Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Życie i działanie Ellen G. White

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Przemówienie kaz. Daniellsa

  Następnie zaśpiewał prof. Griggs, “Spoczynek dla strudzonej dłoni”. A kazanie wygłosił przewodniczący Generalnej Konferencji, kaz. A. G. Daniells. Mówca w skrócie jasno przedstawił wierne życie i chrześcijańskie doświadczenia E. White a także jej późniejszą pracę. Pierwsza część kazania miała na celu ukazanie biograficznego szkicu a także stworzyć podstawę do głównych myśli, mianowicie że rzeczywistą prawdę Bóg nadał kościołowi ostatków w postaci cennego daru ducha proroczego.ZD 467.3

  Odnośnie powołania E. White w tak wczesnym wieku do specjalnej służby i owocach charakteryzujących tę służbę, kaz. Daniells powiedział:ZD 468.1

  “Biorąc Biblię jako najwyższy przewodnik swojego życia była w pełni przekonana dzięki jej naukom że drugie przyjście Jezusa było tuż tuż. W tym punkcie nigdy się nie chwiała wierząc w to z całej duszy. Czuła iż najważniejszym celem każdej jednostki w tym czasie powinno być życie nienaganne w Chrystusie poświęcające każdy środek na pracę dla zbawienia zgubionych. Ten pogląd prowadził ją do nieprzerwanej modlitwy o obecność Ducha Świętego.”ZD 468.2

  “Jej pragnienie tej boskiej obecności spotkało się z odpowiedzią jakiej nie mogła sobie wyobrazić. Jej życie pełne poddania, posłuszeństwa, modlitwy o Boską pomoc zostało nagrodzone udzieleniem daru proroctwa jednego z najważniejszych darów Ducha.”ZD 468.3

  “W grudniu 1844 roku, Duch Boży dał jej objawienie dotyczące drugiego przyjścia Jezusa. W tej wizji przyszłości dano jej widok chwalebnej nagrody, która czeka na odkupionych oraz strasznego losu jaki nadejdzie na wszystkich odrzucających służbę swego Pana i Mistrza... O..., taki widok na przeznaczenie ludzkiej rodziny wywarł na niej głębokie wrażenie. Tutaj otrzymała rolę posłańca Bożego. Poczuła że Bóg rozkazał jej dać poselstwo światła i zbawienia innych.”ZD 468.4

  “To była wielka próba dla niej. Miała ledwie siedemnaście lat. Drobna, wątła, samotna, ale po długiej ostrej walce poddała się wezwaniu swego Pana a odwaga i moc zostały jej dane by podjąć się pracy życia. Wraz z poddaniem się i tym zwycięstwem, otrzymała serię istotnych duchowych doświadczeń, niewątpliwie szczerych a towarzyszący jej pracownicy uznali to jako namiastkę ducha proroczego obiecanego przez Chrystusa zborowi ostatków. Ci, którzy byli związani z nią przez wszystkie te lata, nigdy nie zmienili swego przekonania że objawienia, które zostały jej dane, pochodzą od Boga.”ZD 469.1

  “Uriasz Smith, długoletni towarzysz w tej pracy razem z małżeństwem White, pozostawił następujące świadectwo odnośnie daru występującego w jej naukach:”ZD 469.2

  “Każdy tekst, który może być na tych objawieniach dokonany, udowadnia ich prawdziwość. Dowody, które to potwierdzają, tak zewnętrznie jak i wewnętrznie, są przekonujące. Zgadzają się ze Słowem Bożym i same z sobą. Są dane aby jak najlepiej kwalifikować poglądy, którymi jesteśmy nieustannie zwodzeni gdy Duch Boży jest szczególnie obecny. Spokojnie, godnie robiąc wrażenie, pokazywała siebie każdemu widzowi jako prawdziwa opozycja wobec tego co jest fałszywe i fanatyczne.ZD 469.3

  “Owoce tych nauk pokazują iż źródło, z którego czerpała jest przeciwieństwem zła.”ZD 469.4

  “1 — Prowadzą do najwyższej moralności. Wykazują każdą wadę napominając by praktykować cnoty. Ukazują Niebezpieczeństwa, przez które mamy przejść do królestwa. Odsłaniają plany szatana. Ostrzegają o jego pułapkach. Chłostają intrygi fanatyzmu, które wróg próbuje nam podsunąć. Ukazują ukrytą nieprawość, naświetlają ukryte zło, obnażają złe motywy fałszywych serc. Stoją na straży przed niebezpieczeństwami, które zagrażają prawdzie. Pobudzają nas i przypominają o większym poświęceniu dla Boga, gorliwych wysiłkach aby osiągnąć świętość serca, większą pilność w sprawie i służbie dla Mistrza.”ZD 469.5

  “2 — Prowadzą nas do Chrystusa. Jak Biblia ukazują Go jako jedyną nadzieję i jako jedynego Zbawcę ludzkości. Ukazują nam w żywych obrazach Jego święte życie i Jego dobry przykład w nieodpartych apelach nalegają abyśmy podążali Jego krokami.”ZD 470.1

  “3 — Prowadzą nas do Biblii. Ukazują ją jako natchnione, niezmienne Słowo Boże. Napominają byśmy brali te słowa jako radę, zasadę naszej wiary i praktyki. Z mocą nalegają na nas by studiować długo i pilnie te strony, by zaznajamiać się z nakazami gdyż będą one sądzić nas w dniu ostatecznym.”ZD 470.2

  “4 — Przynoszą ulgę i utwierdzenie do wielu serc. Wzmacniają słabych, zachęcają wahających się, podnoszą przygnębionych. Wnoszą porządek w zamieszanie wyjaśniając jasno wiele prawd, rzucają światło na ciemność i niezrozumiałość.”ZD 470.3

  “30. sierpnia 1846 roku panna Harmon poślubiła Jakuba White'a pochodzącego z Palmyra, hrabstwa Somerset w Maine. Od czasu ich małżeństwa życie pani White było ściśle związane z mężem w gorliwej pracy głoszenia ewangelii aż do jego śmierci 5. sierpnia 1881 roku. Podróżowali intensywnie po Stanach Zjednoczonych głosząc, pisząc, budując, pielęgnując, organizując i zarządzając. Czas i próba okazały jak obszerne i mocne były fundamenty, które założyli, jak mądrze i dobrze budowali.”ZD 470.4

  “Poglądy obszernie głoszone publicznie przez siostrę White odnośnie życiowych fundamentalnych kwestii — suwerenność Boża, całkowita uległość Chrystusa Bogu, efektywność ewangelii, natchnienie Pism, majestat prawa, charakter grzechu i uwolnienie z jego mocy, braterstwo ludzi i stosunki oraz odpowiedzialność za to braterstwo — jej nauki odnośnie tych kwestii, jej życie w poświęceniu dla Pana i służenie dla innych ludzi były bardzo znaczące poprzez objawienie dane jej przez Ducha Bożego. Są to owoce tego Ducha — owoce, przez które jej życie jest ocenione. Muszą one określić źródło i charakter Ducha, który panował w jej życiu. Po owocach poznacie ich. Do zakonu i do świadectwa, a jeśli nie chcą mówić zgodnie ze słowem, nie ma w nich światłości.”ZD 471.1

  “Ten problem nie spowodował jakiejkolwiek niejasności. Jej nauczanie jest czyste a wpływ życia pozytywny.”ZD 471.2

  “Żaden chrześcijański nauczyciel tego pokolenia ani religijny reformator w wiekach poprzednich nie podkreślał tak wielkiej wartości Biblii. We wszystkich pismach prezentowała ją jako księgę ksiąg — najwyższy, jedyny, wystarczający przewodnik dla całej ludzkiej rodziny. Żadnego śladu wyższego krytycyzmu, nowej filozofii ani sceptycznej destrukcyjnej nauki, nie znajdziemy w żadnej z jej książek. Ci, co wciąż wierzą że Biblia jest natchnionym nieomylnym słowem żywego Boga, najbardziej docenią pozytywne bezkompromisowe poparcie dla tego poglądu w pismach E. White.”ZD 471.3

  “W jej nauczaniu Chrystus jest uznany i wywyższony jako jedyny Zbawca grzeszników. Nacisk jest położony na odważne i bezwarunkowe oświadczenie uczniów, że nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Moc odkupienia od grzechu jest w Nim jedynie i wszyscy ludzie są do Niego kierowani.”ZD 472.1

  “Jej pisma mocno stoją na stanowisku że ewangelia odsłonięta w świętych Pismach przedstawia jedyną możliwość Zbawienia. Żadna filozofia indyjska czy etniczne kodeksy Birmy i Chin nie mogą być przyrównane do ewangelii Syna Bożego. On tylko jest nadzieją dla zgubionego świata.”ZD 472.2

  “Duch Boży, reprezentant Chrystusa na ziemi, jest prawdziwy i wywyższony jako niebiański nauczyciel i przewodnik, wysłany do świata przez naszego Pana gdy został uniesiony do nieba by uczynić rzeczywistym w sercach i życiu ludzi wszystko to co On uczynił możliwym poprzez śmierć na krzyżu. Dary boskiego Ducha wyliczone w ewangelii i listach Nowego Testamentu są uznane i proszone w modlitwach i w pełni otrzymywane tak jak Duch widzi to by je udzielić.”ZD 472.3

  “Kościół powołany przez naszego Pana i zbudowany przez Jego uczniów w I-szym wieku został przedstawiony jako boski model. Jego autorytet i upoważnienie są w pełni uznane a pamiątki i urzędy zachowywane. Silny nacisk jest położony na wartości ewangelii porządku i organizacji ukazanej w Pismach aby zbór był efektywny w działaniu na świecie.” “Poprzez otrzymane światło i radę E. White przedstawiała kwestie postępowe, poglądy odnośnie wielu życiowych spraw dotyczących poprawy i wyższego poznania ludzkiej rodziny, z moralnego i fizycznego, intelektualnego, społecznego i duchowego punktu widzenia. Jej pisma są pełne wskazówek jasnych i pozytywnych odnośnie szerszego praktycznego wychowania chrześcijańskiego dla całej młodzieży. W odpowiedzi na te gorliwe rady, wyznanie, z którym była związana, obecnie utrzymuje system edukacji dla swych dzieci i młodzieży.”ZD 472.4

  “Jej pisma prezentują najbardziej wywyższające poglądy odnośnie reformy wstrzemięźliwości, praw życiowych i zdrowia a także użycia racjonalnych i skutecznych środków leczenia chorób. Przyjęcie tych zasad usytuowało lud, z którym pracowała, w pierwszych szeregach z tymi, co propagowali zdrową reformę wstrzemięźliwości pracując dla poprawy stanu zdrowia ludzkości.”ZD 473.1

  “Żaden problem społeczny ludzkości nie był poza jej wzrokiem. Niewolnictwo, system klasowy, niesprawiedliwe uprzedzenia rasowe, ucisk biednych, zaniedbywanie nieszczęśliwych — wszystkie te problemy zostały ukazane jako niechrześcijańskie, jako poważne zagrożenie dla dobra ludzkiej rasy, jako zło, które zbór Chrystusa ma odrzucić, co jest nakazem Pana.”ZD 473.2

  “W pismach E. White ważność przykłada się do odpowiedzialności zboru we własnym jak i zagranicznym polu misyjnym. Każdy członek ciała jest ostrzeżony by być światłem dla świata, błogosławieństwem dla tych, z którymi mają związek. Wszyscy muszą prowadzić niesamolubne życie dla Mistrza i innych. A zbór w krajach chrześcijańskich musi uczynić swe największe działania by ewangelizować tych, którzy idą po omacku w ciemności i są pełni przesądów w pogańskich krajach. Idźcie do całego świata, dajcie całemu światu, pracujcie dla całego świata, to były napomnienia płynące cały czas z pism siostry White co ilustruje następujący cytat:”ZD 473.3

  “Niech wśród członków zboru wzrasta wiara wynikająca z gorliwości przyjmowanej od niewidzialnych niebiańskich sprzymierzeńców, poznania niewyczerpanych źródeł wielkich przedsięwzięć, w które są zaangażowani z mocy ich Lidera. Ci, którzy oddadzą się pod Bożą kontrolę, będą przez Niego prowadzeni, będą pewnie kroczyli drogą wskazaną przez wydarzenia, które mają nastąpić. Inspirowani przez Jego Ducha, Tego, który oddał swe życie za życie świata, nie będą trwali dłużej w niemocy niezdolni do działania. Wezwani do niebiańskiej armii pójdą na bój chętni do służby Bożej wiedząc że Jego potęga wzmocni ich w potrzebie”.ZD 474.1

  “W ten sposób przez siedemdziesiąt lat oddała swe życie do aktywnej służby w dziele Bożym na rzecz grzesznej, cierpiącej, godnej współczucia ludzkości. Po aktywnej podróży przez USA w latach 1846-1884, odwiedziła Europę gdzie poświęciła dwa lata na pracę, która wtedy dopiero się kształtowała. W 1891 roku udała się do Australii gdzie pozostała 9 lat podróżując po koloniach poświęcając całą energię na budowę dzieła.”ZD 474.2

  “Po powrocie w 1900 roku do Stanów Zjednoczonych w wieku 73 lat wydawała się czuć że jej obowiązek podróżowania skończył się i powinna oddać resztę życia na pisanie. W ten sposób pracowicie spędziła czas aż do śmierci aż do pełnego wieku lat osiemdziesięciu ośmiu.”ZD 474.3

  “Może nie jesteśmy wystarczająco mądrzy by ostatecznie powiedzieć jaka część dzieła E. White miała największą wartość dla świata ale wydaje się że duża liczba literatury biblijnej, którą pozostawiła, okazała się być najlepszą służbą dla ludzkości. Jej książki przewyższają liczbę dwudziestu tomów. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na wiele języków w różnych częściach świata. Osiągnęły teraz nakład większy niż 2 miliony egzemplarzy. Wciąż są nadal wydawane w tysiącach.”ZD 475.1

  “Gdy zbadamy całe pole ewangelii prawdy, odnoszenie się ludzi wobec Pana i sąsiadów, widać że E. White w swym nauczaniu dała wielkie podstawy do dobrej i skutecznej działalności. Pouczała ludzkość z każdego życiowo ważnego punktu zawsze kierując w stronę najwyższego poziomu.”ZD 475.2

  “Teraz odpoczywa. Jej głos milczy, pióro jest odłożone. Ale potężny wpływ tego aktywnego, potężnego, wypełnionego Duchem życia trwa. To życie było związane z wiernością, było życiem kierowanym przez Boga. Ogłoszone poselstwo i wykonana praca tworzą pomnik, który nigdy nie zniknie. Zostawiła wiele tomów związanych z każdą sferą ludzkiego życia, postulujących każdą reformę potrzebną do naprawy społeczeństwa w rodzinie, mieście, stanach i narodach przyczyniając się do uformowania indywidualnych charakterów i publicznych nastrojów. Ich poselstwo będzie bardziej radosne niż w przeszłości. Sprawa, dla której jej życie było poświęcone, na którą wpływała i poświęciła się w tak dużym stopniu, będzie postępować naprzód ze wzrastającą siłą i szybkością w miarę jak lata będą upływały. My, związani z tym dziełem, nie potrzebujemy czuć strachu z wyjątkiem strachu przed własnym błędem, mamy czynić swoją część wiernie, lojalnie, tak jak potrafimy.”ZD 475.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents