Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Uniți-vă

  Berrien Springs, Michigan

  20 mai 1904

  Iubiți frați Daniells și Prescott,

  Ieri am primit o impresie tare puternică că acum este timpul să-l recuperăm pe Doctorul Kellogg. Trebuie să lucrăm acum cu un efort hotărât. Să nu prescriem pașii preciși pe care trebuie să-i urmeze, ci să-l luăm pe om așa cum este și să-l lăsăm să vadă în noi Duhul lui Dumnezeu și duhul salvării de suflete. Satana s-a străduit să-l lege de el, dar noi să stam alături și să nu facem nici un efort să-l îndepărtăm de Satana? Să nu-l invităm noi în numele Domnului pe Doctorul Kellogg să vină la această adunare, nu ca să-i adresăm acuzații, ci să-l ajutăm și toți să-l atragem la Hristos.MN 351.1

  Nimeni dintre noi nu este scutit de ispită. Este o lucrare pe care Doctorul Kellogg este pregătit să o facă mai bine decât oricare altul dintre noi nu o putem face; și dacă-l vom atrage aproape de Dumnezeu, atunci și Dumnezeu se va apropia de el. Trebuie să-l atragem cu toată puterea noastră, nu prin acuzații, nu prescriindu-i ceea ce trebuie să facă, ci lăsându-l să vadă că nu dorim ca cineva să piară, ci toți să aibă ceea ce Hristos a murit să-i ofere - viața veșnică.MN 351.2

  Încercarea se plătește? Satana îl atrage, dar noaptea trecută am văzut o mână întinsă să-l prindă de mână, și au fost spuse cuvintele: “Să se prindă de puterea Mea și să facă pace cu Mine. Așa cum Mă vede pe Mine făcând, să facă și el”.MN 351.3

  Aici este secretul! Părăsiți individualitatea omului și lăsați pe Dumnezeu să lucreze cu el acum. Toți trebuie să-și amintească că Hristos a iertat toate nelegiuirile și toate păcatele, pentru că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut!MN 351.4

  Tuturor - pentru că sunt mulți care caută - El le-a spus: “Nu priviți la omul acesta, ci priviți la Mine. Eu Mi-am dat viața să-l salvez pentru viața veșnică. El m-a dezonorat, Numele Meu trebuie onorat ca Mântuitor iertător de păcate. Eu voi deschide ochii orbilor”.MN 351.5

  “Luați seama la voi înșivă, fiecare suflet să ia seama, ca nu cumva inimile să vă fie supraîncărcate de îmbibare, de băutură și cu grijile vieții acesteia, și ziua aceea să vină ca un hoț peste voi”. “Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul, și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului omului”. “Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice: “Pace și liniște!” atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare”.MN 351.6

  Apoi Mântuitorul și-a întins mâna zicând: “Dar voi, fraților, nu sunteți în întunerec, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji”. Umblați ca niște copii ai luminii. Toți aveți nevoie de o prindere mai stăruitoare de lucrurile cerești. Toți aveți nevoie de credința care lucrează prin dragoste și care curăță sufletul. Încă n-ați ajuns și încă nu sunteți desăvârșiți. Trebuie să se facă acum o lucrare de curățire în sufletele voastre, și atunci veți dovedi că luptați să ajungeți la ținta înaltă a chemării în Hristos Isus.MN 351.7

  Orice om trebuie să umble umil cu Dumnezeu. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Privind la Mântuitorul nostru, privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, veți fi schimbați în acelaș chip din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Când Eu lucrez cu voi, iar voi locuiți în Mine, veți da pe față desăvârșirea caracterului și veți fi făcuți desăvârșiți în “. John Kellogg, prinde-te de Domnul Isus Hristos ca să vezi că prin tine nu poți face nimic. Tu nu-ți poți ispăși păcatele. Prin credința în Isus Hristos, curățește-ți sufletul de orice mânjitură și dă pe față dreptatea lui Hristos care vine de la Dumnezeu prin credință. Hristos ți-a cunoscut dorințele atunci când duhul tău s-a luptat cu tine”.MN 352.1

  Atunci John Kellogg a exclamat: “Sunt păcătos, dar El m-a acoperit cu neprihănirea Sa și de acum voi merge în puterea Domnului Dumnezeu. De acum înainte mă voi sprijini pe dreptatea Ta, numai pe dreptatea Ta”.MN 352.2

  S-au făcut mărturisiri, iar cuvintele rostite de Hristos au fost: “Dacă nu vei umbla în umilința minții, Satana va câștiga biruința”.MN 352.3

  Doctorul Kellogg a exclamat: “El a zdrobit lanțurile Satanei; El m-a acoperit cu haina neprihănirii Sale. Voi merge în puterea Domnului Dumnezeu. Voi lăuda neprihănirea Ta”.MN 352.4

  O mână a fost pusă în mâna Doctorului Kellogg și pe mâna lui Willie Kellogg, iar Mântuitorul a Spus: “N-am fost neînțelegător cu luptele tale, dar tu n-ai venit la Mine ca să ai viață. Ia jugul Meu asupra ta și unește-te cu frații tăi, cu toți care trebuie să ia jugul Meu. “Învățați de la Mine căci Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și povara mea este ușoară. Ați fost deseori în întunerec pentru că n-ați purtat jugul Meu. Dacă veți purta jugul Meu și veți învăța de la Mine, veți da pe față blândețea și umilința Mea. Ați fost odinioară întunerec, dar de acum înainte sunteți lumina lumii. Dacă vă veți prinde de tăria Mea, veți fi lumină și în lumea viitoare. Să nu mai aveți părtășie cu lucrurile neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le. Toate lucrurile care sunt osândite sunt scoase la iveală de lumină”.MN 352.5

  Hristos a luat mâinile lui John Kellogg și ale lui Willie Kellogg și a zis: “Treziți-vă la răspunderile voastre. Însă luați mai puține poveri decât în trecut. Treziți-vă, voi care dormiți, sculați-vă dintre morți și Hristos vă va da lumină spirituală. Vedeți ca amândoi să mergeți uniți. Eu voi fi vrednicia voastră. Nu mergeți în puterea voastră, ci cu simțământul că Eu sunt ajutorul vostru. Vedeți, deci să umblați cu grijă”.MN 352.6

  Apoi mâna lui a fost pusă în mâinile fratelui Daniells, ale fratelui Prescott și ale lui W. C. White și au fost rostite aceste cuvinte: “Cuvintele Domnului să locuiască în voi din belșug cu toată înțelepciunea. Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai pătrunzător decât o sabie cu două tăișuri. Armele cu care ne luptăm nu sunt firești, ci puternice prin Dumnezeu ca să dărâmăm întăriturile vrăjmașului, doborând închipuirile și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos”.MN 352.7

  Apoi s-a îndreptat către misionarii evangheliști medicali și a zis: “Voi luptați prea jos. Voi aveți de făcut o lucrare mai întinsă. Lăsați lucrările mici pentru cei care au nevoie de experiență, dar învățați-i pe toți să atingă standarde mai înalte. Păstrați-vă sufletele în dragostea lui Dumnezeu. Extindeți-vă lucrarea. Învățați pe cei care nu cunosc adevărul. Orașele trebuie lucrate. Pentru ca toată lucrarea să fie făcută, Dumnezeu va deschide înaintea acelora care se luptă să salveze sufletele care pier în păcatele lor. Sunt diferite domenii de lucrare; dar, uniți-vă, uniți-vă, uniți-vă în armonie desăvârșită. Aceasta este siguranța, înțelepciunea și tăria voastră”.MN 353.1

  “Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi lua din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți o făptură nouă, un om nou este făcut după adevărata îndreptățire și sfințenie. Vei fi chemat cu un nume nou pe care ți-l va da gura Domnului. Domnul Dumnezeul tău te încearcă să știe dacă-L iubești cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. El va sta și va cerne și va curăți argintul și va curăți pe fii lui Levi, și-i va curăți cum se curăță aurul și argintul, ca să dea Domnului o jertfă neprihănită. Lucrarea fiecărui om va fi dată pe față; căci ziua Domnului o va da pe față; căci va fi descoperită în foc, și focul va proba lucrarea fiecăruia, de orice fel ar fi.MN 353.2

  Uniți-vă. Necredința și lipsa voastră de unitate au stat ca o mustrare pentru poporul lui Dumnezeu căruia i s-a dat atât de multă lumină. Mândria inimii omenești a dezonorat lucrarea cea mai mare încredințată vreodată muritorilor. Uniți-vă, veniți în cercul sfinților al adevărului. Apropiați-vă; umblați cu umilință înaintea lui Dumnezeu și fiți supuși unii altora după lumina Cuvântului. Nimeni să nu caute să fie cel mai mare. Aceasta a fost o ofensă adusă lui Dumnezeu. Uniți-vă și luați seama la orice cuvânt care creează unirea. Evitați cu toții căutarea de greșeli și dezbinarea, problemele încercate se vor îndrepta dacă fiecare va umbla cu grijă.MN 353.3

  Când căutați să ajungeți la cele mai înalte standarde, îmi voi îndrepta mâinile cătra tine și te voi curăți de zgură, și-ți voi îndepărta cenușa. Îi voi amesteca și-i voi încerca. Îndepărtați preocupările omului vechi care se strică după poftele înșelătoare și înoți-vă în duhul minții voastre și îmbrăcați-vă cu omul cel nou de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Fiți una. Nu vă mai luptați să fiți primii. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu”. Citiți primele douăsprezece verste din capitolul doi din întâia Petru. Dumnezeu dă aceste cuvinte prin slujitorul Său. Fiecare să ajute pe fratele lui să fie una așa cum Hristos este una cu Tatăl.MN 353.4

  Acum nu mai pot scrie. Sunt îndemnată să prezint lucrurile acestea fraților mei, ca ei să le spună acelora care nu sunt prezenți la această adunare. Lucrați cu toată stăruința în armonie cu Hristos. Nu avem nici o clipă de pierdut cu nemulțumirile. Fiecare suflet să se ascundă cu Hristos în Dumnezeu. Trebuie să vină un timp de încercare cum n-a mai fost de când există popoarele. Cei care nu-și dau seama de lucrul acesta nu vor privi ca o virtute să facă din micile deosebiri o piedică pentru spiritualitatea lor și pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Faceți ca mijloacele încredințate de Domnul să fie puse la lucru încât să poată fi deschise câmpuri noi. Faceți ca toate ramurile lucrării să fie puse la lucru pentru avertizarea orașelor și satelor cât mai repede cu putință; căci curând vine timpul când vrăjmașul va umple pe toți nelegiuiții cu planurile lui. Taina Domnului este cu aceia care se tem de El și le va arăta legământul Său. Dumnezeu cheamă poporul Său să dea ajutor cu mijloacele lor, astfel ca lucrurile pe care le-a arătat să fie lucrate, și mulți oameni înțelepți vor duce lucrarea mai departe.MN 354.1

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents