Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Unitate în lucrare și în sfat

  Lucrătorilor din instituțiile noastre
  Duhul Domnului mi-a prezentat lucrările pe care vi le spun. Este necesară o lucrare mai profundă a harului printre lucrătorii lui Dumnezeu. Mintea, duhul și caracterele lor trebuie să fie modelate după asemănarea caracterului Său divin, înainte ca să poată lucra în ei și prin ei. în viața lor trebuie să se vadă mai puțin egoism și mai mult din Isus Hristos. Încercări serioase vor veni peste toți și religia Bibliei trebuie să devină o mireasmă de la Dumnezeu, deoarece prezența Sa trebuie amestecată în orice faptă.
  MN 97.3

  Fiecare dintre voi trebuie să vă dați seama că vă aflați în prezența Veghetorului nevăzut. Metodele și temperamentele voastre trebuie să fie modelate după idealul divin. Trebuie să cultivați continuu gândul: “Mă aflu în prezența Aceluia pe care-L iubesc, de care mă tem și pe care Îl respect. Nu trebuie să cultiv nici un gând și nu trebuie să fac nici o faptă în propriul meu spirit sau după înclinația mea. Dacă nu am gândul și Duhul lui Dumnezeu, nu mi se pot încredința răspunderi sfinte. Nu mintea și judecata mea trebuie să conducă. Regula trebuie să o facă mintea și judecata marelui Eu Sunt”.MN 97.4

  Dacă vrem să avem o experiență cuprinzătoare trebuie să săpăm adânc după adevăr și înțelepciune. Trebuie să cultivăm credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Alfa și Omega experienței noastre ar trebuie să fie un : Așa zice Domnul”. Ca frați, așezați acolo unde trebuie să fiți legați mai mult sau mai puțin în lucrarea voastră, trebuie să vă apropiați mai mult unii de alții, în sfat, în colaborare, în spirit în toată lucrarea voastră. Fiecare dintre voi trebuie să stea cu noblețe în locul și în slujba lui, făcând lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Fiecare dintre voi trebuie să facă pentru aceste zile din urmă o lucrare mare, sfântă și grandioasă. Fiecare dintre voi trebuie să-și poarte greutatea răspunderii lui înaintea lui Dumnezeu. Domnul pregătește pe fiecare să-și facă lucrarea lui, și fiecare trebuie să fie respectat și onorat ca frate ales al lui Dumnezeu și prețios în ochii Săi. Nimeni dintre voi să nu fie făcut sfătuitor pentru toți. Nu trebuie ales un om ca fiind singurul înaintea căruia să fie aduse toate planurile și metodele, iar alții să nu fie consultați. Dacă se face așa ceva, vor apare greșeli, vor fi făcute mișcări greșite și în felul acesta se va face mai mult rău decât bine. Nimeni nu trebuie să se teamă de celălalt pentru locul cel mai de frunte. Fiecare trebuie tratat fără părtinire și fără fățărnicie.MN 97.5

  Nu este încredințată fiecăruia aceeași ramură de lucrare și pentru motivul acesta aveți nevoie de împreună sfătuire în libertatea și în încrederea care ar trebui să existe între slujitorii Domnului.MN 98.1

  Toți au nevoie de mai puțină încredere în sine și de o mai mare încredere în Acela care este puternic în sfat și care cunoaște sfârșitul de la început.MN 98.2

  Când cultivați respect unul față de altul, învățați să respectați pe Isus Hristos. Nu trebuie să dați pe față preferințe, deoarece Domnul nu manifestă preferințe pentru aleșii Săi. El zice: “Nu vă numesc robi ci prieteni; căci robul nu știe ce face stăpânul; dar v-am numit prieteni căci v-am făcut cunoscut toate lucrurile pe care le-am auzit de la Tatăl Meu”. Aceasta este încrederea pe care Domnul dorește să o cultivăm unul față de altul. Dacă nu faceți lucrul acesta mai mult decât în trecut, nu veți putea merge și nici lucra sub îndemnul Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să fiți uniți în legăturile plăcute ale prieteniei. Ca lucrători ai Domnului trebuie să vă încredințați planurile unii altora. Aceste planuri trebuie să fie luate în considerație cu grijă și cu rugăciune, pentru că pe aceia care nu fac lucrul acesta, Domnul îi va lăsa să cadă prin însăși înțelepciunea și prin măreția lor superioară.MN 98.3

  “Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca tot ce veți cere Tatălui în numele Meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții”. Nimeni să nu creadă că înțelepciunea lui îl va feri să facă greșeli. Dumnezeu dorește ca cel mai mare să aleagă acea umilință care-l va face robul tuturor, dacă datoria cere acest lucru.MN 98.4

  Dar deși trebuie să iubiți pe frați, și să gândiți minte cu minte, suflet cu suflet, viață cu viață, trebuie ca fiecare în parte să vă sprijiniți cu totul pe Dumnezeu. El va fi sprijinul vostru. El nu are plăcere când depindeți unul de altul pentru lumină, înțelepciune și îndrumare. Domnul trebuie să fie înțelepciunea noastră. Trebuie să știm personal că El este sfințirea și mântuirea noastră. La El trebuie să privim și în El trebuie să ne încredem. El va fi pentru noi un ajutor necurmat în orice timp și în orice nevoie.MN 98.5

  Oricare ar fi datoriile voastre în diferitele ramuri de lucrare aduceți-vă aminte mereu că Dumnezeu este General pentru toți. Nu trebuie să vă despărțiți de El și să faceți din firea pământească brațul vostru. Suntem prea mult înclinați să ne măsurăm unul cu altul, punând aprecierea noastră asupra importanței lucrării fiecăruia, dar aceste comparații s-ar putea să nu aibă nici o legătură cu subiectul. Domnul nu apreciază pe oameni după poziție sau rang. El caută să vadă cât de mult aveți din spiritul lui Hristos și cât de mult dați pe față în viața voastră asemănarea cu El. Cel care iubește pe Domnul cel mai mult, ascultă cu multă seriozitate și atenție glasul lui Dumnezeu, și pentru că iubește mult și El este iubit de Tatăl foarte mult. “Învățați de la Mine - spune cel mai mare Învățător pe care l-a avut lumea vreodată - căci Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre”.MN 98.6

  Ar trebui să se înalțe această rugăciune: “O, cel mai bun Prieten al meu, Făcătorul meu, Domnul meu, modelează-mă și fă-mă după asemănarea divină. Fă-mă cu totul asemenea Ție. Desăvârșește-mă, curățește-mă și înviorează-mă ca să pot reprezenta caracterul lui Dumnezeu” Nu trebuie să credem că religia și afacerile sunt lucruri separate: ele sunt una. Toți cei care își pun încrederea în Domnul, vor fi puși la probă și încercați; atunci va fi pus asupra lor sigiliul lui Dumnezeu.MN 99.1

  Înaintea noastră stă o lucrare importantă. Trebuie să ne pregătim pentru această lucrare prin pregătirea inimilor. Cerul trebuie să fie bucuria inimilor noastre, iar gunoiul egoismului trebuie îndepărtat astfel încât Hristos să ne poată schimba în asemănarea chipului Său. Pe măsură ce această lucrare progresează, privind la Hristos suntem schimbați din slavă în slavă și dintr-un caracter în altul. Puterea Lui este făcută desăvârșită în slăbiciunea noastră.MN 99.2

  Trebuie să ne umilim eul astăzi, mâine și în tot timpul. Trebuie să colaborăm cu Dumnezeu cu o inimă sfințită, binevoitoare. Trăim în vremea când Satana s-a coborât cu o putere mare. El dă târcoale ca un leu care răcnește căutând pe cine să înghită, dar Domnul este gata să îndepărteze păcatul care ne împiedică să purtăm jugul lui Hristos. Dacă purtăm jugul lui Hristos, El va fi pentru noi Emanuel — “Dumnezeu cu noi” - înlocuind slăbiciunea noastră cu puterea și cu succesul Lui. Dar dacă ne atribuim slava, El îndepărtează de la noi măiestria, și nu vom mai avea prosperitate.MN 99.3

  Luați pietrele, îndepărtați molozul din inimile voastre.MN 99.4

  Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Servii lui Dumnezeu au continuu nevoie să întindă o mână sufletelor care sunt gata să piară, în timp ce cu mâna credinței trebuie să se prindă de tronul lui Dumnezeu. Vor veni la noi suflete posedate de duhuri rele. Trebuie să cultivăm duhul rugăciunii stăruitoare amestecat cu credința sinceră ca să-i salvăm de la ruină, și acest fapt va confirma credința noastră.MN 99.5

  Dumnezeu intenționează ca cel bolnav, cel nefericit, cel posedat de duhuri rele să audă glasul Său prin voi. Prin uneltele Sale omenești El dorește să fie un Mângâietor cum lumea nu a cunoscut niciodată. Aceste cuvinte ale Sale trebuie să fie auzite de către urmașii Săi: “Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine”.MN 99.6

  Domnul va lucra prin orice suflet care se va preda să fie transformat, nu numai să predice, ci să slujească celor disperați și să inspire nădejde inimilor care se clatină. Trebuie să ne facem partea în alinarea și în ușurarea nenorocirilor vieții. Tainele și mizeriile vieții acesteia sunt la fel de întunecate și de încurcate ca și acum mii de ani. Avem de făcut ceva: “Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine”. Sunt lipsuri foarte aproape de noi; suferința se manifestă chiar în apropierea noastră. Trebuie să încercăm să ajutăm. Prin harul lui Hristos, izvoarele secate ale celor sinceri trebuie să fie deschise printr-o lucrare asemenea celei a lui Hristos. În puterea Celui care are toată puterea, trebuie să lucrăm cum nu am mai lucrat niciodată până acum. Timpul de lipsă și de nevoie ne arată lămurit nevoia noastră cea mare de un Dumnezeu atotputernic, prezent, care are putere veșnică și în a cărui putere putem lucra și noi.MN 100.1

  Secretul succesului nu este în învățare, nu în poziția noastră, nu în numărul nostru, nici în mărimea talentelor, și nici în voința omului. Domnul Dumnezeul lui Israel este tăria noastră. Cel biruitor și ascultător va câștiga o biruință după alta. Lucrătorii Domnului trebuie să-și simtă nedestoinicia, să contempleze pe Hristos și să cucerească prin El, care este gândul oricărui gând și puterea oricărei puteri. Prindeți mâna lui Hristos și spuneți: “Nu Te las până nu mă vei binecuvânta”. El va răspunde: “Stai lângă Mine; Eu te voi ține de mână. Nu voi slăbi mâna. Păstrează-ți sufletul cu răbdare în umilința minții, în bunătate, și totuși : ” Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine”.MN 100.2

  Zilnic Dumnezeu trebuie să fie cu noi, pregătindu-ne să învățăm de la El ca să ne poată învăța ascultarea deplină și să fim veșnic cu El.MN 100.3

  E.G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents