Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  O temelie sigură pentru credință

  “Și Isus Se plimba prin Templu, pe supt pridvorul lui Solomon. Iudeii L-au înconjurat, și I-au zis: “Până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit”. “V-am spus”, le-a răspuns Isus, “și nu credeți. Lucrările, pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.”MN 478.2

  Atitudinea noastră față de acuzațiile serioase pe care unii preferă să le aducă împotriva scrierilor sorei E. G. White, trebuie să fie în primul rând, personală. Când întâlnim aceste lucruri greu de înțeles în legătură cu Spiritul Profeției, suntem obligați să ne prindem de o temelie sigură de care să ne ancorăm credința și să credem în viitor în sursa divină a acestor scrieri.MN 478.3

  Când suntem în nedumerire, am putea încerca să ne descărcăm mințile intrând într-o cercetare critică a fiecărei dificultăți aparente. Ocaziile noastre de a face o lucrare temeinică, pot fi tot ce se poate dori. Însă consecința unei astfel de cercetări s-ar putea să nu aducă ușurare.MN 478.4

  Uneori, prin toate raționamentele și ipotezele cu privire la explicarea probabilă a lucrurilor pe care nu le înțelegem, nu putem îndepărta orice dificultate aparentă.MN 478.5

  În orice împrejurare putem ajunge la lumină cu privire la aceste chestiuni, dar de multe ori nu ajungem până când nu începem să studiem dintr-un punct de vedere cu totul diferit decât acela de cercetător critic. Atunci când aplicăm la primirea și înțelegerea Mărturiilor, aceleași principii pe care le aplicăm și la primirea și înțelegerea Bibliei, atunci credința și încrederea iau locul îndoielii și al despicării firului în patru.MN 478.6

  Vreau să ilustrez: Testul cel mai sigur și mai satisfăcător prin care cineva își poate întemeia credința în Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este descoperit în Biblie, este efectul pe care acest cuvânt îl are asupra vieții și a caracterului - puterea transformatoare a Cuvântului, văzută în viețile mulțimilor de bărbați și de femei. Este greu de definit credința interioară a cuiva. Dar Dumnezeu, în mila Sa infinită sădește în inimă credința în El ca Creator și Conducător suprem și credință în Cuvântul Său. Lucrările Duhului Sfânt asupra inimii omenești nu pot fi explicate; dar omul poate ști că Duhul Sfânt a lucrat în inima lui și că odată cu trecerea timpului credința lui în Dumnezeu și în Biblie se întărește.MN 478.7

  Această credință fundamentală nu se obține prin vreun proces al rațiunii. Lucrurile spirituale trebuie judecate spiritual. Credința în Cuvânt vine prin însăși Cuvântul; Biblia spune așa, iar experiența omenească dovedește că este așa. Faptul acesta nu admite nici o explicație; și totuși este un fapt. Credința în Biblie, este adevărat că se întărește și prin multe dovezi exterioare.MN 479.1

  Mărturia savanților care prin cercetările lor sunt conduși să-și declare credința într-o Inteligență nevăzută care dirijează problemele Universului; mărturia tăcută a inscripțiilor vechi care dau rapoarte istorice în armonie cu relatarea biblică; anticiparea în Biblie a multora dintre marile descoperiri ale savanților; corespondența exactă a istoriei cu profeția - toate aceste dovezi exterioare,-și multe altele, contribuie la întărirea credinței acelora care au fost în stare să observe originea divină a Scripturilor, mai întâi pe baza frumuseții lor interne, precum și a puterii lor transformatoare spirituale asupra inimii omenești.MN 479.2

  Când credința în Cuvântul lui Dumnezeu a fost întemeiată pe influența pe care a avut-o asupra inimii și minții proprii, ca și prin multe dovezi exterioare incontestabile, omul nu este tulburat de faptul că anumite părți din Cuvânt sunt dincolo de înțelegerea omenească. Necredincioșii pot disprețui multe declarații și contradicții aparente care se găsesc pe paginile Scrierii sfinte; înalta critică cu insinuările ei subtile și cu concluziile ei eronate pot căuta să-i submineze încrederea în inspirația unor părți din Biblie; dar aceste lucruri nu au nici o influență asupra lui. Credința lui a fost întemeiată pe o temelie sigură. El este solid ancorat și ca urmare nu este clătinat de furtuna de critici care abundă peste tot. El este susținut în orice încercare a credinței prin cunoașterea personală a Cărții Sfinte, prin influența transformatoare pe care o exercită asupra vieții lui, și prin multe dovezi exterioare despre autenticitatea ei, care nu pot fi trecute cu vederea.MN 479.3

  Aceasta este o temelie sigură pe care să ne întemeiem credința în Mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Mulți oameni au fost influențați puternic de-a lungul anilor de învățămintele acestor scrieri, Mărturiile au exercitat o putere transformatoare asupra a mii de vieți, pe care nici una din scrierile omenești nu le-au exercitat vreodată. În afară de Biblie, nimic din literatură nu se poate compara cu Mărturiile, în ce privește spiritul și puterea care le însoțesc, ca și cu privire la anvergura lor - adâncimea și lărgimea gândurilor care se găsesc în ele. Nicăieri în altă parte nu se poate găsi ceva care să se asemene cu capitolele de încheiere ale Tragediei Veacurilor, sau cu primul capitol din Hristos lumina lumii, sau cu capitolul din Patriarhi și Profeți, Originea răului. Oricare este la curent cu capodoperele literaturii lumii, va accepta cu greu că o ființă omenească, neajutorată de inspirația divină poate produce scrieri de o așa anvergură minunată și de o astfel de profunzime a gândurilor, împreună cu o frumusețe și putere spirituală ca acestea.MN 479.4

  Zic iarăși, când comparăm Mărturiile care au fost scrise acum șaizeci de ani, cu acelea care au fost scrise în nenumărate situații și în condiții mereu schimbătoare de acum cincizeci de ani, patruzeci de ani, treizeci de ani, douăzeci de ani în urmă, precum și în ultimul deceniu; când ne amintim că scriitoarea acestor cuvinte a fost mereu împovărată de nedumeriri și de griji, și că de obicei, atunci când scria, nu avea acces la multe din lucrurile pe care le-a scris în primii ani; când în fața acestor situații, o comparație critică a tuturor scrierilor ei cu privire la un subiect anume, descoperă o armonie minunată între toate, suntem profund impresionați de convingerea că scrierile acestea au o sursă mai înaltă decât a unei minți omenești. Continuu se dezvoltă condiții noi; procedeele se schimbă; oameni noi și măsuri noi sunt introduse în administrațiile care au urmat; crize în țări depărtate, se produc fără nici o posibilitate de a fi concepute și studiate; și cu toate acestea, scrierile din această perioadă lungă susțin continuu principiile în care se găsește o armonie frumoasă.MN 480.1

  În scrierile sorei White, se vede o adaptare delicată a oricărei condiții care se schimbă, a oricărei declarații și mustrări, la principiile largi care stau la temelia planului de mântuire, lupta veacurilor, la planul cel mare al lui Dumnezeu pentru poporul Său, încheierea finală a acestui plan în mijlocul scenelor conflictului final și restatornicirea tuturor lucrurilor pe pământul cel nou. Aceste principii nu pot fi pierdute din vedere; ele sunt prezentate fără încetare; pe căi nenumărate, atât de natural și cu ușurință, încât se pare că n-a fost făcut nici un efort ca să se ajungă la această adaptare minunată a tuturor acestora la marele scop pe care Dumnezeu l-a avut în vedere pentru omenire. Cu cât sunt studiate mai mult aceste scrieri, cu atât mai clară devine perspectiva cea largă care duce în cetatea Dumnezeului nostru, Noul Ierusalim.MN 480.2

  Așa cum s-a spus de multe ori despre Biblie, se poate spune și despre Mărturii: Liniile de gândire, asemenea unor fire de aur, trec prin tot întregul și sunt întrețesute inseparabil cu îndrumarea care i-a fost dată într-o perioadă lungă de timp.MN 480.3

  Încă și mai minunat este faptul că toate principiile dezvoltate în aceste linii de gândire sunt în acord desăvârșit cu principiile declarate în Biblie. Nimic din scrierile sorei White nu se contrazice cu adevărul biblic. Cu cât Biblia este studiată mai mult, cu atât strălucește lumina din Mărturii și cu atât sunt mai apreciate; cu cât Mărturiile sunt studiate mai mult cu atât mai clar strălucește lumina Bibliei și cu atât este apreciată mai mult. Aceasta este una dintre cele mai puternice dovezi cu privire la sursa divină a acestor scrieri.MN 480.4

  Pentru cel care studiază istoria acestei biserici se deschide o nouă perspectivă cu privire la o fază foarte interesantă a acestui aspect. Darul Spiritului Profeției a fost restatornicit în biserica creștină la scurtă vreme după mișcarea de la 1844, cam în timpul când poporul lui Dumnezeu a văzut clar adevărul despre Sabat, legătura dintre întreita solie îngerească din Apocalipsa 14, și înțelegerea dezamăgirii din anul 1844. Deodată unealta umilă prin care s-a manifestat acest dar, a început să aibă viziuni cu privire la scenele care vor avea loc până la încheierea timpului și până la a doua venire a lui Hristos. A fost prezentată o linie clară a adevărului, precum și întreaga istorie a bisericii rămășiței, de la începuturile ei și până la biruința finală a fost descoperită treptat într-o vreme când păzitorii poruncilor erau puțini și disprețuiți. În anii care au urmat aceste preziceri cu privire la suferințele și la biruințele care așteptau pe poporul lui Dumnezeu, scrise în volumul cunoscut sub numele de Experiențe timpurii, se împlineau. Tot ce a fost descoperit sorei White de la aceste descoperiri, a fost pur și simplu o dezvoltare a principiilor subliniate la început.MN 480.5

  Cercetătorul istoriei bisericii descoperă dovada indubitabilă a valabilității Mărturiilor în multe, multe experiențe prin care a trecut poporul lui Dumnezeu.MN 481.1

  Stabilirea unei platforme solide, întemeiată pe stâlpii fundamentali de credință în primii ani ai soliei noastre; înființarea și dezvoltarea lucrării noastre de publicații; introducerea unui sistem divin de organizare câțiva ani mai târziu; aplicarea sistemului zecimii; pătrunderea în zone depărtate, s-a făcut la începutul anilor 70; precum și creșterea rapidă a puterii odată cu trecerea anilor; dezvoltarea lucrării noastre instituționale, odată cu dezvoltarea directă a îndrumării primită prin Spiritul Profeției; criza de la Minneapolis împreună cu procedeele cuprinzătoare în conducerea lucrării misionare în patrie și în străinătate; accentuarea principiilor care au culminat în cele din urmă cu întărirea lucrării generale la Conferința Generală din anul 1897; experiențele deosebite de la Conferința Generală din anul 1901, împreună cu revelațiile ulterioare cu privire la dragostea infinită, mila și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de cei greșiți - dovezi care întăresc credința în sursa divină a Mărturiilor.MN 481.2

  În lumina cunoștinței personale cu privire la influența transformatoare a Mărturiilor asupra inimii și a vieții individuale; în lumina transformărilor văzute în viețile altora; în lumina consecvenței care există în zecile de mii de pagini de scrieri care acoperă o perioadă de peste 60 de ani; în lumina experienței denominaționale prin care noi ca popor am trecut în siguranță - în lumina cunoașterii tuturor acestora, oricine dorește să creadă, poate găsi motive suficiente să-și întemeieze credința statornică pe o temelie sigură, în ce privește originea cerească și încrederea absolută în Mărturiile Spiritului Profeției.MN 481.3

  Odată ce am găsit o temelie sigură pe care să ne întemeiem credința, nu vom mai fi afectați de așa numitele dovezi de o aparentă neîncredere în anumite părți din Mărturii. Această poziție nu este socotită de “înalta critică” - solidă. Dar ea este la fel de solidă ca și poziția pe care ne situăm cu privire la inspirația plenară a Bibliei. Credința noastră în Mărturii trebuie să se întemeieze pe aceleași principii de bază pe care se întemeiază credința noastră în Cuvântul lui Dumnezeu; și cu un spirit de supunere față de planul de nepătruns al lui Dumnezeu, ar trebui să ne supunem acestei metode de prezentare a adevărului în Biblie și în Mărturii. Solii lui Dumnezeu sunt oameni; aceste solii sunt afectate de natura lor omenească individuală precum și de mediul în care au trăit; cu toate acestea soliile lor către biserica lui Dumnezeu sunt inspirate. Individualitatea scriitorilor Evangheliilor se reflectă în scrierile lor; raportul lui Ioan cu privire la viața Mântuitorului a fost influențată de temperamentul lui și de felul lui de a vedea lucrurile spirituale; la fel stau lucrurile cu privire la Matei, Marcu și Luca. Ținând seama de toate acestea, soliile lor poartă pecetea aprobării lui Dumnezeu și sunt scrise pentru îndemnarea și pentru înălțarea noastră spirituală.MN 481.4

  (Semnat) Clarence C. Crisler
  (scrisă în anul 1907)

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents