Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  3Царе 8

  1 Тогава Соломон събра при себе си в Ерусалим Израилевите старейшини, и всичките началници на племената, началниците на бащините <домове> на израилтяните, за да възнесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион.ББ1940 — 3Царе 8:1

  2 И тъй всичките Израилеви мъже се събраха при цар Соломона на празника в месец Етаним, който е седмият месец.ББ1940 — 3Царе 8:2

  3 А когато дойдоха всичките Израилеви старейшини, свещениците вдигнаха ковчега.ББ1940 — 3Царе 8:3

  4 Те занесоха Господния ковчег и шатъра за срещане с всичките свети принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги занесоха.ББ1940 — 3Царе 8:4

  5 А цар Соломон и цялото Израилево общество, колкото се бяха събрали при него, бяха с него пред ковчега, и жертвуваха овци и говеда, които по множеството си не можеха да се пресметнат или да се изброят.ББ1940 — 3Царе 8:5

  6 Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му, в светилището на дома, в пресветото място, под крилата на херувимите.ББ1940 — 3Царе 8:6

  7 Защото херувимите бяха с крилата си разперени над мястото на ковчега и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.ББ1940 — 3Царе 8:7

  8 И върлините се издадоха така щото се виждаха краищата на върлините от светото място пред светилището, но извън не се виждаха; и там са до днес.ББ1940 — 3Царе 8:8

  9 В ковчега нямаше друго освен двете каменни плочи, които Моисей положи там на Хорив, гдето Господ направи завет с израилтяните, когато бяха излезли от Египетската земя.ББ1940 — 3Царе 8:9

  10 А щом излязоха свещениците из светилището, облакът изпълни Господния дом;ББ1940 — 3Царе 8:10

  11 така щото поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Господния дом.ББ1940 — 3Царе 8:11

  12 Тогава Соломон говори: Господ е казал, че ще обитава в мрак.ББ1940 — 3Царе 8:12

  13 Аз Ти построих дом за обитаване, място, в което да пребиваваш вечно.ББ1940 — 3Царе 8:13

  14 После царят обърна лицето си та благослови цялото Израилево общество, докато цялото Израилево общество стоеше на крака, като каза:ББ1940 — 3Царе 8:14

  15 Благословен да бъде Господ Израилевият Бог, Който извърши с ръката Си онова, което говори с устата Си на баща ми Давида, като рече:ББ1940 — 3Царе 8:15

  16 От деня, когато изведох людете Си Израиля из Египет, не избрах измежду всичките Израилеви племена ни един град, <гдето> да се построи дом за да се настани името Ми там; но избрах Давида, за да бъде над людете Ми Израиля.ББ1940 — 3Царе 8:16

  17 И в сърцето на баща ми Давида дойде да построи дом за името на Господа Израилевия Бог;ББ1940 — 3Царе 8:17

  18 но Господ рече на Баща ми Давида: Понеже дойде в сърцето ти да построиш дом за името Ми, добре си сторил, че е дошло това в сърцето ти.ББ1940 — 3Царе 8:18

  19 Ти, обаче, няма да построиш дома; но синът ти, който ще излезе из чреслата ти, той ще построи дома за името Ми.ББ1940 — 3Царе 8:19

  20 Господ, прочее, изпълни словото, което говори; и като се издигнах аз вместо баща си Давида, и седнах на Израилевия престол, според както говори Господ, построих дома за името на Господа Израилевия Бог.ББ1940 — 3Царе 8:20

  21 И в него приготвих място за ковчега, в който е заветът, който Господ направи с бащите ни, когато ги изведе из Египетската земя.ББ1940 — 3Царе 8:21

  22 Тогава Соломон застана пред Господния олтар, пред цялото Израилево общество, и като простря ръцете си към небето рече:ББ1940 — 3Царе 8:22

  23 Господи Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята бог подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце;ББ1940 — 3Царе 8:23

  24 Който си изпълнил към слугата Си Давида, баща ми, това, което си му обещал; да! каквото си говорил с устата Си, това си свършил с ръката Си, както <се вижда> днес.ББ1940 — 3Царе 8:24

  25 Сега, Господи Боже Израилев, изпълни към слугата Си Давида, баща ми, онова, което си му обещал, като си рекъл: Няма да ти липсва мъж, който да седи пред Мене на Израилевия престол, ако само внимават чадата ти в пътя си, за да ходят пред Мене, както ти си ходил пред Мене.ББ1940 — 3Царе 8:25

  26 Сега, прочее, Боже Израилев, нека се потвърди, моля, словото, което си говорил на слугата Си Давида баща ми.ББ1940 — 3Царе 8:26

  27 Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; колко по-малко тоя дом, който построих!ББ1940 — 3Царе 8:27

  28 Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата Си и към молението му, Господи Боже мой, тъй щото да послушаш вика и молитвата, с която слугата Ти се моли днес пред Тебе,ББ1940 — 3Царе 8:28

  29 за да бъдат очите Ти, нощем и денем, отворени към Твоя дом, към мястото, за което Ти си казал: Името Ми ще бъде там, за да слушаш молитвата, с която слугата Ти ще се моли на това място.ББ1940 — 3Царе 8:29

  30 Слушай молението на слугата Си и на людете Си Израиля, когато се молят на това място да! слушай Ти от местообиталището Си, от небето, и като слушаш бивай милостив.ББ1940 — 3Царе 8:30

  31 Ако съгреши някой на ближния си, и му се наложи клетва за да се закълне, и той дойде та се закълне пред олтара Ти в тоя дом,ББ1940 — 3Царе 8:31

  32 тогава послушай Ти от небето и подействувай, извърши правосъдие за слугите Си, и осъди беззаконния, така щото да възвърнеш делото му върху главата му, а оправдай праведния като му отдадеш според правдата му.ББ1940 — 3Царе 8:32

  33 Когато людете Ти Израил бъдат разбити пред неприятеля по причина, че са Ти съгрешили, ако се обърнат към Тебе та изповядат Твоето име, и принесат молитва, като Ти се помолят в тоя дом,ББ1940 — 3Царе 8:33

  34 тогава Ти послушай от небето, и прости греха на людете Си Израиля, и възвърни ги в земята, която си дал на бащите им.ББ1940 — 3Царе 8:34

  35 Когато се затвори небето та не вали дъжд по причина, че са Ти съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат Твоето име, и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш,ББ1940 — 3Царе 8:35

  36 тогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите Си и на людете Си Израиля, и покажи им добрия път, в който трябва да ходят, и дай дъжд на земята Си, която си дал в наследство на людете Си.ББ1940 — 3Царе 8:36

  37 Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци, или гъсеници, ако неприятелят им ги обсади в градовете на земята им, — каквато и да е язвата, каквато и да е болестта, —ББ1940 — 3Царе 8:37

  38 тогава всяка молитва, всяко моление, което би се принесло от кой да бил човек, или от всичките Ти люде Израиля, който ще познае всеки раната на своето сърце, и простре ръцете си към тоя дом,ББ1940 — 3Царе 8:38

  39 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и прости и подействувай та въздай на всекиго според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, (защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на целия човешки род),ББ1940 — 3Царе 8:39

  40 за да Ти се боят през всичкото време, когато живеят на земята, която си дал на бащите ни.ББ1940 — 3Царе 8:40

  41 Още за чужденеца, който не е от людете Ти Израиля, но иде от далечна страна, заради Твоето име,ББ1940 — 3Царе 8:41

  42 (защото ще чуят за великото Ти име, и за Твоята мощна ръка, и за Твоята издигната мишца), — когато дойде та се помоли в тоя дом,ББ1940 — 3Царе 8:42

  43 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и подействувай според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всичките люде на света, да Ти се боят както людете Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име се нарече тоя дом, който построих.ББ1940 — 3Царе 8:43

  44 Ако людете Ти излязат на бой против неприятеля си, където би ги пратил Ти, и се помолят на Господа <като се обърнат> към града, който Ти си избрал, и към дома, който построих за Твоето име,ББ1940 — 3Царе 8:44

  45 тогава послушай от небето молитвата им и защити правото им.ББ1940 — 3Царе 8:45

  46 Ако Ти съгрешат, (защото няма човек, който да не греши), и Ти се разгневиш на тях та ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската земя, далеч или близо,ББ1940 — 3Царе 8:46

  47 все пак, ако дойдат на себе си в земята, гдето са отведени пленници, та се обърнат и Ти се помолят в земята на пленителите си, и рекат: Съгрешихме, беззаконствувахме, сторихме неправда,ББ1940 — 3Царе 8:47

  48 и се обърнат към Тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги запленили, и Ти се помолят <като се обърнат> към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име,ББ1940 — 3Царе 8:48

  49 тогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им и молението им, защити правото им,ББ1940 — 3Царе 8:49

  50 и прости на людете Си, които са Ти съгрешили, всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против Тебе, и умилостиви към тях пленителите им, за да им покажат милост;ББ1940 — 3Царе 8:50

  51 защото те са Твои люде и Твое наследство, които си извел из Египет, отсред железарската пещ.ББ1940 — 3Царе 8:51

  52 Нека, прочее, бъдат отворени очите Ти към молението на слугата Ти и към молението на людете Ти Израиля, за да ги слушаш за каквото и да Те призоват;ББ1940 — 3Царе 8:52

  53 защото Ти, Господи Иеова, си ги отделил от всичките племена на света, за да бъдат Твое наследство, според както говори чрез слугата Си Моисея, когато изведе бащите ни из Египет.ББ1940 — 3Царе 8:53

  54 И като свърши Соломон да принася цялата тая молитва и това моление към Господа, стана отпред Господния олтар, гдето бе коленичил с ръце прострени към небето.ББ1940 — 3Царе 8:54

  55 И застана та благослови с висок глас цялото Израилево общество, като каза:ББ1940 — 3Царе 8:55

  56 Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си Израиля според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисея.ББ1940 — 3Царе 8:56

  57 Дано бъде Господ наш Бог с нас както е бил с бащите ни, да не ни остави, нито да ни отхвърли!ББ1940 — 3Царе 8:57

  58 да преклони сърцата ни към себе Си, тъй щото да ходим във всичките Му пътища, и да пазим заповедите, повеленията и съдбите, които е заповядал на бащите ни!ББ1940 — 3Царе 8:58

  59 И тия мои думи, с които се помолих пред Господа, нека бъдат денем и нощем близо при Господа нашия Бог, за да защищава правото на слугата Си и правото на людете Си Израиля според всекидневната нужда;ББ1940 — 3Царе 8:59

  60 така щото всичките племена на света да познаят, че Иеова Той е Бог; няма друг.ББ1940 — 3Царе 8:60

  61 Прочее, вашите сърца нека бъдат съвършени спрямо Господа нашия Бог, за да ходите в повеленията Му и да пазите заповедите Му, както <правите> днес.ББ1940 — 3Царе 8:61

  62 Тогава царят и целият Израил с него принесоха жертви пред Господа.ББ1940 — 3Царе 8:62

  63 За примирителни жертви, които принесе Господу, Соломон пожертвува двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овци. Така царят и всичките израилтяни посветиха Господния дом.ББ1940 — 3Царе 8:63

  64 В същия ден царят освети средата на двора, който е към лицето на Господния дом; защото там принесе всеизгарянето и хлебния принос и тлъстината на примирителните приноси, понеже медният олтар, който бе пред Господа, бе твърде малък, за да побере всеизгарянето и хлебния принос и тлъстината на примирителните приноси.ББ1940 — 3Царе 8:64

  65 По тоя начин Соломон и целият Израил с него, голям събор <събран из местностите> от прохода на Емат до египетския поток пазеха в онова време празника пред Господа нашия Бог седем дена и седем дена, четиринадесет дена.ББ1940 — 3Царе 8:65

  66 А на осмия ден разпусна людете; и те благословиха царя, и отидоха си в шатрите си с радостни и весели сърца поради всичкото добро, което Господ бе показал към слугата Си Давида и към людете Си Израиля.ББ1940 — 3Царе 8:66

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents