Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  Trebuie ca omul să fie dictator?

  Sanatoriu, California,

  26 mai 1908

  Către slujbașii Conferinței Generale,

  Washington D. C.

  Iubiți frați,

  Am citit o scrisoare foarte încurajatoare din partea profesorului P. T. Magan către profesorul E. A. Sutherland, cu privire la comitetul recent ținut la Washington. Sunt foarte recunoscătoare pentru raportul cel bun pe care-l dă cu privire la comitet.MN 436.1

  Am fost foarte recunoscătoare să aud despre eforturile care trebuie făcute pentru școlile din Huntsville și din Madison. Ele au așteptat multă vreme ajutorul de care aveau nevoie, și trebuie făcut un efort serios pentru răscumpărarea timpului.MN 436.2

  Când citesc hotărârile publicate în Review, care pun atâtea restricții asupra acelora care pot fi trimiși să adune fonduri pentru clădirea instituțiilor în lipsă și pentru câmpurile lipsite, am fost întristată din cauza atâtor restricții. Nu pot decât să fiu tristă, căci dacă harul convertitor al lui Dumnezeu nu vine în Conferințe, va fi urmată o cale care va aduce neplăcerea lui Dumnezeu peste ele. Am avut destul din spiritul interzicerii.MN 436.3

  În dimineața aceasta n-am putut dormi după miezul nopții. M-am trezit cu această solie către bărbații din conducerea noastră: Rupeți orice fel de jug care împiedică sau limitează puterea întreitei solii îngerești. Apelurile care au fost făcute pentru o dărnicie mai bogată și la care a răspuns atât de nobil poporul nostru, ar trebui să ducă la sentimente de încredere și de recunoștință și nu la punerea de juguri pe grumazul slujitorilor lui Dumnezeu. Lăsați ca cerințele voastre să fie totdeauna dictate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când slujbașii Conferinței Generale îngăduie să se pună astfel de restricții, dau dovadă că au nevoie de o pătrundere spirituală mai clară, și că ungerea cerească nu este peste ei.MN 436.4

  Mi-au fost date reprezentări cu privire la o lucrare care nu poartă aprobarea divină. Opreliștile care au fost puse lucrărilor acelora care urmează să meargă să avertizeze pe locuitorii orașelor cu privire la judecățile care vor veni în curând, ar trebui să fie îndepărtate. Nimeni nu trebuie împiedicat să ducă lumii solia adevărului prezent. Lucrătorii să primească îndrumări de la Dumnezeu. Când Duhul Sfânt impresionează pe un credincios să facă o anumită lucrare pentru Dumnezeu, lăsați ca problema să fie între el și Domnul. Sunt îndemnată să vă spun: Zdrobiți orice jug care oprește solia să meargă cu putere în orașe. Această lucrare de vestire a adevărului în orașe, are nevoie de mijloace, dar va și aduce mijloace. S-ar fi făcut o lucrare mult mai mare dacă oamenii n-ar fi fost atât de zeloși să observe și să împiedice pe cei care căutau să primească mijloace din partea oamenilor pentru a face să înainteze lucrarea Domnului.MN 436.5

  Mila și dragostea lui Dumnezeu sunt greșit reprezentate de o practică prin care se împiedică solia harului Său să meargă în alte părți ale lumii. Se cade ca un om să fie dictator asupra semenului său? Poate să-și ia răspunderea să spună: “să nu te duci în locul acela?” mai degrabă să spună acelora care vor să lucreze: Este privilegiul tău să lucrezi pentru suflete cu orice ocazie, și să faci cereri stăruitoare la Dumnezeu în favoarea lor. “Și orice faceți, cu Cuvântul sau cu fapta în numele Domnului Isus, aducând mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl.” “Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Și pacea lui Dumnezeu să vă stăpânească inimile la care ați fost chemați toți într-un singur trup și fiți recunoscători. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții cu psalmi și cu cântări duhovnicești, cântând Domnului cu bucurie în inimile voastre.” Duhul Sfânt lucrează asupra minților omenești. Pe cei asupra cărora Duhul pune povara lucrării și care au un nume bun în biserică, încurajați-i să intre în câmpuri noi. Lucrarea Domnului să meargă înainte cu putere. Oamenii să fie încurajați să prepare calea Domnului și să îndrepteze în pustie calea Domnului.MN 436.6

  Vrăjmașii adevărului lucrează cu toate puterile lor neconsacrate ca să împiedice înaintarea soliei. Bisericile lumii sunt drogate cu opiul rătăcirii. Marele amăgitor face eforturi disperate ca să întunece înțelegerea oamenilor. Cei care înaintează ca să avertizeze o lume care piere să nu fie descurajați. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de lucrările oamenilor care au credință, oameni care se pot ruga, și care pot deschide Scripturile cu simplitate în fața oamenilor. Simplitatea unei evlavii adevărate va fi aceea care va vorbi despre dragostea lui Dumnezeu sufletelor gata să piară.MN 437.1

  Dumnezeu cere mult mai mult de la bărbații din fruntea lucrării, decât îi dau ei. Unii îi dau predici lungi, dar El nu cere așa ceva. Este chiar acum nevoie de lucrători care să explice Cuvântul lui Dumnezeu în simplitatea lui. Există o mare amăgire asupra minților oamenilor. Chiar și unii care dețin poziții de încredere nu sunt credincioși. Însă nu vă permiteți să dormiți. Lumina adevărului trebuie să înainteze ca o lampă care arde.MN 437.2

  Dacă conducătorii noștri și-ar da seama de timpul din noapte, n-ar lăsa orașele noastre neavertizate și n-ar fi atât de dispuși să facă atât de puțin ca să schimbe starea actuală de lucruri din lume. Dumnezeu cere ca orice suflet care crede în Hristos să iasă și să aducă multă roadă. El cere să fie stăruitori în lucrarea misionară, credincioși în viața lor de cămin, în viața de studenți, loiali față da datoria către biserica lor. Cei care s-au hotărât prin botez să urmeze pe Hristos, care au declarat că au îmbrăcat haina neprihănirii lui Hristos, să ia seama la cuvintele apostolului Pavel: “Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu”.MN 437.3

  Să fie mai puțină predicare și mai multă umilire a sufletului în rugăciune pentru prezența divină în mijlocul nostru. Adunările noastre ar trebui să fie ocazii de căutare umilită după Dumnezeu. O, dacă am putea simți nevoia noastră de Hristos și printr-o credință vie să cerem făgăduința prezenței Sale!MN 437.4

  Sunt unii dintre slujitorii noștri care sunt adevărați purtători de poveri, ale căror inimi intră în comuniune cu Dumnezeu și care plâng între tindă și altar, strigând: “Îndură-Te, Doamne de poporul Tău și nu da de ocară moștenirea Ta”. Cei sinceri sunt puțini. Însă sunt mulți care nu simt nevoia lor cea mai mare după binecuvântarea divină.MN 438.1

  În viziuni de noapte mă găseam într-o grupă în care erau adunați pastorii noștri. Câțiva se umileau înaintea lui Dumnezeu și își mărturiseau păcatele. Ei plângeau și stăruiau la Dumnezeu să cruțe poporul Său și să nu-și părăsească moștenirea. Dar mulți nu simțeau o povară deosebită să se apropie de Domnul. M-am uitat după purtătorii de poveri; dar puțini erau aceia care duceau o povară adevărată pentru suflete. Tocmai aceia care ar fi trebuit să caute pe Domnul mai serios nu veneau la El cu inimi zdrobite și cu spiritele smerite. În timp ce unii dintre slujitori căutau pe Domnul cu inimi zdrobite și se plecau asemenea carelor încărcate de snopi, inimile altora nu erau mișcate. Ce socoteală vor avea de dat aceia care se găsesc în locurile sfinte de încredere și cu toate acestea au o povară atât de mică sau deloc pentru sufletele care pier!MN 438.2

  Este necesară o reformă profundă în rândurile noastre. Pastorii care sunt plătiți de Conferință ar trebui să-și pună întrebarea: sunt eu un lucrător credincios? Sunt eu un ajutor spiritual pentru biserică? Sunt unii care cer salarii mari munca lor, dar care aduc puține suflete la adevăr și care să stea tare la principiile Lui. Este vremea ca slujitorii să-și umilească inimile înaintea Domnului și să dea o mărturie convingătoare și directă oamenilor. Este vremea ca să lucreze stăruitor ca să mărească numărul de membri în biserici, conducându-i la o înțelegere lămurită a adevărului pentru timpul acesta. Domnul dorește membri vii în biserica Sa, bărbați și femei care să se încurajeze unii pe alții la o slujire credincioasă.MN 438.3

  (Semnat) Ellen G. White

  W. C. White