Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pregătirea unei armate de misionari

  “Sunnyside”, Coorambong N.S.W.

  15decembrie 1897

  Profesorului E.A. Sutherland

  Iubite frate,

  În scrisoarea ta îmi pui întrebări serioase și treci pe lângă propuneri care sunt sensibile și corecte. Ar trebui să se întemeieze școli oriunde există o biserică sau o grupă de credincioși. Ar trebui folosiți profesori care să educe pe copiii păzitorilor Sabatului. Aceasta ar închide ușa pentru un mare număr dintre cei care se îndreaptă spre Battle Creek - locul unde Dumnezeu i-a avertizat să nu meargă. După lumina care mi-a fost dată, mi-a fost îndreptată atenția către bisericile care sunt răspândite în diferitele localități și mi s-a arătat că puterea acestor biserici depinde de creșterea lor în eficiență și în utilitate.MN 110.1

  Marea răspundere concentrată în Battle Creek nu este în armonie cu principiile pe care Domnul le-a pus înaintea noastră. În Battle Creek ar trebui ridicate mai puține clădiri ca să invităm mulțimi de oameni acolo. Toate aceste clădiri n-ar trebui să fie aglomerate așa cum sunt acum. Ele ar fi trebuit plasate în alte localități și nu chiar în mijlocul orașului. În diferite orașe ar trebui să fie reprezentanți ai adevărului chiar în mijlocul lor.MN 110.2

  Nu pot merge împotriva voinței lui Dumnezeu și să spun: “Ridicați mai multe clădiri în Battle Creek”, ci voi spune: “Construiți în alte localități”. Ar trebui concentrate mai puține interese în Battle Creek și mai multe în alte locuri în care nu este nimic care să dea caracterul de lucrare a lui Dumnezeu.MN 110.3

  În toate bisericile noastre ar trebui să fie școli și profesori care să fie misionari. Este important ca profesorii să fie educați să-și îndeplinească partea lor importantă la educerea copiilor păzitorilor Sabatului, nu numai în științe, ci și în Scripturi. Aceste școli întemeiate în diferite localități și conduse de bărbați și femei temători de Dumnezeu, așa cum cere cazul, ar trebui construite pe aceleași principii pe care erau organizate și școlile profeților.MN 110.4

  Talente deosebite ar trebui destinate educării tineretului. Copiii trebuie educați să devină misionari, dar foarte puțini înțeleg ce trebuie să facă spre a fi mântuiți. Puțini au o îndrumare în domeniul religios care este cel mai important. Dacă instructorii au o experiență religioasă proprie, vor fi în stare să comunice studenților cunoașterea dragostei lui Dumnezeu pe care ei au primit-o. Aceste lecții pot fi predate numai de către aceia care sunt cu adevărat convertiți și aceasta este cea mai nobilă lucrare misionară pe care o poate face un bărbat sau o femeie.MN 110.5

  Copiii ar trebui învățați să citească, să scrie, să înțeleagă cifrele, să-și țină socotelile personale încă din fragedă tinerețe. Ei trebuie să meargă înainte dezvoltându-se pas cu pas în această cunoaștere, dar înainte de orice altceva ei trebuie învățați că temerea de Domnul este începutul înțelepciunii. Să fie învățați rând cu rând, precept după precept, puțin aici, puțin acolo, dar singura țintă a profesorului este să educe pe copii să cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care El L-a trimis.MN 110.6

  Învățați pe tineri că păcatul de orice fel,este definit în Scriptură ca o călcare a legii. Păcatul își are originea în primul mare apostat. El a fost un neascultător. El a dus familia cerului la neascultare și atât el cât și cei care s-au unit cu el au fost aruncați din Paradisul lui Dumnezeu.MN 111.1

  Învățați pe copii într-o vorbire simplă că trebuie să fie ascultători de părinți și să-și predea inimile lui Dumnezeu. Isus Hristos așteaptă să-i primească și să-i binecuvânteze, doar dacă vor veni la El și îi vor cere iertare pentru toate neascultările și să le îndepărteze păcatele. Și când vor cere iertare pentru toate păcatele, trebuie să creadă că El o va face.MN 111.2

  Dumnezeu dorește ca fiecare copil de vârstă fragedă să fie copilul Său, să fie adoptat în familia Sa. Tinerii oricât de tineri ar fi, pot fi membri ai familiei credinței și pot avea experiența cea mai prețioasă. Ei pot avea inimi sensibile și gata să primească impresii care vor dura veșnic. Inimile lor pot fi atrase prin încredere și dragoste la Isus și să trăiască pentru Mântuitorul. Hristos va face din ei mici misionari. Întregul curs al gândurilor lor poate fi schimbat, astfel încât păcatul să nu mai pară ceva de dorit, ci urât și alungat.MN 111.3

  Atât copiii mai mici sau mai mari să beneficieze de această îndrumare, și simplificând în felul acesta planul de mântuire, profesorii vor primi o binecuvântare tot atât de mare ca și cei pe care îi învață. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va imprima lecțiile în mințile primitoare ale copiilor ca să prindă ideile adevărului biblic în simplitatea lor, iar Domnul va da acestor copii o experiență în domeniul misionar; El le va sugera domenii de gândire pe care nici profesorii lor nu le-au avut.MN 111.4

  Copiii care vor fi educați corect, vor fi martori în favoarea adevărului. Profesorii care se enervează și se irită ușor, să nu fie puși să învețe pe tineri. Ei trebuie să-i iubească pe copii pentru că sunt membri mai tineri ai familiei Domnului. Domnul îi va întreba ca și pe părinți: “Ce ai făcut cu turma Mea, turma Mea cea frumoasă?”MN 111.5

  Este surprinzător să văd cât de puțin fac părinții ca să-și salveze copiii. Orice familie în viața de cămin trebuie să fie o biserică, un simbol frumos al bisericii lui Dumnezeu din cer. Dacă părinții și-ar da seama de răspunderile lor față de copii, nu i-ar mai certa și nu i-ar mai supăra în nici o împrejurare. Nu aceasta este educația pe care copilul ar trebui să o primească. Mulți, prea mulți copii au învățat să caute greșeli, să fie certați, să fie copii iritabili deoarece li s-a permis să fie astfel în cămin. Părinții trebuie să ia seama că țin locul lui Dumnezeu pentru copii să încurajeze în ei orice principiu corect și să mustre orice gând rău.MN 111.6

  Dacă li se permite copiilor să fie lipsiți de respect în cămin, neascultători, nemulțumitori, arțăgoși, păcatele lor vor sta la ușa părinților. Tații și mamele au o lucrare deosebită să învețe pe copii cu amabilitate și cu dragoste. Ei trebuie să arate că în calitate de părinți, ei sunt cei care dau îndrumări, cei care conduc și că nu sunt conduși de copii. Trebuie să-i învețe că de la ei se cere ascultare și în felul acesta îi învață să se supună autorității lui Dumnezeu.MN 111.7

  În educarea copiilor și a tineretului, profesorii n-ar trebui să îngăduie ca vreun cuvânt sau gest pătimaș să le întunece lucrările, căci făcând astfel transmit studenților același spirit pe care ei îl au. Domnul dorește ca școlile primare ca și cele avansate să aibă un astfel de caracter încât îngerii lui Dumnezeu să meargă prin clase și să vadă în ordinea și în principiile de conducere, ordinea și conducerea cerului.MN 112.1

  Mulți socotesc că lucrul acesta este imposibil, dar fiecare școală ar trebui să înceapă cu aceasta și ar trebui să se lucreze mai stăruitor ca să păstreze spiritul lui Hrisros în temperament, în comunicare și în învățare, profesorii fiind canale de lumină pe care Domnul le poate folosi, ca unelte ale Sale pentru a reflecta asemănarea caracterului Său asupra studenților. Ei își dau seama că în calitate de instructori temători de Dumnezeu au în orice oră ajutoare ca să imprime asupra inimilor copiilor lecțiile prețioase pe care le predau.MN 112.2

  Domnul lucrează împreună cu fiecare profesor consacrat și ei trebuie să-și dea seama de lucrul acesta spre folosul lor. Instructorii care se află sub disciplina lui Dumnezeu, nu fac nimic de la ei. Ei primesc har, adevăr și lumină prin Duhul Sfânt ca să le comunice copiilor. Ei se găsesc sub îndrumarea celui mai mare Profesor pe care l-a avut lumea vreodată și cât de nepotrivit ar fi să aibă un spirit lipsit de bunătate, un glas aspru, și să fie plini de nervi.MN 112.3

  În felul acesta ei ar perpetua defectele lor în copii. Câștigați o înțelegere clară a ceea ce am putea face dacă am învăța de la Isus. Izvoarele păcii și ale bucuriei cerești dacă sunt sigilate în sufletul profesorului de cuvintele magice ale inspirației, vor deveni un râu puternic de influență care va binecuvânta pe toți cei care vin în legătură cu el.MN 112.4

  Să nu credeți că Biblia va deveni o carte plictisitoare pentru copii. Sub conducerea unui profesor înțelept Cuvântul va deveni din ce în ce mai de dorit. Va fi pentru ei ca și pâinea vieții și niciodată nu va îmbătrâni.În ea se găsește o prospețime de frumusețe care atrage și vrăjește atât pe copii cât și pe tineri. Este ca soarele care luminează pământul, dând strălucire și căldură și care nu se consumă deloc. Prin lecțiile din istoria și din doctrina biblică, copiii și tinerii pot descoperi că toate celelalte cărți sunt inferioare. Ei găsesc aici un izvor de milă și de dragoste.MN 112.5

  Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care învață se găsește în Cuvântul Său. O lumină nouă și prețioasă strălucește de pe fiecare pagină. Adevărul este descoperit în el, iar cuvintele și propozițiile sunt făcute să strălucească potrivite pentru orice ocazie, ca glasul lui Dumnezeu care le vorbește. Trebuie să recunoaștem Duhul Sfânt ca fiind luminătorul nostru. Acestui Spirit îi place să se adreseze copiilor și să le descopere comorile și frumusețile Cuvântului lui Dumnezeu. Făgăduințele rostite de marele Învățător vor cuceri simțurile și vor însufleți sufletul copilului cu o putere spirituală de origine divină. În mintea roditoare se va dezvolta o familiaritate cu lucrurile divine care vor fi o baricadă împotriva ispitelor vrăjmașului.MN 112.6

  Lucrarea profesorilor este extrem de importantă. Ei trebuie să facă din cuvintele lui Dumnezeu meditația lor. Dumnezeu va comunica cu sufletul prin Duhul Său. Când studiați rugați-vă: “Doamne deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale”.MN 113.1

  Când profesorul se va sprijini pe Dumnezeu în rugăciune, Duhul îi va umple mintea și inima cu gânduri curate, iar Dumnezeu va lucra prin el și prin Duhul asupra studenților. Duhul Sfânt umple mintea și inima cu speranța plăcută, cu curaj și cu imaginația Bibliei și acestea vor fi transmise studenților. Cuvintele adevărului vor crește în importanță și vor căpăta o lărgime și o profunzime de înțelegere pe care n-ați visat-o vreodată. Frumusețea și bogățiile Cuvântului lui Dumnezeu au o influență transformatoare asupra minții și caracterului; scânteile de dragoste cerească vor umple inimile copiilor ca o inspirație. Putem aduce la Hristos sute și mii de copii, dacă vom lucra pentru ei.MN 113.2

  Toți aceia la care vor ajunge aceste cuvinte, să se supună și să se topească. În lucrarea noastră educațională să cuprindem mai mult decât până acum pe copii și pe tineri și vom avea o armată întreagă de misionari care se vor scula să lucreze pentru Dumnezeu. Vă spun din nou, întemeiați școli pentru copii pentru ca acolo unde sunt biserici să fie și școli. Lucrați ca și cum ați lucra pentru viața voastră, să salvați pe copii ca să nu fie înecați în influențele poluante și corupătoare ale acestei vieți.MN 113.3

  Prea multe s-au concentrat la Battle Creek pentru clădirea de construcții noi. Nu trebuie să mai spun că sunetul ciocanului și a bardei să nu se mai audă în Battle Creek pentru clădirea de construcții noi. Există locuri în care școlile noastre ar fi trebuit să funcționeze de multă vreme. Să înceapă acum sub îndrumarea unor profesori înțelepți. Tinerii trebuie educați în bisericile lor. În America puteți clădi trei școli mai ieftine decât una în această țară. Este o ofensă adusă lui Dumnezeu că acolo s-a dat pe față o neglijență în a lua măsuri pentru ajutarea copiilor și a tinerilor, deși Providența ne-a binecuvântat atât de abundent cu mijloace ca să putem lucra.MN 113.4

  Ne mai mirăm că tinerii și copiii cad în ispită și sunt educați pe căi greșite prin unirea lor cu alți copii neglijenți. Acești copii nu sunt educați în mod înțelept să-și folosească mințile și membrele lor active ca să facă o lucrare de ajutorare. Școlile noastre ar trebui să învețe pe copii tot felul de munci simple. Ne mai mirăm că neglijenți așa cum au fost, își consacră energiile pentru distracții care nu le fac bine, că aspirațiile lor religioase sunt înghețate iar viața lor spirituală este întunecată? “Am atât de multe necazuri”, spune mama; “Am de făcut atâtea lucruri și am atâtea necazuri și mă plictisești și tu”.MN 113.5

  Nu-și amintește mama că și ea a trebuit să învețe atât lucrurile mici cât și pe cele mari înainte să poată fi de ajutor? Este un rău făcut copiilor în refuzul de a-i învăța puțin câte puțin.MN 113.6

  Țineți acești copii cu voi. Lăsați-i să pună întrebări și răspundeți-le cu răbdare. Dați copiilor ceva de făcut și oferiți-le fericirea de a simți că vă ajută. Copiii nu trebuie respinși atunci când încearcă să facă lucruri bune. Dacă fac greșeli, dacă au loc accidente și se strică lucruri, nu-i acuzați. Întreaga lor viață viitoare depinde de educația pe care le-o dați în anii copilăriei. Învățați-i că toate facultățile trupului și ale minții care le-au fost date, trebuie să fie folosite; și pentru că toate sunt ale Domnului, să fie devotate slujirii Sale. Domnul dă unora dintre acești copii o descoperire timpurie a voinței Sale. Părinți și profesori, începeți să învățați pe copii de timpuriu, să cultive facultățile date lor de Dumnezeu.MN 114.1

  Fratele meu, sunt profund afectată de greșeala de a stabili atât de multe interese în Battle Creek. O lume întreagă așteaptă să primească lumina adevărului. Dacă ar fi fost localizate interesele în orașe în care nu s-a făcut nimic, solia de avertizare ar fi fost dată altor orașe. M-ai întrebat cu privire la școlile deschise în bisericile noastre. Am încercat să-ți răspund. Lumina care a fost concentrată la Battle Creek ar fi putut străluci în alte localități. Ar fi fost deschise școli în locuri unde sunt atât de necesare. Acestea ar oferi condiții copiilor și tinerilor care se duc la Battle Creek. Biserica să poarte povara pentru mieii turmei din localitate și să vadă cum mulți pot fi educați și pregătiți ca să slujească pe Dumnezeu.MN 114.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents