Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Către conducătorii din lucrarea noastră medicală

  St. Helena, Cal.

  4 august 1903

  Iubiți frați,

  Am o solie pentru voi. Sunt îndemnată să spun că nu toate aranjamentele legate de administrarea lucrării misionare medicale trebuie să plece de la Bttle Creek. Puterea amăgitoare a vrăjmașului oricărei dreptăți este aceea care provoacă încercările repetate să aducem toate instituțiile noastre medicale sub controlul unei singure organizații. Cu siguranță că eforturile acestea nu sunt inspirate de Domnul. Lucrarea misionară medicală este lucrarea Domnului și în orice Conferință și în toate bisericile ar trebui să luăm o atitudine hotărâtă să nu fie controlată de oameni.MN 312.3

  După ce am primit cuvântul cu privire la adunarea excelentă de mărturisire și de unire, care s-a ținut la Battle Creek, am scris în jurnalul meu și eram gata să scriu recunoștința pe care am simțit-o pentru că se produsese o schimbare, când deodată mâna mi s-a oprit și mi-au venit în minte cuvintele: “Nu scrie. Nu s-a produs nici o schimbare spre bine. Medicul este prins în capcana unei amăgiri înșelătoare. El prezintă ca având o valoare mare lucruri care îndepărtează sufletele de la adevăr, pe cărări oprite - lucruri care fac pe oameni să acționeze în armonie cu propriile lor înclinații și să-și urmărească scopurile lor nesfinte; lucruri care vor avea ca rezultat distrugerea demnității și a puterii poporului lui Dumnezeu, întunecând lumina care altfel ar veni la ei de la Dumnezeu prin uneltele Sale”.MN 312.4

  Conducătorii lucrării noastre medicale din Batttle Creek au încercat să unifice instituțiile noastre medicale în armonie cu planurile lor, în ciuda nenumăratelor avertizări date ca aceasta să nu se întâmple. Cine i-a autorizat să facă aceste planuri și să încerce pe multe căi să-și realizeze scopurile? Sanatoriile noastre nu sunt ale lor; și cu toate acestea ei doresc să unească aceste instituții într-un așa mod încât toată lucrarea noastră medicală să fie sub controlul lor.MN 313.1

  În trecut am scris mult cu privire la acest subiect; iar acum trebuie să repet mustrarea pentru că fraților mei le este greu să înțeleagă atitudinea lor periculoasă.MN 313.2

  Să ferească Domnul ca toate sanatoriile și clădirile balneare întemeiate să fie aduse sub o singură administrație, legată de instituția medicală din Battle Creek. Administratorii sanatoriului din Battle Creek au acum mâinile pline. Ei ar trebui să-și consacre puterea pentru lucrarea de a face din Sanatoriu ce ar trebui să fie.MN 313.3

  Lumina dată mie din partea lui Dumnezeu este că Doctorul Kellogg își asumă prea multe răspunderi în aceste probleme. El nu trebuie să creadă că poate fi conștiință pentru toți lucrătorii noștri medicali; căci oamenii trebuie să privească numai la Domnul Dumnezeul cerului pentru înțelepciune și călăuzire.MN 313.4

  În organizarea și dezvoltarea instituțiilor medicale, nu trebuie să li se ceară fraților noștri să lucreze după planurile unei puteri conducătoare regești. Trebuie să se facă o schimbare. Doctorul Kellogg trebuie să vadă și să înțeleagă lucrul acesta și să-și stăpânească dorințele de a lega orice instituție medicală de organizația centrală din Battle Creek. Ferească Dumnezeu!MN 313.5

  Ani la rând am fost instruită că este pericol, un pericol permanent, ca frații noștri să caute la semenii lor îngăduința să facă una sau alta, în loc să privească la Dumnezeu. În felul acesta devin slăbănogi și își îngăduie să fie legați de restricțiile făcute de om și pe care Dumnezeu le dezaprobă. Domnul poate impresiona mintea și conștiința să facă lucrarea Sa sub îndrumarea lui Dumnezeu și în spiritul frăției care va fi în armonie cu legea Sa...MN 313.6

  Dumnezeu cunoaște viitorul. El este acela la care trebuie să privim pentru călăuzire. Să-i acordăm încredere ca să ne îndrume în dezvoltarea diferitelor ramuri ale lucrării. Nimeni să nu încerce să lucreze în armonie cu impulsuri nesfințite.MN 313.7

  Împărțirea Conferinței Generale în Uniuni de Conferințe a fost rânduiala lui Dumnezeu. În lucrarea Domnului din aceste zile de pe urmă nu vor mai fi centre ca Ierusalimul și nici putere regească. Iar lucrarea din țări diferite nu trebuie legată prin contracte de lucrarea concentrată la Battle Creek, căci nu acesta este planul lui Dumnezeu. Frații să să se sfătuiască împreună; căci noi suntem sub stăpânirea lui Dumnezeu atât într-o parte a viei cât și în cealaltă. Frații să fie una în inimă și în suflet, așa cum Hristos și cu Tatăl sunt una, și toți lucrând pentru clădirea celorlalți.MN 313.8

  Puterea regească dată pe față înainte în Conferința Generală de la Battle Creek, nu trebuei perpetuată. Instituția de publicații nu trebuei să fie o împărăție. Este important ca principiile care guvernează lucrările Conferinței Generale să fie păstrate atât în administrarea lucrării de publicații cât și la lucrarea Sanatoriului. Nimeni nu trebuie să creadă că domeniul de lucru cu care este în legătură este cu mult mai important decât celelalte domenii.MN 314.1

  Trebuie să se facă lucrare educațională în orice sanatoriu care va fi întemeiat. Nu este datoria Doctorului Kellogg să poarte atât de multe responsabilități. Dumnezeu are controlul lucrării și nici o ființă omenească nu trebuie să creadă în tot ce se face în sanatoriul nou întemeiat trebuie mai întâi să fie supus spre aprobare Doctorului Kellogg. Dumnezeu să ne ferească de această cale. Același Dumnezeu care a îndrumat pe Doctorul Kellogg va îndemna pe bărbații și pe femeile care vor fi chemați să servească pe Domnul în diferitele părți ale viei.MN 314.2

  Legile și aranjamentele omenești sunt făcute astfel încât nu sunt aprobate de Dumnezeu. Ele nu se vor dovedi o mireasmă de viață spre viață. Stau sub obligația să ridic semnalul de alarmă. Administratorii oricăreia din instituțiile noastre au nevoie să devină din ce în ce mai înțelegători cu privire la lucrarea lor individuală, nu depinzând de altă instituție, ci în timp ce-și păstrează identitatea lucrării lor, privesc la Dumnezeu ca fiind Îndrumătorul lor și dând pe față credința în El printr-o slujire din toată inima. Atunci își vor dezvolta capacitățile și talentele.MN 314.3

  Fiecare om trebuie să-și ia acum poziția pe temelia de odinioară a ascultării de Dumnezeu. Nimeni să nu accepte propunerile vreunui grup de oameni să-l conducă și printr-un spirit de compromis, să accepte planuri și principii greșite. Mi-a fost arătat că istoria se va repeta și lucrările amăgitoare ale Satanei vor fi descoperite prin unelte omenești. Trebuie să lucrăm cu discreție și cu hotărâre să îndreptăm lucrurile. Efortul recent de-a amăgi pe poporul lui Dumnezeu, să accepte propunerile de unificare, nu trebuie privit cu nepăsare fără să se protesteze. Să nu facem încă un pas spre acceptarea unor astfel de propuneri ca să nu fim prinși în laț.MN 314.4

  Fraților, să luăm acum o poziție hotărâtă. În atașament față de bisericile noastre, trebuie să hotărâm acum această chestiune, căci avem o mare lucrare de făcut. Trebuie să hotărâm acum ca toate instituțiile medicale să stea fiecare în dreptul lor propriu. Să rupem acum orice legătură. Instituțiile noastre medicale să refuze să fie legate de Asociația Medicală din Michigan.MN 314.5

  Sunt pregătită să spun fraților noștri opriți pierderile, opriți pierderile! După ce ați luat o poziție hotărâtă cu înțelepciune și cu prevedere nu mai faceți concesii la nici un punct cu privire la ceea ce Dumnezeu a vorbit lămurit. Fiți liniștiți ca seara de vară, dar la fel de neclintiți ca și dealurile veșnice. Prin concesii veți trăda întrega noastră cauză. Acum trebuie să tratăm aceste chestiuni în mod hotărât. Am multe lucruri de spus pe care nu am dorit să le spun până acum, dar acum mintea îmi este clară ca să vorbesc și să acționez.MN 314.6

  Regret că sunt obligată să iau poziția pe care sunt presată să o iau pentru poporul lui Dumnezeu. Luând această atitudine, mă așez în situația să port poveri grele arătând răul din planurile despre care știu că nu sunt născute în cer. Aceasta este povara pe care de nenumărate ori în trecut, Domnul a pus-o asupra mea, pentru ca această lucrare să înainteze în linie dreaptă. De câtă grijă și frământare, de câtă groază sufletească și muncă fizică obositoare aș fi fost scutită la vârsta mea înaintată! Dar sunt încă sub obligația să merg la luptă, și să prezint în fața unor adunări importante datoria pe care Domnul a pus-o asupra mea - datoria de a corecta drumul greșit al bărbaților care pretind a fi creștini, dar care fac o lucrare care dacă este continuată va aduce o pierdere mare, atât financiară, cât și zdruncinarea încrederii oamenilor.MN 314.7

  Lucrez conștientă că voi avea de întâmpinat crize; căci eu cred că preceptele pe care Domnul le-a dat lucrării Sale din trecut și în prezent, ne arată calea cea dreaptă. Iar planurile Sale și gândurile Sale sunt mult mai înalte decât planurile omului și decât gândurile lui, așa cum cerurile sunt mai sus decât pământul. Glasul lui Dumnezeu trebuie să fie ascultat; viziunea trebuie să ne conducă. Nu trebuie să fim zdrobiți de nici o viziune a unui plan omenesc. Dumnezeu a făcut planul acesta în Cuvântul Său și în Mărturiile pe care le-a trimes poporului său.MN 315.1

  O, cât de regretabil este că oamenii își permit să fie atât de influențați de vrăjmaș încât îndrăznesc să se aventureze până acolo încât să înalțe judecata lor mărginită în opoziție cu planurile și cu scopurile lui Dumnezeu! Autoritatea omului poartă semnătura omului. Nu trebuie să îngăduim ca membrii de rând din poporul nostru să intre sub conducerea sentimentelor încâlcite și slabe ale omului. Autoritatea lui Dumnezeu trebuie să rămână supremă. Iar eu trebuie să fac apel la poporul Său să recunoască autoritatea lui, care poartă dovada originii ei divine.MN 315.2

  Temelia pe care s-a întemeiat totdeauna adevărul este sigură și pe această temelie trebuie să stea toți cei care fac lucrarea Domnului. Cuvântul Domnului dezvăluie planurile Sale; și numai lucrarea care este făcută în armonie cu principiile Cuvântului, va rezista pentru totdeauna, aprobată de oastea cerească și adoptată de familia celor care trăiesc pe pământ în partea ultimă de timp rămasă înainte de încheierea istoriei acestui pământ.MN 315.3

  Omul mărginit, care se predă planurilor Satanei, poate pierde ușor din vedere, scopul lui Dumnezeu cu privire la el; căci supunându-se ispitelor, omul își pierde puterea de discernământ. Fiecare creștin trebuie să se lupte să fie un lucrător împreună cu Dumnezeu.MN 315.4

  Hristos cheamă la o slujire cu totul diferită de aceea care îi este oferită. Oamenii din poziții de răspundere ar trebui ca prin puterea Duhului Sfânt să decopere lumii pe Răscumpărătorul mult mai lămurit decât au făcut-o până acum. Dumnezeul infinit a iubit lumea atât de mult încât a dat pe singurul Său Fiu ca jertfă pentru noi, pentru ca primindu-L prin credință și practicând virtuțile Sale, să nu pierim, ci să avem viața veșnică. Frații mei, cum credeți că privește El lipsa cea mare de entuziasm spiritual manifestată față de redarea sacrisacrificiului cel mare oferit pentru salvarea noastră personală?MN 315.5

  Orice ambiție omenească, orice îngâmfare, trebuie doborâtă la pământ. Eul, eul păcătos, trebuie să fie coborât și nu înălțat. Prin sfințenia față de Dumnezeu în viața de fiecare zi de aici de jos, trebuie să dăm pe față viața lui Hristos. Natura stricată a omului trebuie să devină curată, și nu mânjită, supusă și nu înălțată. Trebuie să fim bărbați și femei umili. Niciodată să nu ne așezăm pe scaunul de judecată. Dumnezeu așteaptă ca reprezentanții Săi să fie vase curate, dând pe față frumusețea unui caracter sfințit. Canalul trebuie să rămână totdeauna liber, pentru ca Duhul Sfânt să aibă cale liberă; altfel, conducătorii spirituali vor face o lucrare superficială în inima firească pentru desăvârșirea unui caracter creștin desăvârșit; și vor prezenta propria lor nedesăvârșire într-o astfel de manieră încât vor face fără efect adevărul lui Dumnezeu care stă neclintit ca și tronul cel veșnic. Și în timp ce Domnul face apel la toți veghetorii Săi să dea semnalul de alarmă, în același timp le prezintă caracterul vieții Mântuitorului, ca exemplu de ceea ce ar trebui să fie și să facă pentru a fi mântuiți.MN 316.1

  Isus s-a rugat pentru ucenicii Săi: “Sfințește-i prin adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul”. Un sentiment plăcut, mulțumit de sine nu este dovadă de sfințire. Un raport credincios se păstrează cu privire la toate faptele fiilor oamenilor. Nimic nu poate fi ascuns de privirea Celui Preaînalt și Sfânt, Acela care locuiește în veșnicie. Unii fac pe Isus să se rușineze prin modul lor de plănuire, de uneltire și de arnjamente. Dumnezeu nu le aprobă faptele. Ei uită cuvintele apostolului: “Suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni”.MN 316.2

  Din cauza vieților necredincioase ale oamenilor care nu fac cinste învățăturii lui Hristos, Mântuitorul nostru, adevărul Bibliei este hulit. Sufletul îmi este apăsat noapte după noapte, și zi după zi, când văd situația actuală.MN 316.3

  Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents