Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Solii alese 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  4 - ÎNTÂIETATEA CUVÂNTULUI

  Relația scrierilor lui Ellen G. White cu Biblia este recunoscută în prima ei carte. — Îți recomand, dragă cititorule, Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a credinței și a practicii tale. Prin Cuvântul acesta vom fi judecați. În Cuvântul acesta, Dumnezeu a făgăduit că va da viziuni „în zilele din urmă”, nu pentru a fi o nouă regulă a credinței, ci pentru mângâierea poporului Său și pentru corectarea celor ce se abat de la adevărul Bibliei. În felul acesta i S-a adresat Dumnezeu lui Petru când a fost pe punctul de a-l trimite să le predice neamurilor. — A Sketch of Christian Experience and Views of Ellen G. White, p. 64 (1851); (Retipărit în Early Writings, p.78)SA3 13.1

  Nu în locul Cuvântului. — Domnul dorește să studiați Biblia. El nu a dat nicio lumină suplimentară pentru a lua locul Cuvântului Său. Lumina aceasta are scopul de a conduce mințile încurcate la Cuvântul Său, care, dacă este mâncat și digerat, este o putere de viață pentru suflet. Apoi, faptele bune vor fi văzute asemenea luminii care strălucește în întuneric. — Scrisoarea 130, 1901SA3 13.2

  Luați dovezile din Biblie. — În lucrarea publică, nu scoateți în evidență și nu citați ca autoritate pentru susținerea poziției voastre ce a scris Ellen White. Faptul acesta nu va spori credința în mărturii. Prezentați-vă dovezile din Cuvântul lui Dumnezeu clar și în cuvinte simple. Un [30] „Așa zice Domnul” este mărturia cea mai puternică pe care puteți să o prezentați oamenilor. Nimeni să nu fie învățat să privească la Ellen White, ci la Dumnezeul cel puternic, care îi dă îndrumări lui Ellen White. — Scrisoarea 11, 1894SA3 13.3

  Mai întâi principiile Bibliei, apoi mărturiile. — Cea dintâi datorie a mea este să prezint principiile Bibliei. Apoi, dacă aceia ale căror cazuri mi-au fost prezentate nu fac o reformă hotărâtă și conștiincioasă, trebuie să apelez la ei personal. — Scrisoarea 69, 1896SA3 13.4

  Ellen G. White nu este diferită de profeții Bibliei. — În vremurile străvechi, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor prin profeți și apostoli. În aceste zile, El le vorbește prin mărturiile Duhului Său. Nu a fost niciodată un timp în care Dumnezeu să-i fi îndrumat pe cei din poporul Său mai stăruitor decât îi îndrumă acum cu privire la voia Sa și cu privire la calea pe care dorește ca ei să o urmeze. — Mărturii, vol. 5, p. 661SA3 13.5

  Scriptura și Spiritul Profetic au același Autor. — Duhul Sfânt este autorul Scripturilor și al Spiritului Profetic. Acestea nu trebuie să fie răsucite și denaturate așa încât să însemne ce ar putea dori oamenii, să exprime ideile și părerile omenești și să promoveze planurile omenești cu orice risc. — Scrisoarea 92, 1900SA3 13.6

  Relația dintre scrierile lui Ellen White — lumina mai mică — și Biblie. Bibliei i-a fost acordată prea puțină atenție, iar Domnul a dat o lumină mai mică pentru a-i conduce pe oameni la o lumină mai mare. — Review and Herald, 20 ianuarie 1903 (citat în Colporteur Ministry, p. 125) SA3 13.7

  Verificate cu Biblia. — Duhul nu a fost dat — și nici nu ar putea fi vreodată revărsat — ca să înlocuiască Biblia, deoarece Scripturile declară explicit că standardul pentru verificarea tuturor doctrinelor și practicilor este Cuvântul lui Dumnezeu. (…) Isaia declară: „«La Lege și la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,20). — Tragedia veacurilor, Introducere, p. viiSA3 13.8

  Spiritul Profetic nu este dat pentru a fi o lumină nouă. — Fratele J va aduce confuzie, căutând să arate [31] că lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie prin Mărturii este un adaus la Cuvântul lui Dumnezeu, dar el prezintă subiectul într-o lumină falsă. Dumnezeu a găsit că este potrivit modul aceasta de a atrage atenția celor din poporului Său asupra Cuvântului, în scopul de a le da o înțelegere mai clară a acestuia.SA3 14.1

  Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina mintea cea mai încețoșată și poate fi înțeles de aceia care doresc să îl înțeleagă. În ciuda acestui fapt, unii, care declară că fac din Cuvântul lui Dumnezeu studiul lor, se află în opoziție directă cu învățăturile lui cele mai clare. Prin urmare, pentru a-i lăsa pe oameni fără scuze, Dumnezeu dă mărturii clare și la subiect, aducându-i înapoi la Cuvântul pe care au neglijat să-l urmeze.SA3 14.2

  Cuvântul lui Dumnezeu este plin de principii generale pentru formarea unor obiceiuri corecte de viețuire, iar mărturiile, generale și particulare, au scopul de a le atrage atenția în mod special asupra acestor principii. — Mărturii, vol. 5, p. 663, 664SA3 14.3

  Mărturiile au scopul de scoate în evidență lecțiile clare din Cuvânt. — În Scripturi, Dumnezeu a prezentat lecții practice care să conducă viața și comportamentul tuturor, dar, în ciuda faptului că El a dat îndrumări precise cu privire la caracterul, conversația și comportamentul nostru, lecțiile Sale sunt desconsiderate și ignorate într-o mare măsură. Pe lângă învățăturile din Cuvântul Său, Domnul i-a dat poporului Său mărturii speciale, nu ca o descoperire nouă, ci pentru ca să ne prezinte lecțiile clare din Cuvântul Său în așa fel încât greșelile să poată fi corectate, calea cea dreaptă să fie indicată cu claritate și fiecare suflet să rămână fără nicio scuză. — Scrisoarea 63, 1893 (vezi Mărturii, vol. 5, p. 665)SA3 14.4

  Ellen White a fost făcută în stare să definească în mod clar adevărul și ideile greșite. — La data aceea [după dezamăgirea din 1844], ideile greșite ne asaltau una după alta. Pastorii și cercetătorii Bibliei veneau cu tot felul de învățături noi. Atunci, noi studiam Scripturile cu multă rugăciune, iar Duhul Sfânt ne descoperea adevărul. Uneori, nopți întregi erau dedicate cercetării Scripturilor și rugăciunii fierbinți pentru a primi călăuzirea lui Dumnezeu. În acest scop, se adunau mai multe grupe de credincioși devotați. [32] Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea și primeam capacitatea de a defini cu claritate adevărul și greșeala.SA3 14.5

  După ce punctele noastre de credință erau stabilite în felul acesta, picioarele noastre se așezau pe o temelie solidă. Noi acceptam adevărul punct cu punct, având dovada dată de Duhul Sfânt. Eu eram răpită în viziune și mi se dădeau explicații. Am văzut lucrurile cerești și Sanctuarul și ne-am așezat în locul în care lumina a strălucit asupra noastră cu raze limpezi și strălucitoare. — Slujitorii Evangheliei, p. 302SA3 14.6

  Mărturiile, date pentru a corecta ideile false și pentru a preciza adevărul.— Am scris mult în jurnal. 1Deși Ellen White a păstrat din când în când câte un jurnal al experienței ei, totuși nu acesta este cel la care se referă în principal termenul „jurnal”. Adesea, lucrările ei au fost scrise pe suluri de hârtie, mai mult de douăzeci aflându-se acum în tezaurul Fundației White și se constată că multe dintre manuscrisele care apar în arhive au fost scrise la început pe aceste suluri. Unele manuscrise din arhive au titlul general „Jurnal”, folosit în sensul acesta specific. Trebuie să reținem că termenul acesta este folosit de ea în Mărturii, cu referire la manuscrisele ei (vezi Mărturii, vol. 8, p. 206, unde spune: „În jurnalul meu, găsesc următoarele lucruri scrise cu un an în urmă”, dar cele ce urmează arată clar că ea se referă la Mărturii). Am scris în el toate călătoriile mele pentru a fi prezentate poporului, dacă este important, chiar dacă nu am scris niciun alt rând. Voiam ca lucrurile care sunt considerate valoroase să fie publicate, pentru că Domnul mi-a dat multă lumină și doresc ca poporul să o aibă, deoarece aceasta este învățătura pe care Domnul mi-a dat-o pentru poporul Său. Este o lumină pe care trebuie să o aibă, învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo. Acum trebuie să-i fie prezentată poporului, deoarece a fost dată pentru a corecta ideile false care duc la amăgire și pentru a preciza care este adevărul. Domnul mi-a descoperit multe lucruri care scot în evidență adevărul, spunând astfel: „Aceasta este calea, mergeți pe ea.” — Scrisoarea 127, 1910SA3 14.7

  Mărturiile nu contrazic niciodată Biblia. — Biblia trebuie să fie sfătuitorul vostru. Studiați-o împreună cu mărturiile pe care le-a dat Dumnezeu, deoarece mărturiile nu contrazic niciodată Cuvântul Său. — Scrisoarea 106, 1907SA3 15.1

  Dacă Mărturiile nu vorbesc în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, respingeți-le. Hristos și Belial nu pot fi [33] uniți. — Mărturii, vol. 5, p. 691SA3 15.2

  Despre citarea lui Ellen White. — Cum poate Domnul să-i binecuvânteze pe aceia care manifestă un spirit de nepăsare, un spirit care îi determină să trăiască în contradicție cu lumina pe care le-a dat-o El? Eu nu vă cer să urmați cuvintele mele. Lăsați-o pe Ellen White deoparte. Până când nu ascultați Biblia, să nu mai citați cuvintele mele câte zile veți trăi! 2Ellen White se afla la o întrunire cu conducătorii bisericii pentru prima dată după zece ani. Atât la Conferința Generală, cât și în instituțiile noastre, al căror centru era în Battle Creek, multe lucruri erau în declin. Mărturiile care îndemnau la întoarcere la principiile Bibliei fuseseră primite teoretic, dar nu avusese loc nicio îmbunătățire reală a lucrurilor. Majoritatea delegaților care au venit la Sesiunea Conferinței Generale ce urma să înceapă a doua zi dimineața simțeau că trebuie să aibă loc schimbări. La deschiderea adunărilor, Ellen White i-a mustrat pe conducătorii instituțiilor și a cerut o reorganizare a Conferinței Generale. Grija ei a fost aceea ca schimbările necesare să fie întemeiate pe principiile Bibliei, și nu doar pe cuvintele ei. În această cuvântare, ea a declarat: „Dumnezeu mi-a spus că mărturia mea trebuie să fie prezentată la Conferința aceasta, dar eu nu va trebui să încerc să-i fac pe oameni să o creadă. Lucrarea mea este să le prezint oamenilor adevărul, iar aceia care prețuiesc lumina din cer îl vor primi.” — Manuscrisul 43, 1901 Sfaturile veneau prin intermediul ei ca sol al Domnului și trebuiau să fie ascultate, dar trebuia să fie făcută o lucrare profundă, o lucrare întemeiată pe principiile prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu. — Compilatorii Când veți face din Biblie mâncarea și băutura voastră, când veți face ca principiile ei să fie elementele caracterului vostru, veți ști mai bine cum să primiți sfaturi de la Dumnezeu. Eu înalț Cuvântul prețios înaintea voastră astăzi. Nu repetați ce am spus eu, zicând: „Sora White a zis aceasta” și „Sora White a zis aceea”. Căutați să vedeți ce spune Domnul, Dumnezeul lui Israel, și apoi împliniți poruncile Sale. — Manuscrisul 43, 1901 (Dintr-o cuvântare adresată conducătorilor bisericii, în seara dinaintea deschiderii Sesiunii Conferinței Generale din 1901)SA3 15.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents