Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Η Χριστιανική Οικογένεια

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  58. - ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ

  Η οικογενειακή ζωή του ποιμένα πρέπει να αποτελεί πα-ράδειγμα. Το σχέδιο του Θεού είναι όπως αυτός που διδάσκει τη Γραφή να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα των αληθειών που διδά-σκει. Το τι είναι ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη αξία από το τι λέει. Η εφαρμοζόμενη στην καθημερινή ζωή ευλάβεια θα προσδώσει δύνα-μη στη δημόσια μαρτυρία του. Η υπομονή, η σταθερότητα και η αγάπη δημιουργούν τέτοια εντύπωση στις καρδιές των ανθρώπων που το κήρυγμα δεν μπορεί να το κάνει.ΧΟ 261.1

  Όταν η ανατροφή των παιδιών του ιεροκήρυκα γίνεται όπως πρέπει, καθίσταται ζωντανό παράδειγμα των διδαγμάτων που αυ-τός δίνει από τον άμβωνα. Όταν όμως με την κακή ανατροφή που έχει δώσει στα παιδιά του ο ιεροκήρυκας φανερώνει την ανικανότη-τά του να διοικεί και να ελέγχει, του χρειάζεται να μάθει ότι ο Θεός απαιτεί από αυτόν να πειθαρχεί όπως πρέπει τα παιδιά του πριν να είναι σε θέση να εκτελέσει το καθήκον του ως ποιμένας του ποι-μνίου του Θεού.ΧΟ 261.2

  Το πρώτο καθήκον του είναι τα παιδιά του. Τα πολλαπλά καθήκοντα του ιεροκήρυκα τον περιβάλλουν, αλλά το πρώτιστο κα-θήκον είναι τα παιδιά του. Να μην απορροφάται από τις διάφορες ευθύνες σε σημείο που να παραμελεί την αναγκαία διαπαιδαγώγη-σή τους. Ίσως θεωρεί ότι τα οικογενειακά του καθήκοντα έχουν μι-κρότερη σημασία. Στην πραγματικότητα όμως αυτά αποτελούν τη βάση της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Κατά ένα μεγάλο βαθ-μό η ευτυχία ανδρών και γυναικών, και η ευτυχία της εκκλησίας εξαρτώνται από την επιρροή της οικογένειας.ΧΟ 261.3

  Καμιά δικαιολογία δε χωράει για τον ιεροκήρυκα που παραμελεί το στενό οικογενειακό κύκλο χάρη του ευρύτερου εξωτερικού κύ-κλου. Ο πνευματικός αγώνας της οικογένειάς του προηγείται. Την ημέρα των τελικών λογαριασμών ο Θεός θα τον ρωτήσει τι έκανε για να οδηγήσει στο Χριστό εκείνους που έφερε στον κόσμο. Το μεγάλο καλό που πρόσφερε στον κόσμο δεν μπορεί να εξοφλήσει το χρέος που οφείλει στο Θεό για τη φροντίδα των δικών του παι-διών.ΧΟ 261.4

  Η σπουδαιότητα της επιρροής του ποιμένα. Τα παιδιά των ποιμένων είναι πολλές φορές τα πιο παραμελημένα στον κόσμο ε-πειδή ο πατέρας δε βρίσκεται συχνά κοντά τους, και αυτά αφήνο-νται ελεύθερα να διαθέσουν το χρόνο τους και τις ενασχολήσεις τους κατά βούληση.ΧΟ 262.1

  Αλλά όσο μεγάλη και αν είναι η βλάβη της πατρικής αμέλειας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι δέκα φορές μεγαλύτερη όταν απαντάται στις οικογένειες εκείνων που είναι ταγμένοι δάσκαλοι του λαού. Όταν αυτοί δεν κατορθώνουν να κυβερνήσουν τα σπίτια τους, αποπλανούν πολλούς με το κακό τους παράδειγμα. Όσο πιο εμπιστευτικές θέσεις κατέχουν, τόσο περισσότερο ένοχοι είναι.ΧΟ 262.2

  Η σύζυγος και τα παιδιά, οι καλύτεροι κριτές της ευσέβειάς του. Ο πραγματικός χαρακτήρας μας δεν αποκαλύπτεται τόσο από τη θρησκεία του άμβωνα, όσο από τη θρησκεία της οικογένειας. Η γυναίκα του ιεροκήρυκα, τα παιδιά του και εκείνοι που εργάζονται ως βοηθοί της οικογένειας είναι οι αρμόδιοι να κρίνουν την ευσέβειά του. Ο καλός άνθρωπος γίνεται ευλογία στην οικογένειά του. Σύζυγος, παιδιά και βοηθοί, όλοι ωφελούνται από την έμπρακτη εφαρμογή της θρησκείας του.ΧΟ 262.3

  Αδελφοί, παρουσιάζετε το Χριστό στην οικογένειά σας, παρουσιάζετέ Τον στον άμβωνα, παρουσιάζετέ Τον οπουδήποτε πηγαίνετε. Τότε δε θα χρειάζεται να επιμείνετε να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι την αξία του κηρύγματος, επειδή θα φέρετε τα διαπιστευτήρια του Ουρανού που θα αποδείξουν σε όλους ότι είσθε υπηρέτες του Χριστού.ΧΟ 262.4

  Η σύζυγος του ποιμένα, βοηθός ή εμπόδιο. Όταν ένας άν-δρας δέχεται να επωμισθεί την ευθύνη του ιεροκήρυκα, γίνεται το φερέφωνο του Θεού, παίρνοντας τα λόγια από το στόμα του Θεού και μεταβιβάζοντάς τα στους ανθρώπους. Πόσο κοντά λοιπόν πρέ-πει να παραμένει στο πλευρό του Αρχιποιμένα! Πόσο ταπεινά πρέ-πει να βαδίζει μπροστά στο Θεό αποφεύγοντας να ελκύει την προ-σοχή στον εαυτό του, αλλά να εξυψώνει το Χριστό! Και πόσο σπουδαίο είναι να προσαρμόζεται ο χαρακτήρας της γυναίκας του με το βιβλικό πρότυπο, και να υποτάσσονται τα παιδιά του με όλη την απαιτούμενη σοβαρότητα!ΧΟ 262.5

  Η σύζυγος του ιεροκήρυκα μπορεί να είναι ή μια αποδοτική βοηθός και μεγάλη ευλογία για τον άνδρα της ή να του είναι εμπόδιο στο έργο του. Κατά πολύ εξαρτάται από αυτήν αν ο ιεροκήρυκας ανέρχεται από τη μια ημέρα στην άλλη στη σφαίρα της χρησιμότητάς του, ή κατέρχεται σε χαμηλότερη στάθμη.ΧΟ 262.6

  Μου έχει δειχθεί ότι οι γυναίκες των ιεροκηρύκων πρέπει να βο-ηθούν τους άνδρες τους στην εργασία τους και να προσέχουν ακρι-βώς τι είδους επιρροή ασκούν, επειδή οι άλλοι τις παρατηρούν και έχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές παρά από άλλες. Το ντύσιμό τους, η ομιλία τους και η ζωή τους πρέπει να είναι υπόδειγ-μα, μια πνοή ζωής και όχι θανάτου. Πρέπει να συμπεριφέρονται με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα και με αξιοπρέπεια, χωρίς να στρέ-φουν τη συζήτηση γύρω από πράγματα που δεν οδηγούν τη σκέψη προς τα πνευματικά. Εκείνο που πρέπει κυρίως να τις απασχολεί, είναι: «Πώς μπορώ να σώσω την ψυχή μου και να γίνω ταυτόχρονα ένα μέσον για τη σωτηρία των άλλων.» Είδα ότι δεν μπορεί ο Θεός να αποδεχθεί ένα έργο με μισή καρδιά στον τομέα αυτόν. Απαιτεί ή ολόψυχο ενδιαφέρον ή τίποτε. Η επιρροή των γυναικών αυτών α-ποφασιστικά και αλάθητα μαρτυρεί υπέρ ή κατά της αλήθειας. Ή συλλέγουν μαζί με τον Ιησού ή σκορπίζουν μακριά από Αυτόν. Η μη καθιερωμένη σύζυγος αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάρα που μπο-ρεί να βρει έναν ιεροκήρυκα.ΧΟ 263.1

  Ο Σατανάς εργάζεται διαρκώς για να αποκαρδιώσει και να απο-πλανήσει τους ανθρώπους που ο Θεός έχει εκλέξει για να κηρύ-ξουν την αλήθεια. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο ερ-γάζεται, είναι η επιρροή της οικογένειας διαμέσου μη καθιερωμένων συντρόφων. Αν κατορθώσει να κυριαρχήσει στη σκέψη τους, τότε μπορεί διαμέσου αυτών εύκολα να πλησιάσει τον άνδρα ο οποίος πασχίζει να σώσει ψυχές με τη διδαχή του. Ο Σατανάς παίζει πρω-τεύοντα ρόλο επιβαλλόμενος στην εργασία των ιεροκηρύκων και χρησιμοποιώντας την επιρροή εγωιστικών και φιλάρεσκων συζύ-γων.ΧΟ 263.2

  Συμβουλή σε ιεροκήρυκες για την οικογενειακή διοργάνωση. Έχετε να εκπληρώσετε στο σπίτι σας ένα καθήκον που δεν μπορείτε να παραβλέψετε και συγχρόνως να παραμείνετε πιστοί στο Θεό και στο έργο που Αυτός σας εμπιστεύθηκε. Ο αγρός του ευαγγελίου είναι ο κόσμος. Επιθυμείτε να σπείρετε τον αγρό με την ευαγγελική αλήθεια και περιμένετε να ποτίσει ο Θεός το σπόρο για να καρποφορήσει. Έχει εμπιστευθεί στη φροντίδα σας ένα αγροτε-μάχιο. Στο κατώφλι σας όμως ελεύθερα φυτρώνουν αγκάθια, ενώ εσείς καταγίνεσθε με το βοτάνισμα των ξένων κήπων. Το έργο σας δεν είναι μικρό. Είναι έργο μεγάλης σημασίας. Ενώ κηρύττετε το ευ-αγγέλιο στους άλλους, εφαρμόστε το και στο σπιτικό σας.ΧΟ 263.3

  Όσο διάστημα δε συμφωνείτε στον τρόπο της πρέπουσας ανα-τροφής του παιδιού σας, η μητέρα ας παραμένει με το παιδί της έξω από τον κύκλο των εργασιών του συζύγου της, για να απο- φευχθεί να δοθεί το παράδειγμα της ανυπότακτης διαγωγής στην εκκλησία του Θεού.ΧΟ 263.4

  Έχω γνωρίσει πολλούς ποιμένες που είχαν την απερισκεψία να πηγαίνουν σε διάψορα μέρη παίρνοντας μαζί τους ένα ατίθασο παιδί. Οι προσπάθειές τους από τον άμβωνα ματαιώνονταν εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς των παιδιών τους.ΧΟ 264.1

  Ενδιαφερθείτε για τα άλλα παιδιά. Δεν πρέπει το ενδιαφέρον σας να απορροφάται μόνο από τη δική σας οικογένεια σε σημείο που να αγνοείτε τους άλλους. Όταν δέχεσθε τη φιλοξενία των α-δελφών σας, λογικό είναι να περιμένουν κάτι από σας. Παρουσιά-στε τα αμοιβαία ενδιαφέροντα που σας συνδέουν με τους γονείς και τα παιδιά, και προσπαθήστε να τους δώσετε συμβουλές και να τους κάνετε καλό. Καθαγιάστε τον εαυτό σας για το έργο του Κυρίου και γίνεσθε ευλογία σε αυτούς που σας φιλοξενούν, συζητώντας με τους γονείς και κατά ουδένα τρόπο παραβλέποντας τα παιδιά. Μη νομίσετε ότι τα δικά σας παιδιά είναι πολυτιμότερα στα μάτια του Θεού αττό τα παιδιά των άλλων.ΧΟ 264.2

  Κλήση στο παραστρατημένο γιο ενός ιεροκήρυκα. Ο πατέ-ρας σου είναι κήρυκας του ευαγγελίου και ο Σατανάς εργάζεται με μεγάλο ζήλο για να κάνει τα παιδιά των ιεροκηρύκων να ντροπιά-σουν τους γονείς τους. Όταν του είναι δυνατόν, τα κάνει αιχμάλωτα του θελήματός του ενσταλάζοντας μέσα τους τις κακές τάσεις του. Θα επιτρέψεις στο Σατανά να σε κάνει όργανό του για την καταστροφή της ελπίδας και της άνεσης των γονέων σου; Υποχρεούνται αυτοί να σε βλέπουν με συνεχή λύπη επειδή παραδόθηκες στον έλεγχο του Σατανά; Θα τους βυθίσεις στην απογοήτευση της σκέψης ότι έφεραν στον κόσμο παιδιά που αρνούνται να διδαχθούν από αυτούς, και ακολουθούν τις δικές τους κλίσεις αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα;ΧΟ 264.3

  Έχεις καλές τάσεις που δημιουργούν την ελπίδα και την προσ-δοκία στη σκέψη των γονέων σου. Μέχρι τώρα όμως έδειξες αδυ-ναμία να αντισταθείς στον πειρασμό, και ο Σατανάς θριαμβεύει βλέποντάς σε πρόθυμο να κάνεις το θέλημά του. Πολλές φορές λες ορισμένα πράγματα που δημιουργούν στους γονείς σου ελπίδα. Πάντοτε όμως αποτυχαίνεις επειδή δεν έχεις τη θέληση να αντισταθείς στον εχθρό. Δεν μπορείς να φαντασθείς τον πόνο του πατέρα σου και της μητέρας σου όταν σε βλέπουν να πηγαίνεις με το μέρος του Σατανά. Συχνά λες «δεν μπορώ να κάνω αυτό ή εκείνο”, ενώ ξέρεις καλά αυτά που λες ότι δεν μπορείς να κάνεις, είναι για το καλό σου. Μπορείς να πολεμήσεις τον εχθρό όχι με τη δική σου δύναμη, αλλά με τη δύναμη που ο Θεός πρόθυμα θα σου χορηγήσει. Αν εμπιστεύεσαι στο Λόγο Του, ποτέ δε θα ξαναπείς «δεν μπορώ”.ΧΟ 264.4

  Σε ικετεύω στο όνομα του Κυρίου να αλλάξεις τη στάση σου πριν είναι πολύ αργά. Επειδή ανήκεις σε γονείς που είναι συνεργά-τες του Θεού, από σένα περιμένουν οι άλλοι ένα παιδί με καλή δια-γωγή. Πολλές φορές όμως με τα παραστρατήματά σου ντροπιάζεις τους γονείς σου και καταστρέφεις το έργο που προσπαθούν να κά-νουν. Δεν έχει υποστεί αρκετές οδυνηρές δοκιμασίες η μητέρα σου χωρίς να προστεθεί και η δική σου δυστροπία; Θα εξακολουθήσεις την τακτική αυτή που θα κάνει την καρδιά του πατέρα σου να λυγί-σει από τη λύπη; Σε ευχαριστεί ότι ολόκληρος ο Ουρανός σε βλέπει με δυσμένεια; Σε ικανοποιεί το γεγονός ότι έχεις καταταγεί στις τά-ξεις του εχθρού παίρνοντας τις διαταγές του και ελεγχόμενος από αυτόν;ΧΟ 265.1

  Ω, αν στρεφόσουν τώρα προς τον Κύριο, «ενόσω ονομάζεται το σήμερον” (Εβρ. γ’[3]13)! Η κάθε πράξη σου σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο. Αν οι πράξεις σου υπαγορεύονται από το Σατανά, αφή-νουν πίσω τους μια επιρροή που συνεχίζει να ασκεί τα ολέθρια αποτελέσματά της. Μόνο οι αγνοί θα μπορέσουν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. «Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσητε, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας” (Εβρ. δ’[4]7), αλλά στραφείτε στον Κύριο, ώστε το μονοπάτι που βαδίζετε να μην αφήσει πίσω του τα ίχνη της καταστροφής.ΧΟ 265.2

  Ο ποιμένας να εκπαιδεύει τα παιδιά με καλοσύνη και ευγένεια. Η καλοσύνη και η ευγένεια του ποιμένα πρέπει να φαίνεται και στην ανατροφή που δίνει στα παιδιά του. Πάντοτε να έχει υπό-ψη του ότι αυτά είναι ο μικρόκοσμος, τα νεότερα μέλη της οικογέ-νειας του Κυρίου. Αυτά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Δα-σκάλου, και όταν διδάσκονται και διαπαιδαγωγούνται όπως πρέπει, μπορούν να προσφέρουν υπηρεσία σε Αυτόν ακόμη και στη νεαρή ηλικία τους. Ο Χριστός λυπάται για κάθε απότομο, σκληρό και απερίσκεπτο λόγο προς τα παιδιά. Τα δικαιώματά τους συχνά αγνοούνται, και πολλές φορές οι μεγάλοι φέρονται σε αυτά σαν να μην έχουν ατομικότητα που πρέπει δεόντως να καλλιεργηθεί, ώστε να μην αποτύχει ο σκοπός του Θεού γι’αυτά.ΧΟ 265.3

  Η εκκλησία πρέπει να δείξει ιδιαίτερη φροντίδα για τα αρνάκια του ποιμνίου, ασκώντας όλη τη δύναμή της για να κερδίσει την αγά-πη των παιδιών και να τα ελκύσει στην αλήθεια. Οι ποιμένες και τα μέλη της εκκλησίας οφείλουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των γονέων για να οδηγήσουν τα παιδιά σε ασφαλή μονοπάτια. Ο Κύ-ριος προσκαλεί τους νέους επειδή επιθυμεί να τους κάνει βοηθούς Του για να προσφέρουν χρήσιμη υπηρεσία κάτω από το λάβαρό Του.ΧΟ 265.4

  Ένα τελεσφόρο κήρυγμα θεοσέβειας. Ο κήρυκας πρέπει να διδάσκει τα μέλη πώς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, και τα δικά του παιδιά πρέπει να είναι ένα παράδειγμα τέλειας υποταγής.ΧΟ 266.1

  Η οικογένεια του ποιμένα πρέπει να παρουσιάζει μια ενότητα που να αποβαίνει ένα εύγλωττο, τελεσφόρο κήρυγμα πρακτικής θε-οσέβειας. Ενώ ο κήρυκας του ευαγγελίου και η γυναίκα του εκτελούν τα καθήκοντα της οικογένειάς τους, περιορίζοντας, διορθώνο-ντας, προειδοποιώντας, συμβουλεύοντας, καθοδηγώντας, γίνονται καταλληλότεροι για την υπηρεσία της εκκλησίας και αυξάνουν τον τρόπο της δράσης τους για την εκτέλεση του έργου του Θεού έξω από το σπίτι. Τα μέλη της οικογένειας γίνονται μέλη της ουράνιας οικογένειας, μια δύναμη για το καλό, ασκώντας μια επιρροή με πλατιά όρια.ΧΟ 266.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents