Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Lucrările amăgitoare ale lui Satana

  Sanatoriul “Elmshaven”,Cal.

  11 noiembrie 1903

  Iubiți frați Magan și Sutherland,

  Fratele Magan a plecat cu exemplarul lui Willie pentru o circulară cu privire la școala din Berrien Springs. În ea sunt câteva lucruri care cred că ar fi mai bine să fie eliminate. Să nu mai zăbovim asupra capitolelor întunecate din experiența adventiștilor de ziua a șaptea. Ele aduc un tablou descurajator și apăsător și prin el s-ar părea că Hristos, lumina lumii n-a fost aproape să dea ajutor. Nu este nevoie de lipsă de cunoștință întrucât El este Calea, Adevărul și Viața. El a fost gata să ajute și nimeni n-ar fi trebuit să facă greșeli grave sau erori.MN 340.4

  Timpul la care te-ai referit - un timp întunecat, descurajator - și plin de nedumeriri - să rămână în trecut. Nu vorbiți despre el dacă nu sunteți obligați să o faceți. Să faceți referire la trăsăturile negative în experiența acelora care acum sunt în poziții de răspundere în lucrarea lui Dumnezeu, nu folosește nimănui. Să nu mai amintim umbrele întunecate ale trecutului. Să lăsăm trecutul acolo unde este, cu toate trăsăturile lui discutabile. În prezent trebuie să aducem lucruri plăcute, speranță și curaj.MN 340.5

  Dacă mai sunt unii care îngăduie vrăjmașului să pună stăpânire pe ei, provocându-l să-i ispitească și să aducă la îndeplinire planurile lui, lucrul acesta n-ar trebui să aibă loc. Și nu mai amintiți faptele rele și necreștinești ale trecutului. Mântuitorul nostru scump a invitat mereu pe cei care au făcut aceste fapte, să înceteze să mai dezonoreze pe Dumnezeu, și să se îndrepte către El ca să le ajute să facă bine.MN 341.1

  În prezent avem o dovadă clară despre lucrările amăgitoare, măestre ale alui Satana asupra minților omenești. Trebuie să facem față acestor lucrări cu un efort hotărât. Dar lăsați tablourile întunecate ale trecutului să fie înmormântate și lăsați-le acolo. Să nu întunecăm mintea nimănui, prin prezentarea acestor lucruri. Acum să aducem cât mai multă lumină cu putință.MN 341.2

  Puțini își dau seama de caracterul periculos al învățăturilor pe care le vom întâlni. Am fost pe teren. Mi-au fost date cuvinte clare pe care să le spun cu privire la aceste păreri amăgitoare și pline de vrajă. Dacă nu li se face față în mod hotărât și nu sunt respinse, se vor pierde suflete. Nu ne putem îngădui să fim amăgiți. Trebuie să arătăm poporului nostru vechile semne de hotar. Trebuie să primim putere și curaj de sus, ca să putem asculta de porunca care ne-a fost dată: “Întâmpinați-L”.MN 341.3

  “Voi sunteți copii ai luminii și ai zilei. Nu sunteți ai nopții și nici ai întunericului.” Hristos este calea, adevărul și viața. Necazul este că nu înaintăm pe calea iluminată de Soarele Îndreptățirii. Ca să mergem pe această cale, trebuie să primim putere de la Dătătorul vieții. Când înaintăm în ascultare de porucile lui Hristos, lumina Sa va străluci pe cărarea noastră, iar puterea Lui ne va susține. În felul acesta mergem din putere în putere, din har în har, și prin ascultare devenim din ce în ce mai asemenea lui Hristos.MN 341.4

  Nu trebuie să urmăm conducerea oamenilor. Hristos este Conducătorul nostru. În orice timp și în orice loc, în orice vreme de nevoie trebuie să găsim la El un ajutor actual. Deoarece sunt unii care pretind că sunt creștini dar dezonorează pe Hristos în gând, în cuvânt și în faptă, trebuie să dăm o dovadă mai lămurită decât oricând înainte, despre deplinătatea noastră în El. Trebuie să umblăm în lumina feței Sale. Fiecare dintre noi putem arăta că Hristos este lumina și că în El nu este întuneric. Dacă ne vom supune călăuzirii Sale, El ne va duce de la nivelul cel mai de jos în care ne-a lăsat păcatul, la cele mai înalte culmi ale harului.MN 341.5

  Nu trebuie să întunecăm viețile noastre vorbind despre nedesăvârșirile noastre sau de nedesăvârșirile altora. Toți trebuie să fim lumină în Domnul.MN 341.6

  De la Hristos radiază orice adevăr. Fără Hristos, știința este înșelătoare, iar filozofia este o nebunie. Cei care sunt despărțiți de Mântuitorul vor prezenta teorii care își au izvorul în vrăjmașul cel viclean. Viața lui Hristos stă în contrast cu orice știință falsă, cu toate teoriile eronate și cu toate metodele înșelătoare.MN 341.7

  Se vor ridica pretendenți cu teorii care n-au temelia în Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ținem sus steagul care poartă inscripția: “Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. Trebuie să ținem cu tărie începutul credinței noastre până la sfârșit. Nimeni să nu încerce să dilueze adevărul o amestecătură de sofisme. Nimeni să nu încerce să dărâme temelia credinței noastre sau să șteargă urmele, aducând în țesătură fire ale planurilor omenești. Nici o urmă de panteism nu trebuie introdusă în pânză. Totdeauna urmarea introducerii acestor fire în țesătură va fi senzualitatea, ruina pentru suflet și pentru corp.MN 341.8

  “Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentr ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți proorociile. Ci cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și: duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios, și va face lucrul acesta.”MN 342.1

  Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents