło nad wami jeszcze mocniej, ale jeśli zlekceważycie rady, ostrzeżenia i wyrzuty, które są dane, jak możecie oczekiwać że Bóg da wam więcej światła i błogosławieństw aby je lekceważyć i pogardzać? Bóg nie jest człowiekiem, nie będzie postępował niepoważnie.ZD 197.2

  Wzięłam drogocenną Biblię i otoczyłam ją kilkoma Świadectwami dla zboru danymi ludowi Bożemu. “Tu” — powiedziałam — ujrzycie wszystkie sprawy, z którymi się spotkacie. Grzechy, których należy unikać są pokazane. Rady dla tych, którzy tego pragną, można tu znaleźć, są tu przypadki podobne do innych. Bóg był łaskaw podać wiersz po wierszu, przepis po przepisie. Ale niewielu z was rzeczywiście wie co znajduje się w świadectwach. Nie znacie dobrze Świętych Pism. Jeśli będziecie studiować Słowo Boże, z pragnieniem poznania zasad Biblii i osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości, nie będziecie potrzebowali świadectw. One są dlatego ponieważ zaniechaliście poznania siebie przez księgę natchnioną przez Boga więc znalazł sposób by dotrzeć do was przez proste dokładne świadectwa kierujące waszą uwagę do natchnionych słów, które zlekceważyliście. On nalega abyście tworzyli wasze życie zgodnie z czystymi i wzniosłymi prawdami.ZD 198.1

  Pan chce was ostrzec przez świadectwa, napomnieć, doradzić i wywrzeć na waszych umysłach poczucie ważności Jego słowa. Napisane świadectwa nie są po to aby dać nowe światło ale aby odcisnąć na sercach żywe prawdy już odsłonięte. Nasze obowiązki względem Boga i innych ludzi są dokładnie wyszczególnione w Słowie Bożym ale niewielu z was jest posłusznych względem danego światła. Dodatkowa prawda nie została ujawniona ale Bóg przez świadectwo ułatwia poznanie wielkich prawd już danych i na swój sposób przedstawia je ludowi by go obudzić i poruszyć ich umysły aby wszyscy byli bez wymówki.ZD 198.2

  “Duma, samolubstwo, egoizm, nienawiść i zazdrość zakryły moce niebios a prawda, która może uczynić mądrym ku zbawieniu, straciła swą siłę aby przyciągać i kontrolować umysły. Najbardziej istotne zasady wiary nie są rozumiane ponieważ nie ma pragnienia poznania wiedzy biblijnej, czystości serca i świętości życia. Świadectwa nie są po to aby pomniejszyć Słowo Boże ale aby wywyższyć je i przyciągnąć umysły aby piękno prostoty prawdy wpłynęło na wszystkich”.ZD 199.1

  Dalej powiedziałam: “Jeśli Słowo Boże jest wywyższane w tych książkach i broszurach to i Bóg wesprze was radami i napomnieniami, ostrzeżeniami i zachęceniami. Wołajcie przed Bogiem o większe światło w męce waszych dusz. Jestem upoważniona przez Boga by powiedzieć wam że żaden promień światła nie spłynie na was więcej poprzez świadectwa jeśli nie wykorzystacie w praktyce światła już przekazanego. Pan wzmacnia was światłem ale wy tego nie doceniacie, deptacie je. Niektórzy pogardzają światłem, inni je lekceważą lub traktują obojętnie. Niewielu ślubowało oddać serce by było posłuszne światłu, które Bóg był łaskaw dać im.ZD 199.2

  “Niektórzy co otrzymali specjalne ostrzeżenia poprzez świadectwo, za kilka tygodni zapomnieli o otrzymanych naganach. Niektórym były świadectwa kilkakrotnie powtarzane ale nie potraktowano ich z należytą uwagą i troską. Potraktowano je jak bezużyteczne opowieści. Gdyby przyjęto je z należytą uwagą, mogliby uniknąć strat i prób, które uznali jako ciężkie i surowe. Mogą ukarać jedynie samych siebie. Sami na siebie nałożyli jarzmo zbyt trudne do zniesienia. To nie jest jarzmo, które Chrystus nałożył na nich. Boża opieka i miłość były używane dla ich własnej korzyści ale egoistyczne złe niewierzące dusze nie były w stanie odróżnić Jego dobroci i miłosierdzia. Zwróciły się w stronę własnej mądrości aż pognębione doświadczeniami, problemami, wpadły w pułapkę szatana. Gdy zbierzecie promienie światła dane w przeszłości, wtedy Bóg da większą jasność.ZD 200.1

  Zwróciłam ich uwagę na starożytny Izrael. Bóg dał im swoje prawo ale oni nie słuchali tego. Wtedy dał im ceremonie i zarządzenia, których wypełnienie mogło spowodować zachowanie respektu wobec Bożego autorytetu. Byli tak skłonni zapominać Jego żądania że było koniecznym budzić w nich świadomość ich obowiązków do posłuszeństwa i oddawania szacunku Stwórcy. Gdyby byli posłuszni i kochali Boże przykazania, mnogość ceremonii i zarządzeń nie byłyby potrzebne.ZD 200.2

  Jeśli lud, który teraz wyznaje że jest szczególnym Bożym skarbem, byłby posłusznym Jego wymaganiom, jak jest wyszczególnione w Biblii, szczególne świadectwa nie byłyby dane po to aby pobudzić do wypełniania obowiązków oraz aby zwrócić uwagę na ich grzeszność i ogromne niebezpieczeństwo zaniedbywania posłuszeństwa wobec Bożego słowa. Sumienia stępiały ponieważ światło zostało odrzucone i wzgardzone. A Bóg usunie te świadectwa spośród ludzi i pozbawi ich mocy i upokorzy.ZD 200.3

  Śniłam że w trakcie przemówienia moc Boża spoczęła na mnie w szczególnie godny uwagi sposób. Zostałam całkowicie pozbawiona sił, nie miałam wizji. Wydawało mi się że mój mąż stanął przed ludem i wykrzyknął: “To jest cudowna moc Boża. Dał świadectwa potężnych środków w zdobywaniu dusz, Bóg będzie pracował jeszcze bardziej potężnie niż dotychczas to czynił. Kto będzie po stronie Bożej?”ZD 201.1

  Wydawało mi się że pewna liczba natychmiast powstała i odpowiedziała na wezwanie. Inni siedzieli ponuro, niektórzy okazywali pogardę i szyderstwo a niewielu wydawało się zupełnie nieporuszonymi. Jedna osoba stała obok mnie i powiedziała:ZD 201.2

  “Bóg ciebie wywyższył i dał ci słowa do ludzi aby zdobyć ich serca, nie uczynił tego nikomu innemu. Ukształtował twoje świadectwa aby dotarły do potrzebujących pomocy. Nie odpowiadaj na szyderstwa, wyśmiewania, wyrzuty i osądzanie. Zgodnie z tym że jesteś specjalnym Bożym narzędziem, nie powinnaś opierać się na nikim, jedynie na samym Bogu, jak u winorośli, niech twoje gałązki oplatają Go. Da ci środki, przez które będzie komunikował swoją wolę ludowi. Musisz codziennie brać moc od Boga aby być wzmocnioną, aby otaczające ciebie osoby nie zaciemniały i niezasłaniały światła, któremu Bóg zezwolił świecić na lud poprzez ciebie. Jest to szczególnym celem szatana by przeszkodzić aby światło docierało do ludu Bożego, tak bardzo potrzebne pośród niebezpieczeństw ostatnich dni.ZD 201.3

  Twój sukces zależy od twojej prostoty. Jak tylko odejdziesz od tego, twoja moc zniknie. Prawie wszystko w tym czasie jest zniszczalne i powierzchowne. Świat obfituje w świadectwa dające zadowolenie i przyjemność na chwilę, wywyższające czyjeś “ja”. Twoje świadectwo ma inny charakter. Jest zesłane aby powstrzymać chwiejącą wiarę od śmierci i przekonywać wierzących o potrzebie bycia światłością świata.ZD 202.1

  “Bóg dał ci świadectwo aby pokazać sprzeniewierzającym się i grzesznikom ich prawdziwy stan oraz straszny los jaki ich czeka jeśli będą kontynuować grzeszne życie. Bóg nałożył na ciebie ten obowiązek otwierając przed tobą wizje jak nie uczynił z żadnym obecnie żyjącym. Zgodnie też ze światłem, które ci dał, będzie oceniał twoją działalność. “Ani mocą ani siłą lecz moim Duchem, powiedział Pan Zastępów” “... wynoś głos swój jako trąba a opowiedz ludowi mojemu przestępstwa ich a domowi Jakubowemu grzechy ich”. Zachariasza 4,6; Izajasza 58,1.ZD 202.2

  Ten sen miał potężny wpływ na mnie. Gdy obudziłam się, depresja odeszła, byłam radosna na duchu, poczułam wielki spokój. Słabości powstrzymujące mnie od pracy odeszły, poczułam siłę i wigor. Wydawało mi się że aniołowie Boży otrzymali polecenie aby dano mi ulgę. Niewymowna wdzięczność napełniła moje serce z powodu tej zmiany — od rozpaczy do światła i szczęścia. Wiedziałam że pomoc przyszła od Boga. To objawienie wydawało mi się jak cud Bożego miłosierdzia i nie mogłam być niewdzięczna za Jego miłującą dobroć.ZD 202.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents