Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Influența dietei asupra ședințelor de comitet

  9 octombrie 1902

  Înainte ca frații noștri să se adune în consilii sau în comitete, fiecare să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, cercetându-și cu atenție inima și examinându-și critic motivele. Rugați pe Domnul să vă arate eul, astfel încât să nu mai criticați neînțelept propunerile care se fac. La mese îmbelșugate, oamenii mănâncă adesea mai mult decât se poate digera ușor. Stomacul supraîncărcat nu-și poate face lucrarea cum ar trebui. Urmarea este un simțământ neplăcut de lenevie în creier. Mintea nu poate acționa prompt. Și atunci când se iau mai multe feluri de mâncare la aceeași masă, urmarea este de cele mai multe ori, indigestia. Multe alimente nu se pot asocia cu altele. Se creează o tulburare din cauza combinațiilor nepotrivite de alimente, se produce fermentație, sângele se strică, iar creierul este confuz.MN 253.4

  Obiceiul supraalimentării, sau al mâncării mai multor feluri de hrană la aceiași masă, este de cele mai multe ori și cauza indigestiei. Se produc efecte serioase asupra organelor delicate de digestie. În zadar stomacul protestează și face apel la creier să gândească de la cauză la efect. Cantitatea excesivă de hrană ingerată, sau combinația nepotrivită își face lucrarea ei dăunătoare. În zadar dau alarma, senzațiile neplăcute. Urmarea este suferința. Boala ia locul sănătății.MN 254.1

  Poate unii întreabă: “Ce are a aceasta de a face cu ședințele de comitet?”. Foarte mult. Efectul unei alimentații greșite sunt aduse în comitete și în consilii. Creierul este afectat de starea stomacului. Un stomac dezordonat produce o stare a minții nesigură și dezordonată. Un stomac bolnav produce o stare nesănătoasă în creier, și deseori face pe om încăpățânat în susținerea părerilor greșite. Presupusa înțelepciune a multor oameni este nebunie înaintea lui Dumnezeu.MN 254.2

  Prezint această stare de lucruri ca fiind cauza situațiilor în multe consilii și comitete, unde problemelor care cer un studiu atent, li se dă doar puțină considerație, iar hotărâri de cea mai mare importanță sunt luate în grabă. Deseori atunci când ar trebui să fie o unanimitate de sentimente în direcția pozitivă, anumite atitudini negative hotărâte au schimbat cu totul atmosfera care era dominantă în comitet.MN 254.3

  Mereu și mereu mi-au fost prezentate aceste situații.MN 254.4

  Vă fac cunoscut acum aceste lucruri pentru că sunt îndrumată să spun fraților noi din lucrarea Evangheliei; prin necumpătare în mâncare vă descalificați să mai vedeți clar deosebirea dintre focul sfânt și cel profan. Și prin această necumpătare, mai dați pe față și dispreț față de toate avertizările pe care Domnul vi le-a dat. Cuvântul Lui pentru voi este: “Cine dintre voi se teme de Domnul și care ascultă glasul robului Său, care umblă în întuneric și nu are nici o lumină? Să se încreadă în Numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul Său. Iată voi toți care aprindeți focul și care vă învârtiți în jurul focului vostru; umblați în lumina focului vostru și în lumina scânteilor pe care le-ați aprins. Acestea vin din mâna Mea; și veți zace în dureri.”MN 254.5

  Să nu ne apropiem oare de Domnul ca să ne poată scăpa de orice necumpătare în mâncare și băutură, de toate patimile nesfinte și de toată nelegiuirea? Să nu ne umilim oare înaintea lui Dumnezeu, îndepărtând tot ce strică trupul și duhul, și în temere de Domnul să ne desăvârșim sfințenia caracterului?MN 254.6

  “De aceea, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu”. Toți suntem puși la probă și cercați. Mulți din cei cărora le-a fost dată o lumină prețioasă doresc să se întoarcă la oalele de carne din Egipt. Mulți din cei care sunt susținuți din zecimea din tezaurul Domnului își otrăvesc prin îngăduință de sine curentul dătător de viață care curge prin venele lor. În disprețul lor față de lumina și avertizările pe care Dumnezeu le-a dat în ultimii 20 sau 30 de ani, unii continuă să-și satisfacă pofta după hrana cu carne.MN 254.7

  N-ar trebui să mai facem din folosirea cărnii un test. Dar putem și ar trebui să ținem seama de influența pe care credincioșii cu numele și care folosesc carnea, o au asupra altor biserici. Aceia care folosesc alimentația cu carne, disprețuiesc toate avertismentele pe care Dumnezeu le-a dat cu privire la acest subiect. Ei n-au dovada că merg pe o cale sigură. Nu au nici cea mai mică scuză să mănânce carne sau animale moarte. Blestemul lui Dumnezeu zace asupra creației animale. De multe ori, atunci când se folosește carnea, ea se descompune în stomac și dă naștere la boală. Cancere, tumori și boli pulmonare sunt într-o mare măsură cauzate de mâncarea de carne.MN 255.1

  Ca soli ai lui Dumnezeu, să nu luăm noi aminte la mărturia hotărâtă împotriva îngăduinței unui apetit stricat? Vor aceia care pretind a fi slujitori ai Evangheliei, vestind adevărurile cele mai solemne care au fost date vreodată muritorilor să facă din stomac o hazna? Dumnezeu a dat din abundență fructe și cereale care pot fi pregătite într-un mod sănătos și folosite în cantități potrivite. De ce atunci, oamenii continuă să aleagă alimente din carne? Putem avea încredere în pastorii care la mesele la care se servește carnea, se unesc cu alții ca să o mănânce?MN 255.2

  Părinții care cunosc adevărul cu privire la îngăduirea apetitului, n-ar trebui să permită copiilor lor să mănânce în exces, să mănânce carne sau alte alimente care provoacă pasiunile. Omul este construit din ce mănâncă. Folosirea cărnii întărește tendințele josnice și le provoacă la o activitate sporită. Părinții ar trebui să elimine tot ce pune în primejdie sănătatea morală și fizică a copiilor lor. Ei n-ar trebui să pună carne pe masă. Iar dacă îngăduie copiilor să mănânce carne la discreție, să folosească untul și ouăle urmarea sigură va fi boala sub anumite forme, care va slăbi sănătatea minții și a corpului. În felul acesta este slăbită și deseori este distrusă spiritualitatea.MN 255.3

  Tați și mame, vegheați în rugăciune. Păziți-vă cu strictețe împotriva necumpătării sub orice formă. Învățați pe copil principiile adevăratei reforme sanitare. Deja mânia lui Dumnezeu a început să se manifeste peste copiii neascultării. Câte crime, câte păcate, câte practici nelegiuite se văd azi la fiecare pas! Ca popor ar trebui să dăm pe față o mare grijă păzind pe copii de prietenii decăzuți.MN 255.4

  Dacă am ști ce nelegiuiri dezgustătoare sunt practicate de către membrii multor familii care se pretind a fi creștine, am fi mult mai mult îngrijorați cu privire la atmosfera spirituală care înconjoară pe copiii noștri, nu numai în școlile publice - dar chiar și în școlile adventiste de ziua a șaptea. Dacă copiii păzitorilor Sabatului nu sunt îndrumați cu grijă punct cu punct și învățătură după învățătură; dacă nu sunt păziți de asocierea cu copiii decăzuți, ei sunt în pericol să fie corupți.MN 255.5

  Pentru ca să fie curățiți și să rămână curați adventiști de ziua a șaptea, trebuie să aibă Duhul Sfânt în inimi și în cămine. Domnul mi-a dat lumina că atunci când Izraelul de astăzi se va umili înaintea Lui și își vor curăța templul sufletului de orice mânjitură, El le va asculta rugăciunile pentru bolnavi, și îi va binecuvânta în folosirea tratamentelor Sale pentru boli. Când în credință elementul omenesc face tot ce poate pentru a combate boala folosind metodele simple de tratament pe care le-a prevăzut Dumnezeu, eforturile lor vor fi eficiente. “Al Tău este cerul și al Tău este pământul și cei care locuiesc pe el”.MN 255.6

  Dacă, după atâta lumină care a fost dată, poporul lui Dumnezeu va cultiva încă obiceiurile rele, îngăduindu-și eul și refuzând să se reformeze, el va suferi urmările sigure ale călcării legilor. Dacă vor rămâne hotărâți în continuare să-și satisfacă cu orice preț un apetit pervertit, Dumnezeu nu va face minune după minune să-i salveze. Ei vor zăcea în dureri.MN 256.1

  “Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră.”MN 256.2

  “Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, și corăbiile, cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba, este un mic mădular, și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde! Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul gheenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc, și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba nici un om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, și Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul! Nu trebuie să fie așa, frații mei!” Iac. 3, 2-10MN 256.3

  “Să păziți cu grijă poruncile Domnului Dumnezeului vostru! Oricine calcă legile sănătății, va avea să sufere dezaprobarea lui Dumnezeu. O, cât de mult din Duhul lui Dumnezeu am putea avea zi după zi, dacă am umbla cu grijă, lepădând eul, și practicând virtuțile caracterului lui Hristos! “Și acum Israele, ce alta cere Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău și să umbli în căile sale și să-L slujești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și rânduielile Lui pe care ți le-am pomenit astăzi pentru binele tău”.MN 256.4

  Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents