Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Второзаконие 4

  1 Сега слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които ви уча да вършите, за да живеете, и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ Бог на бащите ви.ББ1940 — Второзаконие 4:1

  2 Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам.ББ1940 — Второзаконие 4:2

  3 Очите ви са видели що направи Господ, поради Ваалфегора; защото Господ вашият Бог изтреби изсред вас всичките човеци, които се поведоха по Ваалфегора.ББ1940 — Второзаконие 4:3

  4 А вие, които сте се привързали при Господа вашия Бог, всички сте живи днес.ББ1940 — Второзаконие 4:4

  5 Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според <тях> в земята, в която влизате да я наследите.ББ1940 — Второзаконие 4:5

  6 И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са <тия> на тоя велик народ.ББ1940 — Второзаконие 4:6

  7 Защото кой народ е <толкова> велик <щото да> има бог тъй близо при себе си, колкото е Иеова нашият Бог <близо при нас> всеки път, когато Го призоваваме?ББ1940 — Второзаконие 4:7

  8 Или кой народ е <толкова> велик <щото да> има такива справедливи повеления и съдби, какъвто е целият тоя закон, който излагам пред вас днес?ББ1940 — Второзаконие 4:8

  9 Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти, през всичките дни на живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си;ББ1940 — Второзаконие 4:9

  10 <предавай им за> деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се научат да се боят <от> Мене през всичкото време догдето живеят на земята, и те да учат чадата си <на това>.ББ1940 — Второзаконие 4:10

  11 Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до сред небето, и имаше тъмнина, облак и мрак.ББ1940 — Второзаконие 4:11

  12 Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ; само глас <чухте>.ББ1940 — Второзаконие 4:12

  13 И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.ББ1940 — Второзаконие 4:13

  14 И в онова време Господ ми заповяда да ви науча повеления и съдби, за да ги вършите в земята, към която преминавате да я притежавате.ББ1940 — Второзаконие 4:14

  15 Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв образ),ББ1940 — Второзаконие 4:15

  16 да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена,ББ1940 — Второзаконие 4:16

  17 подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето,ББ1940 — Второзаконие 4:17

  18 подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята;ББ1940 — Второзаконие 4:18

  19 и да не би, като подигаш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ твоят Бог разпредели на всичките народи под цялото небе.ББ1940 — Второзаконие 4:19

  20 А вас взе Господ и ви изведе из железарската пещ, из Египет, да Му бъдете люде за наследство, както <сте> и днес.ББ1940 — Второзаконие 4:20

  21 При това, Господ се разгневи на мене поради вас, и закле се да не премина Иордан и да не вляза в оная добра земя, която Господ твоят Бог ти дава за наследство,ББ1940 — Второзаконие 4:21

  22 но да умра в тая земя; аз няма да премина Иордан; а вие ще преминете и ще завладеете оная добра земя.ББ1940 — Второзаконие 4:22

  23 Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, <да не би> да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил;ББ1940 — Второзаконие 4:23

  24 защото Господ твоят Бог е огън пояждащ, Бог ревнив.ББ1940 — Второзаконие 4:24

  25 Когато ти се родят чада и внуци, ако, като живеете дълго време на земята, се развратите и направите идол, образ на нещо и вършите зло пред Господа твоя Бог и Го разгневите,ББ1940 — Второзаконие 4:25

  26 днес викам небето и земята да свидетелствуват против вас, че непременно скоро ще изчезнете от земята, за превземането на която вие преминавате Иордан; няма да живеете дълго време в нея, а съвсем ще бъдете изтребени.ББ1940 — Второзаконие 4:26

  27 Господ ще ви разпръсне между племената, и ще останете малочислени между ония народи, всред които Господ ще ви отведе.ББ1940 — Второзаконие 4:27

  28 Там ще служите на богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат нито чуват, нито ядат нито миришат.ББ1940 — Второзаконие 4:28

  29 Но ако от там потърсите Господа твоя Бог, всеки <от вас> ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.ББ1940 — Второзаконие 4:29

  30 Когато се намериш в скръб, и всичко това те постигне, ако най-после {Еврейски: в последните дни.} се обърнеш към Господа твоя Бог и послушаш гласа Му,ББ1940 — Второзаконие 4:30

  31 то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.ББ1940 — Второзаконие 4:31

  32 Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня когато Бог създаде човека на земята, и <попитай> от единия край на небето до другия: ставало ли е такова нещо, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него?ББ1940 — Второзаконие 4:32

  33 Люде чули ли са някога Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да останат живи?ББ1940 — Второзаконие 4:33

  34 Или предприел ли е Бог да дойде и вземе за себе си народ изсред <друг> народ, чрез изпитни, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца, и чрез големи ужаси, според всичко, което Господ вашият Бог е сторил за вас в Египет пред очите ви?ББ1940 — Второзаконие 4:34

  35 На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Иеова, Той е Бог, и няма друг освен Него.ББ1940 — Второзаконие 4:35

  36 За да те научи, Той те направи да чуеш гласа Му от небето, и показа ти на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.ББ1940 — Второзаконие 4:36

  37 И понеже Той обичаше бащите ти, за това избра тяхното потомство след тях, и с присъствието Си чрез голямата Си сила те изведе из Египет,ББ1940 — Второзаконие 4:37

  38 за да изгони от пред тебе народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в <земята им> и да ти я даде в наследство, както <прави> днес.ББ1940 — Второзаконие 4:38

  39 Познай, прочее, днес и вложи в сърцето си, че Иеова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.ББ1940 — Второзаконие 4:39

  40 И пази повеленията Му и заповедите Му, които днес ти заповядвам, за да благоденствуваш, ти и потомците ти след тебе, и за всегда да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава.ББ1940 — Второзаконие 4:40

  41 Тогава Моисей отдели три града оттатък {На изток от.} Иордан към изгрева на слънцето,ББ1940 — Второзаконие 4:41

  42 за да прибягва там оня убиец, който убие ближния си по погрешка, без да го е мразил по-напред, и като побегне в един от тия градове, да остане жив.ББ1940 — Второзаконие 4:42

  43 <Те бяха:> Восор в пустинята, в полянската земя на рувимците, Рамот в Галаада, <в земята> на гадците и Голан във Васан, <в земята> на манасийците.ББ1940 — Второзаконие 4:43

  44 И ето законът, който Моисей изложи пред израилтяните;ББ1940 — Второзаконие 4:44

  45 ето, заявленията, повеленията и съдбите, които Моисей изказа на израилтяните, когато бяха излезли из ЕгипетББ1940 — Второзаконие 4:45

  46 оттатък Иордан, в долината срещу Вет-фегор, в земята на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон, когото Моисей и израилтяните поразиха, след като бяха излезли из Египет,ББ1940 — Второзаконие 4:46

  47 като превзеха земята му и земята на васанския цар Ог, двамата аморейски царе, които бяха оттатък Иордан към изгрева на слънцето,ББ1940 — Второзаконие 4:47

  48 от Ароир, който е при устието на реката Арнон, до планината Сион (която е Ермон),ББ1940 — Второзаконие 4:48

  49 и цялото поле оттатък Иордан на изток, до морето на полето, под Асдот-фасга.ББ1940 — Второзаконие 4:49

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents