Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Solii alese 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  O viziune timpurie cu privire la importanța Sabatului 86Pentru viziunea din 1847 cu privire la importanța Sabatului, vezi de asemenea Experiențe și viziuni, p. 32-34.

  [388] Am văzut că noi simțeam și înțelegeam doar puțin importanța Sabatului, în comparație cu felul în care va trebui să înțelegem și să cunoaștem importanța și slava lui. Am văzut că noi nu am știut ce însemna a ne sui pe înălțimile țării și a ne bucura de moștenirea lui Iacov. Totuși, când va veni ploaia târzie și înviorarea de la fața Domnului și slava puterii Sale, vom ști cum să ne bucurăm de moștenirea lui Iacov și să ne suim pe înălțimile țării (Isaia 58,14). Atunci vom înțelege mai bine importanța și slava Sabatului.SA3 213.6

  Cu toate acestea, nu vom înțelege întreaga slavă și importanță a acestuia, decât când se va face un legământ de pace cu noi, prin vocea lui Dumnezeu, iar porțile de mărgăritar ale Noului Ierusalim se vor deschide, sprijinite de balamalele lor scânteietoare, și vocea plină de bucurie și voioșie a bunului Isus, mai frumoasă decât orice muzică auzită vreodată de urechile omenești, ne va îndemna să intrăm. — Scrisoarea 3, 1851SA3 213.7

  Trebuie să luăm o hotărâre fermă de a nu respecta prima zi a săptămânii ca fiind Sabatul, deoarece nu aceasta este ziua care a fost binecuvântată și sfințită de Iehova, iar prin respectarea duminicii ne-am așeza de partea marelui amăgitor. Controversa cu privire la Sabat va deschide un subiect [de meditație] pentru oameni și va crea ocazia de a fi prezentate cerințele Sabatului adevărat. (...)SA3 213.8

  Poporul temător de Dumnezeu și păzitor al poruncilor Sale trebuie să fie sârguincios nu numai în rugăciune, ci și în fapte, iar acest lucru va aduce adevărul la aceia care nu l-au auzit niciodată. (...)SA3 214.1

  Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată, iar apostazia va ajunge un păcat național, Domnul va lucra pentru cei din poporul Său. Strâmtorarea lor va fi ocazia Sa. El Își va manifesta puterea pentru biserica Sa. (...)SA3 214.2

  Un timp pentru a mărturisi. — Domnul ne-a iluminat [389] cu privire la evenimentele care vor veni asupra pământului, pentru ca noi să-i putem ilumina pe alții, iar noi nu vom fi considerați a fi fără vină dacă ne mulțumim să stăm comozi, cu mâinile încrucișate și să vorbim despre lucruri de importanță minoră. (...)SA3 214.3

  Oamenii nu trebuie să fie lăsați să se poticnească pe cale, în întuneric, fără a ști ce se află în fața lor și fără a fi pregătiți pentru marile conflicte care urmează. Noi avem de făcut o lucrare pentru timpul acesta, pentru a-i pregăti pe oameni să reziste în ziua necazului, și toți trebuie să își îndeplinească partea lor în lucrarea aceasta. Ei trebuie să fie îmbrăcați cu haina neprihănirii lui Hristos și să fie atât de bine întăriți prin adevăr, încât să nu accepte amăgirile lui Satana ca fiind manifestările adevărate ale puterii lui Dumnezeu. (...)SA3 214.4

  Acesta este un timp solemn pentru cei din poporul lui Dumnezeu și, dacă ei rămân aproape de coasta sângerândă a lui Isus, El va fi apărarea lor. El va deschide căi pentru ca solia luminii să poată ajunge la oamenii mari, la cei care alcătuiesc și emit legi. Ei vor avea ocazii pe care voi nici nu le visați acum, iar unii dintre ei vor apăra cu îndrăzneală cerințele Legii lui Dumnezeu care au fost călcate în picioare. (...)SA3 214.5

  Strategia lui Satana în conflictul final. — Acum este nevoie de lucrarea serioasă a unor bărbați și femei care vor căuta să salveze suflete, deoarece Satana a câștigat teren asemenea unui general puternic, iar în această ultimă rămășiță a timpului, el lucrează prin toate metodele ce pot fi concepute pentru a închide ușa în fața luminii pe care Dumnezeu dorește să o trimită la cei din poporului Său. El atrage întreaga lume de partea lui și puținii oameni care sunt credincioși față de cerințele lui Dumnezeu sunt singurii care vor putea să i se împotrivească vreodată, iar el încearcă să îi biruie și pe aceștia. (...)SA3 214.6

  Apelați personal la Dumnezeu. Rugați-vă pentru iluminarea divină, așa încât să puteți fi siguri că aveți cunoștința adevărului pentru ca, atunci când se va manifesta puterea uimitoare făcătoare de minuni și când vrăjmașul va veni ca un înger de lumină, să puteți face deosebire între lucrarea adevărată a lui Dumnezeu și lucrarea contrafăcută a puterilor întunericului. (...)SA3 214.7

  Avem de avertizat o lume întreagă, iar când solia îngerului al treilea va răsuna cu un strigăt puternic, mintea oamenilor va fi pe deplin pregătită [390] să ia hotărârea de a trece fie de partea adevărului, fie împotriva lui. Marea schimbare urmează a fi făcută de Satana și îngerii lui răi, uniți cu oamenii răi, care își vor pecetlui destinul prin anularea Legii lui Dumnezeu, în ciuda dovezilor convingătoare din Cuvântul Său care arată că aceasta este neschimbătoare și veșnică.SA3 214.8

  Strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea. — Va veni chiar timpul despre care a scris profetul, iar strigătul cu glas tare al îngerului al treilea se va auzi pe pământ, slava lui va lumina lumea, iar solia va triumfa, dar cei care nu trăiesc în conformitate cu lumina nu vor triumfa împreună cu ea. (...)SA3 214.9

  A sosit timpul solemn, când pastorii ar trebui să plângă între tindă și altar, strigând: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta” (Ioel 2,17). Aceasta este ziua când, în loc de a-și înălța sufletul în mulțumire de sine, pastorii și oamenii ar trebui să-și mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu și unii față de alții.SA3 214.10

  O armată de credincioși care vor rezista în ultima încercare. — Legea lui Dumnezeu este anulată și, chiar și printre aceia care susțin cerințele ei obligatorii, se află unii care calcă poruncile ei sfinte. Biblia va fi prezentată din casă în casă, iar solii vor fi primiți în aceste case și mintea oamenilor va fi deschisă pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu. Când va veni criza, mulți vor fi pregătiți să ia hotărârea cea bună, chiar în ciuda unor greutăți formidabile care vor veni asupra lor prin intermediul minunilor amăgitoare ale lui Satana. Deși vor mărturisi adevărul și vor ajunge conlucrători cu Hristos în ceasul al unsprezecelea, acești oameni vor primi o răsplată egală cu aceea pe care o vor primi cei ce au trudit întreaga zi. Va fi o armată de credincioși statornici, care vor rezista în ultima încercare, neclintiți ca o stâncă. (...)SA3 214.11

  O lumină din ce în ce mai mare va străluci cu privire la adevărurile mărețe ale profeției, iar aceste adevăruri vor fi înțelese în toată prospețimea și strălucirea lor, deoarece razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii vor ilumina întregul adevăr. (...)SA3 215.1

  Când a fost pe punctul de a-i descoperi lui Daniel profețiile [391] deosebit de interesante care trebuiau să fie scrise pentru noi, cei care urmează să fim martori ai împlinirii lor, îngerul i-a zis: „Fii tare și cu inimă!”(Daniel 10,19). Noi urmează să primim chiar slava care i-a fost descoperită lui Daniel, deoarece aceasta este pentru cei din poporul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cu scopul ca ei să poată suna din trâmbiță cu un ton clar. — Manuscrisul 18, 1888SA3 215.2

  Când Domnul Hristos va veni a doua oară, întreaga lume va fi împărțită în două clase, cei drepți și cei nedrepți, cei neprihăniți și cei nelegiuiți. Înainte de marele semn al venirii Fiului omului, vor avea loc semne și minuni în cer. (...)SA3 215.3

  Stropi din cupa mâniei lui Dumnezeu au fost deja lăsați să cadă peste pământ și mare, afectând elementele aerului. Cauzele acestor stări neobișnuite sunt cercetate, dar în zadar.SA3 215.4

  Dumnezeu nu a împiedicat puterile întunericului să își ducă mai departe lucrarea lor de a polua cu miasme mortale aerul, care este una dintre sursele vieții și hranei. Nu numai vegetația este afectată, ci și oamenii suferă de epidemii. (...)SA3 215.5

  Lumea fizică și cea religioasă vor fi zguduite. — Aceste lucruri sunt urmarea faptului că stropi din cupa mâniei lui Dumnezeu cad peste pământ, dar constituie doar niște reprezentări vagi ale lucrurilor care vor avea loc în viitorul apropiat.SA3 215.6

  În diferite locuri s-au simțit cutremure, dar aceste tulburări au fost foarte limitate. (...) Asupra pământului vor veni șocuri îngrozitoare, iar palatele domnești, ridicate cu o mare cheltuială, vor ajunge sigur niște grămezi de ruine.SA3 215.7

  Suprafața pământului va fi sfâșiată de izbucnirea elementelor ascunse în adâncuri. Odată ce sunt lăsate să izbucnească, aceste elemente vor spulbera comorile celor ce și-au sporit ani la rând averea, prin obținerea unor proprietăți mari, cu prețul înfometării acelora pe care i-au angajat.SA3 215.8

  Lumea religioasă, de asemenea, va fi zguduită îngrozitor, deoarece sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. (...) Întreaga societate [392] se împarte treptat în două clase: cei ascultători și cei neascultători. (...)SA3 215.9

  Vor fi legi care vor restrânge libertatea de conștiință. — Așa-zisa lume creștină urmează a fi teatrul unor evenimente mari și decisive. Urmând exemplul papalității, oamenii cu autoritate vor emite legi care vor restrânge libertatea de conștiință,. Babilonul va face toate neamurile să bea din vinul mâniei desfrânării lui. Fiecare națiune va fi implicată. Ioan, scriitorul Apocalipsei, declară următoarele despre acest timp:SA3 215.10

  „«... Negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei.” Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: «Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei! Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea!»” (Apocalipsa 18,3-7)SA3 215.11

  O confederație universală. — „Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea îi vor birui” (Apocalipsa 17,13.14).SA3 215.12

  „Toți au același gând.” Va fi o unire universală, o singură mare armonie, o confederație a puterilor lui Satana. „Și dau fiarei puterea și stăpânirea lor.” În felul acesta, se va manifesta aceeași putere arbitrară și asupritoare împotriva libertății religioase, a libertății de a-I aduce închinare lui Dumnezeu în conformitate cu îndemnurile conștiinței, pe care a manifestat-o papalitatea când i-a persecutat în trecut pe cei ce au îndrăznit să refuze a se conforma cu ritualurile și ceremoniile religioase catolice.SA3 216.1

  În lupta care se va da în zilele din urmă, toate puterile [393] decăzute care au apostaziat de la supunerea față de Legea lui Iehova se vor uni în împotrivirea față de poporul lui Dumnezeu. În această luptă, marele punct al conflictului va fi Sabatul poruncii a patra, deoarece în porunca Sabatului, Marele Autor al Legii Se identifică pe Sine ca fiind Creatorul cerurilor și al pământului. (...)SA3 216.2

  În Apocalipsa, citim despre Satana următoarele: „Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei” (Apocalipsa 13,13-17). (...)SA3 216.3

  „Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” (Apocalipsa 16,13-15)SA3 216.4

  Se va părea că Satana are succes. — Toate lucrurile din natură și din lume sunt foarte serioase. În colaborare cu îngerii lui și cu oamenii răi, Satana va depune orice efort pentru a câștiga biruința și va părea că a reușit. Totuși, din conflictul acesta, adevărul și neprihănirea vor ieși biruitoare și triumfătoare. Cei care au crezut o minciună vor fi învinși, deoarece zilele de apostazie se vor încheia. — Manuscrisul 24, 1891SA3 216.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents