Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Битие 24

  1 А когато Авраам беше стар, напреднал във възраст, и Господ беше благословил Авраама във всичко,ББ1940 — Битие 24:1

  2 рече Авраам на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичкия му имот: Тури, моля, ръката си под бедрото ми;ББ1940 — Битие 24:2

  3 и ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея;ББ1940 — Битие 24:3

  4 но да отидеш в отечеството ми, при рода ми, и <от там> да вземеш жена за сина ми Исаака.ББ1940 — Битие 24:4

  5 А слугата му рече: Може да не иска жената да дойде след мене в тая земя; трябва ли да заведа сина ти в оная земя, отгдето си излязъл?ББ1940 — Битие 24:5

  6 Но Авраам му каза: Пази се да не върнеш сина ми там.ББ1940 — Битие 24:6

  7 Господ, небесният Бог, Който ме изведе из бащиния ми дом и от родната ми земя, и Който ми говори, и Който ми се закле, казвайки: На твоето потомство ще дам тая земя, Той ще изпрати ангела Си пред тебе; и ще вземеш жена за сина ми от там.ББ1940 — Битие 24:7

  8 Но ако жената не иска да дойде след тебе, тогава ти ще бъдеш свободен от това мое заклеване; само да не върнеш сина ми там.ББ1940 — Битие 24:8

  9 Тогава слугата тури ръката си под бедрото на господаря си Авраама и му се закле за това нещо.ББ1940 — Битие 24:9

  10 И тъй, слугата взе десет от камилите на господаря си и тръгна, като носеше в ръцете си от всички богатства на господаря си; стана и отиде в Месопотамия, в Нахоровия град.ББ1940 — Битие 24:10

  11 И надвечер, когато жените излизат да си наливат вода, той накара камилите да коленичат вън от града при водния кладенец.ББ1940 — Битие 24:11

  12 Тогава каза: Господи, Боже на господаря ми Авраама, дай ми, моля, добър успех днес и покажи благост към господаря ми Авраама.ББ1940 — Битие 24:12

  13 Ето, аз стоя при извора на водата, и дъщерите на града излизат да си наливат вода.ББ1940 — Битие 24:13

  14 Нека момата, на която река: Я наведи водоноса си да пия, и тя рече: Пий, и ще напоя и камилите ти; — тя нека е оная, която си отредил за слугата Си Исаака; от това ще позная, че си показал милост към господаря ми.ББ1940 — Битие 24:14

  15 Докато той още говореше, ето Ревека излизаше с водоноса си на рамото си; тя бе се родила на Ватуила, син на Мелха, жената на Авраамовия брат Нахор.ББ1940 — Битие 24:15

  16 Момата беше твърде красива на глед, девица, която никой мъж не беше познал; тя, като слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи.ББ1940 — Битие 24:16

  17 А слугата се затече да я посрещне и рече: Я дай ми да пия малко вода от водоноса ти.ББ1940 — Битие 24:17

  18 А тя рече: Пий, господарю; и бърже сне водоноса си на ръката си и му даде да пие.ББ1940 — Битие 24:18

  19 И като му даде доволно да пие, рече: И за камилите ти ще налея доде се напоят.ББ1940 — Битие 24:19

  20 И като изля бърже водоноса си в поилото, завтече се на кладенеца да налее още и наля за всичките му камили.ББ1940 — Битие 24:20

  21 А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да узнае дали Господ бе направил пътуването му успешно, или не.ББ1940 — Битие 24:21

  22 Като напоиха камилите, човекът взе една златна обица, тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете й, тежки десет сикли злато, и рече:ББ1940 — Битие 24:22

  23 Чия си дъщеря? я ми кажи. Има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме?ББ1940 — Битие 24:23

  24 А тя му рече: Аз съм дъщеря на Ватуила, син на Мелха, когото тя е родила на Нахора.ББ1940 — Битие 24:24

  25 Рече му още: Има у нас и слама, и храна доволно, и място за пренощуване.ББ1940 — Битие 24:25

  26 Тогава човекът се наведе та се поклони на Господа.ББ1940 — Битие 24:26

  27 И рече: Благословен да бъде Господ, Бог на господаря ми Авраама, Който не лиши господаря ми от милостта Си и верността Си, като отправи Господ пътя ми в дома на братята на господаря ми.ББ1940 — Битие 24:27

  28 А момата се затече, та разказа тия неща на майка си.ББ1940 — Битие 24:28

  29 И Ревека имаше брат на име Лаван; и Лаван се затече вън при човека на извора.ББ1940 — Битие 24:29

  30 Защото, като видя обицата и гривните на ръцете на сестра си и чу думите на сестра си Ревека, която казваше: Така ми говори човекът, той отиде при човека; и, ето, той стоеше при камилите до извора.ББ1940 — Битие 24:30

  31 И рече му: Влез, ти благословен от Господа; защо стоиш вън? Защото приготвих къщата и място за камилите.ББ1940 — Битие 24:31

  32 И тъй, човекът влезе в къщи; а <Лаван> разтовари камилите <му> и даде слама и храна за камилите и вода за умиване неговите нозе и нозете на хората, които бяха с него.ББ1940 — Битие 24:32

  33 И сложиха пред него да яде; но той рече: Не искам да ям доде не кажа думата си. А <Лаван> рече: Казвай.ББ1940 — Битие 24:33

  34 Тогава той каза: Аз съм слуга на Авраама.ББ1940 — Битие 24:34

  35 Господ е благословил господаря ми премного, та стана велик; дал му е овци и говеда, сребро и злато, слуги и слугини, камили и осли.ББ1940 — Битие 24:35

  36 И Сара, жената на господаря ми, роди син на господаря ми, когато беше вече остаряла; и на него той даде всичко що има.ББ1940 — Битие 24:36

  37 И господарят ми, като ме закле, рече: Да не вземеш за сина ми жена от дъщерите на ханаанците, в чиято земя живея.ББ1940 — Битие 24:37

  38 Но да отидеш в бащиния ми дом и в рода ми и <от там> да вземеш жена за сина ми.ББ1940 — Битие 24:38

  39 И рекох на господаря си: Може да не иска жената да дойде след мене.ББ1940 — Битие 24:39

  40 Но той ми каза: Господ, пред Когото ходя, ще изпрати ангела Си с тебе и ще направи пътуването ти успешно; и ще вземеш жена за сина ми от рода ми и от бащиния ми дом.ББ1940 — Битие 24:40

  41 <Само> тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми, когато отидеш при рода ми; и ако не ти я дадат, тогава ще бъдеш свободен от заклеването ми.ББ1940 — Битие 24:41

  42 И като пристигнах днес на извора, рекох: Господи, Боже на господаря ми Авраама, моля, ако правиш пътуването ми, по което ходя, успешно,ББ1940 — Битие 24:42

  43 ето, аз стоя при водния извор; момата, която излезе да налее вода, и аз й река: Я ми дай да пия малко вода от водоноса ти,ББ1940 — Битие 24:43

  44 и тя ми рече: И ти пий, и ще налея и за камилите ти, — тя нека е жената, която Господ е отредил за сина на господаря ми.ББ1940 — Битие 24:44

  45 Докато още говорех в сърцето си, ето, Ревека излезе с водоноса на рамото си. И като слезе на извора и наля, рекох й: Я ми дай да пия.ББ1940 — Битие 24:45

  46 И тя бързо сне водоноса от рамото си и рече: Пий, и ще напоя и камилите ти. И тъй, аз пих, а тя напои и камилите.ББ1940 — Битие 24:46

  47 Тогава я попитах, казвайки: Чия си дъщеря? А тя рече: <Аз съм> дъщеря на Ватуила, Нахоровия син, когото му роди Мелха. Тогава турих обицата на лицето й и гривните на ръцете й.ББ1940 — Битие 24:47

  48 И наведох се та се поклоних на Господа и благослових Господа, Бога на господаря ми Авраама, Който ме доведе по правия път, за да взема за сина на господаря ми братовата му дъщеря.ББ1940 — Битие 24:48

  49 Сега, прочее, ако искате да постъпите любезно и вярно спрямо господаря ми, кажете ми; и ако не, <пак> ми кажете, за да се обърна надясно или наляво.ББ1940 — Битие 24:49

  50 А Лаван и Ватуил в отговор рекоха: От Господа стана това; ние не можем да ти речем ни зло, ни добро.ББ1940 — Битие 24:50

  51 Ето Ревека пред тебе; вземи я и си иди; нека бъде жена на сина на господаря ти, както Господ е говорил.ББ1940 — Битие 24:51

  52 Като чу думите им, Авраамовият слуга се поклони на Господа до земята.ББ1940 — Битие 24:52

  53 И слугата извади сребърни и златни накити и облекла та ги даде на Ревека; така също даде скъпи дарове на брат й и на майка й.ББ1940 — Битие 24:53

  54 Подир това, той и хората, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха; и като станаха сутринта, <слугата> рече: Изпратете ме при господаря ми.ББ1940 — Битие 24:54

  55 А брат й и майка й казаха: Нека поседи момата с нас известно време, най-малко десетина дни, после нека иде.ББ1940 — Битие 24:55

  56 Но той им каза: Не ме спирайте, тъй като Господ е направил пътуването ми успешно; изпратете ме да ида при господаря си.ББ1940 — Битие 24:56

  57 А те рекоха: Да повикаме момата и да я попитаме, какво ще каже.ББ1940 — Битие 24:57

  58 И тъй, повикаха Ревека и рекоха й: Отиваш ли с тоя човек? А тя рече: Отивам.ББ1940 — Битие 24:58

  59 И така, изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и Авраамовия слуга с хората му.ББ1940 — Битие 24:59

  60 И благословиха Ревека, като й рекоха: Сестро наша, да се родят от тебе хиляди по десет хиляди, и потомството ти да завладее портата на ненавистниците си.ББ1940 — Битие 24:60

  61 И Ревека и слугите й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така, слугата взе Ревека и си замина.ББ1940 — Битие 24:61

  62 А Исаак идеше от Вир-лахай-рои, защото живееше в южната земя.ББ1940 — Битие 24:62

  63 И като излезе Исаак, за да размишлява на полето привечер, подигна очи и видя, и, ето, камили се приближаваха.ББ1940 — Битие 24:63

  64 Също и Ревека повдигна очи и видя Исаака; и слезна от камилата.ББ1940 — Битие 24:64

  65 Защото беше рекла на слугата: Кой е оня човек, който иде през полето насреща ни? И слугата беше казал: Това е господарят ми. Затова тя взе покривалото си и се покри.ББ1940 — Битие 24:65

  66 И слугата разказа на Исаака всичко, което бе извършил.ББ1940 — Битие 24:66

  67 Тогава Исаак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исаак се утеши след <смъртта> на майка си.ББ1940 — Битие 24:67

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents