Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Exerciții sau distracții

  Către profesorii și studenții noștri din Colegiul din Battle Creek și din toate instituțiile de învățământ.MN 79.2

  S-au înălțat unele rugăciuni pentru revărsarea Duhului Sfânt și de curând a fost făcută o demonstrație de bucurie a inimilor acelora care au așteptat cu intensitate și neîmpărțiți pe Isus Hristos, Mielul Junghiat de la întemeierea lumii. Între voi s-a produs pocăință și mărturisire de păcate cu adevărată remușcare în suflet. A fost un simțământ al jertfei atotîndestulătoare și realizarea împlinirii făgăduinței de iertare în aducerea cărbunelui aprins de la altarul ispășirii și în atingerea buzelor, care a fost garanția iertării. Buzele întinate de păcat exprimau cea mai înaltă laudă. “Osana”, Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului! Osana în locurile prea înalte!MN 79.3

  Dar ce întoarcere la Domnul au făcut tinerii noștri? A fost ca aceea a poporului Israel în situația aceea extrem de solemnă descrisă în Exodul? Moise urcase pe munte să primească îndrumări din partea Domnului și toată adunarea ar fi trebuit să aibă o atitudine umilită înaintea lui Dumnezeu, dar ei au mâncat, au băut și s-au sculat să joace. A fost oare o experiență asemănătoare și la Battle Creek? Nu cumva mulți și-au pierdut legătura cu Dumnezeu? Oare jocurile de fotbal au adus pe participanți într-o legătură mai strânsă cu Dumnezeu?MN 79.4

  În viziune de noapte mi s-au dat solii pe care vi le trimit la Battle Creek și la toate școlile noastre. Dacă este în planul lui Dumnezeu ca puterile fizice să fie educate ca și cele mintale, totuși exercițiile fizice ar trebui să fie în armonie desăvârșită în caracter cu învățăturile date lumii și ar trebui să se vadă în viața creștinilor astfel încât în educație și în pregătirea personală, inteligențele cerești să nu scrie în cărțile din cer că studenții și profesorii din școlile noastre sunt “mai mult iubitori de plăceri decât de iubitori de Dumnezeu”. Acesta este raportul care se scrie acum cu privire la un mare număr: “Iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu”.MN 79.5

  În felul acesta Satana și îngerii lui își pun capcanele pentru suflete și lucrează într-un anume fel asupra profesorilor și a elevilor pentru a-i determina să se angajeze în anumite exerciții și distracții care devin foarte captivante, dar al căror caracter este să întărească puterile josnice și să creieze pofte și pasiuni care vor lua conducerea și care vor contracara foarte hotărât, activitățile și lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu asupra inimii omenești.MN 80.1

  Ce vă spune Duhul Sfânt? Care a fost puterea și influența Lui asupra inimilor în timpul Conferinței Generale și al Conferințelor din alte state? Ați avut voi o grijă deosebită de voi? Au simțit profesorii din școală că trebuie să fie atenți? Dacă Dumnezeu i-a rânduit ca educatori ai tinerilor, sunt și “supraveghetori ai turmei”. Ei nu sunt în lucrarea școlii ca să inventeze planuri pentru exerciții și jocuri ca să educe pe copii, și nici să coboare lucrurile sfinte la nivel obișnuit.MN 80.2

  Am vorbit profesorilor prin solii de mustrare. Toți profesorii au nevoie de exercițiu, de o schimbare de activitate. Dumnezeu a arătat din ce constă această lucrare utilă și practică, dar voi v-ați îndepărtat de planul lui Dumnezeu pentru a urma invenții omenești și aceasta î n detrimentul părții spirituale. Nici o iotă sau virgulă din influența unei astfel de educații nu vă va pregăti să faceți față luptelor serioase din zilele de pe urmă. Ce fel de educație primesc profesorii și studenții noștri? A intenționat și a introdus Dumnezeu acest fel de exerciții sau au fost introduse de invențiile și imaginațiile omenești? Cum este pregătită mintea pentru contemplare, meditație, pentru gânduri serioase și pentru rugăciune stăruitoare și cercetătoare de inimă venind din inimi supuse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? “Cum era în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului”. “Și Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai spre rău”.MN 80.3

  Domnul mi-a pus înainte nevoia deschiderii unei școli în Battle Creek care să nu urmeze modelul vreunei școli care există. Trebuia să avem profesori care-și vor păstra sufletele cu dragoste și în temere de Dumnezeu. Profesorii trebuiau să educe studenții în lucrurile spirituale, spre a pregăti poporul să reziste crizei din fața noastră, dar s-a produs o deviere în multe domenii de la planul lui Dumnezeu. Distracțiile contribuie într-o mai mare măsură la contracararea lucrării Duhului Sfânt decât orice altceva, iar Duhul este întristat...MN 80.4

  Sunt alarmată pentru voi cei de la Battle Creek. Profesorii sunt foarte stăruitori în a aplica pedepse și amenințări acelor studenți care încalcă cele mai neînsemnate reguli, nu din intenție, ci din neglijență; însă sunt împrejurări în care n-ar trebui să-i declare călcători ai unor reguli care au fost stabilite și care n-ar trebui impuse cu inflexibilitate, și cu toate acestea persoana greșită este tratată ca și cum ar fi păcătuit grav. Dragi profesori, ar trebui să judecați unde sunteți; cercetați-vă și rostiți judecată împotriva voastră, pentru că voi nu numai că ați încălcat regulile și ați fost atât de severi și atât de duri cu studenții, dar mai mult decât atât, există o luptă între voi și Dumnezeu. Voi n-ați făcut cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cei orbi să nu fie rătăciți. V-ați îndepărtat de cărările sigure. Spun, profesorilor - nu dau nume. Domnul Dumnezeu a lucrat în mijlocul vostru iar și iar. Ați avut dovezi puternice cu privire la pașii Celui Prea Înalt. Însă o perioadă mare de lumină, de descoperiri minunate ale Duhului și puterii lui Dumnezeu este și o perioadă de mare pericol ca lumina să nu fie ascultată. Luați seama la Ieremia 17,5-10; 18,12-15 căci intrați foarte sigur sub mustrarea lui Dumnezeu. Lumina a strălucit în raze clare și consistente asupra voastră. Ce a făcut această lumină pentru voi? Hristos, Marele Păstor privește cu neplăcere asupra voastră și vă întreabă: “Unde este turma pe care v-am dat-o, turma aceea frumoasă”?MN 80.5

  “De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, cari nu vor cruța turma; și se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor”.(Fapte 20,26-30).MN 81.1

  “Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine” (1Petru 5,2).MN 81.2

  Acești profesori care nu au o experiență religioasă progresivă, care nu învață zilnic lecțiile în școala lui Hristos ca să poată fi modele pentru turmă, și care acceptă salariile ca fiind lucrul principal, nu sunt pregătiți pentru poziția solemnă și înfricoșată pe care o ocupă. Această Scriptură este potrivită pentru toate școlile noastre întemeiate așa cum a plănuit Dumnezeu să fie exemplul școlilor profeților, oferind o categorie mai înaltă de cunoștință, neamestecând zgura cu argintul și apa cu vinul, ceea ce este o reprezentare a principiilor prețioase. Idei false și practici asemănătoare dospesc tot ceea ce este curat și corup ceea ce ar trebui păstrat totdeauna curat și văzut de lume, de îngeri și de oameni ca instituția Domnului, școli în care educația dragostei și temerii de Dumnezeu să fie pusă pe primul loc. “Și viața veșnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. “Nu stăpâniți peste moștenirea lui Dumnezeu, ci fiți pildă turmei”.MN 81.3

  Profesorii care susțin că sunt creștini să învețe zilnic lecțiile în școala lui Hristos. “Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine că Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre”. Vă întreb: “Poartă toți educatorii din școli jugul lui Hristos sau poartă juguri contrafăcute de ei ca să le așeze pe gâtul altora, juguri pe care ei nu le poartă, juguri apăsătoare, aspre, dure, în timp ce ei se poartă foarte lejeri față de Dumnezeu, ofensându-L în fiecare zi în aspecte majore sau minore, și dând dovadă în cuvinte, în spirit și prin fapte, că nu sunt un exemplu corect pentru studenți, neavând simțământul că se găsesc sub disciplina Celui mai mare Învățător pe care L-a cunoscut lumea. În școala din Battle Creek și în școlile care și-au luat modelul de aici, ar trebui să existe un model mai înalt și mai sfânt. Obiceiurile și practica din Battle Creek, se răspândesc în biserici și pulsul inimii acestei școli se simte în tot corpul credincioșilor.MN 81.4

  Nu este în planul lui Dumnezeu ca să fie cheltuiți mii de dolari pentru extinderea anexelor de la Battle Creek. Și așa sunt prea multe acolo. Folosiți mijloacele suplimentare și dezvoltați lucrarea în părțile suferinde din câmpuri pentru a da impuls lucrării. Am rostit Cuvântul Domnului cu privire la un subiect pe care nu am libertatea să vi-l descopăr acum, dar vă spun în numele Domnului că veți face o greșeală dacă adăugați clădire lângă clădire, căci în Battle Creek au pătruns răspunderi care și așa sunt prea mult pentru o localitate.MN 82.1

  În unele cazuri, studenții din unele școli care nu sunt de credința noastră, vor ieși cu o educație mai bună și credincioși principiului.MN 82.2

  Sunt prea mulți domni în școală cărora le place să stăpânească asupra moștenirii Domnului. Există prea puțin din Hristos și prea mult egoism. Dar cei care sunt sub dirijarea Duhului lui Dumnezeu și care sunt sub domnia lui Hristos, sunt exemple pentru turmă, și când se va arăta Păstorul cel mare, vor primi coroana slavei care nu se vestejește. “Tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să vă dea har” (1 Petru 5,5-6). Toată înălțarea voastră va avea o urmare naturală și vă va afecta caracterul astfel încât Dumnezeu nu-l va putea aproba. “Fără Mine”, spune Isus, “nu puteți face nimic”. Activați și învățați, lucrați în armonie cu Hristos, și atunci nu veți lucra cu slăbiciune, ci veți avea conlucrarea divinului combinat cu priceperea omenească dată de Dumnezeu. “Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi”. “Fiți trezi și vegheați” (nu în luptele voastre de fotbal și în implicarea în jocurile îndoielnice care ar trebui să facă pe orice creștin să roșească cu umilință după aceea). “Fiți trezi și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită”.MN 82.3

  Da, el este pe teren privind la distracțiile voastre, prinzând orice suflet care nu veghează, semănându-și semințele în sufletul omenesc și stăpânind mintea.MN 82.4

  Pentru numele lui Hristos, opriți jocurile la Colegiul Battle Creek și luați în considerație consecințele asupra inimii, a caracterului și a principiilor acestor distracții copiate după modelul altor școli. Ați înaintat continuu în căile neamurilor, și nu după exemplul lui Isus Hristos. Satana este prezent în curtea școlii, el este de față la orice exercițiu din sălile de clasă. Studenții care s-au implicat în jocuri și și-au excitat mintea în ele, nu sunt în starea cea mai bună să primească îndrumarea, sfatul și mustrarea foarte importante pentru ei în viața aceasta și în cea viitoare, nemuritoare.MN 82.5

  Despre Daniel și prietenii lui, Scripturile declară:MN 82.6

  “Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri, și înțelepciune; mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele”. În ce mod vă pregătiți voi să conlucrați cu Dumnezeu? “Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi; împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi”. Studiați cu atenție dieta: ea nu este sănătoasă. Nenumăratele feluri de mâncare împreună cu deserturile sunt dăunătoare în loc să fie sănătoase și clăditoare, și după lumina dată mie, trebuie să se producă o schimbare hotărâtă în prepararea hranei.MN 82.7

  Trebuie să se facă o pregătire a hranei cu pricepere și atenție, ca să dea studenților flămânzi o hrană substanțială și cu elemente hrănitoare. Educația în privința aprovizionării pentru masă nu este corectă, nici sănătoasă și nici satisfăcătoare, de aceea este necesară o reformă esențială. Acești studenți sunt moștenirea lui Dumnezeu și trebuie aduse în comitetul școlar, cele mai sănătoase principii cu privire la dietă.MN 83.1

  Hrana din alimente sărăcăcioase, supele și lichidele sau folosirea cărnii, nu sunt cele mai bune pentru a produce mușchi sănătoși, organe digestive sănătoase sau creiere curate. O, cât de anevoie învățăm” Și dintre toate instituțiile din lume, școala este cea mai importantă. Aici trebuie studiată chestiunea dietei; nu trebuie urmată pofta nimănui, nici gustul și nici fasoanele, căci este necesară o reformă profundă, altfel urmarea unui mod greșit de gătit va fi o pagubă pe viață.MN 83.2

  Dintre toate posturile importante din colegiu cel mai important este acela unde se stabilește hrana care trebuie pusă pe masă studenților flămânzi, căci dacă aceasta este neglijată, mintea nu va fi pregătită să-și facă lucrarea, deoarece stomacul a fost tratat cu lipsă de înțelepciune și nu-și poate îndeplini lucrarea. Este nevoie de minți puternice. Inteligența omenească trebuie să se extindă și să aibă vigoare și ascuțime. Trebuie să fie obligată să lucreze din greu, altfel va deveni slabă și ineficientă. Puterea creierului este cerută să gândească profund; ea trebuie pusă la lucru pentru a rezolva probleme grele, altfel mintea se pipernicește și nu mai poate gândi normal. Mintea trebuie să perfecteze lucrul, și să se lupte să dea soliditate și vigoare intelectului, iar dacă organele fizice nu sunt ținute în cea mai bună stare de sănătate printr-o alimentație substanțială și hrănitoare, creierul nu-și primește porția de hrană ca să lucreze. Daniel a înțeles lucrul acesta și s-a hrănit cu o dietă simplă, hrănitoare și a refuzat delicatesele de la masa împăratului. Deserturile care cer atât de mult timp pentru preparare, sunt majoritatea, dăunătoare sănătății. Alimentele tari care solicită masticația, sunt mult mai folositoare decât pireurile sau hrana lichidă. Stăruiesc asupra acestor lucruri deoarece sunt esențiale.MN 83.3

  Trimit avertizarea la Colegiul din Battle Creek ca de acolo să plece la toate instituțiile de învățământ. Faceți studii cu privire la aceste subiecte și faceți ca studenții să primească o educație corectă în pregătirea unei hrane integrale, apetisantă și solidă care alimentează organismul. Ei nu au și nu au avut educația și pregătirea corectă cu privire la hrana cea mai sănătoasă care să producă mușchi și nervi sănătoși care să dea hrană creierului și sistemului nervos.MN 83.4

  Intelectul trebuie păstrat cu grijă treaz printr-o lucrare serioasă și cu toată inima. Cum trebuie să se facă lucrul acesta? Puterea Duhului Sfânt trebuie să curățească gândurile și sufletul de întinarea lor morală. Obiceiurile degradante înjosesc nu numai sufletul, ci și intelectul. Memoria suferă atunci când este pusă pe altarul practicilor josnice și dăunătoare. “Cel care seamănă în firea pământească, va secera stricăciunea; cel care seamănă în duhul, va secera în duhul viața veșnică”. Când profesorii și învățătorii își vor consacra lui Dumnezeu sufletul, trupul și duhul, curățindu-și gândurile prin ascultarea de legile lui Dumnezeu, ei vor primi fără încetare o nouă înzestrare cu putere fizică și mintală. Atunci se va vedea o dorință arzătoare a inimii după Dumnezeu, și o rugăciune stăruitoare pentru discernerea unor principii lămurite. Lucrarea și slujirea Duhului Sfânt nu este oferită ca să fie folosită de ei, așa cum cred mulți, ci ca Duhul Sfânt să-i folosească, să-i modeleze, să le sfințească toate puterile. Folosirea facultăților în practici ale poftei, produce dezordine în creier și în sistemul nervos, și cu toate că pretind că sunt religioși, nu sunt și nu vor fi niciodată unelte pe care Dumnezeu să le poată folosi, căci El dezaprobă practicile necurate care slăbesc vigoarea fizică și capacitățile mintale, astfel încât toate lucrurile cum ar fi efortul mintal, după un scurt timp devine anevoios. Memoria devine capricioasă și, o, ce dar respingător este oferit în felul acesta lui Dumnezeu!MN 84.1

  Apoi, când privesc scenele care mi-au fost prezentate, când iau în considerație școlile întemeiate în diferite locuri, și le văd alunecând atât de jos încât nu se aseamănă deloc cu școlile profeților, mă întristez fără măsură. Exercițiul fizic recomandat de Dumnezeul înțelepciunii prin care în fiecare zi ar trebui devotate câteva ore pentru o educație folositoare într-o lucrare care ar ajuta pe studenți la învățarea datoriilor practice ale vieții, sunt esențiale pentru tot tineretul nostru. Dar mereu au fost desconsiderate și au fost introduse distracții care sunt o practică fără ca vreo binecuvântare deosebită să fie obținută prin facerea a ceea ce este bine și drept, care ar fi o educație și o pregătire esențială.MN 84.2

  Studenții, fiecare în parte au nevoie de o educație în datoriile practice. Timpul folosit în exercițiul fizic care treptat duce la exces și la intensificarea jocurilor și a excitării aptitudinilor, ar trebui folosite în direcțiile date de Hristos, și atunci binecuvântările lui Dumnezeu s-ar revărsa peste aceia care fac astfel. Toți ar trebui să părăsească școlile cu o pregătire eficientă, astfel că atunci când vor depinde de resursele lor, să aibă o cunoaștere pe care o vor putea folosi și care este esențială pentru viața practică. Căutarea atâtor invenții pentru a folosi înzestrările date de Dumnezeu pentru a nu face nimic bun, nimic pe care să-l puteți lua cu voi în viața viitoare, nici un raport de fapte bune, sau fapte de milă, stau înregistrate în cărțile cerului: “Cântărit în cumpănă și găsit prea ușor”.MN 84.3

  Studiul stăruitor este absolut necesar, precum și munca grea stăruitoare. Jocul nu este esențial. A crescut influența devoțiunii lor pentru distracții cu o putere fascinantă și vrăjită care a contracarat influența adevărului asupra minții și caracterului omenesc. O minte echilibrată nu se câștigă de obicei prin devoțiunea pentru puterile fizice și pentru distracții. Disciplina fizică în viața practică este îndulcită totdeauna la gândul că ne educă și ne pregătește mai bine mintea și trupul pentru a-și îndeplini lucrarea pe care Dumnezeu plănuiește ca oamenii să o facă în diverse domenii. Cu cât tineretul va înțelege mai bine cum să-și îndeplinească îndatoririle vieții practice, cu atât mai intensă, mai utilă și mai folositoare va fi bucuria lor zi de zi făcându-se de folos altora.MN 84.4

  Mintea educată în felul acesta, să se bucure de oboseala fizică în viața practică, se dezvoltă prin cultură, prin pregătirea bine disciplinată și este înzestrată în vederea eficienței și aceasta este o cunoaștere importantă ca ajutor și binecuvântare pentru ei și pentru alții. Fiecare student să-și dea seama și să poată spune: “Studiez și lucrez pentru veșnicie”. În felul acesta învață să fie harnici și răbdători perseverând în eforturile combinate pentru muncă fizică și intelectuală. Câtă forță este implicată în jocurile de fotbal și în celelalte născociri ale voastre făcute după modelul neamurilor, exerciții care nu binecuvântează pe nimeni. Introduceți aceleași puteri în folosirea unei munci utile, și nu credeți că raportul vostru va fi mai plăcut ca să vă întâlniți în ziua cea mare a lui Dumnezeu?MN 85.1

  Tot ce se face sub influența stimulentului sfințit al datoriei creștine pentru că sunteți ispravnici ai talanților pe care să-i folosiți ca să fie o binecuvântare pentru voi și pentru alții, vă va da o satisfacție solidă, deoarece faceți totul spre slava lui Dumnezeu.MN 85.2

  În viața lui Hristos nu găsesc nici o clipă care să fi fost folosită în jocuri și în distracții. El a fost marele Educator pentru viața prezentă și cea viitoare. N-am găsit nici măcar o clipă când să fi învățat pe ucenici să se implice în fotbal sau în pugilism pentru a face exerciții fizice sau în realizări teatrale, și cu toate acestea Hristos a fost modelul nostru în toate lucrurile; Hristos, Răscumpărătorul lumii a dat fiecăruia lucrarea lui și l-a îndemnat: “Lucrează până când vin”.MN 85.3

  Îndeplinindu-și lucrarea, inima se încălzește într-o astfel de întreprindere, și în felul acesta toate puterile sufletului se implică într-o lucrare dată de Domnul și Stăpânul lui. Este o lucrare înaltă și importantă. Profesorii și studenții creștini sunt făcuți în stare să devină ispravnici ai harului lui Hristos și să fie totdeauna stăruitori.MN 85.4

  Tot ce pot face pentru Isus este să aibă o dorință arzătoare să-și arate recunoștința față de Dumnezeu în îndeplinirea conștiincioasă a tuturor obligațiilor așezate asupra lor și prin credincioșie față de Dumnezeu să răspundă la darul mare și minunat al singurului Fiu al lui Dumnezeu, ca prin credința în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.MN 85.5

  Trebuie ca fiecare tânăr din toate școlile și din toate instituțiile noastre să fie ca Daniel - într-o atât de strânsă legătură cu Izvorul oricărei înțelepciuni, astfel ca puterile lui să-l facă în stare să ajungă la cel mai înalt nivel al datoriei în orice direcție ca să poată răspunde tuturor cerințelor școlii, nu numai sub conducerea unor profesori pricepuți, ci și sub supravegherea inteligențelor cerești, știind că ochiul atotvăzător și care nu doarme este îndreptat spre ei. Cei patru tineri evrei nu au îngăduit ca motive egoiste și dragostea de distracții să le ocupe clipele de aur ale vieții acesteia. Au lucrat cu inimă binevoitoare și cu o minte ageră. Acest standard nu este mai înalt decât acela pe care orice creștin îl poate ajunge. Dumnezeu cere de la fiecare elev creștin mai mult decât i-au dat ei până acum. “Voi sunteți o priveliște pentru lume, îngeri și oameni”.MN 85.6

  (Semnat) E.G.White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents