Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nevoia de armonie

  Takoma Park,

  23 iulie 1904

  Iubiți frați Magan și Sutherland,

  Am cuvinte de sfat pentru voi. Trebuie să existe armonie între voi și bărbații cu răspundere de la Conferința Generală. Voi căutați pleavă în ceea ce privește fratele Daniells și fratele Prescott. De ce? Pentru că nu s-au armonizat cu voi în toate planurile voastre și nu v-au dat creditul pe care îl meritați. Însă atunci când Domnul v-a corectat greșelile și a rostit cuvinte de încurajare cu privire la eforturile voastre, de ce nu I-ați mulțumit și nu I-ați arătat recunoștință dând pe față iertare, și arătând aprecierea pentru poverile purtate de acești frați conlucrători? De ce ați aruncat acuzații asupra fratilor Daniells și Prescott, sau ați permis ca alții să facă acest lucru cu ei?MN 363.4

  Sentimentele voastre față de frații Daniells și Prescott nu sunt corecte. Dacă așteptați să fie de acord cu voi, trebuie să vă armonizați voi cu ei. Domnul a declarat că se va armoniza cu fratele Daniells și cu fratele Prescott. Și știu despre ce vorbesc; căci mi-au fost prezentate aceste lucruri.MN 364.1

  Vreau să vă pun o întrebare: Pe cine ați fi ales voi ca președinte al Conferinței Generale? Vreți să-mi indicați numele? În timpul ultimei Conferințe Generale situația era foarte tensionată și trebuia ales ca președinte un bărbat care era în armonie cu lucrarea pe care Dumnezeu încerca să o facă prin Mărturii.MN 364.2

  Fratele Daniells și fratele Prescott au făcut unele greșeli. Dar a fost făcută o greșeală gravă atunci când voi și fratele A. T Jones v-ați ridicat în apărarea mișcării pentru redeschiderea Colegiului din Battle Creek, ale cărei urmări nici unul din voi nu le-a înțeles. Domnul nu a inspirat cuvintele rostite în apărarea mișcării aceleia, și criticile care au fost făcute împotriva atitudinii bărbaților care au simțit de datoria lor să arate pericolele care aveau să însoțească efortul de a aduce un număr mare de tineri la Battle Creek. Alt sfătuitor a luat locul Sfătuitorului divin.MN 364.3

  În acest timp periculos Domnul a dat bărbaților pe care i-a ales să stea ca și conducători ai poporului Său. Dacă acești bărbați se vor păstra umiliți și se vor ruga, făcând mereu din Hristos confidentul lor, ascultând de cuvintele Sale, Domnul îi va conduce și le va da putere. Dumnezeu a ales pe fratele Daniells să poarte răspunderile și i-a făgăduit că-l va face în stare, prin harul Său, să facă lucrarea încredințată. Răspunderile poziției pe care o ocupă sunt mari, iar epuizarea puterii și curajului este serioasă; iar Domnul face apel la poporul Său să susțină mâinile fratelui Daniells, atunci când se străduiește cu toate puterile minții și ale corpului să promoveze lucrarea Domnului. Domnul dorește ca fiecare biserică să înalțe rugăciuni pentru el acum când poartă aceste răspunderi grele. Refuzați să ascultați cuvintele de condamnare rostite cu privire la bărbații asupra cărora stau aceste răspunderi grele.MN 364.4

  Fratele Daniells este bărbatul care a dovedit că Mărturiile sunt adevărate. Iar el s-a dovedit atașat față de Mărturii. Când s-a aflat că nu era de acord cu ei, a fost gata să-și recunoască greșelile și să vină la lumină. Dacă și alții ar fi făcut același lucru, n-ar fi starea de lucruri pe care o vedem azi. Domnul a mustrat pe fratele Daniells atunci când a greșit, iar el și-a dovedit hotărârea de a sta de partea adevărului și a neprihănirii și să-și îndrepte greșelile.MN 364.5

  Frații mei, să facem acum tot ce putem mai bine, și să nu descoperim răul din fratele Daniells, ci să-l ajutăm. El a dovedit că este bărbatul pentru locul acela. În acest timp sunt necesari bărbați care îndrăznesc să se deosebească de aceia care contracarează planurile Domnului pentru poporul Său. Voi n-ați cunoscut adevărata stare a conducătorilor lucrării misionare medicale din Battle Creek. Voi n-ați apreciat corect acțiunile lor. Din contră ați încurajat prea mult ideile și planurile lor.MN 364.6

  Știu că fratele Daniells este omul potrivit la locul potrivit. El a stat nobil în favoarea adevărului și s-a luptat cu seriozitate să trateze corect luptele care s-au purtat cu privire la relația dintre lucrarea medicală și lucrarea Evangheliei.MN 365.1

  Dacă bărbații pe care Dumnezeu i-a ales să stea în poziții de răspundere vor lua seama la Mărturiile pe care Dumnezeu le-a dat și le dă încă, dacă vor sta lângă Cuvântul Său, dacă se vor despărți de cei care doresc să aducă influențe lumești, vor fi bărbați siguri pentru vremurile în care am intrat.MN 365.2

  Cuvintele și atitudinea fratelui E. A. Sutherland și a fratelui A. T. Jones la adunarea de la Berrien Springs a șocat prin nota lor lipsită de armonie - o notă care n-a fost inspirată de Dumnezeu. Ea a creat o stare de lucruri care a avut ca urmare pagube pe care nu le-au anticipat. Aceasta a făcut ca lucrarea adunării să fie mult mai grea decât ar fi fost altfel. Dacă n-ar fi fost cuvântul lor neînțelept, Conferința din Berrien Springs ar fi avut cu totul alte rezultate.MN 365.3

  Frații mei, Domnul este dezonorat atunci când căutați să puneți povara judecării asupra fraților voștri așa cum ați făcut la adunare. N-ați lucrat în armonie cu Dumnezeu; căci nu acesta este modul în care lucrează El. Dacă ați simțit datoria de a pune înaintea fraților probleme care aveau de a face cu conducătorii de la Conferința Generală era de datoria voastră ca mai întâi să chemați laolaltă bărbați de încredere și cu modestie să le prezentați situația. N-ar fi trebuit să aruncați ideile voastre fără sfat; așa cum ați făcut. Predispoziția impulsivă a fratelui Jones l-a făcut de multe ori să facă mișcări greșite care au trebuit să fie corectate și mustrate.MN 365.4

  La adunarea de tabără de la Fresno, după ce am dat o mărturie foarte lămurită, Fratele Jones a făcut partea omului, făcând o lucrare serioasă de mărturisire. El își lucra mântuirea cu frică și cu cutremur. Binecuvântarea Domnului a venit, și s-a descoperit slava Domnului. Îngeri din cer erau în adunarea aceea și a fost primită o mare binecuvântare de către toți cei de față. Și așa ar fi fost și în adunarea de la Berrien Springs, dacă Doctorul Kellogg ar fi primit solia din inimă pe care Domnul a trimes-o și ar fi rupt-o definitiv cu vrăjmașul. Spiritul de smerenie ar fi umplut orice inimă și dacă toți ar fi făcut o mărturisire sinceră.MN 365.5

  În adunarea de la Berrien Springs a fost dată Doctorului Kellogg o solie deosebită de speranță. Ar fi rămas pe un teren avantajos, dacă ar fi primit pe Domnul Isus ca sfătuitor. În și prin puterea Mântuitorului, ar fi rupt vraja. Dar n-a făcut-o.MN 365.6

  Timp îndelungat, Doctorul Kellogg n-a primit cu umilință pe Hristos ca profesor al lui, și fără să-și dea seama, a fost învățat de maestrul sofismelor. Iar vrăjmașul l-a folosit ca un canal prin care a exercitat o influență stăpânitoare puternică asupra medicilor asociați cu el. Dar Domnul va rupe vraja care este peste acești oameni și va îngădui ca jugul care a fost pus peste ei să fie frânt.MN 365.7

  Hristos face tuturor invitația: “Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine căci Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară”. Toți cei care primesc invitația Sa vor da mărturie că în adevăr jugul Său este bun și sarcina Sa ușoară.MN 366.1

  Este important pentru medicii noștri dacă poartă jugul lui Hristos sau jugul unui om. Cei care poartă jugul pe care omul l-a pus pe grumazul lor, trebuie să lase ca acest jug să le fie înlăturat înainte de a face partea pe care Dumnezeu le-o dă în vestirea adevărului. Cei care-L primesc și cred în Hristos Isus, nu trebuie să poarte jugul nici unui om; și nici să răspundă cu privire la locul pe care stau. Lupta se desfășoară între două puteri - Prințul vieții și prințul întunericului. Această luptă este de un interes vital pentru poporul lui Dumnezeu.MN 366.2

  Hristos este cel mai mare Învățător pe care L-a cunoscut lumea vreodată. Pe buzele Lui adevărul n-a fost neclar și nici n-a oscilat în mâinile Lui. El zice: “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, și cine nu adună cu Mine, risipește”. Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea lui. El așteaptă ca orice urmaș al Său să exercite o influență care va lucra la înălțarea împărăției Sale. Cine nu este angajat activ în promovarea dragostei, a unității și a cinstei precum și a principiilor sănătoase, exercită o influență care este împotriva lui Hristos.MN 366.3

  Cei care sunt atașați de Conducătorul lor divin vor îndepărta sofismele meșteșugite care vin să amăgească pe oameni. Cei care vor fi feriți de influențele amăgitoare și josnice ale vrăjmașului, trebuie să rupă orice fel de jug și să-și ia poziție pentru Hristos și în favoarea adevărului, pentru ca să fie liberați de sentimentele amăgitoare și închipuite, care, dacă sunt primite, le vor distruge credința și experiența. Dacă nu vor câștiga liberarea aceasta, vor coborî pas cu pas până acolo încât vor nega pe Acela care i-a răscumpărat cu prețul sângelui Său.MN 366.4

  Întrebarea care mi-a fost pusă acum este: Cine va sta de partea Domnului în fața oamenilor buni și răi, în prezența îngerilor, în prezența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt? Nu mai puteți rămâne neutri și să fiți totuși urmași ai lui Hristos, robii Săi credincioși.MN 366.5

  Dacă aceia care pretind a fi misionari medicali ar fi stat departe de sofismele seducătoare ale Doctorului Kellogg, n-ar fi fost acolo unde sunt acum - priviți de Dumnezeu ca ispravnici necredincioși pentru că s-au armonizat cu Medicul care este cu siguranță sub influența amăgitoare a vrăjmașului.MN 366.6

  Cauza lui Dumnezeu este în mare pericol pentru că medicii în mintea cărora au biruit sofismele împotriva adevărului, s-au unit împotriva impresiilor Duhului Sfânt și se așează acolo unde Domnul nu-i poate folosi ca și conducători ai poporului.MN 366.7

  Dacă Doctorul Kellogg ar fi luat aminte la lumina dată lui de Dumnezeu prin Mărturiile Duhului Său; dacă și-ar fi pus încrederea în Dumnezeu; dacă n-ar fi dat atenție sofismelor științifice pe care le-a studiat mai mult sau mai puțin de-a lungul anilor; dacă și-ar fi urmat Călăuza, lucrând cu privirea ațintită numai spre slava lui Dumnezeu, ar fi evitat multe, multe căi încâlcite pe care le-a urmat. Dar în loc să ia seama la avertizările date că îngerii cei răi lucrau împreună cu el, a încurajat prezența lor continuând să urmeze o cale a neascultării.MN 367.1

  Nici unul dintre cei care luptă în armata Domnului și care se află sub steagul însângerat nu trebuie să fie neputincios. Luptătorii Săi adevărați sunt părtași de natură divină după ce au fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Însă cei care își aleg calea proprie și rămân în legătură cu marele amăgitor sunt considerați nevrednici de viața veșnică.MN 367.2

  Cine va lua poziție de partea Domnului? Să pășească pe platforma adevărului veșnic, despărțindu-se de influențele seducătoare ale ispititorului. În rândurile poporului lui Dumnezeu trebuie să se vadă o lucrare bună pentru El și râvnă care este în armonie cu cunoștința.MN 367.3

  Fiți tari în Domnul și în puterea tăriei Lui: “Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”.MN 367.4

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents