Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  4Царе 17

  1 В дванадесетата година на Юдовия цар Ахаз, се възцари в Самария над Израиля Осия, син на Ила, <и царува> девет години.ББ1940 — 4Царе 17:1

  2 Той върши зло пред Господа, обаче, не както Израилевите царе, които бяха преди него.ББ1940 — 4Царе 17:2

  3 Против него възлезе асирийският цар Салманасар, комуто Осия стана слуга, като му даваше данък.ББ1940 — 4Царе 17:3

  4 А <след време> асирийският цар откри заговор в Осия, защото той бе пратил човеци до египетския цар Сов, и не беше дал данък на асирийския цар, както беше правил всяка година; затова асирийският цар го затвори и върза в тъмница.ББ1940 — 4Царе 17:4

  5 И асирийският цар опустошаваше цялата земя, и като отиде в Самария обсаждаше я три години.ББ1940 — 4Царе 17:5

  6 В деветата година на Осия, асирийският цар превзе Самария, отведе Израиля в плен в Асирия, и засели ги в Ала и в Авор при реката Гозан и в мидските градове.ББ1940 — 4Царе 17:6

  7 А това стана, защото израилтяните бяха съгрешили на Господа своя Бог, Който ги изведе от Египетската земя, изпод ръката на египетския цар Фараона, като бяха почитали други богове,ББ1940 — 4Царе 17:7

  8 и бяха ходили в наредбите на народите, които Господ изпъди пред израилтяните, и <в наредбите>, които Израилевите царе узакониха.ББ1940 — 4Царе 17:8

  9 И израилтяните бяха вършили скришно работи, които не бяха прави пред Господа техния Бог, и бяха си строили високи места във всичките си градове, от стражарска кула до укрепен град.ББ1940 — 4Царе 17:9

  10 Също бяха си издигали кумири и ашери върху всеки висок хълм и под всяко зелено дърво;ББ1940 — 4Царе 17:10

  11 и там бяха ходили по всичките високи места, както народите, които Господ изпъди пред тях, и бяха вършили зли дела, с които разгневяваха Господа,ББ1940 — 4Царе 17:11

  12 и бяха служили на идолите, за които Господ им беше казал: Не вършете това нещо.ББ1940 — 4Царе 17:12

  13 Но пак чрез всичките пророци и всичките гледачи Господ беше предупреждавал Израиля и Юда, казвайки: Върнете се от злите си пътища, и пазете Моите заповеди и Моите повеления, съвършено според закона, който дадох на бащите ви, и който ви пратих чрез слугите Си пророците.ББ1940 — 4Царе 17:13

  14 При все това, те не бяха послушали, но бяха закоравили врата си както врата на бащите им, които не повярваха в Господа своя Бог.ББ1940 — 4Царе 17:14

  15 Бяха отхвърляли повеленията Му и завета, който направи с бащите им, и заявленията, с които им заявяваше, и бяха последвали идолите {Еврейски: Суетите.} и станали суетни, и бяха последвали народите около тях, за които Господ им беше заповядал да не правят както тях.ББ1940 — 4Царе 17:15

  16 И бяха оставили всичките заповеди на Господа своя Бог та си бяха направили две леяни телета, направили бяха ашери, и се кланяли на цялото небесно множество, и бяха служили на Ваала.ББ1940 — 4Царе 17:16

  17 Те бяха превеждали синовете си и дъщерите си през огъня, чародействували и гадаели, и продавали себе си да вършат зло пред Господа та бяха Го разгневявали.ББ1940 — 4Царе 17:17

  18 Затова, Господ се разгневи много против Израиля и ги отхвърли от лицето Си; остана само едното Юдово племе.ББ1940 — 4Царе 17:18

  19 Па и Юда не беше опазил заповедите на Господа своя Бог, но бяха ходили в наредбите, които Израил беше узаконил.ББ1940 — 4Царе 17:19

  20 Господ, прочее, отхвърли целия Израилев род, унижи ги, и ги предаде в ръката на разграбителите, докле ги отхвърли от лицето Си.ББ1940 — 4Царе 17:20

  21 Защото отцепи Израиля от Давидовия дом; и те направиха Еровоама, Наватовия син, цар; и Еровоам оттегли Израиля та да не следват Господа и направи ги да извършат голям грях.ББ1940 — 4Царе 17:21

  22 И израилтяните бяха ходили във всичките грехове, които Еровоам извърши; не се оставяха от тяхББ1940 — 4Царе 17:22

  23 докле Господ не отхвърли Израиля от лицето Си, както беше говорил чрез всичките Си слуги пророците. Така Израил биде отведен от своята земя в Асирия, <гдето е> и до днес.ББ1940 — 4Царе 17:23

  24 Тогава асирийският цар доведе <люде> от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим та ги засели в самарийските градове вместо израилтяните; и те усвоиха Самария и населиха се в градовете й.ББ1940 — 4Царе 17:24

  25 А в началото на заселването си там, те не се бояха от Господа; затова Господ прати между тях лъвове, които убиваха някои от тях.ББ1940 — 4Царе 17:25

  26 По тая причина те говориха на асирийския цар, казвайки: Людете, които ти пресели и постави в самарийските градове, не знаят начина <на служене> на местния Бог затова Той прати лъвове между тях, и, ето, убиват ги, понеже не знаят начина <на служене> на местния Бог.ББ1940 — 4Царе 17:26

  27 Тогава асирийският цар заповяда, казвайки: Заведете там един от свещениците, които запленихме от там; и нека идат <пак> и да се заселят там, и свещеникът нека ги научи начина <на служене> на местния Бог.ББ1940 — 4Царе 17:27

  28 И така, един от свещениците, които те бяха запленили от Самария, дойде та се засели във Ветил, и поучаваше ги как да се боят от Господа.ББ1940 — 4Царе 17:28

  29 Обаче <людете от> всеки народ поставиха свои богове, <людете от> всеки народ в градовете, гдето живееха, и туриха ги в капищата по високите места, които самаряните бяха построили.ББ1940 — 4Царе 17:29

  30 Вавилонските мъже поставиха Сокхот-венот, а хутайските мъже поставиха Нергал, ематските мъже поставиха Асима,ББ1940 — 4Царе 17:30

  31 авците поставиха Ниваз и Тартак, и сефаруимците горяха децата си на огън за сефаруимските богове Адрамелех и Анамелех.ББ1940 — 4Царе 17:31

  32 Така те се бояха от Господа, и си поставиха свещеници за високите места от всякакви люде между тях, които служеха за тях в капищата по високите места.ББ1940 — 4Царе 17:32

  33 Бояха се от Господа, и на своите си богове служеха според обичая на народите, измежду които бяха преселени.ББ1940 — 4Царе 17:33

  34 Дори до днес постъпват според по-предишните обичаи: не се боят от Господа, а нито постъпват според своите си повеления и според своите си съдби, нито според закона и заповедта, която Господ даде на потомците на Якова, когото нарече Израил,ББ1940 — 4Царе 17:34

  35 с които Господ бе направил завет, като им заповяда казвайки: Да се не боите от други богове, нито да им се кланяте, нито да им служите, нито да им жертвувате;ББ1940 — 4Царе 17:35

  36 но от Господа, Който ви изведе из Египетската земя с голяма сила и с издигната мишца, от Него да се боите, Нему да се кланяте и Нему да принасяте жертва.ББ1940 — 4Царе 17:36

  37 И да внимавате да изпълнявате всякога повеленията, съдбите, закона и заповедта, които Той написа за вас; а от други богове да се не боите.ББ1940 — 4Царе 17:37

  38 И да не забравяте завета, който направих с вас; и да не се боите от други богове.ББ1940 — 4Царе 17:38

  39 Но от Господа вашия Бог да се боите; и Той ще ви избави от ръката на всичките ви неприятели.ББ1940 — 4Царе 17:39

  40 Те, обаче, не послушаха, но постъпваха според по-предишните си обичаи.ББ1940 — 4Царе 17:40

  41 И така, тия народи се бояха от Господа, и служеха на своите идоли; също и чадата им и внуците им постъпват до днес както постъпваха бащите им.ББ1940 — 4Царе 17:41

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents