Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Principiile de călăuzire a oamenilor

  În poziții de răspundere

  Când mă aflam la Fresno am trecut printr-o experiență deosebită. Se părea că mă aflam într-o adunare unde un număr de frați erau în comitet. Se părea că deasupra acestei grupe era un nor. N-am putut discerne fețele, dar am auzit glasurile lor. Cred că în unul dintre vorbitori am recunoscut glasul fratelui Danielles, dar modul său de vorbire și cuvintele păreau a fi ale fratelui E. R. Palmer. La început n-am înțeles lucrurile pe care le spunea acest vorbitor. După aceea am auzit ceva spus cu privire la modul în care credea că ar putea fi condusă lucrarea de publicații. Se susținea că această lucrare ar trebui să fie așezată pe o temelie mai sigură și mai elevată.MN 281.3

  Când am auzit aceste cuvinte, mi-am pus întrebarea: “Ce înseamnă aceste declarații? Am fost îndrumată că autoritatea arbitrară dată pe față odinioară la Battle Creek ca să se controleze toate casele noastre de editură, nu trebuia să mai fie îngăduită. Asemenea propuneri ne întorceau în Egipt și nu ne duceau în Canaan.MN 281.4

  După lumina care mi-a fost dată, știu că o asemenea sarcină pe care o propusese vorbitorul avea să aducă în lucrarea de publicații o putere stăpânitoare care va pretinde jurisdicție peste întregul câmp. Nu acesta este planul lui Dumnezeu. Inteligența nici unui om nu trebuie să devină o putere atât de stăpânitoare încât voința unui om să aibă autoritate regească în Battle Creek sau în oricare alt loc. În nici un domeniu de lucrare nu trebuie ca un om să aibă puterea să învârte roata. Doamne ferește.MN 281.5

  Au fost spuse mult mai multe lucruri și am ajuns din ce în ce mai apăsată pentru că știam că marile schimbări propuse aveau să ne ducă înapoi să trebuiască să ne luptăm cu aceleași greutăți cu care ne-am luptat în anii trecuți. Știam că cei care avansam asemenea idei erau orbi cu privire la consecințe.MN 282.1

  Printre lucrurile spuse era o declarație că trebuia să se facă schimbări majore - că planurile pe care le formulaseră frații noștri în anii trecuți pentru înaintarea lucrării de publicații, urmau să fie remodelate.MN 282.2

  Cineva cu autoritate a pășit înainte și a spus: “Planurile care au fost făcute, nu trebuie să fie făcute bucăți. În loc să faceți lucrul acesta, bărbații care lucrează cu cele sfinte, să înceteze să mai privească la oameni după înțelepciune și să înceapă să privească la Acela de la care orice om, mare sau mic, învățat sau neînvățat, poate primi înțelepciune. Trebuie să se facă o schimbare a inimilor acelora care au o legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. La stadiul acesta al lucrării de publicații, nu i se cere nici unui om să intre și să aranjeze lucrurile astfel încât o ființă omenească să devină un glas pentru toți, o putere stăpânitoare, care să aibă autoritate regească. În trecut lucrarea Domnului a fost condusă cu totul altfel decât să fie în armonie cu dictatele unei unelte omenești. Propunerile făcute în această adunare și-au avut originea în orbire și nu aduc nici o lumină asupra situației date. Timpul de încercare și de mare încurcătură nu este timpul în care să ne grăbim pentru a soluționa în mod radical situațiile dificile. Într-o astfel de vreme este nevoie de bărbați cu tact, răbdare și cu spirit de pătrundere dat de Dumnezeu. Ei trebuie să lucreze în așa fel încât să “caute untdelemnul și vinul”.MN 282.3

  Nu trebuie puse răspunderi prea mari asupra nici unui om. În conducerea lucrării de colportaj, Domnul își va da pe față puterea și harul Său prin diferiți bărbați din toate părțile viei Sale. El va folosi bărbați cu experiență creștină, bărbați care cresc zilnic în har și în cunoașterea adevărului, bărbați care sunt capabili pentru că poartă jugul lui Hristos.MN 282.4

  Cei care se găsesc în poziții de răspundere să accepte invitația Mântuitorului să poarte jugul Său. “Veniți la Mine”, imploră El, “toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine că eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și povara Mea este ușoară!”MN 282.5

  Sfatul care i-a fost dat lui Moise atunci când era supraaglomerat de griji și de încurcături, este de cea mai mare valoare astăzi pentru cei care sunt în poziții de răspundere în lucrarea lui Dumnezeu. Sfatul dat lui ar trebui să fie studiat cu atenție de către cei încredințați cu administrarea lucrării în via Domnului. Nici un om sau o grupare de oameni nu trebuie să aibă autoritatea supremă să modeleze sau să stăpânească activitatea lucrătorilor din câmpul întreg, chiar și în ce privește lucrarea de colportaj; pentru fiecare parte a țării și mai ales în câmpul sudic, care a fost atât de mult neglijat și care are trăsăturile lui deosebite și trebuie să se lucreze în armonie cu ele. Oamenii să fie dispuși să înțeleagă aceste trăsături și în lucrarea lor pentru aceste câmpuri să se pregătească, punându-și toate piesele armurii creștine, fără să uite purtarea încălțămintelor Evangheliei”.MN 282.6

  Apostolul scrie: “Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții”.MN 283.1

  Frații mei, acestea sunt îndrumările date vouă de Dumnezeu. Nimeni să nu complice sau să mistifice direcțiile lămurite date de Autoritatea cea mai înaltă. Predicați Cuvântul; vorbiți în armonie cu un “Așa zice Domnul”, cu toată seriozitatea Duhului Sfânt. Nu scoateți niciodată din picioare încălțămintea Evangheliei. Asigurați-vă că o purtați. Picioarele să vă fie totdeauna încălțate cu râvna Evangheliei păcii.MN 283.2

  Ținând seama cu grijă de orice îndrumare pe care Domnul a arătat-o cu privire la armătura creștină, veți merge înaintea Lui cu ușurință și veți lucra cu discreție. Să nu folosiți juguri să legați pe oameni de planurile voastre și nici să nu încercați să aduceți pe lucrătorii Domnului să dea socoteală față de un om mărginit. Maximele și preceptele oamenilor nu trebuie să stăpânească pe lucrătorii Săi. Nici un om să nu fie pus într-o poziție în care să stăpânească peste moștenirea lui Dumnezeu; căci aceasta va pune în pericol atât sufletul celui care conduce cât și sufletele acelora care sunt sub jurisdicția Lui.MN 283.3

  Nici un om nu este atât de înalt în putere și în autoritate încât Satana să nu-l asalteze cu ispite. Și cu cât mai mare este poziția de răspundere pe care un om o ocupă, cu atât mai hotărâte și mai înverșunate sunt atacurile vrășmașului. Slujitorii lui Dumnezeu din orice loc să studieze Cuvântul Său, privind continuu la Isus, ca să poată fi schimbați după chipul Său. Plinătatea Sa nesecată și atotsuficiența lui Hristos sunt la dispoziția noastră, dacă umblăm înaintea lui Dumnezeu în umilință și pocăință.MN 283.4

  Hristos a așezat unica temelie pe care putem clădi în siguranță. “Nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos.” Clădiți pe această temelie. De ascultarea de această poruncă depinde pacea și fericirea prezentă precum și bunăstarea viitoare. Fiți atenți cum clădiți. Nu aduceți pe temelie material prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind lemn, fân și trestie. Nu aduceți invențiile voastre la clădirea caracterului. Acestea sunt perisabile și vor fi arse. Nu puneți înțelepciunea omenească în locul înțelepciunii Sale care este Lumina lumii, Soarele îndreptățirii, pacea și siguranța noastră pentru vecie.MN 284.1

  Între slujitorii Domnului nu trebuie să se poruncească. Nici un jug nu trebuie așezat pe umerii moștenirii lui Dumnezeu câștigate cu sânge. Orice jug trebuie să fie sfărâmat. Bărbații și femeile sunt mai prețioși în ochii lui Dumnezeu decât poate aprecia mintea omenească. Hristos le cunoaște valoarea; că El s-a sfințit pentru răscumpărarea lor. Noi suntem proprietatea Sa, cumpărați cu sângele Său dătător de viață. Nu vă semnați unirea cu nici o putere sau jurisdicție omenească. “Nu sunteți ai voștri; căci ați fost cumpărați cu un preț; de aceea proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.”MN 284.2

  Îmbrăcați toată armătura lui Dumnezeu și nu uitați niciodată încălțămintea păcii. Nu mergeți la nici un om cu picior apăsat sau cu mânie în glas. Toți slujitorii lui Dumnezeu, de la cei care ocupă pozițiile cele mai înalte și până la aceia din slujba cea mai umilă, să umble cu umilință înaintea Lui.MN 284.3

  Învățați de la Hristos, și pacea care întrece orice cunoștință va veni în inimile voastre. În El este belșug de Har. Mâncați zilnic din pâinea cerului și beți zilnic din apa vieții. Studiați cu grijă și cu rugăciune cuvintele Mântuitorului, și veți crește puternici în tăria Lui. Faceți din Scripturi, evanghelia voastră. Închinați-vă lui Dumnezeu și nu omului. Hristos este speranța voastră și coroana bucuriei voastre; aduceți în viața de fiecare zi bunătatea și smerenia Lui. Aceasta va da valoare experienței voastre. În felul acesta veți câștiga pregătirea pentru slujire.MN 284.4

  Chiar înainte de răstignirea Sa, Hristos a spus ucenicilor: “Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții; așa cum v-am iubit Eu, să vă iubiți și voi unii pe alții”.MN 284.5

  Această poruncă este nouă pentru ucenici; căci ei nu se iubiseră unul pe altul cum îi iubise Hristos. El a văzut că ei trebuie să fie stăpâniți de idealuri și de impulsuri noi, că trebuie să pună în aplicare principii noi; prin viața și prin moartea Sa ei trebuiau să primească o concepție nouă cu privire la dragoste. Porunca de a se iubi unul pe altul capătă o nouă însemnătate în lumina jertfei Sale. În fiecare ceas al călătoriei lui Isus pe pământ, dragostea lui Dumnezeu se revărsa de la El în torente neînfrânte. Toți aceia care sunt umpluți cu Duhul Său, vor iubi așa cum a iubit El. Aceleași principii care au animat pe Hristos ei vor anima și pe ei în toate legăturile lor unii cu alții.MN 284.6

  “Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unul pentru altul”, a spus Hristos. Să urmăm exemplul Mântuitorului. Nimeni să nu-și asume grava răspundere de a stăpâni conștiința semenului său. Să ne ferească Dumnezeu de acest lucru. Toți suntem copilașii lui Dumnezeu. Nu trebuie exercitată nici o putere regească.MN 284.7

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents