Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Solii alese 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sfaturi cu privire la problemele legate de Legea duminicală

  [394] În Conferința noastră au apărut întrebări care trebuie să fie tratate cu o mare atenție. Oamenii întreabă dacă păzitorii Sabatului din statele sudice, unde sunt în pericolul de a simți puterea asupritoare a legilor statului lor dacă lucrează duminica, ar trebui să se odihnească duminica pentru a evita persecuția care va urma în cazul în care îndeplinesc vreo muncă. Unii frați par a fi nerăbdători ca Sesiunea Conferinței Generale să ia o hotărâre prin care frații noștri care păzesc Sabatul și sunt în pericol de a fi condamnați la închisoare sau la amenzi să se abțină să lucreze în ziua aceea. Astfel de hotărâri nu trebuie să fie prezentate în fața acestei conferințe, cerând decizia delegaților.SA3 216.6

  Acestea sunt probleme cu privire la care este bine să facem cât mai puțină publicitate cu putință, indiferent dacă votul este pentru sau contra.SA3 216.7

  Dumnezeu va da lumina și cunoștința când vor fi necesare. — Când respectarea duminicii va fi legiferată, nu va fi un pericol atât de mare să fie luate măsuri care ar putea să nu primească aprobarea Cerului (…) din cauză că Domnul va da lumina și cunoștința exact atunci când vor fi mai necesare. (...)SA3 216.8

  Deși păzitorii Sabatului sunt îngrijorați și tulburați, căutând să pătrundă tainele viitorului și să descopere tot ce pot cu privire la poziția corectă pe care trebuie să o adopte, fiți precauți, pentru ca ei să fie sfătuiți corect în legătură cu respectarea duminicii. (...) Întotdeauna va exista pericolul de a ajunge la extreme. (...)SA3 217.1

  Dacă se ia hotărârea ca oamenii din poporul nostru să nu lucreze duminica și ca frații din statele sudice88La data când a fost scris acest manuscris, adventiștii de ziua a șaptea din unele state sudice erau persecutați din cauza călcării legilor duminicale statale, iar unii dintre adventiștii care au refuzat să plătească amenzile impuse au fost condamnați la închisoare. să creeze aparența că se conformează legii duminicale [395] din cauza persecuției, cât timp va trece până când frații noștri din întreaga lume se vor afla în aceeași situație în care sunt cei din Sud? Hotărârea trebuie să aibă un caracter universal. Dacă se ajunge la impresia că aceia care păzesc Sabatul vor face unele concesii și vor aduce o închinare servilă unui idol, va avea loc o renunțare la principii, până se va pierde totul pentru ei.SA3 217.2

  Dacă îi sfătuim să nu respecte sabatul-idol, înălțat pentru a lua locul Sabatului Domnului, Dumnezeului nostru, atunci să-i îndrumăm discret cu privire la acest lucru și să-i încurajăm să nu sfideze autoritățile legale prin cuvinte sau fapte, până când nu vor fi chemați să facă acest lucru pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru a apăra Legea Sa călcată în picioare. Nu trebuie să aibă loc nicio acțiune inutilă, care să stârnească spiritul combativ sau pasiunile împotrivitorilor. (...)SA3 217.3

  Nu trebuie să le dăm vrăjmașilor noștri nicio ocazie îndreptățită de a ne acuza că suntem niște anarhiști și că sfidăm legile, prin nicio faptă imprudentă (vezi Mărturii, vol. 9, p. 232-238). Nu ar trebui să credem că ni se poruncește să-i irităm pe vecinii noștri care idolatrizează duminica, făcând eforturi intenționate de a lucra în prezența lor în ziua aceea, în scopul de a ne demonstra independența. (...)SA3 217.4

  Nu ar trebui să aibă loc nicio manifestare zgomotoasă. Să ne gândim cât de îngrozitor de nefericită este amăgirea care a pus stăpânire asupra lumii și să căutăm să-i iluminăm pe vrăjmașii noștri cei mai înverșunați prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână. Dacă sunt acceptate principiile lucrării lăuntrice a Duhului Sfânt, pe care trebuie să le aibă pentru a fi pregătit pentru cer, creștinul nu va întreprinde nicio acțiune pripită și sfidătoare pentru a stârni mânie împotriva lui Dumnezeu și blasfemie. (...)SA3 217.5

  Felul în care tratați subiectul Sabatului este hotărâtor. — Unii dintre păzitorii Sabatului vor trebui să depună mărturii pline de curaj și, în cele din urmă, să îndure persecuții înverșunate. (...) Să nu fie luate aici niciun fel de hotărâri care vor încuraja o slujire cu inima împărțită sau o lașă ascundere sub obroc sau sub pat a luminii noastre, deoarece este sigur că noi [396] vom fi puși la încercare. (...) Fiți siguri că Sabatul este un subiect crucial, iar modul în care îl tratați vă așază fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea lui Satana. Semnul fiarei urmează să fie prezentat într-o anumită formă fiecărei instituții și fiecărei persoane. (...)SA3 217.6

  Fiecare acțiune pe care Satana a întreprins-o încă de la începutul lucrării lui și care va continua până la sfârșit a avut scopul de a înălța ideile false care să ia locul Sabatului adevărat al lui Iehova. El are exact aceleași intenții acum și este mai hotărât decât a fost oricând înainte. El a coborât cu o mare putere pentru a-i înșela cu amăgirile lui satanice pe locuitorii pământului.SA3 217.7

  Când ne confruntăm cu pericolul, Legea lui Dumnezeu ajunge să fie mai prețioasă, mai sfântă și, cu cât este anulată și dată la o parte mai evident, cu atât respectul și supunerea noastră față de ea trebuie să fie mai înalte. (...)SA3 217.8

  În exercitarea îndelungii Sale răbdări, Dumnezeu le dă popoarelor o anumită perioadă de probă, dar există un punct pe care, dacă acestea îl depășesc, vor urma indignarea și pedeapsa lui Dumnezeu. El le va pedepsi. Disprețul lumii față de Legea lui Dumnezeu a crescut din ce în ce mai mult, iar pentru timpul acesta ar putea fi potrivită rugăciunea: „Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta” (Psalmii 119,126). (...)SA3 217.9

  Oamenii trebuie să-și asume o răspundere individuală. — Nimeni să nu facă declarații pline de îngâmfare, nici prin cuvinte, nici prin exemplu, arătând că sfidează legile țării. Nu luați nicio hotărâre cu privire la ce ar putea să facă sau să nu facă oamenii din diferite state. Să nu se întreprindă nimic care ar micșora responsabilitatea individuală. Fiecare trebuie să stea pentru Dumnezeul lui sau să cadă. Nimeni să nu simtă că are datoria de a adresa, în prezența poporului nostru sau în prezența dușmanilor noștri, cuvântări care le vor stârni acestora spiritul de combativitate și care le vor oferi posibilitatea de a prelua cuvintele noastre și de a le interpreta în așa fel încât voi să fiți acuzați de răzvrătire împotriva guvernului, deoarece faptul acesta va închide porțile de acces către oameni. (...)SA3 218.1

  Deși nu putem să ne închinăm înaintea unei puteri arbitrare în scopul de a înălța duminica prin venerarea ei și deși noi nu vom călca Sabatul, chiar dacă o putere despotică va căuta să ne constrângă să facem lucrul acesta, totuși [397] trebuie să fim înțelepți în Hristos. (...) Nu trebuie să rostim niciun cuvânt care va fi dăunător pentru noi înșine, deoarece acest fapt ar fi suficient de rău, dar când vorbiți și când vă încumetați să faceți fapte care pun în pericol lucrarea lui Dumnezeu, voi faceți o lucrare, deoarece îi acordați un avantaj lui Satana. Să nu fim pripiți sau impulsivi, ci să învățăm fără încetare de la Domnul Isus cum trebuie să acționăm în spiritul Său, prezentând adevărul așa cum este el în Hristos. (...)SA3 218.2

  Pericolul unor acțiuni pripite și neînțelepte. — În marea încercare care se află înaintea noastră, un singur om lipsit de înțelepciune, încăpățânat și cu un temperament aprins va putea să facă mult rău. El va crea o astfel de impresie, încât nici toate puterile adventiștilor de ziua a șaptea nu vor fi în stare să contracareze faptele lui pline de îngâmfare, deoarece Satana, marele amăgitor, marele răzvrătit, amăgește mintea oamenilor cu privire la adevărata însemnătate a subiectelor importante și a urmărilor lor veșnice. (...)SA3 218.3

  Sunt unii care, prin acțiunile lor pripite și neînțelepte, vor trăda lucrarea lui Dumnezeu și o vor supune puterii vrăjmașului. Vor fi oameni care vor căuta să se răzbune, care vor apostazia și Îl vor trăda pe Domnul Hristos în persoana sfinților Săi. Toți trebuie să învețe să fie înțelepți, deoarece, pe de altă parte, există pericolul de a căuta să-și păstreze siguranța, de a ceda în fața vrăjmașului, făcând concesii. (...)SA3 218.4

  Orice acțiune care ar putea înălța sabatul fals ca să ia locul Sabatului adevărat constituie un act de necredincioșie față de Dumnezeu, iar noi trebuie să lucrăm cu o atenție foarte mare, ca nu cumva să înălțăm hotărârile omului fărădelegii. Noi nu trebuie să fim găsiți într-o poziție neutră cu privire la un subiect de o importanță atât de mare. (...)SA3 218.5

  Persecuția dinaintea conflictului final. — Cele două armate vor fi distincte și separate, iar deosebirea aceasta va fi atât de remarcabilă, încât mulți dintre cei ce se vor convinge de adevăr vor trece de partea poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Când această lucrare importantă urmează să aibă loc, în lupta cea mare, chiar înainte de conflictul final, mulți vor fi condamnați la închisoare, mulți vor fugi din orașe și sate pentru a-și scăpa viața și mulți vor fi martiri pentru Hristos, stând în apărarea adevărului. (...) Nu veți fi ispitiți mai mult decât veți fi în stare să suportați. [398] Domnul Isus a suportat toate aceste lucruri și chiar mult mai mult. (...)SA3 218.6

  Lucrarea lupilor îmbrăcați în piele de oaie. — Chiar printre noi, vor fi oameni de nimic, lupi îmbrăcați în piele de oaie, care îi vor convinge pe unii din turma lui Hristos să aducă jertfe altor dumnezei, mai presus decât Domnului. (...) Tinerii care nu sunt întemeiați, înrădăcinați și bine stabiliți în adevăr vor fi corupți și atrași de niște orbi care conduc alți orbi, iar cei lipsiți de evlavie, disprețuitorii care rătăcesc de colo-colo și pier, care disprețuiesc suveranitatea Celui Îmbătrânit de Zile și așază pe scaunul de domnie un dumnezeu fals, o făptură concepută de ei, un om care se aseamănă întru totul cu ei înșiși — acești agenți se vor afla în mâinile lui Satana pentru a nimici credința celor ce nu sunt prevăzători.SA3 218.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents