Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Apostazie de la reforma sanitară

  Sanatoriu, California

  29 martie 1908

  Fratelui A. G. Daniells,
  Takoma Park Station, Washington D. C.

  Iubite frate,

  Am primit scrisoarea ta de la Chicago în care-mi spui de nevoia de o casă de adunare în Takoma Park. Este curios că credincioșii din Takoma Park nu au o casă potrivită pentru închinare. Sunt de acord cu tine că ar fi trebuit luate măsuri ca să se procure o casă de adunare având în vedere marele număr de oameni care trăiesc acolo.MN 428.2

  Trebuie făcută o lucrare hotărâtă în Washington. Însă unii dintre frații de acolo care ar fi trebuit să fie înaintați în înțelegerea lucrurilor spirituale, nu lucrează după planul lui Dumnezeu ci urmează propriile lor născociri. Puterea convertitoare a lui Dumnezeu trebuie să pună stăpânire pe lucrătorii din școală, din casa de editură și din biserici. Conducătorii lucrării trebuie să înțeleagă lucrarea profundă și serioasă care trebuie făcută înainte ca agenții cerești să facă o impresie asupra minților tinerilor care-i vor determina să vină la Domnul cu voințele lor omenești zdrobite și să-L caute în pocăință adevărată.MN 428.3

  Lucrătorii responsabili din școlile noastre din Washington și din alte locuri trebuie să țină minte că sunt mii și mii de oameni în orașe care au nevoie de ajutor în multe direcții. Lucrătorii să-și amintească de cuvintele lui Hristos, “voi sunteți lumina lumii; o cetate așezată pe un munte nu poate fi ascunsă; voi sunteți sarea pământului; dar dacă sarea și-a pierdut gustul, prin ce își putea căpăta iarăși puterea de a săra?”. Domnul Isus este un Dumnezeu făcător de minuni; noi trebuie să depindem de El.MN 428.4

  După ce Hristos a fost primit în cer și s-a așezat la dreapta Tatălui, ucenicii au plecat și au predicat Cuvântul și raportul biblic declară că Domnul lucra împreună cu ei, susținând Cuvântul cu semnele care-i însoțeau. Astăzi Domnul își pregătește pe servii Săi să preia lucrarea misionară medicală. El caută bărbați și femei care au un spirit pașnic, care învață da la Isus și care sunt gata să urmeze îndrumările Sale, care zi după zi așteaptă pe Domnul ca să-I cunoască voia, pregătiți să meargă acolo unde îi conduce El și să facă lucrarea pe care El o cere.MN 428.5

  Sunt îndemnată să dau mărturie poporului nostru cu privire la subiectul reformei sanitare, căci mulți au părăsit loialitatea lor de la început față de principiile reformei sanitare. Lumina pe care Dumnezeu a dat-o este disprețuită.MN 429.1

  O adevărată reformă este necesar să aibă loc între credincioșii din Washington în problema viețuirii sănătoase. Dacă credincioșii se vor preda fără rezervă lui Dumnezeu, el îi va primi. Dacă vor adopta în problema mâncării și băuturii principiile temperanței pe care ni le-a adus lumina cu privire la reforma sanitară, vor fi bogat binecuvântați. Cei care au primit îndrumările cu privire la relele care decurg din folosirea alimentelor de carne, ceai și cafea, precum și preparate de hrană nesănătoasă și care sunt hotărâți să încheie un legământ cu Dumnezeu prin jertfă, nu vor continua să-și îngăduie poftei pentru alimente despre care știu că sunt nesănătoase. Dumnezeu cere ca poftele să fie curățite și să fie practicată lepădarea de sine cu privire la lucrurile acelea care nu sunt bune. Această lucrare trebuie făcută înainte ca poporul Său să stea în fața Sa ca un popor desăvârșit.MN 429.2

  Domnul a dat o lumină clară cu privire la natura hranei care trebuie să intre în componența dietei noastre; El ne-a dat îndrumări cu privire la efectele alimentației nesănătoase asupra caracterului. Vom răspunde sfaturilor și avertismentelor date? Cine dintre frații noștri vrea să se hotărască să se lipsească de alimentele de carne, de ceai și de cafea, precum și de toate alimentele dăunătoare, și să devină reformatori ai sănătății în înțelesul deplin al cuvântului?MN 429.3

  Dacă aș ști că beneficiez prin îngăduința dorinței pentru alimente cu carne, nu v-aș adresa acest apel; dar știu că nu este așa. Ele sunt dăunătoare bunei stări fizice, și ar trebui să ne învățăm fără ele.MN 429.4

  În experiența aceasta de abatere de la principiile reformei sanitare, poporul nostru a repetat istoria copiilor lui Israel în pustie în cei patruzeci de ani de călătorie. Cei care vor continua să-și urmeze drumul în această cale, mâncând și bând așa cum le place, vor deveni treptat neglijenți față de îndrumările Domnului cu privire la alte aspecte ale adevărului prezent și vor secera cu siguranță ceea ce au semănat.MN 429.5

  Am fost îndrumată că studenții din școlile noastre nu trebuie să fie serviți cu alimente de carne și nici cu preparate care vor provoca tulburări de stomac. Nimic de ceea ce slujește la încurajarea dorinței după stimulente n-ar trebui pus pe masă.MN 429.6

  Fac apel atât la tineri și la bătrâni cât și la cei de vârstă medie. Învingeți pofta pentru acele lucruri care vă produc rău. Slujiți pe Domnul prin jertfă. Lucrarea cea bună să înceapă la Washington și de acolo să meargă și în alte locuri. Știm despre ce scriu. Dacă ar circula în rândurile noastre un angajament cu privire la temperanță care să conțină hotărârea de abstinență de la alimentele cu carne, de la ceai, cafea și alte alimente despre care se știe că sunt dăunătoare, s-ar realiza o lucrare mare și bună. Vă întreb acum, n-ați vrea să se facă un astfel de angajament? Dacă mijloacele economisite prin acest sacrificiu, ar fi folosite pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, ele ar fi binecuvântate prin salvarea multor suflete.MN 429.7

  Și copiii să aibă o parte în această lucrare. Toți suntem membri ai familiei Domnului; iar Domnul dorește ca toți copiii Săi, tineri sau vârstnici să se angajeze în biruirea poftei, iar mijloacele economisite să fie folosite pentru clădirea caselor de rugăciune și pentru susținerea misionarilor.MN 430.1

  Sunt îndemnată să spun părinților: Așezați-vă cu spiritul și cu sufletul de partea Domnului în această chestiune. Trebuie să păstrăm totdeauna în minte că în aceste zile de har, suntem la judecata Domnului universului. Să nu părăsiți voi îngăduințele care vă fac rău? Cuvintele de mărturie sunt ieftine; faptele de lepădare de sine, mărturisesc dacă ascultați de cererile pe care Dumnezeu le face poporului Său deosebit. Atunci veți pune la trezorerie o parte din mijloacele pe care le economisiți prin faptele de lepădare de sine, și va fi cu ce să se facă lucrarea lui Dumnezeu.MN 430.2

  Sunt mulți care cred că nu vor putea să stea fără alimentele de carne; dar dacă aceștia ar trece de partea Domnului, hotărâți să asculte de cererile Sale, în această direcție, ar primi putere și înțelepciune, ca Daniel și colegii lui. Ei ar constata că Domnul le va da judecată sănătoasă și vor fi surprinși să vadă cât se poate pune deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu prin fapte de lepădare de sine. Iar sumele mici câștigate prin fapte de sacrificiu vor contribui mai mult pentru înaintarea cauzei, decât daruri mari care n-au cerut lepădare de sine.MN 430.3

  Sunt sigură că veți începe la Washington această lucrare de reformă - în școală, la tipografie și în toate forțele de lucrători. Domnul vă va ajuta să vă luați un angajament care va ajuta poporul nostru să se întoarcă de la abaterea lui în ceea ce privește reforma sanitară. Și când veți căuta să împliniți voia Domnului în acest domeniu, El vă va da o înțelegere mai clară cu privire la ce vă va aduce reforma sanitară.MN 430.4

  Am auzit din partea multora când călătoresc că sora White și-a schimbat vederile cu privire la reforma în dietă. Aș dori să înțeleagă toți că sora White are de dat aceeași mărturie cu privire la subiectul acesta, mărturie pe care a dat-o.MN 430.5

  Sunt între noi unii care ocupă poziții importante de încredere și care ar fi trebuit să stea pe o platformă înaltă în ce privește reforma sanitară, dar care au refuzat să urmeze lumina, iar calea lor a displăcut lui Dumnezeu. Aceștia să se întoarcă la Domnul pentru ca exemplul lor să nu mai fie o ispită pentru alții.MN 430.6

  Datorită exemplului dat de oameni cu influență prin îngăduirea poftei, adevărul n-a făcut impresia pe care ar fi putut-o face asupra inimilor. Fac apel la voi să dați exemplu de lepădare de sine. Îndepărtați orice îngăduință nenecesară astfel încât Domnul să vă binecuvânteze cu primirea și cu aprobarea Sa.MN 430.7

  “Dacă cineva vrea să vină după Mine, zicea Isus, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze.” Să urmăm pe Mântuitorul în simplitatea și în lepădarea Sa de Sine. Să înălțăm pe Omul de pe Calvar prin cuvânt și prin viețuire sfântă. Mântuitorul se apropie foarte mult de aceia care se consacră lui Dumnezeu. Dacă a fost vreodată un timp când avem nevoie de lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra vieților și a inimilor noastre, este acum. Hristos ne vorbește fiecăruia în parte zicând: “Eu sunt Cel care te ține de mână; Eu sunt acela care trăiesc deși am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor”.MN 430.8

  Trebuie dată o solie hotărâtă poporului nostru cu privire la problema reformei sanitare. Să intrăm în rânduri pentru ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Dumnezeu nu poate fi proslăvit în viețile slujitorilor care renunță la principiile reformei; dar se va descoperi fiecărui suflet care va fi îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos.MN 431.1

  Trebuie să ne trezim acum, și în toate școlile să urmăm de aproape lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu în această direcție. Profesorii din școlile noastre să se întoarcă de la abaterea lor și să se educe în cunoașterea principiilor de viețuire sănătoasă. Studenții de asemenea, să fie învățați să trăiască după aceste principii.MN 431.2

  Trebuie să fie înființate școli de gătit la multe din întâlnirile noastre. Trebuie ținute adunări unde copiii pot fi învățați principiile temperanței și valoarea lepădării de sine. În anul 1908 trebuie să facem tot ce putem ca să facem să înainteze lucrarea lui Dumnezeu în toate direcțiile.MN 431.3

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents