Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kasaysayan sang Kabuhi Ellen Gould White, 1827-1915

  Isa ka matutum nga gintoton-an ni Jesu-Kristo, si Ellen isa ka Metodista tubtub sa edad nga 17. Ginhulog sia sa ila simbahan tungud sang paghambal niya kag pagtoo nahanungod sang madali nga pagkari ni Kristo sang 1843. Ang Dios naghatag sa iya sang mga palanan-awon kag isa ka balita nga dal-on sa kalibutan, sang matapus lang isikway sang duha ka tawo ang lolan nga halin sa Dios. Nagsulat sia sing madamo nga mga artikulo kag mga libro nga naghatag sang pagsabdong kag paglaygay. Matapus mabaton ang balita sa panglawas, nahimo sia nga mabakud nga manug-apin sa panglawas, nagatawag para sa isa ka pagkaon kaangay sadtong orihinal nga pagkaon sa Hardin sang Eden, paglikaw gikan sa makalain nga mga butang, kag paghaganhagan sa tanan nga mga butang.ADP 3.1

  Si Ginang White wala gid nagtawag sang iya kaugalingon nga isa ka ‘manalagna’, bisan pa nga wala sia sing problema sadtong nagatawag sa iya sina, apang kon pamangkoton, nagatawag sia sa iyang kaugalingon subong isa ka ‘mensahera’. Sa sina nga sabat, ginapakita niya nga ang iya buluhaton sa pagreforma sang panglawas, nagatawag sa paghinolsol gikan sa sala, kag nagasuporta sa isa ka hinulaghulag sa “pag-ayo sang gawang”, nagsakup sang subra pa sa kon ano ang ginabuhat sang isa ka manalagna—nagasugid nahanungud samg palaabuton nga mga hitabo kon ano ang buot singganon sang Dios. Madamo ang iya ginpagowa nga mga debosyonal nga balasahon kaangay sang [“Mga Tikang Pakadto kay Kristo”[STEP TO CHRIST] nga amo ang iya labing mabantug nga balasahon. Apang ginaisip niya ini nga libro, “Ang Dakung Pagsumpunganay sa Tunga ni Kristo kag sang Iya mga Manugtunda, kag si Satanas kag ang Iya mga Manugtunda” nga amo ang labing importante niya.ADP 3.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents